Turn to English

Agrologica del på Facebook

Seneste nyt:

Forår 2018: Jeg arbejder jo ellers mest med korn, men jeg er også begyndt at arbejde med linser. Desværre har jeg fået afslag om støtte til de projekter, som jeg har ansøgt om. Jeg kan godt forstå afslagene, og det giver anledning til at reflektere over, hvordan støtte til udviklingsprojekter bevilges i Danmark. I GUDP har man efter min vurdering en meget retfærdig sagsbehandling. Man bevilger til de bedste projekter ud fra de kriterier, som man på forhånd har lagt åbent frem. Derfor er der mange ansøgere til GUDP. Det er kun 16% af projekterne, som bliver bevilget fordi der er så mange ansøgninger. Til gengæld har man gode chancer, hvis man laver den bedste ansøgning om det bedste projekt. Jeg søgte også Frøafgiftsfonden om støtte til udvikling af en dansk linseproduktion. Frøafgiftsfonden giver kun meget sjældent afslag på ansøgninger. Til gengæld er det på forhånd givet, hvem der får bevilling. Det fremgår af fondens hjemmeside, at Århus Universitet siden 2008 har fået 56% af bevillingerne, og Landbrug og Fødevare/Seges har fået 40% og Københavns Universitet har fået 3-4%. Alle tre institutioner sidder i bestyrelsen, og bevilger pengene til sig selv. Der er stort set ingen udsving fra år til år. Siden 2012 har alle andre ansøgere fået afslag, og der er ingen andre, der nogen sinde har fået mere end 0,6% af støtten, og der er derfor heller ikke ret mange andre, der som jeg er så naive, at de overhovedet besværer sig med at ansøge. Fonde i Danmark skal jo ifølge Fondslovgivningen agere i henhold til fundatsen, og behandle sager lige og uafhængigt af, hvem der har bevilget pengene. Endvidere er man naturligvis inhabil i behandlinger af ansøgninger fra ens egen institution, eller ansøgninger, som konkurrerer med ansøgninger fra ens egen organisation. Men landbruget i Danmark er jo ligesom Grønland, diplomatiet og kongehuset undtaget fra almindelig lovgivning, og Landbrugsministeren har godkendt, at landbrugets fonde som en særlig undtagelse ikke skal følge de love og etiske kodeks, som gælder for andre fonde i Danmark. Så korruptionen er helt lovlig. Venstre ved man, hvor man har.

Forår 2018: Læsere af denne side vil måske undre sig over, at jeg i lang tid ikke har brokket mig over, at Landbrugsstyrelsen stadig ikke har udbetalt støtten til det projekt, som jeg gennemførte i 2012. Til den undrende læserskare kan jeg oplyse, at min stilhed ikke skyldes, at de har færdigbehandlet sagen, men tværtimod, at der forsat ikke er sket noget i sagen. Som man kan læse længere de på denne side, så er det sidste der faktisk er sket i sagen, at jeg i 2014 indsende en klage, men klagenævnet har desværre ikke haft tid til at behandle klagen endnu. Det har de sidst bekræfter her i foråret 2018.

1. januar 2018 starter et nyt projekt, Glemte Guldkorn, som jeg har fået bevilget af støtteordningen for plantegenetiske ressourcer i Landbrugsstyrelsen. Formålet med projektet er at opformere nogle eksotiske kornarter, og forsøge at få nogle gårdmøllerier og andre småproducenter til at markedsføre produkter af dem, og på den måde udvide diversiteten i korn, mel og brødmarkedet. Jeg er startet med at levere noget såsæd af kuglehvede (Triticum sphaerococcum) til Østagergård Mølle, durumhvede og emmer til Vesterhedegård Mølle og makha spelt (Triticum macha) og vinterhavre til Livø Avlsgård. Hvis andre ønsker at dyrke specielle kornarter, så må de endelig henvende sig.

30. juni 2017 holder jeg offentlig markvandring. Det foregår på Hyrdehøjvej 17, 9550 Mariager kl. 13.00.

1. juni 2017 starter et ny projekt LIVESEED finansieret af EU's HORIZON-2020 program. I projektet skal jeg inficere 300 hvedesorter med 10 forskellige smitteracer af stinkbrand, og så skal Gunter Backes fra Kassel Universitet ud fra resultaterne forsøge at lave genetiske markører for resistensgenerne. Super spændende for os nørder.

29. november 2016: Jeg har i dag modtaget den glædelige nyhed, at jeg har fået bevilget et nyt projekt om såsædskvalitet og bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme i økologisk jordbrug. SaaGodt!

24. november 2016: I dag er det præcis 2 år siden, at NaturErhvervsstyrelsen modtog min seneste klage over, at de endnu ikke havde betalt for det projekt, som jeg gennemførte i 2012. Desværre har de endnu ikke haft tid til at færdigbehandle klagen, men de har jo så meget at se til. Måske bruger de tiden på at behandle den udbetalingsanmodning fra COBRA-projektet, som jeg indsendte for 9 måneder siden, og som jeg ikke har hørt noget til endnu.

12. marts 2016: Jeg er meget stolt over, at Økologisk Landsforening efter en afstemning på sin generalforsamling 2016 har kåret mig som en af årets Økologiske Frontløbere. Jeg fejrer æren ved at holde en markvandring fredag den 1. juli 2016 kl 14.00. Marken ligger Landevejen 1, 9560 Hadsund. Hvis du ikke kan tilmelde dig på linket til Facebook, eller har andre spørgsmål, så send en mail i stedet.

Marts 2016: Den gang Henrik Høgh var landbrugsminister, fik Institut for Anvendt Økologi bevilling til et projekt om korn. Projektet blev afsluttet mens Mette Gjerskov stadig var minister, men en del af projektbevillingen er stadig ikke blevet udbetalt. Det lykkedes nemlig ikke NaturErhvervsstyrelsen at færdigbehandle sagen, mens Dan Jørgensen eller den skandaleramte Eva Kjer Hansen var ministre. Nu har vi så fået endnu en skandaleramt minister, Espen Lunde Larsen. Jeg håber ikke, at sagen afsluttes i hans ministerperiode. Ikke fordi jeg ikke gerne vil have sagen afsluttet, og ikke fordi jeg ikke under ham at udføre bare en enkelt god gerning i sin tid som minister, men eftersom NaturErhvervsstyrelsen endnu ikke har fået taget sig sammen til at sende min seneste klage fra 2014 videre til Fødevareministeriet Klagecenter, så ved jeg, at der minimum vil gå nogle måneder inden sagen bliver behandlet, og så længe håber jeg virkelig ikke, at miljøet skal leve med ham som minister for afvikling af miljøbeskyttelse.

Forår 2016: Ændringerne i de danske frøregler vækker international interesse. Jeg hjælper bl.a. frøsamlere i bl.a. Grækenland, Frankrig og Spanien i deres lobby-aktiviteter for at indføre tilsvarende ændringer i deres lande. Jeg håber, det lykkes.

November 2015: Agrologica har fået bevilling til at et projekt, som bl.a. skal forberede forædling af hvede med resistens imod cyste-nematoder, der er et problem i al vårsæd. Alle Europæiske hvedesorter er modtagelige for nematoder, og da det kun er økologer, der dyrker vårhvede i Danmark, har der ikke været interesse i at forædle resistente vårhvede-sorter.

3. juli 2015 kl 13.00: Markvandring hos Agrologica kl 13.00. Traditionen tro viser jeg også i år rundt i de tusindvis af forskellige kornsorter, som jeg i tidens løb har samlet sammen eller selv har forædlet frem. Tilmelding er ikke strengt nødvendigt, men vil dog være venligt af hensyn til køkkenholdet. Send en mail, eller gå ind på Facebook, hvor du også kan se en oversigt over de, som har tilmeldt sig ad den vej.

Maj 2015: En flittig læser af denne hjemmeside har spurgt, hvorfor jeg anvender Agrologica hjemmeside som hadeside for NaturErhvervsstyrelsen. Jeg er ked af, at det er kommet til at se sådan ud, men jeg har nok en svaghed for at fare i blækhuset, når slendrian og inkompetence kommer mig i vejen, mens jeg går mere stille med dørene, når embedsværket rent faktisk passer deres arbejde. Jeg lever af projektfinansiering og har som min kæphest at redde diversiteten af plantegenetiske ressourcer, og lige præcis de to emner forvaltes af NaturErhvervsstyrelsen. Så når de ikke vil udbetale løn for det arbejde, jeg udfører for dem, og når de ser de som deres mission at lefle for en industri, som modarbejder biodiversiteten af kulturplanter, så påpeger jeg det. Derfor er det ret tit, at det netop er NaturErhvervsstyrelsen, det går ud over her på siden, og jeg vælger ikke at forfølge ansvarlige personer i styrelsen, men stiller hele styrelsen til ansvar for de handlinger, som de ansatte udfører på dens vegne. Jeg vil forsøge at råde bod på det generelt negative indtryk styrelsen har fået her på siden ved at fastslå, at jeg kender MASSER af venlige, dygtige og flittige personer i NaturErhvervsstyrelsen. Jeg har studeret sammen med flere af den, og nogle har jeg undervist i min tid på Landbohøjskolen, og de fleste har jeg et rigtig godt forhold til. Eksempelvis vil jeg fremhæve, at jeg aldrig har haft problemer med Sektion for Økologi, og min sagsbehandler i GUDP har altid svaret på mine henvendelser og udbetalt den støtte, som jeg har krav på. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose og takke for. Jeg vil også gerne takke for, at Center for Planter & Landbrugslov nu ændrer reglerne, så det bliver lovligt for private at handle frø med hinanden, og ikke mindst lovligt for sådan nogen som Agrologica at sælge frø af sjældne sorter til private. De har også lovet at gøre det lettere for landmænd at udveksle såsæd, hvilket vil bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med den internationale plantetraktat. Måske har de læst nogle af indslagene længere nede på denne side, eller på anden måde er kommet til fornuft eksempelvis ved at lytte til Frøsamlernes politiske arbejde. Jeg håber inderligt, at der er tale om en ny trend, og at der ikke bliver behov for kritisere styrelsen mere på denne side.

Maj 2015: NaturErhvervsstyrelsen holder i dag jubilæum: Det er i dag 6 måneder siden, at jeg indsendte nedenstående klage, som de skal sende videre til Fødevareministeriet Klagecenter. Vanen tro nedprioriterer de ubehagelige sager, og har derfor endnu ikke videresent brevet, så klagecenteret kan påbegynde sagsbehandlingen. En anden mærkedag er, at det samtidigt er to år siden jeg tabte tålmodigheden med deres langsommelige behandling af sagen, og derfor sendte et brev, som jeg vil benytte denne dobbelt mærkedag til at citere. Jeg synes i al beskedenhed, at brevet var ret vittigt formuleret, men eftersom der nu er gået yderlige to år uden at sagen er blevet afsluttet, så kan det jo være, at de ikke helt deler min humor derinde:

Kære -- og -----!
Jeg tænker tit på jer. Ikke kun fordi jeg har ondt af, at I må arbejde så hårdt, at det kan være vanskeligt at nå at betjene alle de henvendelser, der kommer til jer, men selvfølgelig også fordi jeg og min familie ikke har andre indtægter end de, som kommer fra mine projekter i NaturErhvervstyrelsen. I er derfor konstant i mine tanker, da vi er ret afhængige af, at der rent faktisk kommer nogen penge en gang imellem, og som I ved, har jeg endnu ikke fået løn for mine projekter i hverken 2012 eller 2013. Det synes jeg er ret træls, som vi siger herovre.

Når jeg tænker på jer, så tænker jeg også tit på et mundheld, som kommer fra, hvordan man lader en kanon. En kanon lades ved at en mand hælder krudt ned i et lille hul bagerst i kanonen. For at forhindre at krudtet bliver vådt eller kanonen går af i utide, stikker manden efterfølgende fingeren ned i krudthullet for at skærme mod vand og ild, mens andre putter kanonkuglen ind forfra og sigter med kanonen. Når alt er parat og klar til affyring, så gælder det om for manden med krudtet om at
få fingeren ud af hullet! Der er altså intet som helst analt ved dette udtryk, som nogle går og tror, men er en ren maritim betegnelse for en situation, hvor der gerne snart må til at ske noget. Udtrykket kunne også udmærket anvendes i overført betydning på den sag, som I har arbejdet så hårdt på siden januar måned og som jeg et eller andet sted kunne håbe på blev afsluttet inden jeres sommerferie. Jeg selv kan af forståelige økonomiske grunde ikke holde nogen sommerferie, før sagen er afsluttet. Jeg undskylder den frie formulering, men de rykkere, som jeg har sendt og sagt tidligere, har tilsyneladende ikke haft den fornødne effekt.

Med venlig hilsen, jeres hengivne
Anders

20. marts 2015: Anders Borgen optræder i ”Bonderøven” på DR1. Stream klippet her. Og han kommer igen i den første udsendelse i efterårssæsonen 2015.

Ultimo 2014: Agrologica har sammen med Mørdrupgård Korn fået bevilling til to ny projekter, hvor vi i de næste 4 år skal arbejde med forædling af korn. Det ene projekt, Udvikling af populationer af korn (POPkorn) er bevilget af Fonden for Økologisk Landbrug og et andet, Samarbejde om kornforædling (SAMKORN), handler om traditionelle sorter, og er delvist finansieret af GUDP.

November 2014: NaturErhvervsstyrelsen finder nu i forfølgelsen af Institut for Anvendt Økologi på nye undskyldninger for at slippe for at betale for projektet i 2012. Når Fødevareministeriet Klagecenter nu har afvist, at de kunne bruge deres hidtidige begrundelse, så har de i stedet gennemgået regnskabet med en tættekam, og afvist en række af enkeltposterne. Eksempelvis vil de ikke betale for gas til ukrudtsbrænder, for i budgettet stod der ”drivmidler til maskiner”, men en gasbrænder mener de ikke er en rigtig maskine, og så kan de ikke anerkende gas som ”drivmidler til maskiner”. Et andet eksempel er, at der væltede et stort træ i en storm ned over kornforsøgene, men da det ikke stod i projektbeskrivelsen, at træet ville vælte i 2012, så vil de ikke anerkende udgifter til at fjerne træet for at redde kornforsøget. Og når vi søger om noget, som de ikke vil anerkende udgifterne til, så står der med småt i §3 i en eller anden EU-lov, at de har ret til at uddele en dummebøde. I alt mister vi på den måde 50.000,-kr på at have gennemført projektet. Det har vi naturligvis klaget over en gang til. De var 12 måneder om at behandle vores sidste klage, så hvis vi er heldige bliver sagen afsluttet i 2015. Vi får se. Men må udvise tålmodighed, hvis man vil involvere sig med den myndighed.

Juli 2014: I følgetonen om sagsbehandlingen af projektet ”Økologisk Fuldkorn” har Fødevareministeriet Klagecenter nu i en klokkeren kendelse afgjort, at NaturErhvervsstyrelsen ikke havde grundlag for at nægte udbetaling at støtten til projektet. Der er derfor fornyet håb om, at jeg alligevel får løn for mit arbejde i 2012. Jeg har nok været heldig, at der i medierne i foråret kørte en debat om netop NaturErhvervsstyrelsens urimelige sagsbehandling af Landdistriktsmidlerne, og hvor flere politikere var inde over og love forbedringer.

Juli 2014: Tak til deltagerne i min markvandring. Der er billeder fra dagen på Facebook. To uger senere gik jeg en tur med videoen, hvilket kan ses på Youtube.

2014: Det er i år 30 år siden jeg blev godkendt som økologisk landmand. Det var før Staten og EU blandede sig i den slags, så certificeringen blev i 1984 udstedt af Landsforeningen Økologisk Jordbrug. Det er blevet til 30 dejlige år på både Møn og her ved Mariager med fuglesang, politik, kornsorter og en hel masse stinkbrand, men stort set uden udbringning af husdyrgødning. Jeg markerer jubilæet med en markvandring den 29. juni kl. 13.00. Alle er velkomne!

April 2014: Jeg er blevet medvejleder for en Ph.D.-studerende i USA, Bethany Econopouly fra Washington State University. Projektet handler om forædling mod forbedret bagekvalitet i hvede.

Den 12-14 juni 2014 holder jeg indlæg om min stinkbrandforskning ved ISTA konferencen i Edinburgh.

Den 31. maj 2014 holder jeg foredrag ved et møde i Oslo om kornets mangfoldighed.

Den 7-9 juli 2014 holder projekterne COBRA og SOLIBAM fælles konference i Nantes om planteforædling for økologi og mangfoldighed. Jeg sidder i scientific commitee, som udvælger de faglige indlæg ved konferencen.

Den 15-17 juli 2014 er der NJF-seminar om gamle kornsorter på Åland. Jeg kommer også med et indlæg.

Den 2-4 marts 2014 holdt jeg indlæg om min stinkbrandforskning ved The XVIII Biannual International Workshop on the Smuts and Bunt. Læs indlæggene her.

December 2013: Dagbladet Information bringer 14/12 en Klumme af Karen Syberg om EU's frølovgivning. Jens Ring fra EU-Kommissionen svarer på kritikken den 14. december, og jeg svarer igen. Læs svaret her.

November 2013: Jeg har tidligere her på siden brokket mig over sagsbehandlingstiderne i NaturErhvervsstyrelsen. Nu der der foreløbig kommet afgørelser. Efter 9 måneders sagsbehandling fik Agrologica et positivt svar fra GUDP, mens der efter 10 måneders sagsbehandling kom et totalt afslag fra program for Erhvervsudvikling. Afslaget betyder, at Institut for Anvendt Økologi mister 260.000,-kr efter at have gennemført et succesfuldt projekt, og overholdt vilkårene i Tilsagnsskrivelsen. Det er i hvert fald sådan jeg ser det. Vi har derfor indsendt en klage. Bedøm selv. Så må vi se om det hjælper. Ellers må vi gå videre til Ombudsmanden eller Menneskerettighedsdomstolen i Strassburg. Den tid den glæde. Klagen er indsent til Fødevareministeriet Klagecenter. De skriver på deres hjemmeside, at de i sager vedrørende landdistrikter har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13,6 måneder. Imidlertid er dette beregnet fra det tidspunkt, hvor de officielt modtager klagen, og før det skal NaturErhvervsstyrelsen først have lejlighed til at kommentere klagen. Her flere måneder efter at klagen er indsendt, har NaturErhvervsstyrelsen endnu ikke taget sig sammen til det, så Klagecenteret har altså endnu ikke officielt modtaget klagen. Det er så deres måde, at man udadtil kan holde sagsbehandlingstiden nede på. Det er fan'me imponerende at en offentlig myndighed kan opføre sig sådan! Som Klagecenteret skriver på deres hjemmeside: ”Vi vil være forbillede for klagebehandling i staten - med borgeren i fokus. Det er ikke noget godt tegn!

August 2013: Nordjyske bringer en aktuel rapport fra høsten i Mariager. Læs den her.

Juli 2013: Jeg har for et par måneder siden her på siden brokket mig over langsommeligheden i sagsbehandlingen i NaturErhvervsstyrelsen. Efter endnu en skriftlig rykker, hvis indhold næppe har været til at misforstå, har jeg nu fået svar på det spørgsmål, som jeg stillede for 6 måneder siden. Så nu kan jeg faktisk indsende et regnskab, og dermed officielt bede om at få penge udbetalt. Så må vi se, hvor lang tid, de så er om at behandle selve udbetalingsanmodningen. Spændende.

Juni 2013: Agrologica har startet to nye projekter, eller rettere: har fået støtte til at videreføre noget at det arbejde, som allerede er i gang. Det drejer sig som projekterne Økologisk Fuldkorn II og OKOSORT.

27. maj 2013: Stort set alt hvad der kan krybe og gå indenfor madkultur og grønne organisationer i Danmark har sendt en samlet skrivelse til Fødevareministeriet med besked om, at plantesorter, som ikke ejes af nogen skal kunne handles, byttes og videreforædles frit uden nogen administrative, bureaukratiske og økonomiske begrænsninger. Læs høringssvaret med en imponerende liste af støtteerklæringer her. Læs også det høringssvar, som Økologisk Landsforening har indsendt, som principielt har samme budskab, men som går mere i detaljer med de enkelte artikler i forslaget til forordning.

Maj 2013: I 2013 afholdes der Workshop om gamle kornsorter nær Pisa, Italien 12-15 juni workshop om gamle kornsorter i Sverige den 3-5 juli.


Maj 2013: De fleste projekter i Agrologica finansieres helt eller delvist af NaturErhvervsstyrelsen. De har flinke og fagligt kompetente medarbejdere, og det er altid lykkedes i sidste ende at få pengene udbetalt. Men hold da kæft hvor arbejder de langsomt! Lad mig give et par eksempler: Sidste år i juni holdt vi kornseminar på Livø. Projektet var færdigt og regnskabet afsluttet i august 2012, men pengene, der skulle dække udgifterne, kom først i marts 2013. Projektet Økologisk Fuldkorn startede i marts 2012 og løb året ud. Bevillingen fik vi først i juli 2012, hvor kornet altså næsten allerede var høstet. Vi har fortsat ikke fået nogen penge udbetalt, og end ikke nogen melding om, hvornår vi kan indsende en slutafregning, for de skal lige kikke på nogle detaljer først. Det har de gjort siden januar. Jeg har således stort set ikke fået nogen løn for mit arbejde i projekterne i 2012 eller 2013, og vil derfor gerne have udbetalt rate-udbetaling i GUDP-projektet Special-Ø, som jeg har krav på. Det bad jeg så om i januar, men der er igen lige noget de skal tage stilling til først, og jeg har her i maj måned stadig ikke fået svar på min henvendelse. Det er altså i alle de projekter, jeg har været involveret i i 2012, hvor sagsbehandlingstider på over et halvt år er reglen snarere end undtagelsen. Så af hensyn til min bank og alle de private, der har lånt mig penge, vil jeg sige, at det sådan set går godt nok, og pengene skal nok komme på et tidspunkt, men jeg er afhængig af en bureaukratisk bevillingsgiver, der er hensynsløs langsommelig og præget af en syg virksomhedskultur, der tilsyneladende er uden forståelse for, at vi altså er nogen udenfor, som er afhængige af deres gøren og laden. Måske skulle man bare få sig et arbejde; i NaturErhvervsstyrelsen f.eks. Der kan man da umuligt blive stresset!


Der afholdes seminarer om gamle og lokale kornsorter nær Pisa i Italien for bagere, møllere, frøsamlere og andet godtfolk den 12.-15. juni og i Sverige den 3.-5. juli. Det bliver fedt!


Maj 2013: EU kommissionen er kommet med et forslag til ny såsædsforordning. Jeg har været den argeste modstander af den gældende lovgivning, og også af de første udkast til forslag til ny lovgivning, men jeg må sige, at det seneste forslag tager brodden af det meste af min kritik. Bl.a. foreslår Kommissionen, at såsædslovgivningen stort set kun skal gælde for virksomheder med en omsætning på over 15 mill. kr og mere end 10 ansatte. Da lovgivningen også kun er til fordel for de store virksomheder er det faktisk en meget fornuftig ordning. Der er selvfølgelig en masse detaljer, som skal rettes til, men der set faktisk ikke så slemt ud længere.


For de virkelige nørder kan det oplyses, at den næste internationale workshop om stinkbrand skal afholdes i Danmark i 2014. Vi ved ganske vist stadig ikke, hvordan vi skal finansiere det, men vi må vel søge noget støtte et eller andet sted.


Cøliaki er en alvorlig og potentiel dødelig allergisk reaktion mod gluten. Ikke al hvede indeholder lige meget af de specifikke protein-fraktioner, som fremprovokerer cøliaki. Både gamle og nye sorter kan forårsage cøliaki, men noget tyder på, at problemerne er værst i moderne sorter. Læs mere her.


November 2012: Det er utroligt så meget, der kommer ud af de spændende projekter hos Agrologica. Læs f.eks. slutrapporterne fra projekterne om Gamle Kornsorter, om Økologisk Planteforædling, om kornseminaret på Livø 2012. og om de andre aktiviteter i 2012. Og spændende nye projekter er også på vej, først og fremmest
Cobra – Coordinating Organic Plant BReeding Activities for Diversity, som er bevilget fra Core Organic 2 og Fonden for Økologisk Landbrug.


November 2012: Debatten om EU’s såsædslovgivning fortsætter. Bl.a. er der afholdt en offentlig høring om det. Her sagde bl.a. Kurt Hjortsholm, formand for de danske sortsejere, at det ikke er meningen med sortslovgivningen, at sorter af byg og hvede skal være helt ensartede. Hvis de blot er tilstrækkeligt forskellige fra hinanden til, at man kan se eller måle forskel, så der det tilstrækkeligt til, at de kan blive godkendte. Hør også formanden for Frøavlerne, Thor Gunnar Kofoed sige (38 minutter inde i Session 2), at ”...hvis der er marked for eksempelvis gamle eller specielle sorter, så er det vor pligt som landmænd at dyrke det, og det skal der ikke være nogle stive regler, der forhindrer!. Det budskab må vi håbe, de holder fast i. Nu har vi det i hvert fald dokumentation for, at de siger det. Se hele debatten om 1) Den eksisterende frølovgivning”, 2) Regler for gamle sorter m.v., og 3) Fremtidens lovgivning.


11. juni 2012: EU-domstolen er jo ikke en domstol på samme måde som en dansk retsinstans, som alene er juridisk og uafhængig af det politiske system. EU-domstolen er en mere at betragte som en fortolker af de politiske hensigter. Systemet fungerer på den måde, at jurister giver deres vurdering, og på den baggrund afsiger de politisk udvalgte dommere en dom. Tidligere på året sagde EU-domstolens jurister klokke rent, at EU’s frølovgivning var i strid med menneskerettighederne og Lisabon-Traktaten m.v., men så gik lobbyisterne i gang med at påvirke de politiske dommere, og de er nu kommet med deres dom: De vil skide på menneskerettighederne og den biologisk mangfoldighed! Begrundelsen er, at man skal afveje forskellige hensyn, og da formålet med EU's landbrugspolitik er størst mulig produktion af landbrugsprodukter, og dette hensyn vejer tungere end alt andet. Derfor behøver EU alligevel ikke at tage sig af de juridiske og biologiske bekymringer. Læs dommen her. Det er derfor fortsat kriminelt at arbejde med at fremme den biologiske mangfoldighed og for innovation i fødevarebranchen.


Marts 2012: Hvor skal økologisk landbrug få sine frø fra i fremtiden? Det spørgsmål vil Fødevareministeriet se på i sin nye ØkologiVision 2.0. Et udvalg nedsat af Fødevareministeriet har givet sit bud på det spørgsmål. Se rapporten her. Syv miljøorganisationer har givet et andet bud, som kan læses her. Forskellene går især på, om der er behov for ændringer i frølovgivningen for at lovliggøre dyrkning af gamle sorter og genetisk diversitet. Anders Borgen har bidraget med tekst, råd og vejledning til begge rapporter, men det er ikke for meget sagt, at miljøorganisationerne har være mere lydhøre overfor de gode råd end udvalget under Fødevareministeriet.


Marts 2012: Agrologica har fået bevilget 45% i støtte til et GUDP-projekt, Special-Ø, om forædling af hirse, purpur-hvede, spelt og om en særlig dyrkningsform af hvede, hvor vinterhvede skal sås om foråret som udlæg i f.eks. ærter, og hvor man så slipper for at pløje og efterårsbehandle jorden ved dyrknings af hvede. Projektet skal kører frem til 2016.


19. Januar 2012: EF-domstolen har vurderet EU's såsædslovgivning i forbindelse med en retssag mellem den franske frøsamlerorganisation Kokopelli, som er anklaget for at bryde EU’s forbud mod at sælge frø, som ikke er optaget på den officielle sortsliste. EF-Domstolen har vurderet, at EU’s egen såsædslovgivning strider imod EU-Traktaten og EU’s Charter for menneskerettigheder, og er til skade for den biologiske mangfoldighed. Jeg fristes til at sige: ”Hvad sagde jeg?”. Spørgsmålet er så nu, om EU vælger at ændre såsædslovgivningen, så den kommer i overensstemmelse med menneskerettigheder, regler for det indre marked, og internationale forpligtelser for biologisk mangfoldighed, eller om de vælger at ændre traktaterne for at opretholde sortsejernes økonomiske rettigheder imod bøndernes selvbestemmelse og den biologiske mangfoldighed. Læs mere …...


Vinter 2011-12: NaturErhvervsstyrelsen har via Økologifremmeordningen bevilget støtte til at gennemføre et Skandinavisk Kornseminar. Seminaret arrangeres af Institut for Anvendt Økologi. Læs mere..


Vinter 2011-12: Fonden for Økologisk Landbrug har bevilget et projekt til Institut for Anvendt Økologi. Projektet skal arbejde med at forbedre bagekvaliteten i korn ved at sortere de gode fra de dårlige kerner. Endvidere støttes planteforædlingen hos Agrologica. Læs mere...


Efterår 2011: Agrologica tager initiativ til at etablere Institut for Anvendt Økologi. Instituttet er en institution ”uden mure”, som koordinerer en række udviklingsinitiativer, som gennemføres hos økologiske iværksættere, herunder projekter, som gennemføres af Agrologica, Mørdrupgård og Falslevgård. Instituttet har allerede fået bevilget flere projekter, bl.a. skal der afholdes et Skandinavisk Økologisk Kornseminar i juni 2012.


Sommer 2011: Samsø, Ærø, Fyn og Nyord har længe kappedes som at være Danmarks første, største eller mest økologiske ø. Nu afsløres det, at Danmarks største og mest økologiske Ø ikke er en sydhavsø, men ligger på en mark i Nordjylland! En dansk kunstner har flere måneder arbejdet på naturkunstværket, som afsløres i forbindelse med markvandringen 25. juli. Han betegner selv værket som ”et signal til himlen og pisse økologisk. Det forstår man først, når man ser det.


NFNa5sKA/Zk1jCrGHZfxcf0lmNoQk5BFn/H8gwefWZvrq6/e/Hy+xcvIayxrH3PlbVGa4jh+y7mEIZDGnoFo4BzEYLGoCZh0FgjlfOHypimaSo7KW7BonjH57qSzcROW6Xx7RAMzaio/wBVTBCfK7gIDDCCk/fwCNMWh6UaF2VjEIZrA2KkpGLmognnJ2d3DGTiZ4rQx6m5rH3ZbDbzPh4Oh9tbu1w2RXDMxwXA+7mFPO6MBI8ndTvEXvb9d9fXV7v17SEn8fjxxWI5/fLrio9F4Kxo+ks23SezEjhuTlK+9bCq0ovF4vr65vp6fX4+xykoj1l8R0F314XtdlvU/Pnxk4u2tV99VeVRST7uinS3sC78aaX7b/Il5U9vcgLfxeDr1253SMnE4INnhwO/udnmZPfbW1jxLZf1fCL/5b99+V/+dSLLavFuvs35l+43RBAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAE8TNRSho0dWY5ot+i0kpXcEzKruu4CDGnmMPRd7KIG+Cl4vGcUow5i5RyYugrnlg03DAufYC/nShykRxRR4u+njEJoyW8ypIfBudcvPao/JBCKZWFTB5lmKizzyzs9sNhCINTWgg0Lc/M5+CCYQ2K2ouRsJBM8phSKMVKFuXXRWz9SakuRrlIZGy13nb7nvlYS115rLIa7giqVaBBqkvRx8AzT1B9RV/KuchQMYlLeRTfSC601LXWFZetFrNaWzVMKlE12s7q5nyKAncN7xbYlumkwEEBUypO7KhLcr1PPkAToG83Rz00/IQYooB2N+iWn0fP7geV/CnV9/uhyNzRKxP6KtSjEsszU9fnxuZXl+uDcxLdPyUTMF4kOuM7lrHfpmmjncq7rdPKTme/MFlA3LUFZ46x//zDN89fvuz6frFY2KSy9zBeyuhMRamG45cfEyPwetCHcjEoLWNalvEjR3W7LAp3LZNWKMEXwmnNKqvqRhXT//uGH2VwjMfi6M8/ofSSvzdKbGRlcwdo77NHZ/r5D4f1zW59GFKAOF8s1jFulyGMdv4KhevQztjWDLfi8NAxmspUta4mpmmqopA7qvsSZtXcZ2GMFu4JLX0xLg05r7e7F6+vn3377avLK4jnMts8xG7tRcMrW/d9WF0PklvOWpg94CMG05Iy19lWFRq2a9kkZSGQSZHjLvgAb5i0dV1XVS2bVksVWpifMJFpnJIExR+CeH/kt3dpGbMcQwiwgus6X/OWKxi2qH5NuCT8HBXudzbnd09GRbg8zegnZ/dfNi0e5dfwv21hrb64vr7ebDbWqgb32uB3myyVlNT3NfOOt+aGdPVme321u13tKzsBLh6dPXlqMMOhLGYf5reV5x+5ffu9hzp8lYBVECyRoNjL5eJw6G5vb7XWi0UzLrhZWRs5l+A4Y8FW4uLR5OJiAos9pXFZHZM/Gfbf3/Kf9XH/LXiYAXbccqV0EoF7/kSOKY0qZ7W97WOS0RvJ9H67b6uqbfVsKv/pn5/+l3+ZYC4kZxHWBlKWbj7u6HDfMwmCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIN4fCu25BT/qBEdZekohBK2Lj3suTu3FJJIXdayPvhzBg6P2MaPWOvkhFCPJ5ByKe+DjXjOfOPN7NKs2ggXPPUONtUwJzqVQYBGGLveosd3tdrf7LYusFrqtJ7WxjvEYAs8ixSgT6/sgTFRY1MwznIgl4WMeOLecczSefyAQ/oT8BQNjLjPX935wkmGKAGrah6FqWx7idr8LqFVF/Wg4dILpLEy5NWwCJtApk6N6miutrUAje6gFK9Wk0o2V05pVQFM3izlrG6iUmLIcG3tUp/BRiHSUX0UfigZaCyY1eopjHgGLWXEFXUJhRkGSxQIcaxjFS59MPf/65NPjXaoAupxiqgjUS13z5VkDHbS/3AsJNcagKr1L3sfgfEA4JnwYvt97qYI1bd2Us/1cmXupfykkdKRXr1/DONruD9iCXGFyQkioZ46RF8ld6S1ibPWSvZBjSKUHJWOq4NPR3P0EPsf0k6wUmshaK6vK2Ko6NnrmD/RT6fT4eZv6f3jQaL2EdDabzLU1IYd9t3PQF6ExlQ1DHIZBCi2waVHjXunaKBSaQ3eQ0tRWVRbCiW6ahhmDnVIoCPajmPxesXjs/2V3Dy7++P236333+vb21eX11e1tDNC3oYPrOATudfYqcSmSbWydku4OMFkYrhj6sUNIg+5ntdHCaN7aurHcWmOhy7EseYIgJ6SzOluVmPbTyayd2DFwfb7BhyB+Q8rEMWp8cdaA2cv7MAxcmwCjXJUsmZNP+efFQwP1fBL/ArjxkRz17vdR6hcsS4tWHqfUGDEFrm3tfl9BAL++vjbmqdLjFiz3b/4VFdV3ru0j0Og3N+ub6/1uO8BypbL18mzx5AlmN+BSFFNRYZLQKLWPsNopa8ycxHvT3P9yfmqfnOPqqAi3oZ7ruj4c+q7rlsuGlYZDOH5Pubm5grXv0y8fffXVl4vF6fNoXc9wnylu2QPz+3eSH357/owIHXrRfn9Y325sveC4eLXdkA67Dm7jyaOLdqr+6Z+//j/+z0YZFuDrGox/iamvuPFLSdmEr28lSfIjz2EgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCOKTR2VuE2poULoUE8pdmUChSooOJexKiqxzRPGuVErk7A69D4HlLCX6HeLnEmKl5K4PTkTOTWVlZn3i2kimks87HrlkMg4oTJeowpaxCOV9DN57+Dic66yqUBmTuR86VMYzEX0cenQZ1MIK9CyXiYXBD8vzpZGCdaxqWyGSUDJzrXWLSguJZpL8XnlbDMuP8pT37zh4J3oW93/xhy+NT1ENhnbIo9/pq+ub1bC73m8Mk42UVUpS8CAH3Wh/cNvtHrWd3DJZMWgLqIyMiQeo9Vc6YRIC51IrKXVODXcmxIWRE8Uro+tpLc5q+8WczedYkgjtWVyeUauKtZGK53g+6WBCHqLw+36jBja3SwuNuL2tbMOVTFJ1IdaOCVmHwe133aKdFk/Iz1Vjyh88jqIpfC5iiqPgra7MowtxCH6/H4Ye6i1qo4MLQmrmuVQ2ej10STO520ajXd2YUUGcQ+JKHCW8973o3m109Iw/vSAGH7xR8PJN3725vREhVFw2wWcYWMJlCQMQfbYFDi4YKdJYFZMP7iB4EeFBgaR1UGxluTAsw6tcwAjUrNZKODefTVsormC1NdPplGlVRPKoaovHMsLovusGpHb6cGDcg2aGgQ4/mDyz64c3N+v19gDRdnAeQmEla6MblkQOEGmDrnMMhxhx7w6DKTEqpUNT15Xlk8aWM5aWTSWyZoju2O0idnflMpw/Xu+3P1xevlmtbuEyu/1h23On4CpqkBDXXTRR80M0PBjOIGxHvKhSCfNAmFRyYq0RwkrR1hoejc2NEXXLZq2azLg1MqZhGHzChJqsTA3/pBWpOMhCBC1bT1CXI4j3gmDjRh9oDh4D691w8J2uNIfl4QHWhWV3njTaiOOAfNfyHSNIuP/jKPEWJTFGlN1ojofZ2+kqDw3R8cT83fnlTkx/fGncTeLHOS94/F158a8oOL5Tt79zwpOZ91vl+UXXlKXOYP2FYnpYhD96dHZ9fbvbDpcvt0+fTlVZ8cKSHBaDqDmGafvnxcNwev/9ogJaU8g7Z3qYTwQ0/ZvXt5cvN4cNrDirplVPv5ydPzLK4EpAjDXBVVlcYi5cWQ/BEvUX3O97Jj94fFd8j7sToEk5YxdfLHaH3WZ3y9+IR4+WsiQYrG761arLwT6+uHj69MJWY85H6b3Y7TXHyi8nPknb7/78LW7tp4AvPdAcxZ/+brcTlPLDSHn56vX1atV7J3ADl/Z27aKrss9trZTt/+lfvvq//u8mxPEG4Zccd3nSRd0OKKE/1E0RBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBPFZocqm85nzXLw5RRFmwHOUMKJ/s5DwEAJKlHJxdmdHn3fUhsCBGGOxEUdpCB6V+NmUknOOxRAimnt677nIaAmv0Bw6+9B3fTh5wwMx3Yl3RcjwuaJdZCL5kHxMAQqUo0+sMkpwLSRcCM7fNFYqrg3cAhQ7J54+Ae/okyA8n0RZUKHrzWa73kWP9ymYslY31gTWDcOQUblv8wB15nOxTh/FXjxK9ArP6O4u0Adc88jbqqq0nLe6qpT3w+JsZio1nc91XZ0Mj+8000cR2p3yBn55dNzk+/2eoZonJ4k6fDillbqouFBHX3wuOSpdeFHKM/HZ6tvf4U4zd+d7ih7YXJ8tFzFsu/3BGuOcyJIHl2AUiCygn6covIOhFve7fr817bR0EH3UXUErvG2i+tMXNkbBp7Ysf/PdN3AaH8Ns0sKgEyFlGFow0BIMJ5kyCrg4FziKc5EMYpFFkdDl4eCMFtrWVldQPF1SIXLwUmcpWdVYbZOprW2rO5nUj4oyenmSo+eHBFoUOkBGFZp4dXW5Xq9fvnwpGQxhlKNB07voYsA4U0YxBOdYac1KkE9WQLxXhel82k6nJeMiwxuLiTD2GTf0xtYQqPY+fPPyxYvLq13Xb3fd7c0q9ElrMzfLBCeOund+6GFUGBYF9HN8moJ3GDWUEizFqtbztq4UBHdXa7GYVnUlcOcP420lbMOrmZ3NJ7Y+g9lme+hw94OYlC59DAr1UJdJEMR7put6h4TomdHVbIY7QsDxw+GgJhWMb6XM3RqD3f8ufs/R4+4yHLeMEKwsH2GhiLtK/IQQnD1cmXD+9q4g6UfvLxr28njckOatE4kf5+D9eE79gB7bf56ynH6rcpRiy+WCs/1ut7+8FE+etuNBiIRS/OJg+FZGJu424wdYwOCxJG7Xh5ur/Wq17Q7ByHq6aC++mJ2dKzUqnD+d7ZL+DGMHGH3cQ8wwQzVNA6uyly+uWa7P5tXl5fb6agW99/EXF7PZxFbsePvj/kelW5Z19cf1LWRMwMDletnaBTccUDCPs6Hvtrt13/dCKJj5h96lyH1wzu+//sev/vmfvv7Xf3kUY+lXCVYP79zU+08VJgiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCOKG01imlom6/88RMGT3dUYrEYmLwasIX0Na9vBNekoIV407UzqbySaVURpF5EW3nAU/DeVJKFjd3kTlDt/aIAnkeUUzJy+eKiTmcBK5VjOQV6t0DOoMLYXjicjRHTKjmFhmOZ5TPe+e6nZo0tbHacoGW0vzOSvO3cGr/U/B7Cfufe08BShmLrHy1We92O4k6Up58FAzt6HOOfe9zRv16yTUQURrvkkBJuywqanij4lxzrCmthYSfVutZYxsDp4/11MyWbXuxYPVouf1AeZaLFqd4qeaT2t1FaCKs6bpug+uhRUIOVlbe+75nM2UlF0rokpggcxJhSGjr/clLm34dftLJVSn2xVmbQxy63okcwqA1jx4lUX3fpyC5lCKh7qjjeWUORjW6OX34uK/C/RV+dMnSz0OOGfoG//7l89vNGn44S8aq4JxEg90MQ0ainh3HcMxMw/iJ6KCL587FTJdLGMfQnYoKCkiSa6uVAQTq3KXKdWOUiXXTMOxaqTR6EU69UzLqDB8aCJwMhikTjsXvv//+8vJy6Lqz+QSCSQoQeKHJRYpSYrDBJCboGSGhBDVDVIGewLDtbWM5NHylR/dWzhUEiRCdkkbbesj85fXrP754+ezFi23nFDehi9zLtE9Zcuhcg8+BZR9thHAF8SzCqUeFPZQsals1RjdaNEZMamVVVFzXlaisZ9zbOtWNqiamnthmUptWjbsZTCd1CCx6KAwcKKMNu794GNYIgvi1ScfJLbOuwyQTTJDBEQ2xoIKlB2ZhcVbWhPLetvytzWsQzJk6PpF3J37b5/rtqx6THtPb7ziuY97+1J3kvWyAUszhx7VsURvHcYJ6x/H94SnuXvpoeehnD0+MYWdn7QC4w+vX8fGTGSzVpfol2WXpYSsUMX1OHv7WJY9ov/e3N92b15v1yrFsrW3OL6rl2eTsXI2S6dHgfdwS6J7j809PBl2+Bx37xnw+v13td3v/zR9ev9QVVDb0peXZ/OJiaizDDLKiay9fYXJJq8DPlm8fH90tn7rPsaVTDpeXL1+9erVarVOse+d3m+B9HV04f9R89dX8X//bo8n0eB9/Omni02tfgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiA+RVQRphf9ekoMReY5Zh5jVhw3tkcn9cRzHgWtXME/Mcrcj5qgUTGBXuw5+JDGI0LKUQfPUh66rOFPhc6IPvasWGrGGLXmIYRRZs1TSM5FFNQLVMjnorUViSfFUOGt8WTlUqPpO5oshqCU1FpxCR9CKbDU8hMQO2KVFHv6ooSHn0NIOzQn9kZpDfUag8+540kauD2TnA8uQ11IbaNnfd9ba6FJUM/PlRTwXMFzxXQjpfC+nU+s4nUj20k9mdl20bLWHCUo/ChkH4Uuo1vnKOiJRauy630XQu+i4CZl6YZQG/RuhEYwKOdBaZoqTqGsyKa9y8W/lXiXkvFROjb0Y8nOluinfvV61x2c1BWrZXdAy0yWlHaoKZZKepc2t66x9qyWRVVcMkHQfRZTDsQ7IqOHqneFLQnN9/zl8/3hEIKrrYVHm2EApZizEizAiPM+w0ARWqAMK8tixu9hwGFLchjQlW6VquA49E64GLR4Y8rwEr2xUkGpG1tPsC/lCP1X5OPl3y4O8aEZgldKexa//f6H3//+93/84zfQ0JvNRkEUxfaSGF0z5lQwge0ujOp7J42sbA3tOnjHdWWa2tQVkyjbg+hS4gZEdQM96M12++z7F9+++OFms4ewBSEIk6SUhcg1pD5lm5Lt4YUMkVzg/JItGjajTE5Dr4beapODWLaYtPOGzybZwOllQMv2lmktq2lbeloLBWKj7WxJpcKsHgWnO0lox+gJkUt/0OomiL9rSsYiTBIYCWD5URzcHcOdeCRu0CNjt+9mkzZ6105xYwb+Z7Xio2x9nBnH5BRYbz58Qy670jD2cMrLD57k0Q/+wfvZSb8+JoOVtKv8YEq6S+r7lF3Gx9wz3KcoJUxuhKW4Zk+enr188Wa/32+3ZjqtfmKd8FcgxLE+y4ollhPIsuDnm/Vw82a7ujnstgNLctK280X79Ku6qtmobsedYeAD+VSx7zb9x7+jy93OUbjWKp0Tq3BMwbBWalWlGLebfu0388WsbScXF2fWspOhOeao5nEzHDY20Ef4DQRvquRGjGbzsHLzV1dvnj17dvXmZrM+WF3HwA/7CBUA8++XX86++mp6flYyFzCLGeZ8iVbuby31SNpOEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEMRvx9sC91FghELzxFCfKEURNIuA6vOiPYJjCWWF8BaelZZFdZ7QkT36Ij2PUkoU4JTDyafe7VAxoorvu2Raa1Ek8aiLyZEXvQ5LWaQcA1wiRBRiCMlFZCqjQzycDfXtGg0qM5wVTq+0YFbDY4D3R7gMijVRlvJAYXOvg2QfneZkVCSPj+v9rusdy9EIXjGOdxuxPgP3mbMUmXdRC5sz753ncM8oSBIp8iL9L7apXFopDGOVFm0ljMl1o2dn08l5a+cVG30/+UOB10nWk9FYP5bD0KSbfuhdRO16xBwD7z036OIPNa8VevZbLY0SokjYsDOkj9339Dfm6Bp7YjwocmysvDif9gfXOe+HwVQSvagjpiiExKDOUSHMRXcI242z07pp4SRFt85GOeB9Pb9d4zhiA4xOxl5sVj+8evXDDy8Ws4XhzEBz4SCOaHgrhC8JITyXgVNKiF67HLXCCXuGKg68BjqREspIoyU2t+AJ3tG0ummVsmwya0RdbkqykoLyoEAf2fj6bEH5p9IuY+bQv/3bvz3/4eXTx09ev75SzECUHLd9gCCNPzFgjgPXmHfkfUKFOvfRH1yG48yo2fnyLhsnljNv94fr9fYPP7z49vnLbt9XtqmycvvgWax07frBRctExbKGUsgsZMLcpLIZBTeKW4hi0I+4qnVqFJ/Vvqp8Y0QzVfWksVNdtcbUlW5q1A/ye9FkUcfLcSwk3ISgyPRHJSFJ7AjifYIyZlinFf0uzgnFrt3ALKF1hJGfAswyw9BpIdW8aeqfTDc5LiyB/X6/Xq9hDTOfw7vbsqKUb13uftyn0Yi9TKWjQHf0yU5vnfskahd3Hyw22pjBh5v95B9Lvn+sdP+Yte/pwe2Webs8w1uDtTSbzZvVanV7e1tVT7T5W66C2zFJxTB1LcNSJN682e13bnM79D2sVNTifHJxMV8sdd3eR11+qlxUusu/q818SrYAdMHY9z1+o2HcGLE8axdLnJ1SPm5/UzpsWarx+w1tPjKOYvQ8Zn1wBgPwm2+eXV6+cQN851Iha/yy4YLUcTFvpnP15Vc49YujfTsOLEXzLEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQHw60QR+1RyxHMVpfonIa5bdorpnRLj3HhLbNoyM146PlZtEe5aOlLhdMFbF7EigHESiMDt4n7mMICd06RWYippRRloMqbvR7j2jNm9EhHq/OWUIjeDRElKk4h8LZUGQv4dxKFg/L4uCOBaoqK7VIKLRPxYE6FQnWKOb4oM6R/Kf+yie3yweMGvf1ft97x9C7PpmstGISKyMeBiehabhQXKfEhr7zTDSTqQxs9NSPAd2YuRZG6croWuVH84lWWRumaxTL1xdz1oz27SgM+wk1+slIHhrUMbY5dJ0PwtQiwClcQpUpuuwLLLssYnp4t+dHYelPSMeIP0FuWrM8m7iUr98cYDxIA60keOKDdy7AmMGRpI04dHl13WldG4utE32SiheB+1uWmSfNmwhMDIy9cf3/+I//ePHy0nvfGFulbLMoEjieTpp73ABB/P/svWeXHEeSrunaPSJSlYCg6p7ukWe/7af7/3/A7hWzMy3YJEGo0ipVCFfXzCOzUADB7p67TQJE28NiImVkhEvLc157TWil0JETJiPOY8kVYwEF7lIZ6F7UD8L34USGiYZfohSvG21qaa0yjRx1hvxHOp607h8DHmYz57//3e9evny5XC7n88XBbL683bBiO9vHEH0pEgHTG5YKI7IfDC7YPMILIsOinKXk2qpaw0qDizJj57ebq6ub86vzs/Ors7vN0MfGNNyb2HreKxjAnvVDFCnoXmiWUBioYD1OqGuH7ULyDF8xsXxay4lT81pNKqFMMJq5Rk0XzfRwWlaqUGSCYp/Z8c5YGhcyzLNKAregzCQVECCIn5pRYp5wXeGqYAwWm3GVCZ7Xh4vV6lKbiTZ5Nr//zA8PIler9cnrq+urJczlSeObaQdHgmXnPjFMFMb3Y9CZxj1IjSFlKQ3EhYXtkpVsSVinxJhOyfZbY2YlOa+kv3A+WnG/u1vdf91P0VZ/c+4321I3aZ84x3E1h8h6sWgg0L67u7u6unz69HhMQf0vAQdRcmx4Ax/fbv31xfXV5XqzCsMQIUSpKnN0PD1+PJ0vFLrnv91seTyr94cE4sHtRwNP7316tMZnY02AUnAERl8owJ5ZWekq9ehxLUe/+3xv1v4g0++jHFAlLeRN3ogfwuXl5cnrs3brc3IQdobBhigT/PhTw3R28NUXj4+PUbI/VleAyytZIuLBBd7Hoh9ZzxIEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAE8YmiKmtRMB5jQBUs6jaSlLwYZw5pQN92FJBzySRqPhgKDLWQqchZi3l6Eqh4T6MISRRdLMs+RS9Q/q5GN95yyOR9H/o+oo279t6z0dcTHYULRd6eWYDHIo9KHoNGiaNLfDHpzIKHGIcY6rrKIsPJ2Mooo9E/UskH7p7vUbf/nALct76rPBivB6XKRWs+/vWMLdebthvQLj1EZYRGA/UAjwM0bvRwHZzL0KOBvjRoXo8H4AoVZwKlZtCSzqjK6UWtZzNXqeAMmyzqycGUNRXa7b99zW/ucswrSEU9HcuZ3Kw3q773A1d4csIUU2ejtNUCPb2xS3IZJkqKBH/GvuW9SryjmRvzRor5NDb7/GDahbhth+Vm4FrwBCNdhBShG3pUkuVG2r7n+dYbY46OpdQM3fpRj5V+ZDyjznfN2O9evvzj85fLbf/4+InwDOZg9gFrIyScIKWTORwTCylgzghDz9FyvlK5Mv9gQhsubTHGlqOIDs7aWj2ZwueilLmZWK7H78xl6BYRITn4f3xAJ26G7uT87GZ5B+tDxJUd5eDRY5kNWFlCgP5DV3VYZrFWB2O1qxlK231tXMi+i4Op3Cht30R2cnHz/fPXz56/XG9XfRdub9dON25abYY29TB0qjikdjswuascwFDXbnGH8J0VvNawTnDrRFPBbaorX0+za3Qzd9NFU08qYWRZulEVL/hojvv2YH+QHQQ7yf0kSyX7Sv5XFZ0EQfzVFBt1vF2vW1hBRnU4hiMiwD4CEUlTmbbLdS2aWqOg/K3KHm/ysoY+n7y6/f7ZdbfNXNgr1kJQUVUoooW/saiIUryU4cFdq+/7cXUag5yd9l1yU2HhGYgnUWevIAaKUhX9bRpQBC9ws7OaO+d0cZPPiY0x5P0Vjfff0ov/chjbn7Ex2QA346Pj+XK5DCHe3m7m8+a/ekA1unNnBvH4euWvLu+uzu+Wd1voNdj7Dw7rx08Ojh9VypWeTeFNeY28Y69ufygc/yil7X+WNw1bBi+0xu3Ncr3aDENwtj5+tHjydOEqBnspFre5j3zvA/0ypsqDj+qqd50yqtODj6enr1+9erVcrnNSfhBh0BzuBBxOMMnmC/fbf3w6lsKC2Vd+te2F7W/U7Q86+mOV9RMEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAE8Smh6rpGDWQIqPXJaJOZRU6RxeSLa6YalTRFgF6k5xyeLCa7PscBdULFJzp7PxRPzTw6vgPGmKZptt1qGIaYhmL0iF+ZUuj7wNCcEhX1qegsi5V7UZmgezQK5NErmnEppPB9DHAnSy1VUbHD1xiH8qUYfV0vrEWXTyZGo0I8tdG28OPiB1KqUAyVV8tN23bQRC4VzVbOPetH5RCqyUP20Hh9lNoJY/veyyCtkMXV1EILG220VlrLpjaSx6ap6koePX4knszHZsD/Ruft0jL8bUHK6CIPZ9JFttxuN10fktbo5M/g2HAOcHjOUQZvMFkhZeaFlErjA244qVvuKQUNOHtgEDuS867njWZVZWezpo+boWVRYU0D+Az0Zcy87YOyRg1YPeHqcsP55PixKPNlzBhJpan37rb3X8rYf7x89vvvvnl9eRF8sLYSfZIwHT1M4FBOBEYRvg1nSFI5cayeIORojltEg7wI4FHXnouHroIBJUplBxQgWqm2QmbjsBQArAly1BmXqfnmVMoFpuI2S5KnDwv09nfffff8+fPTk/OjoyNYs7uuiz56D70H6zeTDMWhKYqIK21EZ3cp0UdZGOPsdrPdtq12to+s9en56dnvv/7u9cn5q9MzGBiTevrZ0RfdphvaGFrfdV5ilQ8tRR1wiZYs8RSiqISzSrpqVplG8Ykz86nFUgAuSpuambUTVR9WtnG4+KQsYTRlzF/CQhayaF7Z6NE+ziPJ5c5bl+e9AhEnA6exRhA/KbxYq8Ot9xizFRk6KsqzEEPfpwj7yboo1CMmvN1PR/6wlg5O2JPXV6evby8uNsm7ylWST/xWdmuhzZizx3UBjzyGj8l670df7dFau1iyiyhwnyk1gZKSWcgAd2BDMwp2UohxQoJQU+QxKIKISNuI+XjltMczH83gnXOjZ/xHrnG/dxZ/4G2fS1wRy9oIkTlbHMxub1abzWax+C8L3OEbui7c3myWt/3dbbdZQ1ifnWtqp6fT6tGT2cGhKcWRMM2IPXRqf5AfgAlI7812/OVEA7K4/WMeaakIcHd3d3Jyenu7VKo6PDw6Pj44PMR0AqXwgor4W46pfvuQOpREUUB/VBr3srXGjL/sWNdtT89en56ebrdba467NoUBfjUo+AUGU8NVajKtJpPyKZxqchxjCX+L3V/RA/t2ym8kCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCOJnQR02ru/7NidjdNYmhNAPXmjVRTRW5wp15MEnZ+shDuenJ81smliOnsXIUFgUPU9RSZ4yz0WrqJSOeRhCFCwLJWOM6PyYGArjOffeD0Ms4mmUg6B+XqK3ICqi4GDw9UWLqYU22gjGUevIi2O0RgNPFnNla4E25yzlPPi+81sjmpQDGz3ei1SyCNzfVdbwn0V3ktGiHU5ip+saRZhFCROL6XVWXIYUBbrgs7ubZRu2Icc0+Mn00A8peWguybJU3msmPFyG0qKxUlY5yeSTFAoVThJtTWtdGcZciEe2maLPepIumcNKTExpT2yHURPKM9sJ3TkqcQqYT6CYgPOBnthebQZoymXbSOu328ZMlDQsoJU/vEEnZnOqJHdaWIXm4tWkvr/gX4qG6SflXif3jmBufDSqv45nLvZdu8o3eVOZ6WpoWdGSt52PISbvs+Zx6KHjrlarLpsnn1fwMoP5hcULEkw5nCxcjFqqLWO/P3nxx9PXf3z+rF/ffrV4pH3HBx9RKzwql2GoQC9zmC8wgWLR+UltOLMwGFOUKXDJFIyAUbJuNPQz79pBO2mta2qhjNe1mh5MUbWVmcymlBR4M7Afdr38mHRdnyQPFWWpaOx2z+ddkQjP2KuLi//+u99/+/z7mIMQot1sum2QzPJYMpWUgEGUcWxg+gR0WQwS3qi1bb1nZrK526x6K83R5XU+Pz/7X7/7X19//U0/5MrNdKzySm0ULPlKJR07xTvDs41ZRSZgXGRYsFSsKz2t9VRLWLMcHxbzPK2jm2bjopvoZjGZHkwErFsCpXIwfNRohzsOKjFeh+TsPXpJToJ2gvh54UmNk845u2m37dBi8Q4lfe8lryFEvL1ZTZqacW1dVUKMVKr6YJEQ2IhCDFqmbRsuLs4uLq5Cy41yw3o7mQhnWd1obSDWYejGriDYEaMnONYVwe0uQuR57yFdilFwAatQEuNKEUoyZCqfkRK/MUIQmXQo1u+o/pbcWA2vaIVpPFLCd3EpcWMUcpPSoAzEohJV8jJDfInJNLAlCywTgWVPrHDOYYrf/bpTdtI3yYpYkcczuS85gdfPS5S3dzl/qy0TL7Jg2Jvha1KEcxi9scdrFA8S5NI+iiji/jchVlkzy7vgTIvSHWPexXyek7q+vn79+uqzL452b80Joz6+P3kUKkdRtoyikC+leyK72wwX57dXZ5t+k4KHL1NNXU1n9ovP51UjXL2PXcaUtvx+8faYgPS+F/7KUfZzcp90IdgDJ3qOsTZcag5BDp6dvd5eXwaj5kcL9/RJ/egR1ia5v5yxd97ej8QHv9b7HMsHiDFxjJUqWy9fPb+9be9uxN1yZt20DdwLvu26nPxnj46NypaZ2+t8/BjGCivTYez7+KCCkHpz7A9+wQRBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARB/H2grBNKG+dUCGnwse8FF+jXbnmFwvfQe++VlCg4Smk+nQXGYwjexxwj6qfR6z3mxEVR0+ScQwgoakfnv7TdrlkRgmSWYkLVTsqxOHSGUcSjipYopZ2yZ/TUFMUgvphM4wvFFzpn+EgKKalhGISr8NSlZFGMPpIoA3ooQPnA4ou9uv1HXxejdfqm3aK/cozOWAWXAO0SgsDm9UPvhUBvb/RPlRrlTxlttqGtWYJnM1qoizy1tnHcalHVuqr4ZF5P5zOG+tGd6WlEIc9bzYEyMrxN6JbMxADHE+z1xcXV3R2MBu4F9I/vB6s1nFLR2ksuMirAJEMVmcqTSY2iLr47HPFXIgSfNZPNwnfDWkiDvv0+xqFHe3Vu+s6vos8TJjWPXerDRms5ncLclDvHasW6Ym3dM7Zi8dnJq999883X3/yJb/vjalpxmX0Y0ztgFI327WwnkYP/VAqYP9K1XV0tGjflzGw3A9YEUKquG6FUSmjSDn2uDcwtjmI3JWylDA6ncgHvdWklflIeeOSzB3fRLj0XFWOpsADP9DncrZb//p///uL5d865qZtgKYwhSqG6zcAT9C8fpY0s73SP8B+8E4ZhbYy19vz88vDw6F//9f/6n//jD8KhHu77F89CnyfN3JpJgKUkKs3tsNy0w4oFAUMIxuposR5SrqRsnG6MmFm9cGrWqEldJ7GuG90smsmsaeCpRo/JEnsoKYIgPmL2Kw/EYxCrpBLFbbdblm2OQ4ocosT5zDEsEjLOZQzJIDaEfxIGacoHdnp6fnmxWq86ziyEGLNJvVhMDg7gvtAVKsv3xupFfl1MoseqPhCUovoYF64cC963o/Y9J5GzhBPwESJS1nc91irBIHEsTKNKdQixukmlPkkqJUay1trYDBsu7I8hwvOibHZYkkZpUXK3fKkgESDEgtNrJsxVSmuIUyOEQLAtFol8kTgXYbqBj2cpRNH287xb2nhJ6dxbnO+LuozpO6mI/xls1wwbKkpcQx+0Nz54k7nE+Y8Gs/uDY4DtnCkreXd5eXt8vIBGkFKwfSqaH4K29171JT80ss1me3vTvnp1d3fbhX5wrrZGweU8fTL/4qtKwzWq8UTSPvfoQ4fVfxtKMRDMgEijLr+UroF/Jdq3S+kje/H89fX1bbvtv/ji+LPPjmZz/Kkx9mnJxkolO+CHh00fcDv7obq9ZImM14jpDGdnlxeX18+fv4IfFnCx61Xwg4Hovu87q5W11XxqIFp4/fp0cfiZKkM0eKY0K171ucwg2qwJgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgvgAKFflYUiZDTwlpbA0vVaCZdUHb5XmnfBCZVG0TSHWtvajNSQPCe0ORdFMyuIXiQ6PLKaEYoioJbpIt+2gJEqzFWokUImj1Chnh2+MRfGDghFeTDuLOyaqJaUcJe4o0RhVOSh2R3PPCE+EEJRqUHIt0Nyc3RsYs50NcObvsW//4Lx9SqgW8YzdbbZdN+QQJ/VEcZmTT8EXO3teHDrhSoSQCtVaKGJNUhZLdSEaV9VocZ+bKk9rXdnoKj6dV4ujiTmomd5ZhT6U/O/YOTrClyTBBJzDINg6sbPbu00/COnCOogoUegs4ctZDINy1mipNBMyFW9vqSe2aF2KEo1UL3+R0g/jYJ5M9WGYbFq/XK5hojUT225D9B76l0UmnI0stdADHbR833dXlRPW8ZDj/GA2PWwCZxvGbnz73asX/98ff//822dhuTmupocwHBJLfRCJwSQJ3kOHYapJKlo/oWSZJvhEiDCXJdMWhX1AQgE8dCUmkMDYkJVTzino/cgHeK2qGmvtw2QGnGEf3q7075u8EzbmYtHPShGGs7vrP3z99fMX397d3TRVBd262XR+YFIYllOKcKPLB+/7EvOSpMTSGLDsD/1wND+ytvrT18+ePD1a3iwvz1e+F1pNZHahg8VXK9gXtrFfYgkKpYxQOnOtGOYpzZ2dT6u505VOTg8T5+c1a+ZCTef1vGrmE13bnf3rbuwI9o56n8YUQXyEFHnzmLIIq4pSanm3MVrD/qGkKslU2XuPmvOipy0hW94V+sjs5nr93bevL85vhyHOJ9Pjx82Xnz+aH5ijRw7CTiZLiPeu83Qx2H73GTQ/z7mPPgzDAF8bvPBD6rsMtzmpoWdd6/3AY2R+GGCbGwKf6Akbo0uUyEO4CWEPbnpdx4YBwhwIsDLGWEpqjZk3Wx8SLqkZolBtpDFJmwDBj7EQrmKlCoiC0AMele7wQQiAe4zVUPUuValKIfGArKmsMdpZPRrDY/gbS7wk2eCHMKB8v6oqVUokldPbaZQfNsYPDbnLbbp/jDL6cqeutffTy8vL9XJ9fLiQo9waYooAAT3TRqEsGzd6AR/xnq9W3cnZ9dXpertSYbAYmQt9dNgcPZocHTvj9qsxxzo/ENKXiDw/OIdfLHknav/BC6KENuzZdycnJxcxiCdPvpjNZsfHpcTI28mc44+S/aceHoF9qPa5T6UYJ+mYXFG06ZhsDNHm99+/+Pa7l8tlx+VBGPi2xSxjo21l5HRmHz9+/KsvHzmXhv768twvDrR1Y5LsePD73v9gF0gQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQxN8tanFo+174juUkWVbep826b7dDlJlJMWVVUNqzkEMcgmZcGsG9SOjYzlVEvREvTuu5KHhzRnktun0XpQXKaeGOUmJU7UjJi1FiERuhoCeNhqCjQl0yOcqv4W08i2LbKVCQg0aeg7W2eFkmo4TSskgukrWG7VUd4/XkP+Ob/jMx+nS+efxQxDmKvuBcI2MdY8tu23bDEEOtDbQxK7aiyWcUIykTI3qEQnvwXCwnedZSwcPGuolTtRKVzLVOjYno813zZm7MvGZOj26baaf03wlJd4KzN2ciE+NDee7ZydWmH3zifjvojk/5VHMh8Sw99ICVDppZ6Qx/VW2mi6YcP5Eg9a8h7+1PS5pGFkJNptViBh1/m9qeS/QETZEp5ZLH3u4D65ZdZRWM7b4LKEa30FfsqrtstsMmddfLu4vl1en5+cXtFczMJ9V0Joz2EVNOEnp6wzdZ40KKXTsMwQuuUYw4Kuwzc87FwLZdG6JQ0mlr4Og4H31QQlurG3hOSykSjDWtubIw30pPp5KNUlzDpXyfl/sPvMaJvznvtC50RFlJ8unVxX9+88f/+I9/X19fOyWhK0MfFYPOze3apyhFNgz6H8WKvEgfOcraswgpG+Ngya6ns35IablZiNnF2SrxAKtLY1WMcAQYTVEq/K7URp6dbSzmRqQiyhTCSjGr1MzIiUm1S02jFnO9WKhqVtnjRlWWjZaw+/WZi/fWt6CEGYL4yNhFVBzrt0jBS+phCepgWlc5Ca31qMzGnSGPNti8RHq4WG024fXr07PTq/WmdW6yOJp9+eunT582xkLsGUoUJ9475WNCk22+p5wC3GJ+pDCq1jU+FGq3jsB3Dyiy9xBL4VoV27ZfrbpusxF5o0qBnxIllj0YHypYuoY+YbWhwAMEowzL44RobbYhqJJQicfshthzVAyXLQ8WQD4mXeIhNMrcE26eSeF2WTzaYdmE+7Cn5xvrZN3oqtZ6LKiD1XQwxr67Wy+Xt3DAz54cP348xwAgs5JllDHLba+THq3Z/1LnwMrNx0aoawfbNwQWVxdo4o6tj+mqEF3ATj8mJ6iY2Go5XJ5vzk5vb+62qYcrgH7U9aQ6Oq6ffj5fHPEiiw/jFo/xON+lREJsivb8H9Sn/G/DLhpm+LsFh67EpsbMBP7tN+fXV8sU+Wy6ODiY/vofKjHWPypvFzz94FgP96yPolnezJfdw9y23YsXL16+OL263nadcs4yGLWBN25mbeVle7iY/uY3n3/1JTs967TQy+VayObYmmJXP+ZdjAdLH9yoniAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiCIv0OUqzOXmfEcI9o/cwF3UP2ok/JDEioPg/A901o3shl8DLnIfZRhEfARxQ8ispRCQlf10Xs8wkEiyz5nNA4ukohRiKRQaoQyEZReF0/NIIqMQnA1ulyPHpPoOBzRDZ4xLoUq+vhcxFVoe1lMMVHUbq3dCXH2wna+E1Z9HOyFwWK8/iKmSeUZz9jKD+uh3w7eD6HPAw9MlYwAFiJjMvk4RBQ+FTt7bBpoXSm41abRWuakczyY1FMnjc3NxNRTWx9MWKOZ3H2beKC0zw9VPcVQXDLpi84+MPb96dnNatu1iXW8ZrZWcHyuUtKSVVoanSUPcN9o7iola8NyKMfiD7QvxJ+nJHIklIhZJRbzatv12+11zMoYETwmNMDUQNvZtodBoRSbT2uhPFfZMq2cjj7cnl3dLq+X69V6dcOG7omouBWTlHC6tTDXsoa5ALNRCK3s3Xbd9z6EoJUKOSYeFPquK/wipROTMJMzCp+FMUqhkbc2QmopUIIH/d7YZgKLg7NOs+JgmkdnWTh+HlMmUNrFSer0M7KbamN1izHdp0zhk8vz//z6D9+9eN7C4BmGqZsIZm62mxQk9DCmT8ga12NcQyXW2hg9g5OAwZCyVLrCpTykSlvB9XYzDH2CNcn7MMpPJaooJSztsCQzGCMVrDm2LNFeSzWxamrNotFTx5smTSbq4NgeP24mh47VGr67rF5xlBLCGHxoBksQxMcO3zmgw84CC0XGxELYajjsVtttD+EcrAMQEEI8JlHYPjpJF6E2Z+cXp6cnZ9ttCx+fTOrDo9njJ01dl3WFC/gkWr4X8q5ozy5KEQ9yqN5aLoTh+UEu1b342HHrjN1JkFMM5qhTQztPrVHCldI3sAaVqBJLWOCFBJ99in7IXYem6iFh1DqT3KM9POyOJbcyQlCsYN/ETMMs5Vh7COLdgIExfhMWLcIQj48af8zYzJgMoE3OIetO60FXUimeixv6duP7bb/ZrCDI2iwhyJo8eiKlGi8zlsB4l0IwttH7+uPNnrvz2C7v0oZNp5PNenVxcWGsns2bXCoiZQHLuIY761V3db26uepub9rlLVy6ttqluIHu+Ozp4rMvFtVsTMHM6PzN+a5p867mRxGBf4zFkf5r5DdjLO/TCcbL/P77K9j7YsAfO9NZ85vf1uPoym+ueiwYtUu9+GCX8CPsKwC8sXLHH0c5n7w6PTm9PjtbCjGBmaiU41JbFbfrZQ7bzz5//PSzxfyQTeeMK3dycmetm83MA/t2Dj9LpHhfTiNBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEMRPjzp+fOi977bdZtP6LirNjTXTaNvWb9rBByUV92xQ2qkU86ZNAY08VXHk9aiQRK11GiITMhXlh+QsJJajZywVrbVgMfti5Z6LdIYVEbzgGaWWSRStZnmCy1FPmXNImaHGKHCpFbfZWM1TZClyzZUWcHQUEfGMekme+V6ugnxo2clDEeqPEYrG/XK1Wnd9671QGi7We1RUFZWUEFzFEKG1GF6gLprQjAKTkKpaOSVl8irHxs0mjRYqGienhzMxrZgS0IQxJiHkviUSdsG+he71/5FB6+OBT1bdctWullvf5pme19mgc2OIKfbWWDi+lHC8QSnjKlNVBvMTYmJCFxvon6wdP0VwhJe+mEyrwz4u15vtNsTIhcT/YbYMQ7BGC25yjkMMKfTaSb9NrOuYZtvtOvS9i6zYxmoZk+8zT6F4v2KnB9QhosWmH+DzMEtggmjJTUwwo0ISWojMhyih7zjMMu6xAEPWRfBnlFbFWRseOKsnjXUOpheK4N7p5Z0DOPHzcJ+U8uCZ+yoQA2MvT09+//Ufn7940freSGsmx9nHdhPWd50fmFaN1lVxQy4f3QngRlUfLBGqqprttq2qqjiy5xAiPJxMJiEwGEVoAYz2/zaWTCUlpIcXUKmpJOfW6XnTzOEQTs4qOZ+Z+YGeHbr5katmluFILSLCDMNO7IR3f+5SKVmCID4yyrRFWXjeCa9hoXAOdguzuuuXy6UxpsjBYelAIfX4oaKGh2fY9dXtzc0qhGSMm81mi8Np1exzpTBT0ua3vme8fcsnOz9YM3C7KpUnHi6KouiV85vDYMqlVKqaOFsH2Oj4m4OUXMHdZ814B2LQrlclnZLlgfk28IDyd4h2S+2gFModCJIh/ERZfEijSXwpMQSHVCmhtTdK4SN8EGI0kSGsjTJ43m08ZvVoA6sfbOjw4b7PuCPHBRMeH+TbFI+efo6FXDDSw9gwj+v0Tuv+4zvtKGhmpTQMXpsQk2ld39XXVzcnZ6+1/ZVzpjxvuz7e3qwuzm8vzm7bDVynrOxkUk/qxhqjZ3N7dDxzTdlZinc9njN7sFin8ZzE3nH/l8x90Iqm9mnUbcNFX5xvtrBprnq49kfHR//6b4eplJMq789FEz8Kx0sUh6T97cdiaj7O0PE8Mc24pIhcX99eXd1dXqzulsGYxXR2kJPp2h7CzKPD2RdfHX/5+aOqEZMJi4Jpy6YLC+PBVaUGVCp1XiAIEHr/JQ8vkyquEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEATxc6CkRg2jddo40263m3U3tF0M0U1clrwb0LE3q0nwmQ++H0KfAlOjD2KO6CvOc2Ih5qIFQbNeVAbhq+jWO9olJniQuOCiiEpyET9xVNjmvNOaJJQtsSLLGKUkQqCGPpX7knMlihCFJ6VEsSYMOUsh4Lt8CHJn317ezYr4JH9wp8kHknu287oeZTI7M3V46uL29naDPtu1q9JmE1JUEfX+snwYGkAmaDaF3t+YU8As51Yqy3OjZaV0JbMTorLa1K6ZTcx8zqxhIhXz9qJPSnvl195Inj0wBU3FSL9j7PnL1+vVVmXtuGiEkzmw4CWK3xN8t5EM7dt1ckZOp4206GGKrszFiZmxPy/BIpDSBzgXcJAnFKUpzg6PJqvNYttepBCr2sH43m5CiG3MAzRqiINvow+9HsQQhxAGmGTB9+iZLXLoNtn3RnOUsQcUxzOU2OXksU9weniPPu7cFjt/3nc9avsM9GdUQvg0JJFg/hTDXR0zVzBdIirkpMhawswT2qDJp3Fip+biJfGkjGisvfDB59ffDW+SUvJbTwVUt+fvXr38/R/+8OzZs7ZtJZfDtndSd6sASzhMX6zEwXUIrOs6pVDsWGRvsiy8WDEAxkg/xGaygHGVoYMTb/u+qprNure2wtwmrO2BTsbRJxgstdNBwILOJ0Za7dDptnJ1LRoruWqbw/r4y+n8oJHNuNAoONMQ4IP3brCjwzF/x/72bfU+QRAfDbixYN0dmOzjE7CAwH4UfMu5qarKYjGH/l5Qy3YiYAjkxNnp5dnpst1AVFNZ00wms6PjhZBvsuzYrgrFvaL9PWLZtzYa3ErDu+8sseN+RXkr8IIgqqT2vEd/fL+XCUzoEkUWjzmX6lA+XI/Qnd5jIZQwDDHkcj+Ncn9YLeGwffAMAuWU4d/oY4D3DBml7f1GlroXsA4nCMsiZ0NIA4Stk5KE5qGBVsvNi+ewzd913fzxE1Y5powa0w95uSjMQfxx4+x7gXu5UlG6hh8eHV3f3F5d31pXP378xBq1XPoXz08vL278AL0C67aRKh/OzeMn0+nMVvVC2lHaDotzlKNJPYT2mDkK/90bnGc+pr99Cgt0Lqmdacz1ggtf3vnVsr+6XMJgXixmv/7tYpR3C76vRTBWGBit33dbsngnE2M88Adsn/vxEOPYj2wYhhfPT84vru9uOu91ZmoyObq9WQ++m02nn381+2//7R8//xLPedtiyqpzLGatNPS+LtWjyjjfiftJyE4QBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQxIdBxSJaEYI1E1vVejab9Nu+a/16O6SkfOpjVpWQnUSdo3bW5Bhy2ulpNOrNI8+pK56dxZu8KG1RoJOKBWUOAY3ZJcpmtUILzAGdE9NY8X7nvV5E63ASOzkFE6pI2iOPRQyEskhjDPrFKxnRG16h+SIKrVB3FKNDD8t7/e1HyhvHx1HjvtqsN127bdvGNaNFKO+DSTLHXByXec7QXJggAFeuhUKNmLYihUqbo0Wjc5CcGaXnB5PZ4SFDb3UWc9F77QxOiw65wH/QKqNcZTv4y6ub29tbaxc6ytD2xgvoaXRtjtAjuTjw50lVGaPqpmJasTgwjWLZ8CahgPhzFLVfkYYV+/bRF1MJdnR8uFxvhn6VWPKhSzk4p9owlH7vofFjDKnP3rc4QbKHmReGHiZciF3wHSrbWdaMD8Gn0ZMbppnQEvs9FZGTRuPYPnbdIATMqCLKEwmLA0jUv2eRR8ExTC7J8R1GwUhDuR78odjrYFKU+cVyF+1b/6wBN/ETkB4kpezAZATWhvCnF9//x+9/d3p6CmsI+gYLXFlWd+vkc/IwMeE/WC1h/AStdQixKNr5KJ1E+3YuBVewLvd9D32Na7JB8WMISSkTfMREhyJG11bDGxRnlTO1bnKIzjh4D48clgMcLSq7SjYzXc+dLE7AaIyMskumZVnAi84UEzHEqAu8H0gkmyOIjxvMSBTW7iKxmAMEDOuVP1x80TQT2FTabhjjsaKFLVl1WbZb/923r89OboOXzk655MqYyYSznds65u2hhhgXBLH/njcW1PtnGLuPXvLOR7xojh++M91/FqsD7SXxuG1hnZ+y7b6zceUHIVGGhVKwcV3icgxEdx+HP8UtrHQZdtJ6zFJj94l9Y/amwCQyuAObcBz6MERYTkMf/cCGnm22od2mbb+F+0Ylr3Wf1Wrtu623Vsdglrc++RvYoC8v+HQuZlPpKl45XTdOinGp/guUHTwXVTo6r9cTW0+akOLpycXN3bapF9dXq/US4gWI1XUzdfNZs5jL48dTNxkvubi2Z8w/lUVNn9iok46ltlLAq8YWlSiB/ySW6wx7Vvl3HD9t66+urm9vuso1k8nk6dPZmKmhVEm94Pk+a3Y3rkq/i4+sJcYCWff27XALPyjOzi7Ozs5ev7rwXkGoqGR1c71p284596tff/Yv//wFqtsZ9ipatmMxrRTSRjPHuCk/Qvg4Sfl9msXHUSaLIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIIi/K5QqUp0iLGdCSOOE1ELXRlcq83USUni+bjPKfirNU7LStKETWTIujW66Du3etbAosgm99wOLgYtUKtvzxIswV0mZefS+857tlUVoy46KdhYjekOi4BJlVCLANxmBIm94bGVOMuSolUko5laMyapqWOZaaVTnh2C1s/BqiCwmpvloLV9UU++qMIr3pyjP/qTilLA/vtgbPI56Kfw3MlGsl9mZH662m7YfXEpy3Zqs4QpktinwTTf4LtpmwlC9FIah16ZRleVJWQMdkxiP8GBeqWYqmrmYPZ2xA4u2+tCIea/B4qzIcsaTSSFlJYp4C9MHULW0gieZ+O7q/OXN5WYYUrc5kgfQYcO2z8nb+XSqtc4hdct6MVUui1qyRqHMCUWy4+XFe9NW4sfgo38/348BvF+SHEI4atR6MRk27XYIV+tOm6pr+27olNADjOxNK6UwMkuYC/CkTLFvNQ9wQB9hrEuYaDlGUbz0pSg5J5gh0g8pJ/RazUPso8/aViYo6GEGkypIj4o2PKQU0VqsuQCdLplmXOCT1qqauYmOHA7TMz1hDxSHfD9x3i9wItnTX8GPpQjspJoJR8uYPgRvTTHjiiX2HyyDybN0cnH27OWrP3337OL6OsKKOwgRxZB5u+xFqlgQQ9eypFPkIWQpDXoPBxgAzBheVTUc1A8J60KoOosKprQPsBMoGDdjX4e+qNujVJKnGBpntOHWGhhz81rAsHI6weoAK7qx6uCwnkytnaTPPpuaRuK6ogTmTD0YD+KtdeLd5ZcGDkF8rIh7227YaLRUfhNC5ye2MVynPpbyDoPvu7vby/n8CSvZLLCjPH9xdnF1F7Niwhg3MXYXkhVj7Iyy87hf6PbwH+ThvfXE/Wm8z9V8/0754O1vfOL/0hIj7m8Fv9/j7j8m3pzG24fi+++DN2grtLVwf8Lq8VAQC69X3WbT9V3uu7BabdbLrlt7U4lOxAQLtzGMVdyL5Zlql+racdsk61jV9HUTpIXoO01qa5SG1rPQ9ONmL3LRmt/HspigWgol4TMJ1t/sl3db32t+FV5sz9rt1hgxaeSTp9XxYwvLdTV12BExQ3SPn5Zv9YLYXZP4QWf8+Tb8uLh3MX8I/twoO13ZaSFkgi2PXZ63dzddgHjsePL0s8l0xsYsRIYhlWAPu378942LvXh3L/sZmuiNxHxXkynvTwvjNwbbfCz3RYj56z99++33z9cb1m8PBD9eLw1cb+3SV1/Nf/VV84+/nfC8y0bLECcY+CWWJI4lXlKSd771b83Rty7wI9P4EwRBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEATxiaJG27/RZHqUShRdiHALY41bt+HmdhtYl0TKSsecWBuUNCkOo2YXPYBlZMrG1HMhymdzyql4TmfGUwg7u/cYI+Oj6ASeDOPXw0EEfkoXNTgv5yJYlgzFOqi2jChYlxm+PoosUe/uh2ytFMLEIIo3p4zoc25yjJzrot/+sEqcB2KpB8/GEKQysajb4fbrZ88ub++6YeCZx96j/DRAs0B/KGwiLfq+50xqqarGTo2zSlkulWTzyjWGOSvhcT2t63nDKs0kZhPk8dLzGxkKduiuTXk5n+IgXhws4f4yp2fPX92tNtCGdT1JLWpj1PhFCnqFWaebRlmrpRRV5d7xgf+hHI14D6UEwQ+VT6qklhwczG9uV4F5xtfGKB/zze3AFC+TQobgQ9+zFOXOSbRMrYSe2QLmluCpGKtjrxer7VQqIYwOo6Mvu8dph5MODg53UmRSlDdFOETEub+XsSklnVLOmbqW0/mEiXY6nf68LfV3yr7cQpmno3kwqkYTTkK5U6D5Yo0cWb5Z3706PfnTt9+cXFy2214yAUuhT5jLAIQhRh9i4Nuu40xJYXEgCZ1FqpwtYjWBBTjQPhkGhcYXc1DKaK1R0T5q2USGRR3OxyheWbhRs7mtDCwRxiqWhs5OJvD+Ulyins6ayQIWozg9dKYpaTZM7B2UizyOFgmC+CXD30h78d4YJ85msxx3LwwDbFM+FV/1BPuU5Ot1v1lvu9bDamC0s9YaCFfqSmINh72H+6cMZippIw6O3MHhqCZnbfsIGuTi4maz7taruN34oeuCl5h7yF0YUvRyvUZje6mydSXuUslWS6UzrLxaczggKt2dgNihqh3s6VrmEobHEvfCvsEur28hZrxbde1mWF5fru+6w8NF3+enn3/5q9/8w2zB73ONPjYP8r8t9+r2h9bmgNK8lChho7r91cubq6sldBZEYtBQTSPeGLTnkozxsaVw7q4jvfVEiRKsNj528PsBLrbrhj/87tuX35+u1lGwudLT2+stvPHxowPj9NOn8y+/fFo3b+JSDDiCF7siWp/89CQIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAI4peE2t9BlWxio1lnQve+zKpGm0pLbbJaimWbtj5aEaMyxqBsnacUe6UMympkSjkIoSQr+loUP6IUlxWz6hTZqLxlqNBFfTXcoAk1SqbyaLheHCgTelJzLbgUKDGRnMsseE5CcMOy5swwrobAsoE7Fu5YOLecg0c9vffeMIu+oD8qvBYPbn863hyf74QiCeVHQniWuuLg/rptz27ulut2GGJtKtFnOGsWi5k9+tlLVIVGH1NQUhr4JE9GsEqruTNTx6dO1hWH3pkdzezRlNVjekD5/16OVr4avjYVYTRKV/eqlVAU9i1jL88vlu2QMvSwTfjtsVZOa10JpSX00SCEtdDEVtlKNZNJUf2gNDaXa+T8k1ZI/WTc+6DHlJtGHRwstt25QnV6L3mGKQSjAe5wJaPvgh8yipmi74cc4L7nOJ2ClFJliaMmBiZlEbqziLNrZwIOt6g4ZCInprXlPHXtIFEOLRL65+IHsAoDapxLfgQLRltnpbO6mVg4jpka8uj8SXnLnhh6aG/fjr0ieCz9B52LSnGOxu3nd1fffPfds5fPT07O2s3WSOe0QxPl1scBl1WVYXmJIUXMXyiZD0Jo1OiVPCLOdElkgtVWqDLTtdAoZIeRUFyR4TUYV846ozWMKStFZWA5Do0TVmVrB2eULBkvKLSE1QDWCS0wIcZot3DM4XmyIr7LRXPH+cN0G4IgfmE8FAeP+tcYPawig+98D/FJhTkzMZc6PAoXMIF7ycX5zdnpzXoFO05dVU1dO2fzDDYU/uCwn3T5F6xoNKqQR591xZqpsBU/enzYtj20zGrZrVf9ajl02xB8G4NMAbYACHdViqlfii4H3KMNkwrC3oT7gGHGCFMxWH216vEWAu7YQyCOSaO+7fq42vqzi+Xqpuu2ebMaBNfLVf/0s0Nt6sXhzpUe9geh+N+DA/eo1X67UEBSqsi4Ezs9ubm7XbfbbjqdPn5yPF/gVom7bfIMa9qwj1jpnd5034OTxAILYdDKvHjx6uXLlze3m8uzMJtWGbZqpS2Gdur42P32H794+jmWY7r3g888DX00RpK6nSAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiCIjw31jg93fqhRZFJINp3JJGdDGrbDxmgeK9s0LIQwDB4+q7XJMaQwCK7QADwXUbeQRayZU8xSqsFHLrJSOmfW9wNnUSk1qjlH83j0li7EwJNI1ighVFF1MiVkLqpchn7VbNRhpqLl9SFOaos63pgFl3BbrkCMpo0f0l58FHXibSp6mfKcUJ7lwNgtY79/9vz85m61arPnldIp9qg6zzzExAK6q8P5a23hChVnxb7eW2lntW4qUUlfG2ZqWc2cPZ6wmbv3S2YPZC/Fyh29UjnaUBYX8ZzH/AX4Avi2nrEXJ+fXN8vbm9WXh3MdhYW+jFpzgdJXdNEXSiaOgvxkjGJO7lzg3/i5/uwN+8tlLyR6AHq1wn/HR9O7u7uqkn1suVBNUw2thxnBc+Q8Ky3LWPe+70QKGaZYikrkkmuAkw2zSEa5+pjDkEdZMQyh2HWYf2KMhV4LPoyDCt6Ldt2cwa3kmD6Cf2wQONWCUkFpmGvJWYP6p3K4D9FenzjvbdN7Hd7YjULKVNJRVr5brlY3y7tnL5999913t9d3MBAqYzVTfuP7rU+obucRrdcFTuLgYdhw7FDobp1QbM4xC0nCjNZSwGtKCgOLsBa6qo0s8ndRbFzhvsFEothY5xSzhlfw13Cno6ukq3SzqI2tYLEw2iUhtl3bx844ZRuT0WMeRfmSyQSrVhk5NHoI4pdLxm1IlTvjQ8ygwnBMwPzOIfkceEix6+Pg0U0cogs/sPPLu9Pzu+C5ra3Tpnbm4MguDqrRAf7TWhTSg/sPkhvHqCzHUrkolQQjoZSA1nOuqarm0SOIotlq2S2Xm66FhhRw27XR+xB89kPOWGrDpmRgw48+DCnAVt2pqIyEUDpGj8EA9ADmlvYleB663m9jXq5Yv1VGN7BDdP1WqjoxWPhhd9hZkqMref701e3QJuPvi4dPlvJFmGR4enp7e7tar/uDw8Uc2Vnac75L5MDsAvX+I39ASrrjDybQGF7izMpamdOTs7OTy+uLdb+BMOBQ6yfrVQvxXu3kpOH/9m+/+qd/tLxI+SEuYGP1H85h9GB1p/Lr4+e+KoIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgiB/nLQUHH8vd5530HCW06P3LJ7VczOu+38Y0VMKGJodYeR9722ulolcdH9/PPDqB52JdLtDWE63V8R+Bumg0dQ8Bbd2F4ugBL4REv2p4Q+CjlzsK5IWWWUt4Q8xFlFlOssjlcwg5KFTS57bvcpKHqorwFByTqdEh/sObLubdzU5XsxeF94wNjG8Z++/fPfv21enJ2Y0M/MDNxGaTuxh94tAGiaO7NmpYuBWSG9lYZQWvtFo01dSpSmYjgzaqmujqaMKmNaqQxU4xJop+KT2UWeF5iLFD0VOUs7BXt7+6uXvx+mJ528aO6aw0t0pw6J6hz7XkUvNJVVV1xlQFEW1l9kcb/y3amE9Lp/YzUrojY1YGjGTn5OMnh3fbdV5tfUjOoJNrDEXmlryEuSRZHLK1ViQZk2cwewSqr2AyYZaIEMWQnY1G/dDdrBRLKEUS4ODGaNd1A3yhMQ7t2yMmjKC4WWsJczvDjIuCZWtYVUljudIwnHw1bfAkSd3+t+bPN6jPRZaHHYOjxLP88vLiDP/OlsvlZrXqtr3KEno1DQnGSLcdgoc+17BS+uBjgmEhckIVu+AG7duzgsGgJD4vuDDKVAZWFCVgZZUSsx+UhFeVEgat/JnExTvJHBbW1U5bx+pGTedqOnNuIqvGJiccLDsFHHIbw/qg0R5WjivPmAEj0n7sfPpCSoL4ZIHwYZc3l0d1O0Z6sH1suw0EfugFDo+kXS23V5fLf/qnY5j9Z2fLq4t136W6WmhtlWbTmfn8s8P5rCx/fEz+2+Xc/fJ3mFHg/u4yl3eJZxJa5+HzotS9KUWNUGh+cOQODh08s1lvu9aHPsTIYSEf+tT3PcTF2w7W+TTAMu99Rpt8jjmpQQ5D9rA9cAthIrzYbodNu11vOewBPiopVeh57Uxl3Ww+MTYr49IYJNynHaVPPP3oobp9FG2XxxIa8ub6rm2H1bKvq6ZpqidP3OjdznYjFBN0x9JSH+70/zxiN+Te+bnDZRji+fnd69c3Vzft7SrW9Zd1fRj8jRIR9vF/+uen//LPFsYgFuxKoVxfLs0TYWqXX1IEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAfF0XgPirL77UgRYLDi3RCFA2SluzwYOp93/Y3InEz8KpWfS+9d5wL3ysAZVBZ8CCziDkLVF2jiCf3MUgp0XvSDykFOKTiDKWYMislRoXtKNMoJtTchz4mJwUvgnVUrnP4ynIqiaUhDEbxIQ4pRimqEBM6ZAaOBpYx7nXl47WkH6iOfnq1ygO5Sdx9Hwo+Parb2Yax/7y6/eOL1y9OTqFdjuu52A6hTxLduhmHW8wMwA9JzCsQFq5QG81ibVRtuNPC6gwtXze6Xkyq+ZSZIoYflVR/zRWixTKezG1i//GHb66v1iKoo/qA9dDKOYVohfGp835wgmlVKc01fKmV1XTC9np9vMTR5Z+/X9pFvIcfKskwCSTh6OfyYD6d1FXXde22Z9xqKYKExoUJEHEW8KhhBuaUY5ktCusqwICHOQT9IJTeHS7zVOx1Q0hjRQRdgDkYQhDoHsv9EBjqngUq4ITUpTKCUwKGlnNi2piqlqbi2nBdKThYWQmof38OPMz8IkDkEnNUYJ6eXF+dnJ998/LFzc3Nar1MvddcCc/5gGlAsEziKtjD+iwZ097DeMCKF8mzCL09CtyZLgLVDN2NnZ5hJZdO6jG3wWrnnGkqpST0OAwD6RR8hsPSW5b9aC2Xltcz0xzY2aN51Rjm4DVYq3YyOBiaIQ9KsKaye/N5sVNQcsp/IYhPh6KIxYmvjLaVu71pE0z+EI2uYMm6XS7duW072F7Y6fnd9XWXs64qCCHE4qD64quj2aIEDztFu7g/5qcK529Z1edSawV2c9hbWSlxVJ6Ouxdzbqa6mejSMkVqHVnXDX7IrR9ihNjM5mAgxPVdgpXfD74b2Hrlu34Yum613rbbCMGw5FxZU3Pddl4qbYwdPHSQ837ddX2KbBTb7wociR/Ioz8txl8099L2/dPi4vxqverWq34+nzZNc/xoKvUuX/M+PXasaFLKF/CPLAQaNel7H3f+Ju8ULhIG2LPvX51fbV68ulmvFZcTbabbbacsm9bqiy/n//ovC6VYgJGwl8eXvBXMtoAfcVJozzz/hKclQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRC/QBRaTaKsMqGwpjAqE0PwojA+aSVbHMzaLt5svNhGY0Td2Jx5u/UojowuhZ4Ly1nynsEN+n7HyEQUXGLRe/STjvAPekij0CcKdEjkKIoXaBOOUvciJUkxDl2fVGRZCmEST/AC6jOVERlt3WNgSbGYeWayHXxlBUp4feI+ZZ+54Q9kOz/UuP/0lC9HK3aUku8MEkMRuL/cDP/+zTen17er9fZRNbddXF3cOGgQDlcN/8G7JWqKM0d3ZS41/MfRWRIa30jsgmnjDmYSPtocTsXEMvhsLp6gebxYlLgwFEeJnc606Mkk9m9kXMZyJvD3/evX17frfjsor2rpbBASHZ41HKp2RgkW08CgKQUzVrtKMyt2pqtFTEMCmL8NKJ+SMSepxMHBfLnehLBSugo8SI6qZJhQqfcxYYrIMARM4kgR7mspcUZxJopwGY11UU4HQygFBN8H40IrEzx8hZBCw1yDERVFkEqPc00yNOJ1SlujKoulFCqnjBXGKNdYVjw+S29/iEn0yXPvFru/m4oeMpfqCsv16uzy4vmrVxcXF12A/s+1qmPyMsOQUUMchgSjhkPfBqZg+OCwwPoPCv3aI0+BaY3OvgJXQ+jrrJXWisP0tpgqo601tbHOVbVRRkXNg9JRy6h1gMXcGhxWXHNpRMxBVkFUSTUyW15WGtgwcHnDNAvUsyd4s1Fy1BHimi7GhYdWCYL4pZNKNJj2hus4x3GDcHk2gx3DbbaphxXKx67zq3V7dY1vvb32m3VQsoaNBiKWp58fHB+PztgshSSxpMyntDg8LIL0wAAb1sEH14hhmMDExaKZvg9Q+e41fEaWBIB9fqZibmIcY1Ou7w+SE7S277pu6KEr5PJWL1fd1cV6Naws4wfNzBgXhr5th4MD07UQIfjDwyOW+8ZNIVBfLdn8YBfBCexZ8QnnIBUR/07gfv8rBkKjq8vlatm221Chd3v92edTpce8TQ9dBDvcaL1fWibt+uXjg/+wYgDDYPL7ly+/ff7y22dXyw0bBj2fPuFKD/3G6fj46dFv/uHRdIofHvMcONbCGoHBgIGlYJzU7QRBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARBfGwUdc4DVcNoYYgCG2WKnglfiShn5I0zj44PtuFWyK02oqosyzz4FIysRNV3mY+m1KjhYd57NG5PQik9+C6kiErLxNGEMgc0aw8RjQPRIRFF3EV0i6IUrSzKc3NQUnEmY4BnE6q9lYGPDwN6wKNpseBCqBCS4AZOEJBJpJQkkz+wbPzZKfITv/NHRJfOgbHXG//1s+evLq5fnp4dVRMn9XC7dNAGIfHEivM2XJMqIhuupIH2UEIqzSsunVVaCq1Y7Ww9tXZiZdUwreDIERtvtIsvkhf+UGJ1f2d3LzJ0iu8Zg3NYLTdD5ydu0qh6quth0wuVQxim04mIXomkVNE6OwNNv1PKF+7VafcSIuLP8eM+96ORKgxkn9jR0dH55ZUxBiYajpyIKR9GmyGn0OIDlAUmlEFjcYPylwUOFI6dwEcbzpRgJmS0b49YKAGAaag1dKIb+ghvt7ZiHOsmwBuyyEKgm7cxWikVY1cqKiSpsq1tOblU5tonrIL7ELzPNBezizjf+HB+fXV5d3Nze3d5fXVycX53d+dMpTh0poj9AKsy2qf7FENiUg0J7o5m65glhLauHns2wZopFeMalWxoThsNuvmqxunKaKtkZVVT15WxWqRGsQoW84a7SirLrRN2IuHNGsaAFJttGzHLxeoaR0LMxcKZY1WNUvYjN64aL4HfizXLalSypnD9gwWZxg9B/HLJu4otux0fNgtj+MvXJ4vZ07quc+qGELVx3seXLy764LcbuGGTCQRmrGmq+aLeJcVhtFeqA42JU4mJTzNzKj64HcENulS3wGzN+y1gF0qNOQSlNfaR1WgcnlBsDSF6ws0aXxDM1lrVo9G7OPocj7u8Y99/c3p1uUxehtgffzk7PDw6Pb29vmxPTm+il82s6rrtkVoMw+4bSwpSSjlAjMnG43663Meofd+vV93tzXq78c7V0+l0saiVKkMxD1gch2HG1q4LEiYB/JKqkPB8dXN5cnb+zbfPVxux2XjjjjsPv5R81djZJP3mt1/+w68n4t62Pz/8fcDh50epgoU/zSiqJwiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAjio0Ix/saBkr9tu3svdDCo/sg656PGrGsdK32XemUlS7rVnVZNt+kUs0MKLAgh5baPvh8iWieq7AMfsi667VAU1iIXT0ohY2SJo617ZbV2bii+lEllif7V2fs+JaaVyEWL03UdfMbaKkvVx6SsGZhcb/utE4/rJgxbV1cytSwZLtUozN1d0oOr+z/hh4LUtw6U3nkpwrmnqJg2jLUxe8VXjJ2y/P+8+vbZqxfri7OnQjeDV8knHgY406hzQLFo8ANnnbMTxkXmWQqD0vKYZqghTbUWi1mlpyrPbfXZI1ZpFlPxdy/6M3WfoIBaJbl3hh47MMUs0PN7Z/D+/PLierm6W61d1Vhdaa5RBg3d4QO0XYxZFS93i47QSQo2XSxYMbLcedOXBsjFQT/nUSxF/AjYZG/UY7umKiI/1KyVBoVbLXC4NFrOaxVS9t1gTIQeySl55tFdHZDQNVHIYu7POcwLjb7sKUZ0HsVhkFCoJbmER3DsOB6cs34YslFC6eChszQTjnHpXG2E1NJALxoYPNzXFTwOjEdjXRnVmORCOQx/kffp1RFe/GLva2CgfpHvX2CY/6OKtg4aesjsZrW8a9vL2+vr2+Vqs13dLber7bCNrOV8GGDA+MxjwPQdznTibrXdCDwedJ9MkZcsoPI1QqchwNASjDsL87i4tk8aw1VlbG1MZXllRe3ktBba9EIMzTy5SpqmMg4GRVVPGl0bHFDlPOeLtD9l1AGWhQXziDjmI7G2a2E0GmPGVI37d0pcgj5l0SRB/H1Q9Oi4fEFgp6yDHR8iMVjWTFHIpswHrjKsCIeHhyGxu2UIIV9fbTFTS2Xj8uHj+WIu9yuIFOgZHdHMnIlPMXIQD27fgrOHCYf7fx+0wEOtP4rgy3NlEU1M3n9Csb1j/ChVh23lYM4W//fTV6/Y+fm51vqrX8/mM/erf336P//f85VfOqO1cd3Qb7fx9nY4Oja4t0NQncSuutAnuk5jsitm2Bb1dilpdHe7vby47dsIO+9sag+PKlvti6hgYqy876OSIAu3iv0f/2r4iRhV6Rh24zlG6EWU4aPrvODq5Pn1xcvl5o7F6CaTwywXkpvGskeHzVdfTZ5+NtENlm/CASXf7NT7fGA5QNNErAsk8TcX28f2b2c4Pgx3fjx1kyAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAI4m+I+stvKdzrXA8O5uv10PoohU5Cte0QPPpGe98zKdBSOgq0W2c2ssxi6FZtiENGSaQY9bLFLzCNugpUSaRiXx5CMW7PKnN0qsZn4SMZvdmTz2lQWqPuJ6YwFLWn4JI7Z22LiEqLUFDMjJIMfu87iqT/vzqMH9W5iP3x949zTlnA02hjrPjA2GXOf3r+4n+z9x5KchzJumboSFWiuyEoZubc2bO7tve+/4McszOSHEI20FqUTBFq3SOrGw0Q4AxADsHG8Y/NQqnMCukZafb7H99//4/V9Uo6VkltEhPOBzdEePQxtFFEVJRILlAzprjV6Jous6M7/JWVRrW7EUqxZjZlpf3JIr0FerZjakGMSvSMLRP7/tnh4eGpklZzY6VRSWiJPtAphnjjtgyHSIn23spolMOod3+MdM8/F87ueF4j1lpoc1vWShd2vd6u1/3gcNYI0fc9evjD88izVfvt7MnbIqAjLvRS9vn2OWkkwsiRMB2EkMZaeAkDbfTz5lKh/Tv0r9BZfs2hlysYlNpJ9OaVtiiyl+xYNurlj+a2yZS6iTl38kBcwL0phNYQHyCKXi6vz6+vzy8vk5BnZ2eLxSpCuBz8sG0hqs6KCqIfhIUIIZGnrhvc0A+Dy1b9Af1lk4ghq9vRehZ6S5algk6HjoTfCoODYWOlqm3ZlLoyqrDcmmjMoKs036ubybSoRQUf1zWHqCLG0qfgfd63gf04vrGbUQEFoPwHgvjCyUrq2yk/vpf351F957RRSuoeYlZIUhmIS0bYppgE0zUT8/jxbH9/ItWbXV8ytyGFpLE/l7TrHvb48eP5fF6UBrXxeWnxn//Po7ZzV5fdtrs4eDhPzA3DsN2a6eRzF/pXIev345hexgU7PVmdnl4OQ4A10Hw+3d+fl1VWseeRKcccwntBlqPDEhB3vuL5Fss7rezz5y+PT84uLhbbjYO13aTZ33aqb/sH8+Zgv/7d7x/vH+DR6N+Pd1FBiTdVxp20Apwn4PVciDFLNt0o2+kqTxAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRDE5+WDAvcfyxrGl5NKzOb14MO6RcPvsraDi4PvhdU6FiHhTvcqea5kSNEPTGjFg0ssJjT8y86AqM6NKY7nx1feodQENbicDz0el7KSSgt0Qw/wReU5G7SwCZ8IxiMPQUYGBej7fhhsxcsY0TJZjYb079G4fyLpjjPxh3kjA4WflRx17T1jLWPnjP3t8NWff3hyeXYpPKuTNBEK7WI3sMGLmNzQQfNwLqzUghsR0C9VStYUtraqYqIs5f5eU1Winhf1vNaz5lZ/PJYsor717a5KY39lx8csWo1MrBmDv//6/smLo7OYVK1rG20RNfST5CIwtNaXWfPMExRRQMdJa6TWTP3Ig5y9a+xIvB/+YYvvrMGKN8o/mBKlNVqJGHoYQmjvLUTiQhsrYCrB58GNWQfYP9m43cPsYqwwGgZPFiBnvZOAb6YIHaxUCF4pq5TpuxgDgwkquYqjmSxHNbvA7RbQFB6ea5uk4qZAI+9fpWm+QO5OiDF+YjJC3MnsIoQ1lJdplwfFxXr98vj16fnV9WrZO99t+26zhV4ttSmEwo70fZIQKTkEW0zzCWLofd97eKJV6SPERoiPCrqSoxOryjJUnL9FUWno6wRDRRVKN6WZlMZwV1s2n+lJY2Hyl5Wa7JfT6cROKxw4uymehyMmP6i3h+2b+DZWJ+EOG47dXBRIAEcQXyS3SYksz/3xnbbt3ACXoE7pCq4vQqDE1pSVG7zDlRvu71AW+uHBdG+ejcbD7UrzrqidHKA/nTHiSsnRpBx3gIE1Q7FzfGcRLu3zGfvq67pr113XFeVB12Em6GKhppMCzbnFLvfx/rf/j0dRXofzlFNnvZLm9HRxcbFcLnpr7WQ229ublzV+D9rhJ5exv73xyW9ubTCPYbe5Cqz+BtddnF+dn19dXXfOSSuLqpw555lN83nx+/84+N3vBCzk+S73IeKmThwv4rjaH9cNHBcSgsNNVRo3EODvTXEcX314TUsQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBPGL80GB+09oFud7jY+pPblMzhWlEpIvl2trNVqz8yydYIHFGIYupGisZSyiQDPGhB6BO1hWSomEx3jBog/eo3RSeJ6ESB61J1GgLD7B2eC0zEsj4bRJBCW4xLfcMDCVVAwcralREhremIXe0Rb/HPXlj0UuHz6bGH8x8p26/YSxvx0d//XJ8+OTi+SkiaKAKg8u9T2q20OU6LQNbZAUVzLbpwvUqwqLendRSl5KZkQoK1lUqp7ael4xo0aj5RTfFGX37491J7kRQlbbe8YOV9uX54vXpwuTyqpoCqcVNLBLUWXhGufaGpEE9IhSClXPaM+qbr3GiZ/Lj5pxbNqYjVgnk3o2myyWW987GOSmsB6GuPPOoYTNBZhTmAEiMHEj3s6gPEJ5ervvU+KjfTtmj/gIX9fSCK7gfZgj8ATmGXTuKIhOMFy9KzRK6tGwvxBZ6IwquPcVmXgPP26lUdyecxJ2vSOkDEw4xi669dX18uWrV69Ojrfboe97CWHAJ8uUD6Fvt5ipgN2dnPfaWEyH6bD/g0/eoUm/S0Ewk6JkCaXt8MgZ5jlAz1qIkhBOgjTGTpu6NLrWqbJyUrCy5JMJa2aympf1rKmmBS/sm9QYKO4/Sed5S+YOA0xmGJm8EsQXCibPJD6GhBjxOgUXlPV6O1474Dms8yDs1PXEFGW36UKEFYoWKk5n1d5BpU0+hXqPVjhlE3dOVu6fxG3IFTeNh8vugGvn/D4ulOf7tj4TV4v+6uoMOmi7cdeX3ePHeKnHLt1F7C+z/WOCuwkUbV9fb1bLzeJ6A1fJ6WTvwYN53dw4lIucFHi/Ll4cp2G2X4fZ12tYogt++PL1+eXlycn1asWkaBir2jVuD3UwL3737d4f/mC1xSXI6PgO/2P+JOO3tYam2Gy2F5dLGBbzvRm0x5jpRlmsBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEH8FvigwP2Wu/qP8Z/asDCvl+v1gPrbxFTgiimuUY0eCxeiTh7gYYicKTSINoyh2zTahKMiJwtnY5a57+yr0ecYdRtcZUEV/IUs0o08m1wrmf2sI8p2ZZJcaSEkfDp0TlmBvqKoqGfD4EvvGYqq3luTO3X4JD50aLrzjT5bHHfZu/27k9M/f/f08OVxaAfVeQuNFKDQQUCrhRighUIS0EI8wX/BxdxUslCmUNKoWBpVKGEsNxad8s2sEntTaDjGBUpmxWiJn8QH1DljqVxu+i1jR3367umrV8dXKahCl9YrG6UO2A08jW6OUBIlOHSPUEowKZiWfBS4k9blZ/Kjtrs7rUTWuU8m9VePHjp/1vdLzBKBES8l8ylyTDrAWZOnBfzPWdJitGBnzg+oEcSptztn9mWHoRXgSYDDw2BkBdMKt1ZQXDI40GhpOId3glAGTu/CAE+YYMaMGyCEW1Ej8dN8MCbAjA4RIxfMweilkBDHVn374vT01enJ5dViuVwH5zGzxQuIa4WyiolNGIZN75OHvoOjYkjOya71XedDwJ0VWA6PKUIE0DlOKo7pCvinpNZCV9UUM4SYr00xLUxlRV3G+URP4K/Rk3lZTgrbGFln43ZUst2MQ/wHn4xy/A91/xi9x4QlY8x47D3TCBIE8S/yzt4wuCpzfeeE0FJqN0Bk0/P5vCzq3kPw8taWpiqaunz8cDadZKl1GkS2FmdJsHdVs1+muvpXYNwe5J3wKzFHUmZPd1iEMuiW/YPm9evLq+vLpt7v2n5x3V9fsocPcifgRhxhtOv+8hDc4B1B75eL7evXJ5zZRw+/bpp6MhGYiJpyei0f18gJr6r3BZ6l+Zkxu+z6evX0ycvDVxfnFy0TB0bOBddttykK89VXsz/+534zwTnmA9xHxXz0zYKe7WZiiqzvwnKxgjVGUVTWwG2ahjf5+O18q/aljhOCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIH77/HOB+zvKRdRWc1YW4mBvGlnattcsprK07dZzJYXXSusYLRfMJ60GjZbkO/2NCzIJljXr+M7oPz3qKvmtrXv03oXEUVchXXIo2FEC1bqKh5SETw4tRDV8xTP8S1FEF4chSpOc48E5qe2tffsvIbr8kfnoXWnInW8klr3ShegZO2Psry9f/+kfzw4PX7t1VzE5EbpMIsYhBR85ivKdh6ry6AOPWgmZHRWlQSv6GIa2nM2bUhU61qUyhaxmtZ02TMssQE1cvC07G4vD3ypblv0zaMGWsevI/vvvP3z/w4vl9fbx5NFU1mzVp5jQ+FmgVzdHA3yevJAavb2NQTN9PK0Uo2H8u9V/56eJD/GB1hmn1R37bJwj02kzWa5W283QBhcGF6LURqUYYX64njOJSR5xJ0FGy1ZUqcFQEGj3ndWHuE9CGrVuMkXcOgFN+JUKHj/WMJdkoZUd7dtd8PAIEzZr6RFdWDyzFG9UVMQngebt0OyMdW64Xi3hVefdq+OT5y9fr7Zt8klyoYSRiSmhI/PDdotd5KC/UKHonBt8iEH03ZolE4OK6ODPspC9EkqnICD0oS+8sJjVwDVgVQk/bKWaTIr9WdWUTIu+rPlkzpuJ3ns4mR3MWKHYGD0ERlIYERHjxC6+jePwp5Mb4Dtj+sQosGM/ud0HQRD3ndvUqXHu54AD1yXedn1dVbPpnnOha1t4v++WpbGz+Wxv3yqNlypY4Qj9XhU7Sdt/LmO/jAmiGLfzuhD+h6Vlzn8TX3/99evXy65dBNw8SXStXy7iwwd5r6G8kLz/kfvNviJvvZN13CfHl5eXi75zDx/ul5V5/JUZV7P5CrdbLo83Izt+dhLsvxtY/cGtECYD48LctNv1Dz88P3p9fn09MFZL2eD+T0kUhfj97yb/1x9njx+Pxu1MjamLmM8mcEW5S2ZjeV7jugJT8nwaBo97/ry1+dWHUmgJgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiB+Df65wP0dRjmJ4Ww+qVxK59cr513dlN5vYxRJJa0tCmdc8tEZYxIKqDlLQkQuVcx2gKi14SzcKEsSyxKdrPBGj/bknZJSoQt1HJW4IQTfd1wYIZKIbAix80EFmbRKiQWf+s6ZUrshwJOqulve+L5KfHR9+Xie9B5JVrZR3z0OjK0Zex3id4eHf/v+6atXJ27dTaKcclFzoVlyjHUpDTFCFVBHEnUMXCaoFYqMlUTlseZJc19qYY0oNa+bwpS2nDasMKg34fKu+Ji/47B6R3Y/lqpn7Hjr//vp85evTtar7vH8UTFI3UXm0WI6YfPKhOp2pQXXTBulSxlsIYXCTAbUOvPdqd4I3VNWU7O3JNrEpzFq1GCEY9crubc/XazWg0fvdedc4GlwIQ0B+wi6igvM6UgxYAf6mLjOwiXUvo+7IAScfDib8lhVSkjBY/RCaDw9vob/FfSulBLzKzhK4U1h8Q0tpBU71ddnbpV7xJ3I8Pbs60O6Xi7Pri7X203v3GKzurq47rsoHHaQVcIPru96TOwJMTjXQk8HFLU7JLAoOHq0C84MGsGjthT6V0KvQ59y+MWEEkbBZdaaK2OKwhgehqLgB9PqYGYKM1ijm4mspnbv8aSclKwWicWQUA2Je0cokTcEwAyjXGrx3vl8dzBgopJzeTcANQrcyb6dIP4nILgKuDoLEG2UrvqObbcblrbD4PseYkIqrN1uFxB35vNq0uSVHSZQ2c9d8HvN3TXnm9XsjaIdVdrjlki7D3a5b7hkcz40E/3VVw8WV0PbrYyuBt9tu03kE4j+uEcL/8JyDOKtuh1WQEdHy+Wi3278dDoHvv1dLcYP4VZDji0JYzbeL29yWCvgSlBgioIb/OHL05cvji+v26GHKdkEr3Ehr8Ojh5M//HH+ze9rJUYX9lHPnnfmgXew0uOASej3v0taS875ofcxt83ukr4bVrcD7wsbMARBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARB3AM+UuB+I94UnFWWN3VVlwVqLr3aqCGolDzqdOGd7PCLXuDOoejkxgFUyuznjnqKLLJkNw7u+TFwgRbVIYYkxOhMOf5sCKHtBq1KrXXkWeDeOzhXKVVS6ECOgtCgmPfDMKC+PUZUZv8SvC0ff1fmHu88Qlk9Y6ch/O3Fyz//8PTk+CL0ruC6ZNz41G0XTMqQ0B0xpOiC731SkRlTMCdigEoKrrkxpi5krUVR6qLQhWZNU5V1JScTpsQ7wmOeRUps9GW8U9LbUsFZz1x48vroxavj4+MzoysxJCiEDNFInaIXWTgboUOFKKQtTWkVtwYd3KGwMf/A6Ex/I20n7fMvRoxx9MQdlWrjExjh40u0YOfcQyelqCR8TaAje/QxOMZG71UuOIqh0X1ztx1C9uPMhw+9z6JnkyIKqauqrMoyeIYiaRYl2ourYZyAgmW3V1S6YzejOyjf7bHw9rgi/kVg6q3W7fni+vmr1xeLa5jym+32erMRgVtWuPXQddtoYY6x6ByXDKKWh76GTsSW5yhDg+aP0Q3ore5j3vICe8mMru0M56viDDMWjC7Rel/bsizrUk/KueZDXQqjXWnCfF48+HqvnlrZaGbg99m4awYOGDaMkXeMz7ngY9KR/GnBeshuwLf27QRBfNnApUrizhJxyEAEgceUtOAK/iCABB9xCea6pjJ1pZtGSTV6hEfMyIuRiw+tx0gy+ymIm/a8Vbrn0I2L7RAGmdeKWsFim9nCGCuW1ys917BAdr5PaQIBPruAxy+o/W9TTbFGJyfr1bJfXK9hCTSfT37/hxk0WF7ojgmb+YB8D/LhFc54qt9UE8WcWYoa9xDYyfH50evT1bLdbobgrZS27/mkKYoqPXq89+hRsz9nsORTOt8q5Ct7PoHIy/7dmn6sf1GUZVFLmMc+BP9miT+K4wmCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCID4jHylw37n+4X8i8YNKLGrFum3P2F5jtiJuGB86J7gy3OKm9ynEJBO3TEgWPIqefEgJhblJcOf6EJyUEpUnIaAhsJTDMHRDzxVXMgQfQ2hD4IWdTEwRfehaZ60K8CxyZpXlzEgUhcPTZZv2qzo6laUbnIXApEyo3cyK/E/XqGSBPj4RKAm6tTaMKP0QnKEpe5aAe8Z+WPV/Oj3901+fbs6v2PXWtN1+WRnmElTTBMf63gcfUMnPQ0ShOYvQCjIqOJNWulKqEmoiob18LVRT8KrRshLFzDCbDdPhOCxQUrknxI1lNM9qlRgStFvMJQlZwXLm2XeHF/94cX591k7ZpOh0xbgWnA/JoxBapwFahpfaKGkLU5YohkJ1NDQeY1ZCqwUJP6luW48LqHfM1UX1O8qD5G9JAHSfGDVq4+OtXLguykndXF6vrZb7s+b87KJQGlMQAk9B+QAdLKEToNdC8imbbaIpN2dZs5yyrz7HCWiE9+j+LoQUEqZMch7ngbQaxl3kNsKEEyb5qATXKupSlRPDclEYy0M7n+q+69tzhNEhz1exm7lj8kvEt1LA+SzGxsd3E0SoGKTQDKfUGztYljMBRmLybHTJTTAFZTZA9dkNF2PFwNLpcvns1dHh8dnlcgUTMg042WepSCF1XSeYKIvCxwjzzPs4bCHg+bIsC1m3/dBuBuiT4DFScmG8E2jljmdHDSP+ojBSmsQ1miNrU9iq1KJQalqZaakblWDk1HNZTqWy0e7J4oGQU42lT+JGky52DXHz8lbE9o6abZd98fY73vssqdc3h/AxVeOX6C6C+KK47/sb+ATBEKY77jGiFTOaH+zvvz68gqgWA8eoVRQXZ8daW+G3zq9Fo7765veTWT4YY5bIi8CULyrxds3C2H2/sHwW3hNjbwPvOMpiilKZmz06cGH4v34/WVxUm8Wrfsu1aVzHT47Y19+Owm2R7nlHxLcU2Hx8dXnZXi9W262TWk1m029+9xCzLG7XMviVvH7m5t3T8dsH9gnbW/37uEljgM7Oq5TUn12cHh0fHR2fnx4N282U8WlZzoxpy3r76KH93bf6j/+Rd064GTI5Ct1xq8ettPKWWY4pxfb3zeFhGvour/B93zNjd8fCah83bBF38tl2DURXfIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgfg0+WsMxWvqJnaaaNU2z6cKw7CtbBO8SUynEthXrro2BaW1T1CkNyaPcnAXUXsOPCqmEUj7uhBIx4mlTTGFALUVpCyHEdrsVXFqr4B3neiUlZ45L5f2AJvGRuxC6YYhFjSLRPnCB5+m6wbedqgtUs2ZBVTaI/9TmSVnHiv6jKmXrdiwnQ6djIXmKUKAUBYrOV4y9XLZ/fvr87y9eXZ1e2ZhqVIAKI3h0ngdUtUPxQgjes+TgzSSSFEygiyTao3KjpbFay6SFLLXmCX42wjma6UQ39VgHNE5Gg2WUJXlU3aKNM8viZnR/zoITH9kgUHZ/GdPT47Pvnj27utyKAOUpCvgFL0XgETXrQuCZ0Mkb+0Mmo5gxDNpb8WS0yD7u2DlQbinE6HaZNe3QptlDGmXupHH5hYFmbZrKWt2iUW6EIRFDcmHI6qTR6z2irOuOj37WPfGIgwBHCAq3Aw4eHLYSBXCYTTI6vOYvKJgY0XMlDXQzjEIFX0s6c7/Fbu8DpeoYspLi4/4LOKEDzqNRKoayrTEbJOQXksF0wKgILTwavuL8yuKulKckJuTcSt0TTKUALQkT0WNiCd/47uT0/MnzFyfn525IhgstLdOYFeK9d94BmBPCsyl7zk+AEsK0hyDWbjft4GLIonnsLxdjgOmeRpmsGHdwkHhKYZU2hcEdLSDCFJJPK70/LSaVbkqIuqGcmvlBNdkrihn8elbe3+478a6k8aem8I+1uSHvzTHmY9x38S5B/Lu5nSB3J8s9mjjyRth6u6MOPNnfnx+drhJmtUAgEoUp4H1YqtWT5vd/ONjbq0a3bH5z4Ad2e6DFwy8Pbs7B3jImh7548ODB9WV7drrerLvCqL6fxai+sObHVFoYq0k4zxaL1XK5hlXudDr96quHdY1fwIttzg783CX9V7mdbuxOGkO+AYF7DnF5sXh5eAxr+6vFVouyqCrXDzEOdb33+z9885//9z7eqf1kXccodDs1i6LoOw83BNtNd3Wlv/q6gruWvP4RUtyPYEUQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQxBfJJ5gUjgLJmB/5dNoMPm5bZ6zthugDPFGclUPf846HwI1J3qWgAoq5WYjw7ZhQrpG4VIbfqHJROBk8AG8YoyJLwXkJp+I8+gG+67mTMos+kwgMxZ7wnd755bY1qhSK+5SaPqgYtpt+Whe5pCkyP6qx3xT8o6uLSnkW0XYehe3ZqDk3G4+SOcZ7xi4Ye3K5/tOLw+cvXl2enok2aKNsYip6NJIfBjgen6FSOXrHwpAUM0pZHjm0B5OhUKa2uta8kKxQqTSyKKVSomxsM58wa6EI6NCdi5KLlX0c+U6Vm+XvMUHTCpUEgyK9Hvz3x6c/PH99eXrNB1FEYZLQUQjPhOMqQlPC+Q2X3AgBP2Qkt9IXYigVt0bYSla1LkvJhM+GzRo9QVFdv0tvuC0DydR+cSaTibU6LWNKAeZC2/YwNYyM2PMy51fsvNphUKYIIwqGUeRp9wEP8FaA0QadDdNHCvhjarTuRHW7lIorNITnqSgtDBalUB+vNRc6D6qIem7MZbg/KsyfIMKsSzD0ccY6aCou4WW7HVzvc1uhN6obvUwNzoc0dPCoC1GWpdbsTR5Bwk0NMMsGswvQs1xiMzGupGdsYGw99Oeb1fnFxfPnL0+OjiGE1baodMlccM75IfYQ0VzyAWYRRiLUn6HoXEBEUZJtunazgY5OuM0FTFMH3QtfhKAjUa6IalGdZW5aSau1tUpjnJWpsnJeq6bUk8pb7UytJ9Nist9MZ7We5Z0e+G7k5Fr8q+122/t3ZXYsC9zv2rfvLN7v/zghiH8r93eOjGlRApcCse/d4FxV7D18+DAG7SJEMAVxdLvewMLvYDbd358WZT6K500j3mRi0Trh12AcZqOTebrJR338eHJ+Nt2sB1ggYkZUinDtCJw5l+C6/7mL/LMYpdfOBbgkpbwjy+XZanG5Ci5WZf3o4YO9+e6buFFUjP9E9P2bR+Q0vdPTi6PXF0fHV1fnzqiZYCVch22hDYvffH3wv//PQ5W3bPEuKPPe3BJkvPniOW0uJlaWdrXcwsUdViuYDJAwJTk3rBy3CPr1KkkQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBHGHjxe489HEHK2FBUuFlbNJvVxtO5fqCoXpw+C9ZMZahorSlKLXVifmBxY5WiLj0QlOwpPQQiqNUt0QUZbDQ/JRoMDCcc4LY5XSqCZN2T0UTcll4F6g+bhnwuBxIWy2/ayZDD5577o+llx0ra+7IEu0SX5LlPEJCg0+SkL5qM6SWVweUT4ktnGAMvSMXTL2w8X6Tz88+/ur481iWSdVyFT6xNptcj1qasLAJffROx9DlNFxFLgLqaEKEZ74QmpoxtKwWopaxkqryrL5tC4nupw0rC5HNXvIrpyRxVFfrt7YSGMDBSacFoGxLarb419eHP9wdHx2dDnxtmLKJCEdFwHaD+W1kqvE0drbCGm1KE2yilcmNNqVpSoraSupdZIqoMgWugdFbKhtF+zGDh+bRXxiqxIfBjqzKJU2aNM/ytDRbZ1ne/6dj3j2Ir2RsqFK26O3OEoQc+aIgKkFIx/F0Wq03U18FDZjj6Pdu2QpBi6iMQo+QV2UQdXy2JVpTKNAxiSWey4Iy/WCwHN+vbperrk0MPy3mwHl6UkkzASApkAD+7KUwQgW1Ra3hxhiEJOpleh+HuG70At4Kgx/PKCnu4R4tO3d1WpxvV7Dt1ftcHl9dXWJ5rGlKLVkpTAw7ft26B0ExYSysYg7PoQ0bi6BfYe9E1FzHwOE4iBxYwXrXPAuCiE515gIJDTmJyTJmdaqwO5Sdj6tUhgKxfYmZtbIyqamYc2k0I3ae9g0swmESUwpwlOjwz+2xb+sbv8Q2FbZj/nWUPb+ynYJ4nNx72ZNLjD33g/DcHW94fullBMGYcVjAlxgvBtaBes8w22lR+vomxruNhu5bzW+x+SkI4zPfFydJWYNm+/V52eX243bbFarVeH9Q2WY1F9At6BqXedcNKjLyTFcf+ECzuq6fvBgf28Pr/4wQBUmZOU9iHBVcz+WNB+IErHrhmfPXx2fXLYt1K6o64O+zTspyPjt77/66vEcVgIjWd3+wfrudvXh+Y4uweKhuri4Xq3WTTNdLtZffw0LDGjYMTGS3/fEAIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIg7i+f4OCOZGFE5EzA8VVpHu7NTi+XvhBSFtGjEzt+QQhjy2G4kpYbLiPjPjGVZIiChWi0grM458IwxBhiikJEroTgrF33ShmtdQgBXgsUmaaYvdsZmsALEdBBOUbvgiik9lG6KI2UPugQ+aaN1TZWRsKBYickzW7EPEvBP6qajPnscajyCz5KhjjvmeiFaRl77fx3L47+cXj0+vVF1w5zVahhVYbAgud+UCiGjyn4IaCvdoBiB7RvTwNqa5Pw0SdjeaFVY1TJmBGutrYuuC1EPbPVvK7mDbNZoZttteNOXo+KFfwn4esA9ZKsY5gBsGHs6eX62auzZ69O1lunW9VwU0ctsCAMXR2VFqhVZzpL240VEytq+DnNa8tswbnxZa1kEYSCs2vUsmotRsv9H6vZP80Un/hJoEWVUlmMDqPdhdhrw3nAPQRgGkDHo/YdRe6jdzZHx3b4ALNHONqwp4AieBgjQmSv8dFJFwYil0rBGXFMRpi8XnL8Ha1hvEkYFzuB+04Nf6t/+qxt8bOB2RESO79cHZ1errdDiHLocQ5qzDBB+1oZo1QMhn3oXW8GVduAjrA+hI2WqmkkNl9IMA0Yiukw5yDmuXZ8fv7q5LhLbrlYYRjbuM1q3a22zIdqOsf9KILHfSkC9gD6qEeMi2HIG0vcdB4mMcScsYB9IXFmJ5liLzB4CQiK3jFrtRQateVJGKnKwlj4MLZNqfb3i4f7EDOCFqGq1WRmm0cTOylzLsT4s3DUh7rwpyRrd9V14/OYK6BzNPjFuocgvnTuboWBOS73ascDuFTImz1wYs6s6jvM12kmJvSwfgt976SUcDkxRVlPJ9NpTqDKC4Oxkveosl8Gtztv8JzZFEKSgv/xj3vXV6vD7tiHtuu219fx4KGA/lQfNPi+H2DtYPgFXIseHS2Wi+1ms2maadMU+wcV6trhEr+7y4lfxmr1+Pj04nx5ddHFWFTVXt/CagCWi6xuzHxuv/62CQ4m47jXym2m4m02LLvJYxyj0Jh9gmbt02lVFAW0HsONZfjFhX/wUMGtDKb1JfFFtBxBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEPeSTxS4Z8WDyDomZiTbmzebrne+9THYQlbJtH2XOhZZFt3Ct40QUcgkmWTCh+C856hSTzwKwaLIVsYs8qzrlBLtleFUzoei4EbqmIaUZExOoMRbxCDhwxC05NEzttq2TFSmKrxXXc/gF10vho7ZgnGVzc9T/GSVVeQoFt3JQpIKgsEvtIxdMfZi2313+OrZs9fX51fDYss3g1DSJKhZz7wXCU2ys/iYDb0LkaOoOHAZBFoxQylZNEoqhW7PtVSlZI1ilRHTWulKlbWt5w2bGLRhHo25x/KgVAXaNUomRu/2JDkUac3YcZ8OL65fvDy7Ol9szlvLNRxfR6k9x6ZFpb60KIWRIiWteWVYaWJteVOm0rJCM225N56XyVRKaiW04FphSdE9/O0G5KRu/zcyWq3Dk77vQwhGobU4i9luM2vXdt9DKVKWs8cUszE49HTAt8buER4lid6kIHjMgqeoJFr3wxEwpGDCGsthlMJptc6hYJyv47mz2J3fH8fTH4M7TTB2drV5+vzVagHTs0qOOZcKZeXgrIplIYzmEG8UTKc4+M51qRfKYF5BH9bGNHWThzo2LaaTCMx4OV8tD4+PX52cLlbLJJLrXOwG5rhOvDAlzEyZhBvS1vc+5a6E6Q5dELDFQ8DOAkTO3YF/UQIPH8Fzhn2UYIbzQijMTEBxfEwQdmAqKjyVrAs9qTREicbCc1aV8PkSCjw7mBw8nBeTklnO1E7CNtom5wETBf9ojdo4zO5qc1kembdfuP2INKwE8SF+nCtyj8gXf7wEYBLVLgCo4JOEiKSYNhBeZN92w+DhYlQWtfwIwXQcf+HfUu7/uYzX68j57SYbuwyLx4/2oKc2m17A6hoW4LByv/9tDzcLq2W3Wranpxd9B1d70TRNWdqDB9OixC/gKjWnuYaAe4985uL+y9zNirmLd2G52F6cL9fb4EMDdYrJGqXabv3Nt189fjR5cMDwlipiy9zRuL/LePK8qOHjJi/QNsbAit/AXWHbdvAeXP9hhHjP1KfeJhIEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQfx8PkG5IHa+f+in7lmWTVrNDg5mQwhbt0rMGSMmk0oKt1oFY0w2MY5Cam0L7r1jgUeWJe5wGgVvCxUSvPaehci5tGWROPMuKcWFUH5UZ8JvoZW6YMyjZ7UfgjeBa+fcKnKltNXFauOrgM7HXYt60hCErbhC33IxirE/Vl3G7zTQkLDGnrElYyeOvdqsv3959Ozly6uzK9E52zsxdFVQFurioVCtTwm+7H3MVs7MuSijTOhhjzbMCvUnslC6KEytTalRsdoYVZeqqk05tdWs1NOC6TfCch7RiVPslDoJTe05NKvqGbtk7NXKf3948vL1+XbR2ShLr8soplrpJNGFEZqVw68neKy0kilq6RvDqkKUBa9r9IzXFlX2phCq5LrUHFUtOwEUNuVOG3RHlHbPpHr3A35joD6CQjSO5t4Jxz9K1VDyjMkSKIBK2badCRiYAkZnFk7DEMuzM402rtBLQgoN/T+ecJTOKy3hz/m10hXjHjrXFnrMWBgLEDGr4jNU/5cl73jATi+vXx1dhJbXJllR7BmzV5ngXGkjDH5lpDSSSRVYGiKzQnaDH/phCO7yOnHF5/Naqt2pupiOzk6fPH9xePS69UOpjGHCBtHhFBNKK98HN7Sb1dYUZd9FnzNQeBxwMwlUiSaR0N84wL854wUd3nEqx+gwaSX4mHeM4PA84v4VMFeVFEZJq400ECVKuz+xk0pPqlSWvKlk0ejZfjV/uC9rg1NS3IwfztiNQj2r2X6WnBSLmUX548u72vcPSfEIgmA5M2SX0HKvvNvvAhELSo6Zh5xrU0C0XG22Xc8Tg6BUtaz3gXXODx5WeqgiTmlUxrMccNIHdgLZSbFJ4/5Lki/5uEMLh0VvGE3cc7jm33w7aVvXvXg9dP16uWZf72cZ9Ocu8M8ksuX15skPz7ebAarzhz/8x7Spp7OqLMePAx+N2xPHjQjuc04mdCJchY9en52fX52dLrZb6GIGq4YC1ghSlk29P6/+9/85yLp1nH1jqtzN0f9kluXtfxjcrA3ucrsd6tpeXy8ePsIR8mF1OyWoEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEATxa/CJ1nwpy2jQ2Hg0EU9sUqluPtkO7nrRhii01qbkuhuKctK3XfBJK5Sep9gGbpKAlyZGFyNDBQ68j17UIqFu2ykjR0EU6noT770riiIEl9CsWrEbqUfygYmI8ne0FhX94PiKK14YzTbrwaBogzOppVQ/R4Mhs/QD5ZyCDdm7/eW2f3Jy8ezk7PD0ot1sC2Urq5nbpBRLHjhayw8xoR60d4BnQcSAfu5wFhFQvTqKxXlCAWtlCytkoURldFEKY5S2sqisbQpWWTTQjoHLG6EKNlf2ckcH/ayJZWzD2OvL9V+evT676lbLIWwDnKbkRcmjGqDhGZ7AGK2L6AM0h1ZKB2ifWPNYG1GVoqilra2tjS4NawSq2bKSNaI/fjaalvKujDWhHmYnoxXsviukfnNkdaBiKInEXoBZgGac2WyTjWrBTEyjwCinSuQv+JCFbFlLmdC1XXEFT2EuYrejszdHRXWUXkvoUw4jFcYboLXiWt4q61EjPyqY768c7Ianh6cvD4/b1bYUtfSp1HEKcy0N07mBiadrpgvLq4IVFUwpaNGnP5xsrpcuYszp3XB6eeUFm+7X0BNX2+7ZyxfPnj07vjiDiW0MRDCugy4ENKGtqkoYe329bB3OutVmO/RRoo+uhHlklVaae8w0wRk8+qF73MkiBjTml8PglSyEUBjPUoLzw4SzxnCl4U1UsJUFhIi6VE1l5zMzqzAvZbZfT+almVbMilHaDmMCTqjyz2TH/3e68G1R2j8T/L1j365uxG630WAcivdUtksQ/24wdcXBOieqDL/1074vjOJoDFqisCUsUqoKVhPldDY/fHV1eXVdV77ve0zXwcy+MGZS3dbvw9J2xnbhigSyvyhvko6yzF1gthSK3fMmRjD64IpfFAaXcCnnsN1nzTfgBrZcrOHqpLWFew64ak+nMDbxI6y+xJEWgxfSYIoo3DHcEzPyH4eIHEnCy5cvnz553nWu65I1AlYFm00nJ+X/+ubR//v//Qfc+7CcjjJmFI/HfegnbvzdI6wXY84CKMuyqafrVQ+fQtRar1lZjd9kipb5BEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEF8Jj5a7pHlM6ipxX+z6oEzdFhPjD2Yl5uN3TTl9dYrW2/SWta1TEz5CPDkYnCWWS6C59H5gNoblFaglXGW26CuNjDDRt2kSJ0bAKNQhJt8GLY+oss4fG+UtfdwItUxUeih22gZpUmrPnJTqsGELRuG6B1jQVU1Q9lVSnfNjfGlHJ3IY65Tfitlk9WU9SX561A3OEef/xaMver6v714/uzZ0dXFQg6p8kPpk+zXvGsVG4yXWFUfZIB3ORQ2uoRWp+tY8JKlYLQpjJUpKiVsoY0RTPRSq8mkmVeqKYWUQU603J+x/QM2OqFmSU5Cb3tsIgeFVyIbMgvHxYqxv2zb/zp8fnZ2yTds1gq95cb1UthOyaSNdrFWUkutWTJGTqwyzLlhcTDX04mwVZAFKye62q9YXWSXe6j7blSIOybeN4IbMTbffdZE/aYJWaIG8ykMPQtJCy2SNKrcpA77hcvIRR6mqE2CUea9Fzwbd7OcJ5JGx+AglYxh4MJIkYY4KC600jEIBbODw7AQ3g/NpIBB5byXKuuY+BtrfvTq3c2W35AAEQrkcoHUqI3EhA98HXK7QThRiaMaS2Bc6lNcdfHwaHF+uvHr4WBi941vdJpVajavq/2pmZSswJSaUXAKoQfG++NHs4vL4227FVbFKJyP6z70V/16u3r58uXhixfnp6fQyg9me1YUzAUhIVL5qoAGFOvFMgyeJxEg1AUfIN7FaHSBbu7et1svpe5917UOJrU1lUo6hZQjKTdKoqhdSDgcAkIKARMbRMGTqmxVGZ6Gri7DN/vzohqMHcx+OXs423s0EwZGRcpBDK16JXuTDiPf6rr39eNPTuM4ujEzCKQDOjdr/eZcN5Hh/ppSE8SvAMwUmEQwg3Bd4H1ZlvdrvoyC9RBQMC2UqCZ60W6aqby4PvMe11cX59fTSV0oeL6KHtYjBznnMe8BIlkW9GMS49tnHV+Suv3fgYLLpMihX0h+s1jD9CfokUdf73fDZrVa9Y5ttgdVxd92cP+xGPpX76C7+9fwu+XBO4XxuhOyWh9WSTC0zs6X5xdrqFDTNA8ePTh4uDfbG7NuGb+5SOWEUtxq6reubh/rfpvMunscK45Jbk+f/HBxdblYrNvWWjXnqTamarvjg8f1/BF79C0LeUcEiXcOWboePX+nzndij7zT92NTHTwozs/MerlRou63cXHZT2oLc1zhld+PX6Q5SxAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRAEQRDEr8wvpvjIpsRsbzZfr30f2+WmtUYFy5jTyfngZRRBSh3QThLlF95HpXRWxjs0JEd1uwgo68wSlhC8zw/ep4DyDnSlVip7DWaZSxKjj7sXaQjeeDUMQQiHVZJSKeUDm0wL79LV5Wpwam+/ZDs345iFJGh3nLLaIzAxKntTvJGE8jePPmtqe8YuGPvu7PwfLw9fnVyul2uTuIrR+KQHz31kaCgfffKSce9dD+VufR9CdFEm1ZRF7CN8JFjkLGopNNq5ikJpNjirVa2NgTe1aqbVw0eP5MMDdqNN2olepEA/9RTR25u90dz/cL76/sXzxdkirpztFR8k60OMSatkojSBaS6N1EYpK4XlqdC8xB9uJnumKlUxVdWkErOKacWyaTe7V/K7LxUY21rrwHACwGQQ2fc3hjAaaaesYE6YFZLYzmM3ZX9WfjcPIc8DNG73ETc6gBGkRJIoXU84iTSauBtjRlPhz1jZj0LcarT4ThB2I8O/kXUzyfLGEp7xv3//3dHL49SHSWlqa0ut5pPm0cP9Yn/KGoUyMI4aeXFzZkzdsYpr5QSDqIIOsIldXl62bXt6cXp4eHh5fsZims3mMBdb35XKJMmFsiGy5XK1WK20LgU3Usb1ZkjQ3tgfBp7AyQY8afJesaggBgavcQ8Khm79ow96URTwftv2zMXaVOjdzrUWGsKcNWVpIGYMUsuDg1nVyK++3a8awwzu5HA7Z38p7exNos+bs8XM3YwXgiD+FUTm7oS6RybuY1Gz0zOz1qq8BlutVl0n+z7l65SFS5XAWvqu7fuelcXnLjTxIzDfAC5FBvOUoNeGYdhu2qKopPgtZyvevdzE3a5CeMHGxQ6sjC4vFifHl3BtbSb1N998vbc3mUzzd9+t0b28bN3ufjDGisvL68vLxdVFF3wZvEpB6cJwhos8Y9RXXz/U+ib9FB4ELBRjzjv+uDQSqQLjw2Ybm3oKgwSWHkrhnRGnSz9BEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEJ+JTxK4v0cQE0eLxGmjHj7YXw/nq3VnhBaF3EaLBsA9WhCKZNCv2AUUlEunUDaFgpXEopRaZCVHEiioEkymEJiUKRcQ1b0xqiw/995zDgd6+J5CLauBU3eDYsJFVKtzwb2QQ0gqpt5VwtiYxeexmRRFKbNME/2eWVZ/sCz9kVnXvVODQJkSCygXZgNjXTZuP2nTk9PTvzx7enh83G97PcTSGN0PshvY0LHgEpqZBjhX7waRBIcqOebbIQyoRjZSw3kLxaWMknujSqiLkarSuramZEwnb3TdTOv5wz25P2dWjaKUkH3nR5/8LDHB/z1jLcOy/fn84ocXxy+en3RLX0Zjg9JRoWI3cKkkPNfQggL72KRUSj6xojBcG17YwtSi3Cvr/Qmr7U5Jn0jc/lsBBrwxJjCf9ehiVDihnJCjHSm8HJXuO9Fk2h2yew2zg8OkEu9056ii7vtel4WAOaNECN2oX4Tf+hy1/Ghu3GjvvOC7dzBtJWLIEApCA9b+v//299fHx75t50X9oKqnVk/Kcr7XFHsw5tH1HDNk8slQ/Z+Y4BjBuhS20XV+EAPmp3gf27Y9Pz9frVZXV1eFsc2sgcO2q14JEWSsEvyrocm7IXZtbLet8+zqcmlMoaRJEOacCk44J4cB82qsrLXG5keVYRzyrIMipKLQIUDUSIUujDRKFV3bG8NLY71rjebTiVUQSTSvG/v4q3m1b252UhAxh6vbVvkExgyHd0S3o5wd4u0obb8vklyC+E2B65mcmDcG7fsG5lVJXMCwZlJZa41Vy+vN8elW8rmUJSxkYhBaS620c2lx7cqvdEq36XI/ETTEnUfi38vYD3CdH1Pa8nWtV+POLW+4ddb/fHCfs09zSd5yNN+B+9TkRfvlxeLo9fl2O2itDx7s7+1NHj6y+TJ2d+Fzj0dXvijzvPxjQx8PX74+PrpYLVlpHm81G4KOgTvnprPm628e/v7besxVyHWPnAd8xNPIf/Izb/Pg4WyzblfLrizLrvWXF7iVFK6M8uro7bFxj9uWIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIIh7xC/m4M5SUqirZXtzc7Uquq5bbgZlbQhJaS2Ukihk58kzpVBRXlgmeEpx4EyiUbKA/xRX3PtBShF5lJIroY0xWQIvvEdpRfZvjGhRzrLuUsHZvIxu8Io7kZiIKWTtu+dS+xSEEKYoffBX160LcV9MjMEqR/gOfMqFZPAr6ObObuTd8DNeoGu7Z2zN2GHHjhfd01evXrx8dblcam5QoBp6ve1k16WudV0X08BllrXzbKfMhRacCRFFCiygLXRAs3grOVRNQz1l/uOsUOpgYuEkTCY4b7U305OaGTn6VEMl1ajUSVnqk10Z4cmGsS1j3y0Wf3198uzlsXZa96LipfHaCJWEFJJroSVLFt3yI5o9plhKPq2s0VGaZGtVzEx1MGGNhfaMib1j2Ex8LuSYLLJzVEfDdW0Uh/G/k7NLDuMqOVRnR3ytFMwHVE+Ocqg8QHb9iNLkwNFzl6Pzbpa1ec77xAzqlWDEpggTAP6UvjdapbfkWvzNv1gBIUPOCYmc/en7J0+fv1qeXR2Icl/Ixsq6Kfbm0+mjfTbR+YDcmqiUy7M/y+b6GC82y4vtqh06YcqhG7pV2277ftPH1j+aPdBSdd2A9PA7Yj6fL1duvVlBnOm7sG0xEoUoQtAplYyVEI2GkGLA6MgiCtu9y3EGHZFhkpa5B1G0B5ExQUwwUkmTE3owXaaxmvNQVcbIWGhWN1UF0ceIam+XkJCyMS8EmBzAAkSz9MbJ/iN4x8V/fDkGBOccRtGcAkEm7gTxsWQHdBny/hsQgcdQ/LkL9a9yW1QofJkzo+BJ27aLxWLaNEoquEYFz3RZasWGLq3XsDyZQzDCVdXt7hjEr8m78u7s632zkoTlBGrEExsGz95dMtw96rPI3OPN451xk27yuKIfrz4hsMuL9dnpcrN2Suq9vb3JtNjbt7COhcUMTLS84cA9HHlvR4WbqzDmipyenh0dnS6uN4zXUk2VHBLc+aTkw/BoWj48mJbVLkk1b+Yjbnr1I+MMZ9NZCY3Z966sLCxplottSrZqZDMZv3EPW5UgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgiHvOxwvc3+eqmIk8q0+NZA/3pt774K5cjM4oY4y2vURJqWRehJCiT1LwFFxiXmotYgxx8ClmoenOKhhdjoWGfx0wxCzKyUpUKYRkcADnWBQfo4iBeReZCImjeTOqQ1MSqSgUfCewZCyzhW47fnHePniISizN1U0VIgvdaJDOuAxcuOyPDm+dMfb6av23o8vTi+Xpq6PVxZXxqTa2iNGvlzz1CX40uJCglomnCMeymKAeI7FPAQqZpGSch4gO9lJqfIB6cS2FldIoJmWQhagaW85qO6t4Y7AFoYIsZfWq3PlzBxYVinf7/PeXy+V3h0ffvThigwibsG8nthUi5OaBH8hW7yoli/JobiUrNKtKaIdgimQrXe2X1cGMWZF4dCloocfGgH4R6t5o775UoPeUkjg9hgFGFIzkoe9xUuycgANajwf0+0Zbzex1mhJ6uqc8fVAen2BsOtRuC3mjkcqCeCa01qMBPJrEW1OWpcmKtw8U5LfH++OPyJbB6P4Kn/z5H09fPH+9ulyaKCZaVpLVVs32ps2jOZuam2rhDEOrU0xFwamzDu7VyenzV4fX19fYOG3bbtp2tYWpp+EYU4beMat5FO1qkNIWtlyvei4x+0BIPQxutRig1Y0tCzvlmJxi4NzRQ7yLgishlRZwtIc+w4wfpaAAwzDEzjHMSOFScfg29DvMWggIEyshcCYurIYPBlvwupazedFMSwzbOwN7cdsU4r0N8y/zjuh2VNdB6GU4Gn+5PCiC+J/EmCgCF+Xx+Zgucr+yRMZQgOmESnjvMC5uNnDhgI+6rqurQuESr8DkHdejbHqUU78JJzEnxlAM+fV5d5jBEqEooLOMc6nvcIUgx4yx91xVP+sQHbegucNNwhUu9q+v1ifHl6tlq5SdNOVs3jx4iN7tuFhOsOAeFfHxN7qA+ZfJ847jZgiRHR2dLBdruKuAudZths4NUmFyIhe+rOCGyI3u6hhXIh6C2z0ljvluH9kIcFzd2PW6hZuWpqlgIdp2K6F0Myl+lAhBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEATxa/CLqY5QfZLQmNh5djBTfV/37eZqHYQUurDGB5d6n6JQXCgppIxxGPW4SpoU+TDEUXQrs8BdoFY+OyyjSzHqcbWWMQR8mUKMHM3guYoi9K7Lvun4bsrGzFmlruJm2w2q61m5NdNZIWSTkmg3brm+rApd1EVZ6rLKEmFZpGz8DH8u+6NfJna28U+OTp++Pr1Yb/qNky48LGvbe95uRbeVruvgEZ2Y0bE9celDiM5BIaAiafAeng8eKqfhtKhvZ6VEe3susr5dCMNlqYWVTCZX1bqcFKo0elrKWQNV9yyhi3tu0lxllm7U7QvGnlx0Tw7Pnj45jm3kbWrkRHaM+ZCgRY2QSknJ0PRbcFPwxoq6kGUhjU7aRFvp6UFt9qfMQBNGj12mYzbGhsJDZ/1S44H4NFLWJRVFMWoilcIe8X6wGsaKTAwGORqVMi5h1KPuMISsbs9ZHTe+25zJEBznWqKXKZoHpxilQaUyjAp4D2aTEFkOBSMLkf+kWL8xbs3G+Zt3UN0OI/mv/3j+4tnLxfnCBH5QNtPCzGfN/uP92aN9MyugcV0MYgwuQo6H9yyt2+2zk9cvD1+fHp/wJKuqij4Mw4DZNb33bY87UXDZbXs3pLKcQCRrt0EaM/SdrUqlyt5vuzbAvMfYZLjIwvkcEhXMLoxz0GeCFcbEofeuF8EZo5pKl0XdwBTFskTne0yOCclAgGhKzpU1NXSlEKGZWG38dFbN9usbdfub+mMs/UXVZzCSIMZB4B2HYsrcL2EuQXx2xrwRmRkTk+5ulXAf2MnxxywXuNCEjDGV6wKEiOlEG1Pg4guiVlX0ndusWd3sDk55Y5wPONZTMPm1gX5omhJCundwcQvLBdvb+02plsVbwvQ7Bcv3F3ALwK6u1qcnV8vlWnBbVcXBwezggZX5PgYTQgWHGZaXTvd7dN3uoDLOoK4dcrqrgkcXcKUDSzlY9wkZSljSz5qYb76Q0bYdN33it8b9H0Pc258OPRv6QWttrBx8gPuV934zP97vdiYIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAIgiAI4rfPL2urGRiTqPdmfN5U/TDth+V64NqawkcWoo8BHnXkycG/XDERk2QpZjEHKsBY4Ix5PMEbCSsKrLTWSikXE5zFR+ecRzN0Jrz3WdQu4RRBxdEjXgjGHRREhxQSU1wGsY2RDYURKO0Vhe/You+ZapURTHOpmbA2WeU46wK7auPJ9ero4urw9Pz8/HJ1fiWDn0hRSBn7Nq5Xwg8KZfedQ81ndr9Ggb537RBcFEyKqFkWg2JJhBRJoCJZmchU4MpIJZjQSpTaWM4qpWZVMa3KsrSyruHohPb0gQv4b5S3s0GkwHifTeWfnm3//uTo9ctD3ie5CHPdFEHw1qHen/ECKsgZlMkqVWpRV7qyvixY00hjhClSM630rGIaGj1wKPxolg89FwJPvyWl0/9UOCqTmDUGBjzn3BgTUO5sUL4MQyJhkgcMrCyX3E0GGPQpZTHTKGdC69OktYVBD93KYBZwHIYoY0f5F2aJaC3RzjU7CnNeMv2Za/1x5Fq+Y9Ca8t9fnjx5+vzl8nLJtmHPVhNVVhM7ezSfP9iDiTIeKoUcv+/HhJZue3Z1/fLo9fHpyXa7hfOW1lqp4oDBKvrU973vnVJ6u+2UNN6zroUnhZLWO+YhXLXBD0PbQrwRRuqiqKWwKUT0y0UVfdIQdYTAn0bvdlFMplbzUsPcVDJ5iDpaoRGytSYw2/Zuueq23SCk2aw3TdNopiH21HVR1nEyq3mRnXglCtlirgjPkW/c0eLnM2rZx20oIPDemk9/QKVKEMQ/B3P5lMIVy70SuI/62pHFYtW27W5vB+9CwGDIMzlmcAiPIbTbLebsocD2VqhMoePX45/Ijo1hu4SlyLoOLoB3rv0f3J3p1+R20LxrwQ5D8fqqPTm+XCy3guvpZL5/MH3wSKO6HdZCAd3oIz7eXc3cRxE2lnm0q8eJFXEeVVUjcJcXvm67JGptcQko8L9kC3Wwr8To1X4bWqCxRLzpy4+rPqw9q9oMwybErodVEHcCm9Qy/t4Rcu+d8gmCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiC+I3zywncU8jCh6ikCJHVFZ/01aLyctNrpVOB7sTeBxHQdJrB89ALIdDofBiCH+DALODdeVBzHlA1FXfya1RzKBWjh2+F6EPIakulXBiklD5GxlyCz1AUglr3kLzzsmka+BR+4vpqsd20VV1qq5iLymphBPxC8jHw2HEf5OAF2/iwGcJi055ewBHrddeLPu3biWy3fNgGvw79RsYBajpEb4xxUPCAtvLBx2Hbt20bXdSqVtlkm4XsKS9R1yakEsqg6zaTAnMAOLwFRVAsWcEmRk2rsmrqrNDBJAApVGJZtJzbJWXF/nlyPxyf/9eTs4uzbXe1Nb3YU3UxKB6c4SoGb5Upoa1RShcrI6vCVoUyJmj0bmdVrYup0fMJk4H9/+y9B5cbR5K2mz7LAuhuktJoNDM73+63//+P3HPtmtmRI0U2yfYNVybdjcgCwKaToUiRnIlHrSYaKFRlZWVGZZ3zxhsxCCV2yrUsUEHVL4+oD+KfmZn3Pxgw6mHcwCWc7H7zXGBaa49awp34mGW5ZNa3w7Yw7OXOJZfvtMhAURRdN7jRRRh5hbHWomI+8bxn/FYIfhLKTwrmz45XRFWBpf/54eHj0yfPz85sVK0tT6p20dTze/XswYme17gRquAx/SYJdr1Z327XV8vVZru9Wd6enZ31/dBAjDCaR96tN/3WDf3YdaMfRpjCfd/DTIauhommtdXKBs+jh87X49aPWAFBVGWbZ7uGuACXDDNc8GhcK+xnuGAQDKrKtmUBBzEytoWwWG6BKywE4cpKQ7yYzat/+V//quzM+fR//J//0XXb2azBVAcrjk9m1cxglIUrGfHfqRMOQtIsR/1NvToNHhgewzBAm2HYsJz9InJhDZK5E8SvZZo10wyCMD5Vqvlc5hHfq1phkXX2/GK5XHoXYc3GRAFnBJEBzgheYHJOhBjZt0cq35J2X883q/eWe0O8MwmTRyUMPSlwEMKFw9JJ6dMbhCnfzPgkTPf7W5yAlel6PVxcXN/ewDqdNXWzWCwePJgWLzmTLBuYC/E2ETb7HHXYUzkeoG1brMbDw2bTwaNDjFgWBourCDktCKc1QEo+fwXu1H7aQS7O9CtIWAYIQ1ZZmrKsnBuYmFT2+/29mMqfa68SBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBPF58SsF7umlFzsNCd9rUOJOHQ0vlGAn83LT9ct+HK5uueBFbTqHvp+yrrQURrgwbFHplQQXNiXmUfseJR9C8JwJiXrcbEGdxb7ReTmpU1HPK0XM70jux5USKSYRvODMKylGx8ZxrOt2te5677TWxoqA/usDbGTQd3kstBJa+QhfYh4OyX0v0/VmdbNcL5fL9e162HbWRx18Yzzz3TB0YRw4nFiK6DGPbvSDFhobG2JwLg1OJ9mPXjhog0pKRfTcjhIt2YXiyghoPjMKHd8VizMrZprpOM7L1pSVPZqx+8dMswgnDp01SUciC4r1jK0Ze+rYN09uvn14fvlsy3tWD6UdUxGlTtwNYe0Ga8uybRV8N4yzUtc6GdPNK6O1w/yC2jb3at6U2eVR7S57yuKXvXIFO1rcuazExwGtvmFUoSRaRC6iH0e4iolF79FUPE8xzP2IMaJaEqsD4BRK8GZAEVuWTmJJAUyTUDDWFI8yOhy4xhirNc6d0elGlYXGLJLo90Jp9onrEDFthE+ircg8iq6SVANjI2MPn108fHh28fB8NojWyJNKLxrVztT9e19U8wa/zJmD7Tlfe//9wx8vr6+G0fcQnbq+7zZ8TI0yBePRu74buu02BuGc2w4bmOoQTBbtwujy7PnN+XI5n50UZTNs3MZ1WbdasLSzhhfc8CQrY1D96SDAOIhRxvCmLuFT163vVWZejZWVio8s9UaKti3LuuGlNGURjK5nR8IUfc/6kVXHpd+OuuTSWG6lnpXMwnlHiCLoBv96B/161ewrWlt4DeMKThyGCkTO6aNJm/vul40g/rmZkkbgxZQxcnc2pb0GnN2ZjLiUwqXOSwbqHwlMgIM7hpBivYUF3eh90qrWqh06XQjpNl60cBsRVQFBrQ/Bta3FVZvMGThwc0qTkzTJYX8f4ouX6cV6TuS1Xq4jwnKFkt77vutgablgU2KUgFEX8Xrt7rHitYv1e1zBtL+J+TAq9GZn2CjOtlv25PHy+fMbwdFf/Pik/epruV+qirfPkd97vIU4QAtzMhge+s6ddffva/M9vdZOkT8KPHvYp/xVIaPCskvjiDm58JQk++2gparn1nBdljvlORe7BzouzJvq3Pw8U8Oa1l67Xkg/r+vlMih1MMWflO7TPt9v+S+CIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIIg38/40CvyFhmPSScPvWdPOu+g8W23dOKSqNILxYTsMw4hV77XVnEkpow/eB859Fllrn2L2mEaJOLogy2wB6lEohfbviaP9dNgJYRIK671Ai0c+ZP9zU9iiqDb9RjqpRjQhLpKGr7owJsFDt9LWbKVyzg1xNFUhq2Lg8XpzO8bghj72o0nBaBmcdz22lY29D4NE+2cXHRzasZigbVHBS/gzOReyLSu2k0uOXvQpKmg3k0woOAE4WS6U5FJrWSpRK2XhLcFKW5pZWZ7M5Lxl6qAvhnPiPsAu4IzYhrEf1+Oj85vvnpyePr0Qo9Wj0Exo2Hfk0FVam7JsrLQyYqfOy6qtUExrZSorVVaNrWTVNtzal1wYX5ME7UXOxMckpSQEL8tyMsxWmBGBfquTRDIromBc+SyTElNGAmd8Uk8eVFMATKvdgMStxF43iVUOYEgaRInsLK61/ukmfTpMMQbOGQIAND1iNIBTEo9OT7/5+/fLs2sRE0yJWVXO5/Oy0H/567+IowozADhWQoCY8ezm+vsfH/3w8PEwuOCSG8Y4BMGCkQr+c4PXJUz8OPRuHCM63XroUD4OsantetXDn7P2mHN1e7uB11pbuBoQcxKmvuClkULBfFTKQFfDzNPQ1SJVxrSlqQtbnrQprme1rBsF2ymIPhACZpWxVtYKBe4QLIyBS2tqdvtj4NInAa1ObdtUddG2eKVQ3f7rhWtv7dI8zPKowx3mrAk0mUa//48trSWIfwCmWhwwrVQGU+L24XrisOXhtRCHd3Z7+FiTESJbyoVolrfbzWYzjh5WRHDzyDpblm9PuADjHFN6YHkzm9VllZtNwePjMFl5vyVVMaKQHW46mBrqcEx6z5TeDbM8xtLHLS8AR84FQxjcj0MMMkvyh56dnp7f3Czz8l6dnJz8+S9NiEx+ehJrKabVlNgtxPLrnOax69XX5vubkwoPm6W8jJuSzbbbrfeiLBQLsFrBS5zrJ0hMIXl/ZXhycSyFz2X5QeszKjdBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEMQ/JL9SIfJWPcZL7ATujB21avAtatO969FnseRc9n0fWbJlFSVnPfM+huR5iijIFSkG1H4lvhPooLxjsjyUEl0oI49hEmTCl5hE1TlDwbmSUqCAO8RhHLMgQyhjTFKwIRu3Y+dGbaRUqoso7BEMJSPK6DGksO764Fb9atNt190yBWcYT25MQ2+8S7H3QwdvZqG9Zy6E6FXiPkQeYoCve/gwv2IoF44y8JigJYprheocmaSCH5+ihsMLWUhRaWa4Lxhvm0IeVeakYQ0cM05dB/vp4aQkqtuvGXt0tf77o9Nn58ub2/W4DjOetE+wO500h15JGnbb2Aa6otKq0vBbVCpazctKW8PLeVG2Fa9sltzsNMIvfGE/ccvuf1aKwkyCY5HLF8BlijELqROatU8225PwCPWFYZolMYsld1Ik1LLjjOMSR6U86JizQypmW0itBRYXkELnIPCZSJgkJrGguh1OJHIFc+bZ1eW3//Pt2elz3geYF4tmXlVFWRd/+ssfxbyCCJd43MB8DunJ5cV//e2bx0/PIRyE3he8EBCJOui/IAtjlFZcdpthvdysVxAwInYwzGOhRiduboauG1NUjIvtFiWqWpURM2ZQay6FEtwoDt0KP1YpXTeFQQt9p5KvdKh5XyffalkU2tZcV1xYrpuiWbTVbM6sZruqDajCDznmXS3PAu+VFtqkdlbO543Uu8uURW/vrUsPKtsQwjiO2cdXTGPmsMF7OxhB/DMxRWmlFGbLYFoem4L265tNH3k/5qmHetW7OvjfveE7OCZHYTGap0+fXl9fY75fEnXVXl0N3sPNpYTWhgwGQSUsVgU5fJmxl6IH2bd/eN4mbc9My+qmKq1Rw+B8GNdrtzh6PcPtY16pSVAd8eaq4F4UPHvy+OLs+WXfeWvLBw8e/MtfGzjBT1Ddnjn4r/NcgSFlI3aYBeKuUvzXVmYoigJiyHbbD4OsSomPQ0onrHCFvfTezyHnrYiplssUhQiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCID4Wv00b8bJEI/sUom4j7QUc8HPcmH6rtxuGqvXsm74pTNU0XDCfAneO8Z36Nka/E24KNCdEfUjaqXhRE5YFIviZQv14RKlYynL4ADsSUXCVtLKCyxDHYYzCWIECEJTCw1b9yNWAAtSoVIioh2ci9uttD4QhNy5s18t+cys5fMriOCY/aCWd33IPrx16YgsUCHG0g04ozI/obxo9vHQhQIMjSsFQh+wFqtk5tgkOKazUOkbcgWJBxVgkWXJmtKiqop7XZrJvR2mrSEw6xuCnY+zUhx+eXzw8vXx6ejWuvWa20aV0ETpAwCkkZoXVCgXukiU481Ky2rBCOi38rLHV3MhCFq3llZ78HaNIOwH0K9qa9IarSXwUULyODv4sC4y596ilNkpPVposYT0ArBCAdQxiniIcR/hhoux9gbPAnfE8uab5xbJcHl5PGSJo0S13UuaPfdK/GDyJiKEAZ4sYGbtcrf7f//jvRz/8yF0qmTQpLZr66GTx4MGD4osjGNKbBBFGX/XDNz88/P7HH8+eX11fL91qvD+7B7NbRuYD7EZgsgjOab9ab5a3m65zCQtIKCWt5CoGcbXdcqa0lG5M4xiULKDngk8yWxcrZbQy0KVGGmNVAX3rXWt0pUVTFotaw5SEwNVU2tayrLVpjSoNr6wqy+m0fBa5wtWCaAV7vrjurm6uXBjnVVPV1hainaFRK5c7yez7ykw5qO7gxTAM0ANa66IoSNROEO+FaSoZY2Dxkx2Xf0o9DDGEobTdT1U48nuwyoCY8JH0vFOGIYeVmpvqZ0BLuq6HGJiiYQJiIp6Oc6OERQ0sMHJk2q0DX1Lxvn7W8S3vE7+Bt4ZtTMSaHMPrBrM7Odz63LjdbheLOXwLlq1cTOmPIu/k41yXXDxEwGoHFsuw5IGGPD29vLi4GQZX17Ojo/m//lvDdqmasOrxEuXdn9AQ2o95ka9EzG70Is9lwV7Wtf9CjTusA+FsJ0v1XAgiwZOHFvmBKKZscP+2/byLMP2wHsgC92kuJ9K4EwRBEARBEARBEARBEARBEARBEARBEATxEXlX1dTbHCJRdYJKd55F4IKz0rCTWdH3ZbrpYgqFVfPGGC23q20SGnUbRaGVGDgfYnDOoY1yjJNNe1btMiOV1nochjQ5F/OklIhiMrSGLZ3gyaFU3uk4GlOiI3UwboQ3eiYFanmyH3Y/dKP3tq6V0dGx9fLWe5/17x5tU3kyyUk4+Oik97BFCj4Mmxh6luUqcBSVzbNZCsM4Qgsjd/C29yGFwLOcWMJedk7MKD5GQbsw3Cg80Zgqo2vBjXe2FHWh69rWs7JdnLASJTtwMg7OJ0vbB8a+W22/PT1/9PR8vXKpZ00q62CkY2HoTdLoleq4FrzALmRWpkazgg+F4rNalYUqal0tjG4K1lSTazsege10sQczd+LTI2bncJQ2HpRGuxyPrIyc3ow7cLodnNnxb5h0AgaeRK93gV+ZMkMijCyJg1ihOWeC6cVxakgmPyuBO0Obcaa0y+qt8836//q//+PJD6e3Zzd/ODqBmb+YV828+eJPf1x8eYz1HAQLTH9//uxv3353evrs/PnZ6mpluP7j4gHrPRsG78bonams0MJHv+67hJaxEqY+zNSUtI8yRs2ZToEzrgaU3GkIX9CKsXclTGghYXoLDFFaG1EZNavsDKXtdlaqQgdro67RSN9Uolk0VTszEBMLleci/C8gXoaIUzpNcYax0bPz5+fdpiuMrWpT1Qp+S7vPQ+HpPUr6DsNpGIYQAmr0jbmrbr/rO0uqd4L4VUzJRXkxsDNlx0WOwngxxW2+Z/+NXeEO9rLY9GO1f2rG0A+ozne4MIO2X5yt3Gi1VPCRxgw7HtMoVcVFnHy1uXjxXYoZnxowEmEVkNPnkMP7n8KVgiWLC17JfDcU/NGjy6urlQ+xKuqT48W///sctdZYn4nhGvvTq0C0z+vArlyv++VyWRTF0dGC7ULBS5v9NIe5k3NM0qFiDzytaFPnvURjipz6+MYdiHfTuO9byHcLyGzl/s77IQiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiC+I38eoH7W0QwBzFW1l9mVRbPbzK+aOzo22FwfehKI1NtBHN8VML7JA3TfC+xjULJLDrnkwYbzayzfWAIIRuIshT5vhExWziG5IOQinM0fXTDkHyUhdEq9n2A3UqtULgu/CT5ZSH4bfJb5rKCXk9NDL1M0blBRCdFUmH0bohoye6T83u1SvTBCYmmqgmN29GbMZ+dTLBlTFKgeAX2F7IcDTbkSYTEZbbQhtMrtCokK1MsUyoEL0rboNf0EWsblIMJ5gXrs7T9KrCz5fbvPzx98ux6ebsxvGxiaZOwY4r92HXOVMYqDZ0jubAyFYWodDLSzUp51KiyEkVjmpNaLmpmxdRRIUWxF52J3TUUn546iECkkJOeaNIzGWNg8B1EkDjkkaxmR/v2mO7om6bXeUv+inRyN0NhHCh08scts3R+NyA+AXHbzwONVHKyb7/u+//6z2+/+Z8f3HKjgmwEJsocLU6+/Pqr8ngeJI7uTUr/+cMPP5yePn/6bHlzIz37YnakIsw0x0afcprAJCKDvszzmUN3a1MOg4xBhsgjdLxiGuISzDYOEcJL7o0pIB5AMFGSa6WN1EWprYFXrNKxNkNrhqbUpRmsSUWtyxNrm0rPqnI2gxOYrlaImM+SMxDydci1K4JH9eHt1XZ13fkhLuoW9lyUsm4My7LRlDyfalm8VY0Yf638HSLnK97td23df8vlIgjirk4dXsNKBl7AXHtZ174DovpU+oZN1Tzu/PlxyDeh29vVMIywhIP2KCnhFGAVk5P9WNbu8ymnEV5gjh/LuXTZBzyn7H0Wt5Z/EN5WjCcPwphrBOW7qIJ7lwi4jEjT18Q+6/FjZzHF3eNAYj8+ur662HTdqLVdzNo//wWd5qGdIS+PfNbBf9SmvpmYHwfGkZ0/X15eXi8Wi+PFYjeR79yZXytx8CqHG3FKu4RGOHdrNRwBogjHXoK+gmck5wN7X1mK0+FwVYjBimHZqo+aXUMQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQBPHeBCJvdPmd/M65kPNZvemGIfgty26AVvBQJB/cOKJhNW6juDboNh1DTHtxLkNVuove936SWqbJkjBNYpzEeZr8hiMLDOU73IfBdyFqH1KS3KDEKjLfO9SGoFRDuG2HAvTsqDqOw3q9TmGoSmjM2HdbKaLmou83cACjZEJZCuo8YtbZJ++ECPm8ZAze+yAlykN5Qn1XTFFgf3LBFfyggT3aaEf8hzkjhQ7eKtFqWVtT12V1srBfnDCD0tWOs5GxFWOXkT08PXvy5PL2qnPrWIZaRykGOL/AA+wsKaEkU1pKdIEVvDS8sKyxzOp0PFOL1tpS2nnFT1qmUYqPPYVn8b6uM/E7oZTURjoXYGy5nE3BskwNRp2Dd3fv7CbKwQl4J1dD+/ad4mkyD0bxYdYqjeNYFhVskjNJsr76sxobcH59cJfd+J9/++6//vtvm9tOD6kRpevdrKjmR4ujLx+IQgyMORYfPj09ffbk9NGjzWotEyuNssKErRuHbfSJS4s9ln3Z4yYwzUKCOQpdpqOIo0ssyZhEcthBPhdMQO14RDF6VViY8oXmRSELmNEln9WyMfA6Wh2MTqZkRa3bedMcteW85oVhKGgTcVKPcaamC5TEdFZu0qgp5iK7WS63Q28gICo9b+qmLa2dFK85tya/Yuz9KNow+AaMaWhAv/duv5Ot9FkNDoL4xLhbAIHtRasQhCH8Yu2Vl7fB6jecrdcDAJOxrotJXIp5L29YqU2h4APLT/N9B9oDd4pc3iH1A6ybvLXo6wzrkBBgUaRtYUJ0aOaeTwpORGI2TvjJABL3JtOkoH2P4KhIuUv5nXcyOTMK00dhuVjAemAYYAE+hjvy6Cxu/sgVXTjj0KSnT24uL1br1dC2s6qqvvrjzFo8EyxFA3dJB4PN5M0/tcHjp7vz9dXm/GzZdzBHQt+hKN8WcNNnWZ4+zXfB3p5j+krcmBZv8I4tFHwJHnMKWGHw6YEIHpAYdM7L399lGf+WM4kx3kmYJAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiC+Di8TwfEu76/WWKb1RX5Hav48WLWjX4c1lKwwmo/RqVUoZWb7NgZ6m1DiGVduWH0Qx9jnBysp72iISjuCiXvEQWZLEs+RGnKLgPvaFPAO5NeUygZvIuwS9hOKdwPiu0jQ1WWCgmPxhU3Eq3Zx61LzImYxcRD74auqWpjzHq9DRyagebN0AR0zfaeZ9kWHMV7z7LwPXsdMhbgg6CNFXDsJPmkMdpLQzS8m0IpVFOYtiyqqqrnM3a8QCN1zRxja8Ye9d0Pz86fPbu9OVvzURWsgL2l7bjd3AYXhZEKvl42SmjOk9a6LmWhmZaj0bFtpTURNi8WNTuqmUhj1jlp5oXgMjcmC2pS1r5wsm//VIkBxrdQOhNCt9ey589iTqyY/NszMLCn13uT4FeNt18RuE/+wTBifbZ+F1K+L+/P34Hs3Q7nY7579M1//vffLi5uxCBaWfAxwhRqqvbrr79WVniOlRD+v7/993cPf7i+uOxX6zlMlcS65daFESamKVW/GYfo0GgYDe0NC1ygWIyvut4FFGii2BQmGsxazC7BYBWxWIQotNUwExOH+FAVprQQxHhb8JNKHtVyVmOGibSMV6xoy/J4ropqkrbzgyw95jMRYvcK/kNbfVTGwdtPnj1//PzparWpq+O6rpu2ms0a/BpncOml2kWV9zV9MYhldTuc4CFYvW7aSkI3gngHJkX7YUUE9/1hGPq+3263ZVnCvJtq1ExRGKbX2dlt343OD/DOcom3gKqC1YL92QN9IPKiDvXE2bUdbiV6HPt8azLBpan9cF5FYVMajS0sLPUw0qW7NuLTTojfmTe4uceEK9mEAR8uZYqwIPfO5Zwrier2xD5quQBsoBfcnJ/dXl7ewogzptDa/uGrWV3v7pkxYUEnaD+bEkI+LX07rsSmJt1cL9crp1XZd/HZ081sDsuG/dMW5uLKvPHP9PX0SAU7zNdL5iIJ+GQxbEeRC+/AA4lU/LA8fI9y/yku5TRIelQgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCIIgCOJj8j4F7ndN3A+vfRbMJJbaWj84mQ9dn3xyQodKD04uu+DcwI0UPqRN8B6NjNHCXWseYnAjT6jfgFcpiazIdSj40Kg4R7F6iFu3dclJjTKymAbBFTqvJ4+WiWisLiVXaUghJbQ813ZIzo3QRBSpp36MIaQ4onSGBxQWDxFtC5nf9CsXB47HdjH7sGedB4qDgg8AitKUxBNDWZDAY2lsmpKTxNinLLJXPBqeGi7r6FnX17O6aK09qdOiE
9 december 2010: Man troede lige, at EU’s beslutning om at forsætte støtten til urentable kulminer var den værst tænkelige katastrofe for miljøet (læs historien), fordi det er med til at holde prisen på kul kunstigt lav i forhold til at eksempelvis vedvarende energi. Men Fødevareministeriet kan selvfølgelig ikke have hængende på sig, at der er nogen, der er ansvarlig for et større svineri mere end dem, så nu udbetaler de 130 mill i støtte til den urentable produktion af får og tyre. (læs historien). Hvis der er noget verden ikke har brug for, så er de billigt kød, og især ikke fra drøvtyggere. En CO2-afgift på 130 mill på de samme dyr ville være mere passende. Vi har nu slagtet de sidste får, og foreløbig ser det ud til at klimaet allerede er blevet lidt koldere.


28. oktober 2010: Nyt undervisningsmateriale om plantegenetiske ressourcer ”Planter er også mad” er udgivet for skoler og gymnasier. Se bl.a. interview med en af denne hjemmeside kendt kornforsker.


Ia88v79+3nfjrbykM3TWQDYr/BStHzHjh2inlUNnrKpaggO4/A5mp/ym0kvs5LLX4TWapHlgcLfXqasnr3C+Vl/drPYZR+aBVKV8911N5+bKNOdu3rfn30yN6pKwNnf/u3fgq1w2CNHjoAUd955JxNboeQkuJsxY8bjjz/OPIfVwnCZLGzDgUVJgUFkms01t1DD9773vU8++QSIYeaDRHPmzGGKhdYhpESfqplZqKOXMDYYM5aqy0HapEmTjN1Eg3Q8EQr8gx/8AICTXQOPBvgeffRR8BpeLP+Z0Lpf/vKXkNZdu3bRjIZBg3kQeA00K0I5851rij3yyCMvvPAClQCFvBTYxFPa2qO3EDcXUQXcJfqYPGUKiA8ES1dEEtWijVyuqNJazKifJ1JePsfpQ3YPcldPq5599lm68bHHHlu+fLl8bMqtsPSj08k3EvE3djpFFONWRDvyecGafHlIBP2lcUvHrlixQiexAxM1I7ChqNz7yFBPYmm+gWJ3u2iVvju0z35KQMyAX/s57t8KerhZAFc2P4GzZTlm2RoS1xWem35iWY3R9EP76vpKAjGEF8xdtmwZWLlnzx4QGWySwqxEnFzA76T2AADJ0YFMFWSPqyAyN910k+xxQR8ItUrCT6+99lpqk7ZsGLvPlnWhO45zFv8Aq8w9mJiuATz3tttuA38XLlzIVAUH4bwsFXPnzp09ezZYJjc9/KtzHUDQ+cNkUoPIX/3qV6GfI0eOpFW85rp160DDX/3qV1/5yleAYKguDZYrLhfbhbc7axPPfeCBBx566CFeBBQTNKttNFUmXaH1fEYXge9c8yCWELpRUnIWJCmW0EVf+MIXZIXr9JGzvovjvz4RNnbTIDmyKvdD2JRN4uYsY7JdpEPIGRjTDGP1aYwd3/rkdKWcirJmKqqdZPPkO/epn/2UhQIDm+/ndP/aZMNQmsn6COhfVMjvct2N+v2XKpuZcPTRJ/3WTSDuK4agbR/g8uUvf1ln1C70FBMBgNbeUX4EAUHFig2sW2HF4BEZBKG+/vWvP/nkk9wyfvx4Ct97770LFixg/kthQO5pxNqiw8BCjYn7UC1RhMZx48bt3LlTQtKc9RbPT1OnTqVyoI1MUIylAgiWZxySJizFQHwQVl7h+ZNmAD3Gui2nHtBW0dABdIXYAIspSbEoAEdjvfGM4kwcq4HeWGKTO3iUKog725dKhk4aAytRoU7Y94cffgjuA3zPPffc1q1b5SCX3pO7MkXdrewhyG+MUhC7/XI6fDL3IKe9tbx+sTb3NIYLGnPdddexgNF19HMvR05PwnfqIFhB5ORthO6ToDqMPUlrCDqNmd+ilKZpA5Xv53Tz2s+pnB9kpAo/lU1hxfr9Rqbzy7549/unQn7QPfztw8REkA8tx0Plz1ebcSn2u0CuYC57R7FUkoiLbBOAmC9+8YuADn9C96CBsOAdO3aIz6pm4a9zmaYnBpZ1KgFtIKz0f6UnGljCREtAT0B/+vTpkN/FixdTbWC9T2jXL5ksK8SGDRsAaLBm9KixLACA7KJFi3iKZK9yngk/BbnkfQ085Sd7sFZ0YCd4pVpAnzpZXWgMqK1Ns9opR8Z6BZK0RIBy8P2nP/3pj3/845///OfkRPYvzc1jxo6lALWJ+QpzFDGyWpyRfDywWCybablYyiovf0C8xTvvvCOROp3AmjQAGhESRfm+inWgyd5Bbnp07il/lZ9xvTQ/pXHBVLm179v8sg0LsvVwK7xF2fwEJqYhsmx++rpC/aZrCrom44Uf7af+zHp9P/WVmEw2GlIHMlYDAbDQ5lraDuJZwCKZzu2vPK/LlZX21Lt37wY3//Iv/1KezCA3UryVroKQWlJjKYEFHqErxIkccBzIk1aGjCa4UZpw7PT379/PUxRdSdIDYQrN5kEsJ4rDS/nhwyLKDHsFtWWKJuCTDPfhhx9+5ZVXZsyYQZ0sG5HlXkerzGLFwASRPAL2PWXKFJFc+fAUr5R0W26GYJSsHLRZ8kzIOGuPAt8VWT9qaqjhnnvugYHqdgVFuyz+lv362o7IJTzLkizLok7OcNPDh6OLWJlkmD5t2jSWqEOHDrHw9HLk9OQ4LohFEPKbJ/tFyXH406nsyJK6917lr2SqgH1X+Dr9b9av6RpMOS5cNj8BUum70tCWuE6M2EQNCf2zLLQti5W9uU6/Qn8niKQME7TNB0DFAQUQzBGaQQHnj0YGBUwcfpXWsLAJOAPLpEjgIm3DtphKxtMXlDMAbq/JlSLICYakakKCPityrvyyG6sepwsAHVxjeoK/VALO0lTprslXA7WBg6A/NUBUIbmzZs0CerimbdTDNTWAyytXrrzjjjvCOPJbtPA0lIiXVhdRb2656667qE2WFyaOtCDP4zJv4QKE/epXvwry8ie7gQcffHDnzp3btm0TXILO4C88lJ9krkILZXsSeWjLYHv+1/c1jugZeo/KZYvo1rBiR3k92uhksqGBhQ1uTo+9+uqrDzzwgAwde5l6AsG60N5Hx7I6wdTeiu6m96PBYRG5TwxIrmTKmrFXPr+bmHLZG7uZn1VPWfCt6rnp24OUxV1Zdt/9xld4aIVf+zDJNTu7bOaq3EEwY+XvEf4raqKQ9SBRFDfevq8Oo3QvE5sZpEAMTukY7KbA0aNHdcylpL2mJKoNjfXK9DUIxYtlmwpOgYzy6aNjOloICq9bt27q1KkOvmkkreW5kSJdLsde21iglJ9ccqgH/OV2x1ihhHBA+UmQt4fIDCQoCuid367AOieiT6hHGghciPLLyY5EmiJtko1QJ41ZsGABMLd06VIeSvO4EP/lWXLozl3abQDKUhAuOwASmr+6oBK6mk6gBvpBZ3FRgzMgGFjjK+zdu1fbEVYLKYE4M/Eepx46q9QmSHYprJ90Iqs0OVp4xXwB5d63r8eprOaAKaeJneBriVStX+Ce+RFOzKKgej1fvx4/lc33u6VsfpantHThIFdeMuB6L/BO20IvwIH/Im4vme6f9J9B1w+a+OLVauDQuqrKZyVpNbhIbjQP1JAihBDTWNc5ci8ribCx2qaSXYAgKqZwM4EFDvHoMLb4F4mTQYfcrusET8dZPE6oJN0pWWfQHlkGS+vAxbKRt1/JYdVamgH0kwM11ukcLIrpLL4pUQmPkwaUsToSEmFL60OVRMWCkmBaFnp0Cw0Q1ObjqJJOkUACWemEGXvOr5NGiQgg8o888ohsOqRkTdtk6CH9PKF/YC01sr5LGEfnMfFoVE9yI0Se1WjPnj0Q+fHjx/Mi+/fvv2rI0Kyq2BmMHj2aluzatYsGKG5IrwdOj5TSjB1wEuXIQ4diKitqhmTnkXW5Pbrtb2/2vUllUePK51f1Z4X8rBuzMKtn9XT/xgqZlX+qcEuPS/5Wp7Cr30H31pFSV1tJV1cGDpJpkBNYsqxpKNqovX+Wqn7guZZN05T+S2Hs4M2toFqzwXcgUhISOaVTVA6HJ91sntPYc49TEm3ftm2bscuJxKcVomDwqxQzPvroo4cffpgLeSnqvdJtTwS1ku+4hU5uRllUFbJFoCyMdnZEn6nkf7zPwrWfU5b6pctUQMN0PemLHtSTpY8cVnzHrPb3oH/SKWtt+G1PZV9HKm5FL9ai9I4kBhXVdYEZZaMsHg0ou/jElfHCUUVdXBk3h3oj56bdQbD0Q6Saps0Ef0rZ2b89vJx7HX8A+zrCYBecd+3atXBtsF6bmEjtpLO8hgN7jilTplDPnXfeuW7dOlBYopsBcFaZsyHzpEYuCRH9wgjQMusGgfr0MwjBWSgwsPl+TvraZMNN2fx0GZf8P6uqp/J15Zx0/d3vn6yUtbr8tif/LUIv+bIIX7BTW1ungM3ivO70W2HD+EkSWFlbOPc9ZZ8rmpyC4P7tVYGGLyIQb5XzGcUt5r2GDRsmH+3pr1yZsxfj4PPpMitWrFBEOx4hRVur51cegseOHbt69epx48YdOnRo1qxZ3/ve98DiAYNgLbOSymuZCqxqYWDPfPNecu7TPoMpDUMDle/nJK79nO7kp6+DjFRtPRWuK+SUrb9n/VY2fc7w13gvkmCgLvStw0rRxvPnL0ryIA2lMI7It2fPHjbOzNOJEydC9PhJmg9ZkJGAYPFQi8X927H+MuP+1KvJqERh66TA1wOfB37lbvDzJ6zx/fffj5xgWA9tijgcQXBGPZQBf59++mnuVWyRHTt2yLt8L1NPZMHSf9RoYLGSdZzcbWgFk40N11K16X0r+zBVhokrn1+2YVnIctn89HVZLC5buHI9ZTUWouuK71UtTGfVk07d6a7PR3IIImx1mZqJxTAnyaaJj8qhaeDv97///WPHjjErH3rooQcffBAyFFiTkKz5GMS2GzoQU+URKPfz2wUxnQ9idq/3lS9mefsiSYFX/u99wW6inu4nKO2mTZukYCdwFxHOKg+46UjwvffeO336NNe33HJLn4y3qiFYcl55qg/sWaTWBL6uXGbIAb7iQfkn4J+pdFnsu2LX6X/TJU03uGTlehIgVRbyul9PeuRVeGKi/mr757Lpc4+/7kI7S7FdhaSJdqI10VwTBMOFARTA5bnnnnvnnXccZYas3XXXXdIL7g4Eq/IrM3OdG5nAuvVxFFgCE0VsA3mlMRKUiyFw2frFCH26Tf3PPvusVDX4if4RWEX0P4P107csbFLrPnHixNGjR+nSPuGXPTFQltmPHi8LRYUIPHPmjLHRnmUyGMQnBr1vZX+krBl75fMrUNGqqupmPdU2oAKl7U4js36qtt8qp88N/vqs0J87suYwsbMC7dOjP8MoaJsiw4MpOmJ666237rvvPpBl8+bNu3btApS/8IUvMG35tcLeOSEwlcixv/tVSOJIvbEkT2Z1TU1NMlpTktJCWVl2BZBxp1N6SjFOH3zwgcyjWZlGjhypR0TLT4ZesKy6qYELWRhyL+zTqSH2OPXEQFnGju5T8eFZFmiTxBHiyKG1O6zs0L5P0mVncmUamGZ/WTyxm6la/dZ8HG0vKOefN62fm5BquVTZz2/v68msv3t60Inv0v1+dlMoXUn5/g+6DukrRQB6NlrKpuPHj/O+s2bNOnz4sIn5KcyGLlXMiIsXL44ZM6ZowwwfPXZk2rRpQJXcE1577bWHDh2aPHny3XffvXz5cvDl5Zdf/vu///sFCxbcdttt8vFd9qFM4bFjx8p5kLHkURrE7W2d5MjsQpEjmOMScchhpsw6JHW09Lx0Ji8LC6nfyj5LyCBsVUx4XidnrFmadREZFiOIzAe5fE10wnThfEtD/aCafIEyTY2DIxdFNbVuoKrZDlJr62qcr04VEOaqbTRg9+7dQ4cOlY+LJ554grbNnj2bfps6deqkSZOam5vl8TLLWSVLl/S+qXnixIn0MC0cPXr0APiIiLwaW28j/nymQ2mT805Z9GKWfJZdBmdNmwHJT2eWBa8K+f1dT+X8HtzSnfyEvC8B2X0IfJ+RxHwBoQ4ePBhaK2R4FpglK2GmnuzumG7grNyPTZkyBWigsCJKcP3YY4/94z/+I1X96Ec/OnDgwJtvvsmNFBb6ZIkXQGcFpBCwimjzb9PgoTSD9rzyyitf+9rXwCzYH4UVtyKwp0EKnyw7wLr6SBMZbNU5kDxj6HxPzEw+MWTiEfmKzBf0IGOXW6cd4RCG+kXmnO21E8U4CbIUhx2ryMWJP9s6Ss+SfjGPPnr0KBS4aCWl5M+cOTOwMhCnZ1I2yXmQ3pQmbdy4kXp27tx5zTXX9PKL98RAWb0j2T8fQ8FE5S8iF0c9qYlTL9vXHylrDg/gdQX4c2xR/4YZ+rlXoJ4K+f3RJ7ooy9YTZT5PQAzBZPoAcPJZrh2nXHlJ4EuOHOtA3MCdpiGNosayUAUg7rzzztWrV//DP/xDaEOcUcmSJUuAciAD7ACOyz6XkjxRAY2AdWdRxryGjG/atGnFihU333yz1P/lgcuZQTv6KfolXSnpGAgKZEYst8Wy5RNvk32d0/QwnhGKwDr0Qh9JOuGTPI0N55tYL+JucegsvWloLJlCz/fffz9vUbuhoeHWW2+VAYtrQ9k0cuRIirHOUY9WBaCv91GLTM+O46SIRnfwtaT4LdefxtPC06qiYr1vZR+mLNQY2PxEZtmS3b/u73rS+f3XP2Gse39Z/P18ADEYt3///jlz5ggBmVYgBfxLWMzs41eFp8nZmOUSTYoaAw3cDtR+85vfZI/M9HzjjTfGjBkzffp0yBrlx40bR7Gyz9WG/fjx46tWrQJuwBqJHPfs3gf47tq1C3CHCP/5n/+5rGElZ+DryN+F9AoizO1sk0qvPIrlbahTX5fDvRcvFbm37SwpwKmACLKUhR2aG4uz1KafVJs+twNoGQSqfjnzFATXN0QdRWPktYal6N133z0HXg0ezAuyqCxcuNB1YOTYM0MvWO6J2Q1s2bKFR0yYMAEIHhgDZX0YE4fMoivlBG/atGnka7l2zvc+y84q05xuoPITHNPHlGqv+7uesvn92j9B16TMtIbc5wN/jZWhf/zxx1/+8pcBONn3i2MCIqAq/7722mugJIgzf/58CO/gpgawQF4B5ElHB0ePPfYYhJrd94IFC2C1XAB5kg+UfS4IRT0Q3rfffpu5fMMNN8j94YYNG7Zt28YEHz9+/N69eyUxEI11GhfCSsmFC0FBcZJA88D6pqBhimcmAwK5r6SwHNU7rDQWUlzEo8A62TAWrLX2SGHDN6ILYpmDc/gZeIcc+knhheQkiHWFPvnwww/r4r3F8uXL3fkkJSPvGZ2tZftHax6vQ7MV35re7hO7h54YKMsEObSRReRtj07h60pa7x8+ms/e3KgMf1c+v0Kryl5n6udekXouC7v90T+BZw9mvCBg5Zv3GVXA6W4CuTZv3rxkyRLnXUwTTVxvz549r7/++r59++C2zDjA8Rvf/CPF0WHqgbOgM5h75MiRQ4cOUYydsnzuUO1gm5xrnkSS1i0wRJ2ffPLJLbfcQoUAFo2RjRWPmD17tjMCKNr4RpIq0DCu5WxoUEOddsAAnKLAOXwUgEo0oVD2EVDkSoFcnThCLtYE6MIZPcJYYbHQxhmhOJ/Lzn1u6IVGJqe1tU3G2SqwadMmthHSz2Ohuv7660UTJXmvAFYSvNCBkydP3rp16+7du7lgw8G2o5dfvGoIVnQAOY0Gc3klVhUuWEzI13agLEv6TKUK2HSFr7NALf1v+q6smvuvnnR+X/VD1nXCW5sjQelbPsvjrftp6NChd911F5Ahp686MpKolwuwVQgyZ84cLt5///2GxnooM0CgcxcmIFyPn0DSl19+eenSpQCNtLsUxD7LOo7b2WvL0c/KlSv/+I//mOkMoIPdLABF6x992bJl8pom5IUyk8+viuihfMlq16xZI3MyY8MgsX+XIEU7Y5rBQnLvvfdKgUoM18Q6wpK0yneloppK2UNCZ7VWCnN6qPBdDZORsbxfukh6upAh8nvvvScOTrrnnntoofz1iOGK45dNuTguCa0SceaiT1SneyKIkKhXIZvoXD7SxIkTtRw510FuBesTcUl/pKwZO1D56Z+6T0WvTD2V8/upfwIvhV1DMXantt+6BHtdvHgx/+qMSBjERFPcTEUMOnfuHNNKXtWfeeYZaK+EvJqJkF/QAXzcsmUL+As+6igfdKaYlPfTiZkLs5NAAxbMvAbR3nzzzfq6BtCKZgD6U6ZMoTYpRfAs4IwbWTCAJOCba7h5aDr56bnnnqPYjBkzKA93DmOzaWPppKBw7ty506ZNy9fVi7oKZHlZhVuG21133XWKVhda35KKaeRCbARWpsGv9Ib0hQU4vCavL08JPK6upnQcR9fRyPXr18vRJWVuu+026qRCnRPSA3ROXU15QY3U6Wgbb0dhhdfLOtusKvXEX7Acf+ijyl8yTWETJC/I2oZIWlQ5HFOfpLIn+ybWS03nJ+5y11kLWpaeb1/l+1wv1wt/wVn1uE7wcyrU7zfPv6VaPd9q9aOz8nX84hqprWiY8o91aRiU/Yr9n6o1QUq03yXmkfACSAosymhLDnqKCwM648ePZ2aBvGvXrgXFfvazn82aNUsev5iP7I65EQgGttjvB9aEFXDkAmSv4CMCxHzyySeZsHBqgAZwJx/oHzVqFDgLmvMtqJwC5Lz66qv/9m//BkSOtEmu3GHfNbXRvwAou3Xh9YYNGxYuXEh7JBSm8o0bN0LS33rrrSgI2/kW1ozVq1c//vjjCj7Ju/zoRz+C4LMMgMg7duyA9X/729++9tpreYoCd27evJkFg27hXtCctUEe8cEfIe9f/dVfjR07VoNH/t15QRpPeVYpNhM8jmdRlUAMbFXgpSC2kE4YqkiYw3fh0fxJVSC4XHNU9d3TqWoIZnxI2sBQUMRpXkkiJ2OF+sbz0Snhei+b2JuU9fTKrar2rl7mV/VnhfysG/38LAztTv09vqU3+T5Ad6dtv+0psTr6CyRgtGvXLgCFGffwww/De7g4euwwmWAx6AC6MSuZg7DX0MasYwICN/BQTcwKQdepFpQE2U+eOMGf4COPA6+HDRuhsPOyBpBtggIb8yyQ6I033gBJeTQUMoqxNHEK9YAMOigC3V588UVaAlDAbVlOqEFQ+PHHHx87dqyhfhCI/Pzzz/Muy5YtowatQDydC5FWKmRt+Lu/+zsQ9vXXX+fpK1asoDE8ce/evYoqIr8IrTaxXIHgDzzwgFxQSruDp4PO4LIEO9BY6Zn5KnH24pLv/yC2h9YyFlht5ZtuuokGcMF6durUqd4T4Z646UnQFvmUU0ARxyWdK58BFESUxaDu5F/haz+nLCVMl7lsy9PI5d/Vs/oHtn+689PnIDkITvwpuQSIYyxcStqgMxggGEiClIEmIAVw/MILL0A84cXMQbCMawUQUoShss9VyLFI72LMGDDrnXfeWbp0KeWvHjt+/vz5Q4YMkfmDYtbt3LlzzZo1zHoKgKSgPMRc5iG0Tb7HtCcGVRWFHgiWwJd8uDnXvAL4OHrkKMBx5cqVAP3NN9/MU3gFKoRs6hySp/MKcGoFIaXydevWSRWPklppqFz+wiCzPJQ3hRovX76c5p063SyuKksQ0JnKeRCUXyoZilGiFB3oFbtYD7rBRiUSW6sYj5Pno95/8Z4cx8kKTtotrGPsFySpUftMhrTuCqc0ziZwpGx+N7Gsz/MTTTIpoKlqOUmX8RfONMJ2v/4r3z/pJpXN+dwkN3FEzdyEYtIxy9iww2lghU888cTUqVOZeo2DBwGdwIpMgSkG5On26dOng5UQyYceekgiVEUOLftc+aAAHBUndNvWrRDGxYsX33rrrdIfkH2alBOoFrCD+YKboP+ePXsg2lQe2S5/egRkZM9OyUWLFn3jG99YtWrVL37xi7/+67+WlJamyvpDCsWSt/BEMFcCExoAh1W0ZhogHgrE89Zz584FOl999VVwOTJLaWoCcGkPjQTlqXb37t1ALe8CUaVzWL14ijS1tFNnWQLW/+RP/oTucuYeUodQzzvBQmL4SSOFBWbDhg2sGRLXDIybHhObo6hlssuQFbmOGqU14vvdGMBUFXK5nLIzvP/y/ZzEtZ/Tnfz0dZCREiYP3al/QPrHhyH/ddI3fj6S2wX7s0xIAb6Ap9pZglO7bRo1egTzTmf0XIAOYBwENmdDTIo/+ic0Wc8FnthZQ2Olt3v9kiVg4iOPPAJyKSyO2KKM5SCtMg6YMGHCxo0beQQcXBbS0pYFScFEaJk0kSFqoAQFaPlZm2SrxoUMT8hn8YAUA7W0EwAdPXq0XDHwRiDs3XffLR8OLAysPedsGjUqYtCUnzNnDm2mKtYG2inFD6gxjW/v7JD/BxpM5pIlS0BbyrNIKKCEizGa0LRx4y2MA63SSB4KiNNgGiZtv95/8Z7IgnV2yWqjY0R6U949pGLiNIJ1BjpQ/oIT09hddCffpGCo//Iv2+CyL5WVn772MSuNX92vf6D6J422yhzwbVY/JSeCLMYRfZQJ3Lz++usSsMreQdt5ITIkFKABdD766CMZ43LNplsh1ygsFd0Kk1FbeOo0lhLyIPAdbJ0/bwFoCHjJNxtp3759a9euBd+5hgmCiYC+tCZ49IWL5/mVhinAMIyVNtAS51QMOOZBoC0vAsovWrBQBnsKxCm9Dm4BW2+66SYeCijzFEDTWWDfc8890GTQH4RlWzBr1iw6h1emME3lYu/evfKOEBl35AJpXMhn0A033KAlQchLt0hV2QUlyZVb3SVjgc7PnDnzhRdeuP3222kAXTQwSmmh5wJYvjxAXtarbdu2uaHjygwU/vqpKji78tfpf7Namy6Tzq9Qjw9nWbhWof7+ePfuXAceBf7/Q1KHO+4SxMdxAMrRo0fBNfb+AC5gJKtUoBAcgRjyJ+TxueeeY1aCbtdddx0kFKzRZFQs3QrWqjKfo8JBVugJbAFn77777pcf+IpO1ahWTtFg1rBXCoCM06dPX7du3Z49e6SmwlM2bd7wgx/8AAq8ePFiGkZJmgreAaxUCJfcv38/OVzQmDVr1jz6yO9rbeChEg7AZCMov3DhkE1gy6ZNm4TCMmXmoVB1HbLpoVzQA5BCyCkvQmG9Mu91obUktAWCQWcZvBw8eJDG6IhSA8ypJztVAnWL48Jyr8GaBAt+6aWXeNzHH38sA5ZefvGqIVgRsKX/TLMUDYV3Zm2UZrUarZa5VxrwlAadrPzul+yr/Ky1odqqKqwxFcC9qqZWW7j3+QnC63D58wrKafwVLwa5du3atWXLlq997WsPPvggxBNMefPNN8dPuHqYTTDBX//614DatGnTdO50+PBhIMyZk4kwZfm3lRA50rRtidKMGTNk3cC/QHNgFUwpxnNhx1J9AxOlKgfQU4Z2gnHUwJ86K4O26wBtwYIFQLCgg19hxPA2ygMaoKEYqHyqAcc8gtquueaakydPUoxX4y3koFGED/ieN28ebaNDjPXkq1dTMAv+FTp12BTkAue+xnnOpJ3SF5BlRxi7BPKVHRNCCdkWLly4kE6WeRrPUsSjXn7xnmhEhNZvsVQXIb/sCN566y1JviWz913J9bJ9/nPL5vdMH9MnfQn+2Mt82ef4qqzp5/p6uL6/YP81u6OH65LJ9jtsUlFmnZ6NKadHXLQWvgxc6jL6Vz/k+0bPNytl6nGzNTSlVkT5JjJBLnbyZ3XsI2ucBLkqoTwsTymqHZ+Z7YmDyQvyxFv5uE1NTevXr2fCK2QZgEuPsQcfMnSwXGVxI3Am89kbb7zxL/7iLyDFYBOsUE4jgR6oX/Op8qYZI0eMPnTwyMkTzYVC3ayZc+69537Q6sc//vGatatvuumm0WMiA7kDBw40DWn8xdNP0Z777r9n2bJl5HeA7e0XDxzcd+eMO0FPGiCUBx+/+c1v8hawRfbsPJo2UMnTTz8NHFMn2Po///M/zWdOn2w+xVcdO+7qM+fO1jcMCgMzcvSoQm3NNVOv5UHDR46YM28uv1LnkCFNx0+ekP3X6GHDdu3ZffrsmVwhn68ptHW0DxsRCcS5YKx2WMUGfqLfeBEWMFYmCR+AKQW6BENlvkDPyB+FiU9BjbfMa4LwOjR4xYoVvOBrr71GJ//Zn/1ZhUBQ3U9VQ7A+No3mXwCXTcHPf/5z/pTShrHaLc4uQ3DcyyZ2J1We3tXe1Zt832meAzu/QIWmdvO5SZC6XCVlb+9BfrXt7EF+z77jZzn5U9r/N2vq+p5V3J6Sf0+cOMFUYqJBD5lrYjmAEXNQZhHgLxgtd+8wzY8++gjWJla0YcOG22+/nfkIEjUNLq/HCtNct26d7HSl5wv6Q1fB8S996UtwXh4h72g8FOiH/44fP578PXv2jLJJfo3hyIAdraXwlClTqOTWW28FtuRLgQZQjHzgDKJN8959910a3Gid8IqZQmPlaI3FY+7cuTA82J4aKaMESS2c3gU4WEE5l2rfs+lb3/oWhWk5YDpmzBherarvSLdDN/lX7pB4d3qY7cgARFDWmsB3BYv5l8WNjzRp0iSWPufWs4IhaX+kLOy4bPn+uE7IkkzMNH3umbirqvoTt5SlnBVqSKzw6XxT0Y9w7/un++/4+Uj+9jaxOymbEpBtYgewTid36tSp+kmQd/bcabAVDAJ/Qag5c+bIiPaOO+7gxlWrVpEJdwOCAS9gK+u5gCnYRGFqAxyl2EANb7/99t/8zd/INhcYBVjBU2b99ddfD5wB7s3NzQClDtwkaeUp4CbteeONN6CKYDq/ylBWh/kg4P/H3psAyXGdZ4J5VGbdd1f1fXcD6MaNxg0QIMVbJEWKIiVZkm151qOwdmXPKHbXEfaE7RnH2LNjhy3v2pZnZcla6xrJUsikJVm8CR4AAeK++kDf3eizuu77yMz9Mn9UstBd1eiLhA6/QDSyXmVlvnz5v+99/3v/AQjbv38/wPr5558HegB8yeeWloBxKVwBz/LAAw+wxcA9ZDVBHtv4i8kADS71RShb+vr6VK4dieD4i1/8IiVaWwMuoUnowItaweNDIfjd3/1d1Kz2OkvLqiGYzJLRrWgTLfyT3kGx9dC/ek4jRQvJ8X6vBS8dt8uLeCU02ah6pSQX7NKFiErNXvn1mdtXIUo/Lt8tG3L8/vXbat/jz0spfU2lblcr/JX+Q92PlkKGo5JsdYFltBja398PgAN6kgMuaCbgKRGP2x2OmpoaiKKerbJswTl79+49ffo0KGdbWxtuhysfOHDgH77+1evXr+/atYtyGOOyQN5zWgkEApcuXQLjPnbsGO0M4VcXLlwYHh4+evQo7n7ixInHHnvs6aefphwfmCcAXrRzCNgFFz5+/Phf/dVfkUccYQWr+WSTBRuuhnpSowHiZNeMu+gLNWDcACJ2WeNXTANnTp9uam7+yU9+8vnPfx40vKqqCmC12m00zGoAN7Bg9MA//uM//vEf//E3vvGNZ599tvWDz5oBwCUXDPKIQ4Gegk4hiwi26MyzyMP6/S5rGLeV+Mg66ynqkl6YklQCpYi5tKkrvD5boTAlWLYU1Dbk+H3tN71y0cHPe9EzBJda/iuVM4uXjddBlfgtxUrXPRowEkE2AVWUAA3QSREbgKes5gs3NDQERAPfxJmgmaCfmXT5YGBAlieffJK2dsB/AaC4EbD1h//8A5SdO3eSZx2G/7Zt25577rmXXnoJbaDQwPiK9HrcAqwTOIvToPj/6Z/+6Ze+9KUjR46QIx8FlwDsgr0C33G1+++//5VXXoEaLWlL3kBbXA3UGICLc95++21QTrSZHoq6Rc2NpIWpodCdeFJKplmp/wcGBqA7YLbAzEFRj4lHr/Y90lSH+e/UqVOYkL72ta99+ctfRrffhbVgCAGmYgpiD1hBL1DAefQdREEPCcoW0zG931HbF8HT0splzmeWwNb665Xbyx3vvob7Ljou2wNLPy46XrQQ8d5xhfr3u99W+x5/Xgo9mo6/d1yd06G59AWhAHQofDt5ouppga5cuQLai9EHOnbo0CFKJMZquRRoGaG3txeYSBHHtS2+8hAMQNyqlebmZtwaIxq3AKbv27fvjTfewEVwWWKgAHSw45mZGeAAbo37kncypWvo7u6mbcODBw9+6lOf+tu//Vvw3N///d8nFMaNgMgAMiA+eOXmzZs/8pGPfPOb3wQ5xRWA44BUwP34+Pi3vvWtkydPolW4HSCPrCbQfgAocWEwfYAPBdKsFIee0aYWMpMg5xFKxrEGuSJVA7MCjqFw4KmhAaB/KG3besqqIdihFV2ZQo/gZVAgokUP9gG7Ka9q3C6DTes8JlnRM6yUZiRc1IC1Xb/0L7MstC09/45XW6Z+o/pn+eOlj/bzXkq31Ern6Urns0Xjen1fjgrFTScvW/JzI7srIAvtxZHLLNCWlhHm5uaAaxMTE+R5DJ2V0XBEMJRfiyD3YnKHI2KLi+Pg8ccfBxwD7ICtAD5IdWdn50c/+lEo47Qvt2nTJpBWi1ZwLwDoiy++CGACM/3Yxz4G+vntb38bQAlSDGpMqT+ZYu563PSBBx4A4II7Y5Igh0DMAffee++1a9cYLZ0SnohCbhJ0UspK/FxP4UHRgSv15/bt28+fP49JAg0DoSaH5jWIFh725s2b6NvXXnvtk5/8JK4D7R8NuzuR0tAazFfUKRCFs2fPtrS0UOx6WgtmtAlfZ8rrbOKqyso7t9KZ66wnIxA9/BJbtAwpfVVlL7Xa+zIrA8plPq62fm3tXMNz3fHbn6OyaIhWemWlRYdgpRhmF+cDDSkeLMUmJyMznIwRB5ZHKcwpxQaEDR8BNwApyCHFyVVzFRsMKswVKhrDgSqC8zKaFQHtfWH83n///TSKKfEEUA/oDIQFyQXyggyS6S7NB/gWIAWeC8wFSKG14LmYGJ577jlcZ/fu3Wi5mpXZbsfTkUMzEByzCB4BcwYF+cUFgexPPPFEMBjEyTiBnDJob4lQhWwzwKZxMjAaDdCtyhYVQBOFLQYWoz24Nc1Jq81piZ+ghzEVHTt2DH8HBwdfeOEFTCe4+6qus7SsJUyPXEyrR/Ev8CYohwdlIaWdTYqpvIHxgsvu4C890D8uXYym41K/l0Xf6qYLjKYP6nMJRSfRV9/wkRJSMUUnbH3XmzgvGcpQhGmSXeoTGh6UZIVyweIcPecVc3uGiFJ6u2gnnS1J061XVrIjrmQvXMkeudL5pe1Z+sP111cqld7vakvlH65OUVsUxuWO7QFZIUsGiqZIy3Tk8lD2fAAEKA6kAviCn8zPz+OY6OczzzwDHZ+QERekaFksp2aOAB1jtcVislbCYITsAZgAEOChOA3QQzmYDXx5nR1jmdK8k18DhU1Qk3KKPEAHV6YBTkEegGuf/vSnKQMxbkExIclIDu188MEH8ZeMN3BlkMfvf//7o6OjoKK4BToEX+EESquMjw8//DCuQL4bqMSEgcdBU3FMnsEUdVNfRgde46EGBgYA7ji5q6urEv6idHR0AM3JapboEZ6Rko2u4G2/V2ghAo2hzjlw4AAFTlrVRcqWVUMwaUCclg6EctgBf7du3TozM8NqbpQ6xun5ndbfynWWsjxuKdKVnqOb1hEMkZ08cRO26LPEFDffqEPoIiT6EDvUQObQCSAjDQ0NZE9Nv6L5iQzm6fiOrV3P897xOhty/vI/2ZDzfx4LtG99M610qq50Pq1iUURHihwG4ANOAXeAJrgUbXbRTE8Jfih5Aq3eUnYiXc0HVuKH5KFLVrdMhTvTyCVywGivhuiCrBQW0QL6FkJOez/0LES2SMLJR45oBySfDMvIk4CmH4IF0ptxjIdtamqqqamhNuBMACvgFfU4mfg7+b+xWpwggn4wUHQRbmTWSiUUxleNjY3kd0f4S2ntVwvBuAjmP3B8KP3kmIbZkRw9VnWdpWXVEKxjDaGPmvZZUaDCoAvQHSQcTDG2290dY6V3L5WeshC8lIFSoZUmPS0pxdUnjkzPyBTxWp+TyGATIkLR4zAG0Eu6fR7xaOLCeIUE7sztrKrSxFCWeS3iiWWP73iddZ5f9rhSWe35padtrMvlB1Bo7VIpxq5iiiOoknZIe0c4oNVbcvClEDZAJQgSRcwhAxtIGs6n9QfAlp5nk3ItMxoHBGEkRkkxf/O5iq5SizZvblEN+ZaN06IBQjERcT4FaqDHIWWR8nWiAURHtmzZQk9Byd/09UmdnFEcH+L15PiAuQcPQqjNFpN7ssWcKZQtlC4LuF8+XA6p6WQ4iybRSuka/MWmpqbQgLfeequ1tbW/vx+XQqvujl0wDQDahaRwRNPT01BSKMOVvi9Hr+Sux2tfOtrL4i+dQK+ZMFdfxyAdEK9QJ7zkGE5G7PpSAKXOIyGGUkYx9tEzECP0CX5Ol8VFILL63L5IdJbBpkU4u3KUvON1NuT8laPq2s4vLR+wveP6S6l5TNlOLi0UQgwSAugEdkBaIpEIAQftqulLGTTxAwtobRRgNzQ01N3dDdkj4YSMbdu2DQo+Dt6zumXKow/5OOgiTQqfmpFTVdJY3cKSCo4pdbqiJdBkioodMVzS7TA3UCI4NBtkHMyRZiNGG2hM0W+A0cCE2DQ+UlJKWu8uXQzUeQ/1Hs6kEO9go5haoCVU6lJa8yk1zaLbrfYl0rAF5kKphXYbDAafffZZgoXVXmpRWXVTyOBMJyNoFk3CpHARiumxRT4wB+VlylK0qnSaPm3owqTH+6BVPGL9kDBCarINIvKrr0sQ1J4/fx7TEuZq6hbICrkb4SekENHVSCcqbeGi49KapU9R9qtl0LkSyK7z/FX185rP/zkttKjKlMz6y1sKUbDdM2fOfP/733/iiSc2bdoESguZARAD0YhIcsXIv6p08Sq5Awbh76lTpwBMlFuIVlq3b9+OekpodGufhiuvgFMjlxJhppiuWD+BvqLRob9EnX/gvrRWSfHP9GybAEoaVmxJKE7SHWlHhHbJGG0yoEdgSmzq6eKEg5iHKPLkkSNHiIcS+670XLRWQySJRusaIBgzCmaRzZs3f+c730EDGhoa8DrIZW61l1pU1uigzGlpmtDds7OzFNeONpeos34WhlYlWFGK8Vj1eqqh/WU9WaT+LVlfktsl5bumNH/U9aWreyQuuEJvby9F5EOfYJaGrLz55psUrr+xsRF/yb17kcV0WWJYFv70sujRyj7vMtfZkPOXv87SsrbzS3Hh54sF6wxO7ytdZsqeD80JiInhDUX7wIED5NQLJgsIA4CSYxStYhHvAUslNZ9WkElJJwrJapFo9L3x5S30aS+dVgkYjYhQKUiq4ddSgNZfnE5U6eeknlOQB4pyiburmYm1kJJKMSaZTqtJxaQ0yfghWk7WVnQaXZPICq1T4yI4H4MRY7Cjo4PR0B9DrFL+eVoDpMVfWiunDlzte6SpdGJiYteuXZQDiXbUV3udpWXVl6DZhmSIjGNoHqPFdab4VqjvPki74LJlKa5VahKpRfoqFQ0YikxPy/+hUAjaByUvgBBA3CHfZGRO9ph4fFSC/77xxhukTDGafAB2z549Cxbj8/lohJQygtK2lUVh/ePSQVsJAStdc+lP1n/+8seVyhrO161r73jyz1TRBwWzssa3trZOTU2dPn0aB5A3SBSkBdM2+QfraKVfcGZmlnImQBqffPJJTPmUQg0/YTTgAPzpWxE4rdJa8CKqW1r0F6Tc7i1CCpy+90OTDRFYWi0hkKLFCloM0XfD9LdJ2Kov8ipawPhSe1a5JP8DqaFyMXi81+slRF5mLVjRAgqzReXjjlN+pcIWdfqamhpQYLygrVu33p2FCEZbiyDYRRdQyEp6PFpz0MMjyLcnArlbZVF3KwxEjYY0Q6EYOe3txONRCkStTcsWRuHAHhjFYDRzkiJa7Ra8ZfWcWGxuesJmMycS6XjUEI86E4lanpM5hpcVLhqN9/UOCrzB47YvyKnO9iZRNDQ3OgzcljffvJRNhZ0OS0N9rdVsgzBw6paGSbOUUJZpcNmalT/vHb/aqPNXK9Y/LzR2nUXX0PXhUHY21QspW+RmhtMwbQNBxsbGCGhABSg9pW4TSbaxc3NzoAjQtFSzMy2ZBVngEH+kzSiKLIH7l70vRTfUd55pOKvAre3mLJ1CaHWVMJQwlzR9HKOFOADVwKVoiRk0hUCZVvZ0rk0wou+SEbclFw+KCMFo6xKl+96URYl2UwjuKWVPpfAX5GnNFBe72eKe3mqhk4LEM5qN3ZkzZx544AHMlKXb6Wsuq/49xUOil4rb06o8WkO2LxQ4giYrfaFznU1cSdHFuvRgaT3wl+F4o2hSVFOYvIHnzBaTnM/FE2FoOecuvhuYCzTUtzQ2tLld1W6njWWM8cycaGZiyej45NhAf6+Sz4os47AW8mlmS4djZDQ4FAw6rRYlL9TXb+UVNp9hzaLZ4zQ1NzTt2NF68ODOAwf2x8LR3/9Pf/Lqq2OhufHxYZ/N5Ernpe6ubWMToxYzxtJiux/9gCsJ90OFuz3DednnXWrPu/Q6ZftnDecvskdevv/vWF96An1cNIuzaxUnXQUmrKFFVQwhQeR1VZdqGE3VqzREecMiwvVets2y5xf0vRBtwtd/wmqWjpocqlhJTA13T2cy586/W99Q29LaFAgEHJwtEg1ZrCZaMA0szBkELp1JkhtUNqdufJHmTsnTGG0NgZIqoEm4OAVIY98zGF2sT5S+x9LK2/bStWqOve3ZBYOWVEmLMM2xWnRj1YNaNpvUEOnZTB6XEQUTvs5lNfA1GHEy6lmGp9+i0/ETOkeWGPoheDquhjPxK63beEOxJaJAgdVxa6NG59XrSwXFKJrZClOLgTfoZxZreLXFFchhKZ8uHXHoDSgle/fu/bu/+7uenp6f/OQnmB3JPaT8hVZc1hKmh9HmBPpL7jpkIUi7/LrxLM1jGxsjYvkRWOnb0nq1SbKUyxXw5tS5lzNkpFQinRoZ6sP8ZhQMofD82NhEU0Pn7p37onHJ32xjDIXoQhSCXsjm7BaRt0hN9Z7//IfP2B2mhWB4YjL4rW+9kMncaGkKn7t4xWk3SHJ8IRAXRXNT4/baGsFoCPmqDPfdu+vd02PZdGRkaIDjzPsP3jM4OOzyOBU5W9o8HZKWPs7yH5epv+MPV3ujld96nU3dwMKWON0oxRh+KpdkZX0dn3a6mA8w4VbpBENrd+Ew2IDU0dGB4Q2dF/QWg5wcz/SVK/oVVeqLpJRUQsdN3d6G2LfubkcOyj8L6imVStv1lYypNkpCKsvk4smJli/Is6Ovr2/z5s1QSihPEEWoWGdLVg3B+lYA/oIC6/ZxmGkpFAhbXOVcZMiy/rISbLrDMYsxhmlWFVaDwNMaWTgYmBwfHRsdLuQZA1fIpCO5nDI+cdVokOpbmhwZQTSbwqFENl1QJMZiMtutxva2xvbWBrPdsHVHezbHXbx05cbAHCuEfD42Fp0zWxmjmW9tr9m7b3tjozeXTxpFy2OPfujM6QvvnJwIFqasdqfF+qGFUNphr4nFM3oLyz7gIvK46MxF59yxZ5b+Ldulqzp/w49XMswqnbMMuEjFnMQEwUQkJTlPEqtr4swHlXBLX52gZyEjsJmZGWiTDQ0NjOZWQFtY5PvDFFdpbzlNFLGVuA5fTPQpFXOz08Pq9bfIr4YY799Ut9p+W21LVvveV/+kt9l+6D+nCL2AXagazc3N6OTjx4/fHYsIuRisk+IVkfck+eSAIJP5N1MUrw20SFs6PpdHh/L1LLhDDn+NRsFoVCeMhWAAc9rQ8A1MK7U1pngiU1fv6tnVc+1a30D/dauLy93I+qvrI8EY8FdTVzlvlbWtvaG2zmMQs02dDTf6B3/vP33ui//xDwPBq5FYobnF6XKYNm+p+9D9PR0ddYIhH40mmXzB7rQ/9PCxl1/+lsKmjfMTFy+cam7tCIbmMXbYYmFuX2FY+uzMEpG647S0/HVWUrOS8zeqvszBxtE1kkaih+/t4CvvWUfRSiVb2W+C2Tj+WIq/ZAdJuIlxBPxlNWMGyr6OcY7BT0b3tMfFaJ2jL6fqYFEKf2xxIZhYv+6bJy0xT9aVg416rrL1laBwoyB7tfetWM/ccoNedAK6fWFhwefzAS7QmZs2bdoo17O1ZFDWhYYyV5dmvtN1n/dpml2GKC3lgGXrwXp4ThBFgWOUaDg4NTE5Oz2VSuZsVsbuFH0+4z3HDjz91JPnz1/8yle+Ojh41SB4IvXJVCKZSaYUCdKfa2pu29zVEonNdG1tfOetn+ze28PxoT/4z//+D/7gy54qprZO8Hpt+w9tOXCoW2GT6WzCZFI4riAXUgf2b9u+nR8YlHK5YG/f+c4t7dFI0O3xodvYJWVRyxcdl9aspL7s8UpqVnL+BtYv837XWchKRycQtP+uohir1uiYKxfDPb/fqrpcEjhYd3UjpwbK9sZpQdYBwRj5jGY0RromWdqyxYU+WuvTs4XpO05s0cOYKe6fE1hD+EvFTF8XvlsQvFFlw6C5uKa86IfUgTU1NcPDw5s3b/7KV77y3e9+d0OEZI12wbQZSmGNUMgNl/ZASRpIy9PNJNZflvImZvUqOUSOV20dwAikRCo1PT01dXMinUnabQzHM1Yzd/z4vgcfONLZ6aurOxKNjPzV//NKLBbKZm7wQEk5YxQVs8WwfXtnZ3tDc6stkwk1N/v7+85t7tqRL3g++SsH/79/PD07t+Ct4vx+U22NMxa5aeALRtGAsW4QjTxn/dRnnvynH7yUSvFOp1DIRy1WE8splCBTb3bZli998LLnrOS3y/fbas9/P+pLH6eSkK9W+lmNMZDdoe5BoxNJphjlgLaXl4k/u+HQTM9OLk6gvdXV1WQVQLa0GEpkIYC/iuZ4GQwGybSc1Tb0otEoYTFt0uBM1OBSNputNDaQboorFd7LZ1iKwncLIispHJWmhPcb4itdh7ylGc1H4+233z569OjIyMjjjz9+F9aCaX6ml0o+6erOrOazq5unKEXPmfdjW6Ms3KzwWGEUlmPUBQlFyqVTkXAwHA7Kcs7tMlvtyo4dHY88cmTzpoZcPlDltz72+MGpqYkXfnojHApbLQJ4s7/W21Dv2L6tw+UypdJRhYkxbI5hMvHYfHNL1WOPHhUF5aWXz+zc1Vbtt8tygmMLZjOXzaYMLJ/LYuRbjh/bm0ilJyYiotErSXF1O7CoapfC0KKDSk9U+qvl68ueU/bKqz1/Y4+ZCu93aVntUKQAJoRiFHGRti5AevQlCPI20kM8L3P39ZfS102WGASvYFjk5ZRIJFQzXs2iFsdoGJo3MDAQCASgBetucqOjo0BnkGVAAwUvDGulVUs0WboKQQ+Vl28FadQfULf/3ZDnqtRvlaCgUn2l97iGqXd19+XKRHOmGnBNdD6lv/P7/S0tLXdnLVjXg9gSmwdIjx7NiKSZdpk3xG6ubFkeHSrVkwEuy2o52jlF3VLOJsFvgZUtLfVHj+zesaMTI3EhGEolYs1Njt/57c9cu/rfIf9Wi2S1si3Nbn+1pa7OJSvpfC7lcFmSqYzT7pDyuUImLRqYjz714cbGxn379vFcIREL5bMps2jOppMWlxe3crtMPr/n6Y9+uL9/KhjOSrKQSBnAyXQWvKjBy1DalT/yaj+u4fyNrV/Jt8zqIZjcXhkt4DVGDu1x6cFFiVFmtULmtx8ABOvHBMGgruR3S2MH5IaywzHaw6JJlGONIpBRSHXUAxf02COstnEPHu3Uih4bgRTTW4semoMyW7IEsYH4y6weglcNkas8fw1haugWi/oEkyJmO4hHfX392NgY3k5vb++jjz662osvLavGR5IP2osju2C0DO8bskKu67pPN0U1XTMRXkTEdHVJud3FZekrKd1eKCWD2gFLln+ZVNrAsQuBmbp6XyEf7dxUf9/xvfv2bc9kFuZmp70euyTHYolke/uW//anv/tnf/Y/3npjJp3MHb/HeOTQTkEsGHjFwBsYSTELNinLpKLZfCbhsLgKEnPf8WMMK2fTec2M3MTzosPmTCWTFqMVtysoYYvF393VNjoRGJ9cUOQCz9sxNKh5pfa8pe3nbo8XrNeXFqpfas9bKS5wJXtevujNtej8Ractas8yr2/pQdn3pdyeYVqvhOKsa1ekStMOMIAGAoYDjApGWyqlbQnyXCBsZTUFnxYfKHyzx+MBYXzhhRfa29sPHDigVqbixBIIlykUQF9f3969e4kRkyekrAW947VEv2V7frVyTsFGKDMFfjs/P4/bbdmyhTIh0AqJvoyASjzX0NAQxhqGPShYPB5Hw9BysF1ynKPHp4ULPObExASe1O1241KhUOjmzZu00Lxj+y599bnUVWSjUHi10LnastrrrPa5Ki2cYnbEK6iqqjp16hT6/9q1a3g7c3NzdXV1q7r+0rKWeME0Esh3heZYSqXBLEHMjS2lg7ksQCz/QyqaR6Mjz0rxWCQajUgF3myWaqqd3d1tXq/ZaMwqsmgUC/lcPsflcpnQ1u66f/fZJ5XCV65elb0eobHJDdpkEAyKxKZTkoHjLUaPLCiFvFxQTdHZeCQuGg1ygcnnZNEApg2oNuakPBQG6MGAZYx3SWRsFqPNaszlmGyuTCMrNb5sTaVOuOMP73r9SgqhHuQNAqZo6cUAXrW1tcAU2g3Wg3UAKCkiIt2OkJeoHwVCxMlALtT09PS88sorhw8fJs5L2rpuJqH6R6TTpNjpoSZpB69SqoU1SDseCsBK1kR6ZD5MALrlHBlI6Gt6ePCpqamOjg49bh/FPaCVCr151EJ86/V68dTBYBBYDHzHCZRdYp2v45e2AGrRb1//+tdbtUQhQLzf+I3faGhouAtrwXosHt1lkOKBlfpf0pkbi8KL+JR+XGo+sgwGFY85VuEMnJBOhWZnZ/NZOS/IDjvj8Zjr6txSIVFg0iJfUGSJY2WLycgoILyZe+/bbRQ/dfqdk9u2t7jdJt4gs7IiGMyaTTSUVis4cS4LRiMZjBgSaTw6zwLFCwJjKKR5oygaWDXytdFglBlBYRmBZ4G/dqs1lcxmc/JSRlmJaS59otJ+KFtfoR/u5nHZUvYEjcaqidOBL5S/khYTAoHAwsIC8It4K8CFEivQZtoiZsoW/dD00DatWviF69evb9q0CfNlqVEXV8ycglv4fD4KC0CmBUoxuGJpWbOQk50pcWGlGDCMXGD1yUDHX1QCRgHBTz75JEUUA3CTW53u8kcuwhSjB9ek7GKTk5PQmhktf09NTQ2evTRxkW7ItLZH+KUq09PT4+PjpCpdvXoVekZvb2+LFhF/nVdey0IEUxRuCAFFhoZAkCM2W7KMsuEQzJSjwEvxd3n0MZlsEPJYNBEMLljMTH2dvb7esWVzi90KXA4rYk4U5Vw2By3dJJp5RklkQrLEHzmyu2fPJnAoo1Gwmo3JRNpkd0P2s7lCQsVQRcoLjGKQGZ7lmGyyYDKKrKpBGxPRlGzmWE7IgUmBoHG8XJAUSd2RNxsFjslBIZSUxY/JLIGksvUrP14Guz/g+mXKojdL8gN5oxDmlHuGXG8h95C94eFhjAr0JCAVgwGIBoihvGeka5NNDi25gCoCdjFyiHseOnTonXfe6e7uLrXu5LUsUzabDTSH4tuSpQHFJyPfZbakLP84yxdaNCAnfrABXBxKrr5wp/tckCcUJQxGJbgtuc/R9ppS9DEhWw5KwanHW4CiMDo6irtQ/+C5KM5qaff+W1lhIetAyNLMzAzeQl9fHwVBXP+V15K+kxL50V/adaXFstLlPF2S1t/ElZRKyMUs5pIgFQapoNkApRMGgfF6nVu3dew7sMPpNIJCYdAZeDkVV80XRF6RFclmMoWisXQ647I7jAJGqcDKDKh0NgmmbOZkKZ3KM4oEhsuowVLTjJlLZWTRZeRkQeQdsWSOlVmeYwSRVU0OeY2LMTLPcDzLLUKrspNK2fpVHVequbv1lUrpI5D8QOLJcxdCBZwlfCHFEMfApqGhIZBWoExjY6Me5FDfEuCKQRGJwxI6A4K/+c1v4jo2u0W/F6sZrmFc4WSwHsq2W11dTdBP1HLpWuHahJzypOFx0CrcC3MDbkSgTOlUaJ2BrIPxdJQxntKyUJh2GoBoFdmDEhfGR/wEP59WLS6nKI8n+C/lXVanqHRO7+F/Y8ErLxAGvAJ06ZYtWzCXf/zjH798+fJjjz12FxYiKIulbuqA19/V1YV2YMplSpb2N3ablSlu15Sq24s2cJgKIFX6FasawBegcVosNk5h4nEmnohYrYLbaVOkjIFXtJhnMqBRZjhW5gG10Vikoa5ubn5mbn7K6VCX0qASup01sXDSLDp5xgxYZSRG4QyFXB5Dw8ibZcmo5E3JWNwqGBjJJHJiNhfj1BhBOIvRArRxaDveXaWZ4471S48XLUTcsR/uVj1ToSx9NHq/qVSaQnwRIeW1zL6UjsHv94M5joyMnD17dmBggGwegDhsMdWNbm1GBmfkY0a7xEAr/PzUqVMPPnS/vhxMfUhmuZRqF/iOr3Cs09JFQ650L7HSo5UtOnWFbovRRCGuALVMcbZQigkmYrEYmBea0dHRIRfjteuRADAAFS1QOqPlOsIxRiL6hFa9m5qa2tvb0Ut6HrZFtmhra/wvYcE7amhoqK+vxyv4zGc+8yd/8ief+9znwIvvQpge2oWj90eMgPYQKhnTbVS5oxFSWdgqM7AllcPW+PzNzc2CcMPrdbvddlnJpNJxzXI/LymSYBANYK0yrzDqXpCB5y0mM8ewhXxeLrDZVLYAxTSnpAsSr/agUWYUfAQQm0ULy5pFgxKPFi6e722oq3c5LVXuqkQmzvNsQclxBokTzVAS8hgRuQJawt6eT3Ep5y1bv/ScSvUr6ZMP/rhsKcuXIfHf+MY3wOmeeeaZY8eOAXkxGDo7O8F8ySy9traW7GQplDOuQAlKKFIihZ0lvgzkBZzRLXARkOuLFy8evecwrT+wJWbsqPH5fCA7mG5RCQjTg4iv5EFWUmjCAP5SLkjcggaRmiuouIRCK9GQQDy1w+EA8cejoVWYIfQAWDjARWgfkrAYEHzjxg10C2Yj4C8OcBqucCvDEC/qMxzzb/i74gJ5mJycBNaNjY09//zzeH2QjXvuuWf9KLcWiwgKEEEaE9rR398PsYBw6AL6PkUKLkuEF52zPPqgcLyq3Pmr/Qzb1d7maO/w7NjeUeW2JJMJi9nIFJgCkNRo4RghnYIymGlurJuZnchmCtXVtaFgzGK2et2mRDwvGGzZNGA3JwhmSVZyubwomux2W6aQV5jC9Hzg1MlzjfWzO3d0N9bVJxIybzQV8jIvMCIryqyYy2ZyWWaRUltpMCzDhUs/rvC0O/bYB1NfqZQ+Dq3kQsxeeeWV8+fPf/7zn//EJz4BrnfhwgXALqQOyIKP27dvxwgB7tycmhBEHlQFgKVt3HGynAau0nXyhazqA2lTE/TiHMA65QBUSbLBqC4SyVoQaUVdrXI6bGSuAGaaiKfsNqcoWGSJmkf+9yR7xCWLxrDKEqtYtoQ1F7+VWSaTTAF2FwKhWDRRV18DFCbzDNxCvJX1B5MHkDqP2T6fz/qqai1mh9PhnZyYcTmrRNEQiYZwGng65hv8HANzbm4OfBmYjsGI/iELPHoK3NRittHSM6O3+9+Wg1dc0M+QBEhOa2srJA1sgJSYSnGKV17WwoLxRkmVw5wAocGsC3JBSpCeFY0tyRNV9jor4USlp+km1nckiYu+Uoqumdo3vIqwVtPgaG9djXFPz87dPU1OkGAlaRKUQibHFjBeuUw2x7IFjEOT0ZBMLfAGxe20JSIpn6shMBvLZQycbC4oQjaXt1ps4MQLwbDN4bY5a2aDAZPI5vJZnjf4a+pPnjozPxcQRNOOnV3x1EIkkbQ7HIzBrtqiZeSCZDTwFOCKX6b9TMncw95u51tqL1zJ/leL5spw2kJ0qb0wQycsPahQKtkRL/24kvql77FUQS69r0Hg/tf/7bdsdstXv/rVH/34+Y7OtgMHDmza3BEIzBG/g+wBWP3VVal0Il9Ih6ILJ0+/9egjT3R2diVTaYsFSJqKJpJGI3QaiRMY1qBY7JZ8rrCpq3tsbKK3t/eeI0cBihzLo7MSiRRgi2NyZqPZZrHX+KunpmZSiXQynraanbg+J7CSnANYk9cDmZQZjeaCJjkaFmtPRGjLqn43JrOYyRW0JRQttmRBPvHGG5cvXvrN3/zNcCzurvLZHK5kOmvg1IC5sUhCtJkU0PR8RuPsys3JkWwm1d7eybHGcDDtcdUpMvg4JxiNqLdYTDaLmlsrEgq+e/rMtWvXSC1oamhW6T+aoQbJ5mUFkA4NsAC8jifUyKukQ5BDHaaB1e7sVxq/ilLR66z8hZZOWmsqldtzB/xRbi/C4njQtwomdaYYqhfqCKa6nTt3UvD0dbZ8LSyYKTpoMNqSFu0G0NKbHpDpfVJwlr9mWbV30eC32MzRWGh8YiifM9bWtRq4WgGCKuelfJ5VJKWgQbai7rgpHFtQwBkyBqMoFfC9koxnFdmYz8nZjMRyvN3pDYdi5y5dnp6Zv/+BRzijNZ2dBwWu8VXX+sXe3v652cDg4EwilZy4ue/Yh46YTCzPmTIZJp0qpJJSKpmPRtKs0b1M+99DzCXovExXrJYOf/BEeOWyEY/HwRY//OEPj4yM/PCHP8QPf+d3fge0F0QPlISMhGiPzuv1ms3GUDQ4NjYKbgsy6PX4tbDgImYiKDQms4pc5AJnMlqg6ENux8fH9/Xs8Xp9mbRq8QYurJn3GGPxiCSpiRLIaEy1NzCY05msyMjpTDyflyhDJW+AsChaloeStJi3sFglypFoxMlYcwV1IxGNlyUlFAm/9tprGMM4GB+b2LZ9q9vtxk0TqZTXYzUKFiBlMpOEIGWzKZwGal9X22y1qplW0H6DQTUvT6eyMivbbBaeNaRSKfDfy5cv41mam5t3797d3d2NFjJFRwOQCcxSxJDQY2RISp4mtNeHvlq/cdUvdoEk0K4pOrCvrw884NKlS0888cT6r7xqCNYNFYmHk20m2cHoGUHYO6WJXVtZRKCW1i89hy0pVK/IhdnZ6ZmZKVkyBIO2ZCpus5oKBS0ylvpPV9BYNbAfg5FmNJksqYTKj1PpLG+wYRrSSJD6vHgfs7PzL7zwUiSavvdDD7a3tChyAgoyWBUQobOz8+KlvsnJSZ/f07N/t9mmTpiaaqlyKKNo5njVSnMl7S81d13KlBcxyqVdtOic5c//wI5XAsRgH2azedu2bc8+++zY2Fh/f/+//Mu/AJehCVKI1Gg0CvhoaGgAUufz9lBoAVNgKBBqqm+dGB2rrq4Nh4Obt3ROz4yLvBojQjUnyOaMVrfAsX6/v7fv0vzCXE1dbTafwbs2GNlYLGm1G0WTIDOik3HMzs/NzE0XZMnucOF7SD3eIGmgooB/IvivxoVLIJiV9RibgFcAuhyPy/mCGpGCZUPBhYH+vq1bt/IcOz4x1tW9yWI08QybSap2DpoBHHgMa7XZEslIKBTmOWH3rh6z0QT6rDDqRpwkF/KFjCBqOTcL6v7b1NTUxMQEbrR//96mphaKqaZRIrIAUYWH4qVRwi7ywB4aGhocHETvYUq744v4BSvKkjxyy7NGyB56G/K2sLAA/MUk+vd///e61/t6yhodlJlizlQ9KDAlzqCtD6b4YBsYpmfpuL0jmrC3F61ODkcWwqF5o8CKoiqaWroB4K+RK2raDOBVSy7Hgt+wqroH7V+SoEgaodBpodYkzDjZHHQ7xmq1g3ckYomXXnhxIRB+6qknm5uqcIbT7tqzZ9f48Pily31TU8HqmikwlI5NHSwvZDPpaCyVTBc43myzORIZpmz7SyGYW5KIqFK3VLrOopPveP77XV/2oGxhVaMINUk7lOsvfOELX/3qV5977rkrV66ABbe0tADggD7gcWTMm0hk29rabty4MTAwMDsb+NB9DwC+JckBLknGDOzte2719fVA4cmbEzgA/mayebPJChGWlQIUfEgLhdyNRWNGo1nLrwEQ1QK9a4nQiy4bxfjut5C3eFx8ArJGwMRsdVij0eCJE68sLMx2tD0aiSz4/R6TSSSTD83Nj02mMrFI1GzjLRZxemo+FIw5HC6QdNBzCCHuTsGNtb0YNSl9PBY7ffo0hVIDrO/YsSMWS8zPzxM0kNjofAjHkpwHBUYnjI6OXr16FVdo0gpZNP0yl+XlEJIG/EUnY7p64YUXfu3Xfg1UAH/vTqQ0fZcZ8g3Rp0jSpTFJS0fX++GgwZTrr6XcUK+kempJMDgXjsy7PY7mRndLc6Ovym0SJeip0NQw8tQVK+5WOk2ofSzHqBYS+ZwiCwbeZDG54lFZ295htUEoQjHZvGnLli1d164PvPPOmUI+95nPPF3j9+BeeGc9PT19/dcHBvquXx9oab9UXVvjU52XpKGhkdHx6cbG9vqmTiaTrdT+2yePxZ2wDCgvU7P8tx9Y/Qrxlwo5IEDS9u3bB6QAvkAT/NrXvgZefPTo0cbGxuvXr6Memj6QEH+bm1t7rw/F4ykgdW1tvRpMShRYTsrlsqSoiaJJNc5W5Jqa2k2bOgaHVPuBri3dqDQIjNVmzGRS+TyvcVIL3iOmYgh+JpMG9pktgtlkEQxkV8Cp19FC+Ze0l8bkrSXFTCaLVgH1ClLO5bCNDPW/ceIlX5VjfGwwnYk9+ZGnWpoaAoEgxxq0DW2wASlXyPtsECH55uSMIJiam1ohMwZevSyvhjaFhEqYIbK5+NTNycHBoRNvvIb2Hz58uL29XQvImTMaBRqkagpadcwWaPpRo20o6hDGvNXb24uT9+zZU1NTAzgmS6dfznK7EFbEK+Avug7TOdgApvmPf/zjUDUoMMN6yloWIpSiryc1nXzkcKzTctoauhWf9C7FCy7dwtLtb9DwaGxhIThTW9NY5XM1NddVVXkKuVAmk7CYRY7WIhjtLaiMRla3yGUOCIxRHI+m7F5BktKiaEynVAv5dCItKay/qmrz5s2Xr/RFYgyUlOnJm3U1VbFYDGOvuaXxc//+twZu9L306otTM9OpbEajIvz8QvDS5asSY2xo7VK4XGnmwVJULWvqW7ZmmX6o1IGVzv8g61cCxOhnkERIP03zTz31FCjbt7/97ZMnTwJtgb+gveDIc3Nz09OY1RrBAUFswQcvXLgMCAbo7N6zs9HTkMkmcjmJ49UbkXlZDszRavH7ay5eujA8PNza2qrRwwLkJZlMglWrE21BjXFO3nHpdNpms6AxoqgGk9Q5B5Skcu2/RY40++K0IPL4VTqTGBrqjUbmH3rooWBg4eKF0Y8+9TjLgdPkwHkBgqFQNJNWrXcBjqFQIJXKdXa2b9q0WcVHdQGhYBAwsqRCLp/L50PBeczuFy5cAp5CIYAQulwuzE8YjFp0HnXPRrd31o3obVYbJrChoSHcApBdXV2te6/8shWlfGyD8hCMXgX45nK5a9euNTQ00L7XhoSBXMsldIAgM0Y0C3JJjvz0ytn3Zy249O7MsvhCB6VdTKb1ClPIZZPgI26PzeN2mM0iQJkhO/lb9kaaFYeawk9S140VRRRMuYKSzUiXr/SmWsV81lBT1ZhOJwSDMRqNs7xgslgg/U1Njdkbk/gt3tA9Rw+6XJ5QUN13hnZ8+J6jTo9zZGzI5fSkUhlwZ6erCtecmV0YHZ+0u31l27+o8fpXy4Pv0uOlf8t25gd8zKwMfxltgifwpbhlAMojR45QzEYwkRdffPHTn/40AAj4GAgEIIrdWzZPxm92tLe/+vLrrc1t754509rSNDc71d29iedYgTdkpQzPqobfajS7guJ0eOvrGsKhCEC8o6Mji2lSVuUBir8oGNUJE/8Lpmg0sLAwbzLXJZMxm91q4lR3fD1HovoIyqL1h1sF4KbGD0rFDAI70N//zqk3PB4ITFN/ITEyFrhw/jRwU5HzrCJDWkKhUCycrKtrwEFvb18uW/C4/QZOXfAVRS6Vz4gC2salU5H5+cj0zbGB/msYeqCxAAX8hSaXjMbBfCktPKYBSbqV5UiPKzAxMTEwMIAO3LVrF35C0Yjq6+spN8cvYSkdbstAFk1vVVVVFMIJzACKV1dX112wiKDJnyIzsVrybVrax1/KpK2H7yGOsM72VSp3JIYlzLckLiojYyQ47YaGxlq3x64wUiqdNAmMw+1OxWIYRKzCa8sQlONQXYoA/8VEEwknzpw+l4kLLmdtnb8VYB4Oh81mKy8Y89ncru07kk9nf/yjn168NCDnIxDx+vpGo6h2CHRYCp7y8MMPe/2+kbFRkCowL7PVNj0z++675+5/+NFKT7SUBS8SkUqK//I1y3/8wOpX8i2jhbMBU6P4OxS6IRgM7tu3DwL2ta99DVy4p6cHHwEi/f39g4ODNou5ra3l/PnLv/Zrv/oP//D1LVu2vP76a9t3dOULWUHgBEGNDgwoBi3FxYFxXq+vu3vH2bPv4MrqKrDKgnnwiYVAxOn0WMw2r8cHqZ6enpqeuSmIipr1VQ0dIUAGICpqAF7ulvGD9pcrovAtLMZ4UZ+RlRvq60ZGrgUD020ttU6HIRSaKuTiI0N99913H6NIkWgom8XD5owmoaGhbnZuOhgMW602p1M1+NWiywPKk4IoiYKYSganJkfHxkdmpiZa2oACJtIVyKe5yusHRpBbhyQVtOVsNQkIjccTJ05AiijvBiTT4/FQAIr3Ka73z0vRNeZK6xCY1cjwxufzeb1e9ComMHWR6oN3zUBTMBIwZ6JBjOYaV1dXh6mVArbiGfBGGc18uDQ3zNKyCF8WoYxO7vQDPeqVfoXlRy+kFvMVU/QEpcWTeCLOcpJBgAi6CoUszyg8w5J9u8Cy3iq3lMvHYhGTWbRaLQUpk8rkwtG40ehO56Ld3dt+/ON/ffqpT8eiCUZbGMrl8gxn0La5lZ6e3aJotNr+9dzZq4HAHIiMOjmZLZFwLBPL4LWFQpF4OuOvrg2Eo5kcBpIFkOGuqkd3mS022gpnNJs/tJys9Jly8X/pqSvVLz2oZEdc6fxK9ZXK8tdZ+sbviLmLCl4f6CEFdohGo4QaeKHQ5aGA/9Ef/REEEsef+MQndu7cCWm8fPkyBO/o0aOnTp4+evTIqVOnorHgtd5zLvfnGpvqbXaLKBqcLjuFVkglMwwrVFfVsYphbGTM5/XU1tZ63J7RkQkczkzNOjE5Oz2iwLuc9tdPvPjTfw389n/4gsNhSaczFAw6mUzb7SZMtNqicJmdGXXoOqzBhdjQ8MBrr/5kYqL/2Y//9tDQlWP37J2YHLx48eRA/+Hde45GIpkrV690d+2wWKw5KQ0WTPuNeFhJXVKQC7lUTbWTNyih4OzoaO+ZM+9MTU2Chfv9VS63d8+e3aBAqZT6UKHwAlnd4SIUuB2zi9/vx+xy4sTrGLmYsRobG8nbW48AR2k4bhmxlSxNsLfv5tFH2oenDUmmyLdK5XDlZc1+Axt1nRViKFjUyMgIBYGCsrVnzx7yTVv/Gs6qIRhvLhKJqJKhBRNBDagH3h/UQIAypgWKLUKG6+ts4noIV2keRvLu11yP8gLPOB2WRCzkdnkAtWgwujRlNBt5rpCXpQIES9Tc8LP5gpo/3OXyjI3NCQZx/OZkfUPT1NT0oX3HJClpNpllOS3ls1l1d45zOx17d+92Oy0dbX7IPWWagm7rcnpcVa6Jycnm1rYLly5evX5d4USFN9fU1o2Mz87PL4RDUYOgTl2lQrwUxUqF+440tmz/LCOLHwzhXVuh7V9Ws6lSivF3SA/bsWPHr//6r1+5cuVHP/oRpO6Tn/wk+G8yEQmGArlcoXNTK7Scd8+eAmhEIuHBoT5ZUYmwpIbhzaVSOcXEYdbUQkYYofngnEI+Kyu5bCZRV18t57l4PBqYm/fXVPf1Xn7p1Z/kc0mXx2GxGqFI8XkVcDnNkxjSks6QXXCRDpcsR3C8unRQ5XVevnT9xsDVnj3dfp+VZ6sOHNjz3PPfXQjMnT936vChey6M3jCrFm7g51wsFp6bm0kkYhQtMxGPmcxcMhm2sobg7Mw7p9+YmBhtbqra2t0yOx8euNFbW9sKedN8sg0U41i1+eUEWrJkVMM+F4bq0NAQ8Le7u5uWgCmHHqY3CgFKkxwBsQ64NIr1l1s6r+twrBQDFdD5v6ged2R9q45ol4tSVTAbJPBrCdOTTCYVzYFdtSdPJGi3hCzeCUfIcE0PeLraW1Siuqs6JtgldUxLYKEFgMhnc7lMTa1PEDmPy0kxvPEcJpOFl9W4AUpBtXNQWCUnqROIwnKpdNrj9b7y4ts11XVvvvKv9x17BIqw2WzLZbKaCylEnZdUhw4JZEfN69ngYVjJbjEnEmkKIzc2OnHx8oU3T7556t1LgRBTVW2o8jcqjFiQGF4wxpOJOqEeoq/LMcl0qTdgWfBdRFqX75OyqL0h/bzM8YYUsjRninOqzsLAiJuamr7whS9885vffOmll15++eXdu3ebTGJzc9PE2LjZCGZqNnBsW2vzmdNv5Qvpo0f32Kyi1wMVzsNzqnl4IZ8zWc3pVG5hPjB0o/9q34VUfL57xxan1V3f2GI3e1hGCi3M3Ri8/vabr8RSwY888YDX75XlVC6f0tKK5mUZKtStZMyLXTM0zY1R1f98PBExcPnLVy6MjPb9yic/IkuJmhpHKHRz396tl68Mvn3y1e079ibT7NbuPXa7NR6PTE/P3hjqxyxitZo1B7wMyzE2uxCNzvX1nrt29QzLykcObQexLVzol9QMR2ZAAySZ8hUpmkllLpfEo4LsE2O9ePHi2bPnIWZtbW3kJEKzPpEkDATKh8QWIxzpDGYRLWBuT02kxzWmEzZw+/1nrQB2p6enoSRp9tdm9KRu6bjeK6/2B+hiMMf5+XlM0WgH3hzUJYo+pcc6oZmTLcaTXtX1V4sOlc6nSYK9PZ0oGga1dPOmzdAroZMCkN88f9bpMPXs2aku/arrtiA1GFs5CL2K2polezye7Ora+vWvfbe1tSkcjdx7tOPq1V6LUQ0PyKn2mXxWUVLJuKykMCydTrsgGhRJze/g9fhjycT3vve9d869OzUTTKYYo8AU8tLVq6OS6norZvNKWyAAVkKGfbrQl3oD6w+4VNGr1BuVako/Ln/++us3qtA6EiFCqe9PVVWVamlrtfb09EDjBhd+6623mpoaLpw907mp/caNG0eOHA2G5i5dOs+wBZNZwF9A4dz8NF6rw+4GdAKCM5mU0242tTTee/zw4NCFb3zjH0BaOZap9tc9+shTu3cdqKtzv/XWiyfe+Okjjx7f0lU3vxCYnZvA3OzxeCHdAEcDb4aMawup+lPrXBj/qXN/Jh2bCoz3D1ypqXb7/Y5MOlhb0ygIysMPHT177vyli5Hv/dM3H3nk2WvXrly6cvVHP3oeY9tu82zftvvhBx9ubGxobqnPZaKh8OTFS6cH+i+43Mb2tua6em8yGQss3GRYNRAlOBD+UgDPZDIFOKZ+Q48BhYEa165dg7ju378fIEKRP4kvU4RiCvyiM1zd9p+5PaGUblxRisK6ANDUuIGv/meqgGhCq6BOw9zW19f3qU99KhKJkOPyespatuMI2ugAMyrePZpCq/tsybotgWClteA7lqXcbVX1S8+5pcCqc76AQ0weyaTx9OkzLqdl545tmEG0fQtRNSBNa6GITHw+nc1LBa/XOzs1DKA88+ZlSLCWQlUwW1TQzOUz+YK6acdyCtRTs9meSgZzGcUo2mgpPJtNzM0F+gaC6BG7k8FNPP463pQ0m53BcHry5vTMzBzAmuKnUE5fiuu6aF1iKRxX6o2yNaX1dzx/Y+vXWdiitqtTYAIFoAyAA4rXwYMHKczj3/zN37Dqdiq60ej1+i5cPNfa2urzu998O3ro0LZMJglExi9kNYO92WH3Yi7MpOKsnE8lQj17tjmcvzU1PWQQ2EuXLv/4R2989e+/fN+9vU888WQgMGTgmX37OquqDPML8bn5CYblte0sPpUCx+Q09V1Qyd9tRhEcoTAIE97n4Dv901Nje3t2uN1mt0vw+9X8zQWJdzqNfh8zMtx/9tzpsbFA/8Dg9MwsRsy99+44euSYv9oriDzmibPvnhoeuTg4fNko5g7s371zRzcEZmpqOJWOhKIFn68ZRBj/0C2YlrR1CBHzuGYCJN2cmrh2tRe9d/Dg/p07t5ssINpxokc6h6W477Q0Qd4oNNWRNsYVs6ETyJaOcba4wUDvhTBhw2XgZ6FQvlRMctevX4fO0dXVBRrqcrnuAgtmtMAooMCQfkVL4Do5OYkDNFHP3UlLSPSCV3vxSvBR9rRl4IaWIGjokuhoi4mSGpXKaU8lktmUjeO8GDxTk9Oqab3CxWJxCK/dboFcqZ4Z2qXUCIfJBKPZfpislunpqaaaVuL7AOKCZvRuMhpVD46CGgcYcDA1NVlb46yurg6HVOOVxx57LByPJVLxBx/9sEE0jk/NfOPb/5zOhQXB2tHRyWqRcCnjWXG1JK+vtZU+ZiU+u3w/VOrV5WF6/fXMBhUdJkqPKQowkCIajQLLtmzZ8tnPfhY16VTs0sV39+3rOXnyncHB8S1bWngDU1vruN57rbHZX5X3JBKqDZYoWLu7nCJUEokReYa1CLxgnZ7hJyb6Gxprf/M3P/XMx576iz//m7feOjE5OXhjcMpTxXR119fUWg1i64UrU1CkClLGaoD8qBYUeF9CqTnBe0CMA3WxNZFYuHz5Iji4t8ouF9J+X5XRxKUzMTRjX8+O6ekTYxPxV159IRKWkqmsIDJbuhoff/zDhw8d93pVdXN6cujNt14bHDrX1urbs3tb19Y2l0ddeQhHZjE3bGpvh8ihW7SQwQvj4+N+vx/Mt6amFsQNiDwyMoK/e/bs2b59uxouWb6VJAnvCANZ1nKDkvjpzJdwlgYRDWGivfqaw6I3roMyDf+NevU/UwWMDTP6X//1X+MBoXWhxxobGzfkymtxzaC3Qkm/8XYhDWBtFLefKdk2Xc/C/CJ8WcMxLVXTbM8WV7hQbzWZvV5PMhGC7gbI29q9/Sc/+mkuW5CUwkD/oGg0dHVtEs18Np9WtNhO2vKWGhkOD0vJCDLd6m54Op3CIwu8Iaeobvu8JAPUMTKrPHayFWE0m1aLzXH8+PECo2TBlxXmez/84ex8OJdjwFnyeXYhGG5rb+aK6SMpsjgZRZTluYsOKs1My5yzCDTf7+P1FxrztAqhszCaXyF1BDc4bmpqgoJy7uxYQ0MdWOJTH/nId77znfPnL+Kd5wuM1caMjwy7HBajwIcW5oeVgRpfrdtZYzKaY6EFgyFXkBM1Na6WlhpZybhcxrpa/3/5L7/33/+vv7x4sRfI5q9hksn5fN5rNCtWmxCJRMORoMWsZo/nDGoIJ0aVAVoL5krsIlRj4XAkdOHCO9d7rzY1NUhybnbuZnuHh2MtNquQTKWqfC5ZyScSjNGcymYhMMzDDx645557jt5zqL6uIZ1O9vf3Xjx3cnp6Mp9P79q9df+BbbxQmJmdABfr770WjjKBoGlgcBbIS9T16tWrdXUNAO5PfOKTmJ8AFsAOULZt27Y5nU7U5wpqcHfCXHXy0IIN0VYnLUGQbqFogV8oLKJBK6V2EbohBIGybnXzC+zigSF548YNmvXBrtCfrLYScBcsInBjSqMEXQwfKXI2pc4mH8dShQUtJquJNZRKI3lJPVesJsSXGcpUf8svCGKhutVrGw95sNtIOGgyCqm47HQ6UNXQ0LAQZKLROMfI/TcGBYGvq6/3mVy5rOYPKhgVmfV6fMkIHodfWAip6xWCAXKbSqhJ8/DgKZV9sLSbbDKJ4XBYi/YdiURirMJlUqp3xs7tXcNjo2OTEwO9Q6kMI3CM3WxKMJLNoiY0wzhBSyDx+jRG+RkrwSUdqP4jLKOl4NCeXPuSfe+096ImqgETVfM7+kourlrS31ueXWqWEK2GX3K7tb6XjSn64jjBLh1TnF+AL4RQ1UJMpq1btz7zzDN+n/tf/vm7oyM3du3c+sX/+PlXX3vpe//0AzxbOsfMzY+zbLsRUJcKjSUSYDSCwSiInNlpslsd4XAWOg5mVvDlocHLmzdvbmv3fPJXHujqqr969bJgLJiMsq/KEktlLWZm+mYwHAp4nD4DZxUFc0rNcSGrnhAq871N7WPV/pSuX74QWZh9/JHH1PQ34YV4NCy01MQiUYYVW1vqD+zfOTl52eUWO9tr9x487PfVfej+B31VnnRCtYAeG7k8NHzR6zHhRs2NVW63eXZucmJi5PrVi1eu9jGs2esxRiI385mZWCIJdBgdn3zyI083Nnp/+M//c2pqRpaYffsOHNh/CA8OgTSZ7aqRXzpVwPvW0kKrw5Y3xCLh2dnZW9YdmusBuhpfQYdTbWAZRdaUQsiZwt7K/MQU3Z0kwmVNb/sFhmA8LLqXFluOHDmCHsCUD0IGAFnnlVcNwWQNRwHaVd3cZKJE31C3PB4PbYnSchIt81camZU4Mr3FUkKt02q9puQAA9SofZRZDicUWNVKV90M0ZJoGQy8CAxVWEgbJyuFWGTBLBTMAme3od28xSSkzaJRDe2tWK3O1vbO7373n01WyxNPfJjhBKfDMTU7J7Gyw2abmZ7PpKXBG0z6eD6ZyMgiazHbsloCekyPpBaYBBNwHPieSSetZjOn5BiZt5pNs1NjN4YGn//x8+cv97XUO+KJbG1D6+Gj93//+/+SyKTmZ9UY283NzYy25E/di87U06Gyt9vzcoZbjEN1DFDT2DGStvjIs/Qqb0GqGlGI0aCZN+BzKp3wul2YD1QX23SKPGhYbX9LYcEu1Z5U3Qy0yBiclluJELnkgL/9I1v0q75t3+aO8sOxt4vcnTQleu2AEllTYvBCGc2lwmyy4hVHI6ozWCEvBRfC7W2ddbW+8ZHet078NJ8J//Z/+NyWTk/Pbu/UZDAQZvbu8T9w//Z4LBuJZs6cuT451eL1e/gM67C7JucC1b764ETC72ufco1NTPTu7alXmNjWbmvPrkeuXG6ZC8xmEpGFuQmWF5xW2cgl+6+eldJSta/TX+2orqoPhiIsz4Lw2u1qFuRUHJQ2LxpEWSrkEpGZyRu5VPiBew+9/fZPY/k0xEMuSA6bE3fKZZL7926pr/MynOitqjHw7qqqbWbBHg+HpqcmxkZ6337zhzU19vuO76ip2e/xmqKhqSq37bXh/mgkeGD/do+7ZrBvosHnGBq9vKm90+FqD4arxyfPhMKJzk07eCH79DPP7t51sLmpIzAfrq9vmpyYEq1qyGSL1bEQmO9obZ+Zvjk2dfPdd0+HgwvgyBMTE4FA4HpfX11dXUtLq9vtBva3t7Zt37Fz06ZNXn81ZBFYj7nB7nRDhNTcd7IUCYXtTgeOUS/yq4MUbdiWf/MVqleH8moym9X94LYIarpjFzSDmpoayrJ68eLFmZmZXbt23X///Ytkfqk71R3LGh2USbsnzUVzhVzsUKs/wPJNWRuleu/bW4FZgbt5FT3U13lrK1pDrFv71BojhqolY6qurvIuzM91bmpOJ+O13W3hyLzDocIoLxha29v27t1+5vTZtraWbdu78DvBIDrsPoNgcTq9CsP5fOCnJp+vWs7LhVxWuRXTUtHTJzDampHZbLSaLAabqBka58Ph4Nzc1GB/35ZN9Q31LZmCvHffkbbO7jdffzM9NWu3WSgdH5lRU5eWuiqV7Qq5+JCKRocZTelVz1TDbQIsNUqCY46FqlxQg3XLWkbInKyybYPdYY6GY1oUbzUaHMsIxJ8ldRX8PVV6hW+ndFLUj9fmiLHyou/LlTYAL/pjH306HpkJLMz+0R/+3pf+8r9u6vS+e+6Nd9451bWl4cC+rafPXJlfiGdy4VB4+u1TL99//2PZPKY9aybPOhzVYcuMr6ouHL5+Y+jK9m2bnC5Mq5zLZZgP5KORUDwWcXuqQoGbodBUZ3tPKDjfVLc1n5OgGxlNlmwhrToEy/lcPoN/6k4YIypSfvBG78Lsza5NTWOjQ7l0PJVIDA8O7dyxFf2eSiSTiYjb6ejafMhXUx2JRi9dmmAKWWhIJpHtC03JUmxbdyNk6uZEr1LwWUxNVT5PaGF2986t+XxW3YuXpKeeuMcomscmGwyiOZEqGE0cb5A7NrUP3Li5b9+R1rZmi8UENQtCMT+3IJotILS86njN3Lx5c+D6tXdPvxMNB8bHRhOJ2OjwYCyWqqn380xh5ubYzNSk0+4AZ89kGI/Htv/gwQcfenT33p6a2noQQNAFk8kKoc3ksqLJiI+qfbHFLGfz79Mbv7sFolVdXQ3GiW6n6KDQwzbEDnotkdKYkimCPupWLMSCV0iIli5xrvy0Ox7TDhthAjpKUpeC81qAeQdm+47OJi1MpUpjTSZW87FWPeUPHz584sTVkZGRHTu3Akwpu1cun4IQo9+zWYbCoMQjcZfDrtvoKCX2OjQhaRdXwN2gAIJKNDY2fv7zn7e5wRW8VqfbW1UXjCQ188w5RYuzQTvRtFpdGvCzEtgVXztXckwpdDQUVdhbcxDLyIU8SKTNYnJaLWleVg2xMql8LmUWzWigrMjqggXPqDYdLC1CKKvq50V6SSkEr/D9rq2UehDodwfFbmpu+z//j9//87/4ryMj115/4+0H7j/8mV/9jYOHD8Ri0eHh4cOHD9rs/b6qmqu9wy6nfObMG0fvedhX5c0kZZ4zioKtxt+czU1m0kowqIYhNgvqYgXDFjAtRiOpubnBmZm5ZCrh9bouXBo9csgkmvhAIGLSTFkosgTepjaVqhu2OJ6dnRGNhgcffCCTSXR2dtid/ELgJgQvEAjm8zmPp8rj9ZnN1kg4OheYz2bTPfu2xSLxt0+d+cr/+9c1Pts99+yr8loNfGFLV7vDaR4ZvXH+4rmqKk+N39PQ3OR1eR0WF8cKdU3Ngtkej+dm5qOvvnpqbiG+edO2e+99wGx2C4JRKigOh21qatZfU2c0mwAfN3qvv/TyixMjgxcvnBNYJZ9Nm0yGVCIlGJhqr9thMQFY06mMzWL22M2aQHLXLp1/88SJ2vr6T33mV3/l058RjWZolmqYFI7zeaugycUSqmFy+hcUguPxOFSESCRC4T3Pnz+PbkHN+jfl1mIXrI8oNf6IViB8asaBkhUDZvXAWpZAlf5lyqAAjXm5bD0Ua42MqBNDTh0XYIACKT6joyMfuv+ohqpp0AQtW6J6hYaGhp076zC3o6M5Jm+xOV1mezanhuX0+Xx+/ziEDJomK7OUoKXUfJL+4kxtPyMLCMYcYLHYoLnwAocfTsxMmk12f13D1PRCKpXv7Oy83DuAVxuLxXBHCgam2y8v8tlf1AM8WxKPlr5SbutDAmCOVaN95TIptCyNoSblpXzWLBhcdrsadUE9lVOhF5fjVShWd7SZxey17IsoqWGYJfi7zPvdqLLU2EZTy4Qqf91YMtaz9/DExMiX/urb7R1NnaaGTdA53nqtr6/PZHHs37fnjbdONzdXz8+FTWLD0NB1k2gz8i4Db/R66vLZiNXsj8UlQVTXl8KRBbwHCpA2PxeJxeOqRXxVDUA5lYhKcsYEkBYNwCvRJGp2mWqQaTXEDzQbhQW1HLhx3WQSqmu8idR8c0uzyyO8MNZ7/fr12tp6NW2dyDQ1Q4V33Jyehpbi83vHRvsvXuidmb3p9VqPHt3fs3v78PD1yclxQZBcbvvUzZuNDXV2u62lrRkypmVxVD2DQD/TmUIoFIVuJhV4UbA++MBjLc3tC8GY+mrVdX416J/ZaMjlsn3Xr71+4rU3T7ySiscW5uddNhPHSIH5fGd79aaOtq6uLqvV2tqhGlpYjKbJcTX2gBrf5+bU+YuXR0bHXvjx85cvXnjyo0/v7tnr89ck05lkPIrnVR2+U6n3S+u52wVQSzxMEAQg79atW4EDwOK7wIJ18xQy84J6S7Gs9J1rpuiZtmYivPygXcoNi/WKtl753sjUNnByasJkKOMF8NIs+Ag4oNtpwaTd0FA3PTM+MzPT3NysGS9zmsWocPz48aHhfgw5r9sO1E6mYgXJEAgE8FUmUwBiBoPBbCoLglD2idAhklQQDUZBMIB9gAdlciqg44KQbNC02dnZcDheVd3g9Xrn5oP+2hp0IPWYnhRK95Qrfd5bf5XiygN7K9sbVwK+tw4U+dZqLaNAq5WljIHjBF4pyNJCYBaIPGc0QnrAoQXyBdHWjcGJS4OUVO7n8vVly/tHhBftDdw65gwOp9vpqn7iI8/03bieTgf+4ktf/upX/+8r165mcnJNXUM6EY/Ggm6nKR4TXn3p1MJC4MChh8KR+RqvM5eRzEZ3LmNwOxpZJeSwV2WyIHlBj8+xELLN9M2lkjmz1QKB2dNzSFbyZoswOjZQUESL1Z3NZURGFNDHLCsVJPSowBsSieT0zBRkaXNnlaJgTmUAly63TRQNw8ODtInidLnVAPAFBfjLc4KnyhsOT127dsYkcvv2dB3cv9vAq9HOqn2++prasZvDiWTMY3YlU1HMAd4qpyiYpicXnA4/ePTQ6PDLr5xiWJtgtB3avqu+rkUqcC67D0ogeHkqkXQ6LNHIwjun3z158uTZd94eHRri1bRyjMVocDmcjz+8+8ihAy3NTQ4tb2mV3wehhWTu3LZZU+kKXZs7nnj8kbn5hdffOPn2yVP/8JW/+9gnPvXEk0/xLD87H/D6fIAkdI7NWH5c/LwXjPqFhYWHHnro3LlzBw8ejEajGDmABbJKWE9ZY9YMpZhKUg+ZRiYQpZtpy5dVYe7Sr25Vcoq2Tcvpi/eLiJiihQDWVELVNdli4tPppCyLVpsZou9yO65du9azZ1cqlRBFi+qillNzkmK6w+O43e6ZuYDJ5MrlVR0TfW23mwklbTYbq+4Sl6PwsuaZrW5uqaimbpYzEnlb1DbWTU/NJ5NqQNtsPq86LGnhP/R9ZLo4bcSV7RCdalLOXi1173vLoOgJfWGCw1SkWqYqPMemYtFCLqPG7ZYKoyNDspQ3WYzNTXU8i2mCZzhKHIw5wMByArVhaeeX73+1h+VFqk+pP9VK3u+aC1uSz0lvwOjYTZPRxvHmT3zys3/+Z38oydyzH//sffftvTF43WRkmxvra2pq9u7du2vXFo57/OWXT0Yjs1M3x+yi32iwM5JhYT4ZjSeCkUFGSew7uMXjcWvp2jjVPDyaHhqeQP+0tDZGo1J9gx/XTCal3XuOoRNyag8rWoIVEkgmHA7duNGfz+e6urd4vA416xADJcnU0dGGifzy5cs9ew7U19djuo1GgpmMSmUCC3NvvH5mdnbs6OEj9xw52NHR0Nd7JZdNWs3iDJo5PrGlq81V5bTbrblMJi/y0ItNFjvD8pNT0/19g1evDtTVbdrds3vX7kNGkxNzhl2NoJbTwkewkXD41Vde/+73vj+HMjvNafjbVO85fHDfju7NnR3tNdVe6ECgvhaR5+VsNhU3CjyTTxnVSFT5dCzIKo6mWt9HH3sI3Pzr//jt537wvXBw4WOf+JWmhvpUJpuIxaEJbOD7/ZkqIEwejwcsGBzr7Nmzx44dgxIDzfgusGCmSIFVE3dRBF5oCVcWOzIyJUsKy5cVLkQs3d5575i9fSFC5cLvhS3WYl3LBSlXkNSkCbzmNeT2OFPpJBj8yOgE5nYyk1R9+Zg8eplil5Bfn+riGUuRNTRgFBxWXTSwWqR87j3tm33vEJqhGuJHXRBkCnn0EmuymESTQOnQAe6soHovTc1Oj42NuRxWWgvWXUjojrciHN7eS8UafS1e3XhTAVc1ZMCRGpeAVfOj0xvQ1klkJTg33Xvl4uzMNOh/jR8ztgxE6OjoUMPvCqKUhz7PFqQUyxtEk1UsUpjy/VzuuNIrfr8XItiSUrImz/l9tZlsSlayHm/NF//33//Lv/hjhk2+/PK5np6WQj41PDwMHWV4pP9/+Y1/t727FaB29dLZ+dkkX7Aev+exbLJgFB1zM4nzV64Pjpy3uYW6GrfL5TGbjS6nJxIMjI/NHDq2w+mygnLUNximZ4Zm5yZxr4IkM3nAl7pHrXlgqm8kGomA7fIGxWYzOZ32RCotq1yYA+xevXYFepi6qRCPK4xgNtk9bsPsXGBoaGhk7Hp7W9uuXR1OpxCOzKYzMYfNGJifHRkOS0yOSA+IajwZz2bTTqfbZqsdGZl9+ZW3+wcmJZlv6+jav+9otb9BVsRMKpZOY0JlRYMAcH/7zde/9z+/c/HSZSmXV1eHrXxbc+Ph/T33HjuyY9uWQjbDKFIwMG9g1dUwOa8wuZQa2DqTVWd1UCwmn01GGTkH0IDS8Ouf+fj/+PuvP/fDH1TX1n3kqY/iJ9F4HKwlX8wC8wtWMH4xTsG9AAINDQ2xWAyjGLMm7f2sp6wxXjAKOeBSWCadF7NrdcpYLSmuUL/4vhoEq/EYwAE1u2DW6bCbzKLJpOZ3gXKRTquUFrMZdE7CXEAw5AmdC7g0GARFS/jIahnM8Lzz8/OlsaOYkgUBaoC+XamlK1dxPJtlJHXsGZKpFCiYzOEgrUYqcDiisRsGUxxoSKG/qEupk0sTySx9ZA15bz0wLU1oq7ma/R0rcSpBl7Xs5SrtnZ+eLmTTNpOxyuvCuBU5NpdJR0JBQDDLi3lMOwUwPWgGTovdYbHaNXq0fD8v7uSyRHglb209ZSk3Z9RtAW4uEK6t9rS2bpak3N599/ReP5vJLuzdd3jbVuCa+eL5U4ySP33mrYcfvP/hh48nn3s7k00OD13fv+dIIWvo6OyyORh/rem1N7515vQFX5X5kUce8la5h27MFApKS3P7zp07BY6zWQWpYHDaMXNLHJMr5PM8J7K3Intw2kSvpNNxAJ/DZlV9Jh22XCHiVCOTCFU+bzqd1iwKzF6vL55Ij41NXL567Xpfbzwes5j5Y/fs279vB1TdRCxmtxozVtPr1662tjV3NG9SwxCyhpmZOZZnxidGurt3TU2Pjo7Nj0/MOp2+hqbdPT1H/DWNM9NBn79eMKhKm8WqhjY8efKtH/zgBxcvnjeL5gzUIJ5pb2k6enDfsaOHGuurs+l4NplE6/5/7t4zSpLrOhMMbzIi0rvKLG+7qrrad6MbYMMbwpIACVCUKEgr7Wh2d7QzGuns/pjd+bNuzpkZrc6ONNpZ7cysNBRFSTQgCUfCNbqB9t5Wl/cmK72NiAy398WrShSqq5qNBkFAfKdPneysrMiI9+777nfvu8bDMzwDcGu53aJ0q66ZBqqbyjM0x4oA3XUNtDUrC9LOwf4vP/bQ9195/dVXvg/Iu2f/QWAaKJj9F77MX4wBloNbAslpb28HiAAN+osqsnw3ccHkWkkObEG7KKPD/WHmiKuI4hzlRuYMcVt/wvqxYSc33llf93bdC3LDZXF4AvwDGxukXFY86XQqEvXCOyhDNBAMh4OppfGDh3Yj06yQq9WQiQHAms3mW1tbRR4VaQ1HgommZrDRyzVV9vvg4m6hP1QfrqWlBcw61LTc/ULXEMZh66uUECYGHcXYNPYsu65au0GiUYcR1PtWXk1xZilc3hMmDfehgs0JHByHqRGbMk0EuLYbb+cG26GuOajMvGNavCSgY2xdCwJNkj21arlaqE6OjYEl29PVsW1b35mzp6LRcCjg5xjKsQzg5LrleH2hXL4UDMcpWvWHwuiaBHXLPG851heWJTZTn5uu+63j57LpWwdOn20kxboB6bSm1sORmIP0Et3c0vn4E8+xHH32zHt/89c/+NM//dcekXnwwYfnZsfVWoEiHL9fvu/eA6++dvzi7MndOw4onqa+vt7ZuWt923aJspopDA+PjI5PjQeU+MiNhfSiec+hg2DzoVBTJHqGZWsjoxcSyfb9Bx4ul02jbqMornIZbJFquQRkGVYF/nv9+vX77tsDOA5SADIJMgAmbSQcHxkZueeeB0dHp72Kr1pVY9GmdCr1ja9/vTkZSa3MSR6PInPXr02Ui5VgyB8I+HCFyYmJSVWt+QLe7u7tlZpFM97X3/x70hHaY/GDBx9MNHeQBNKmhXwFDFSe5XO57Pmzx3/yo1fOnTmtqTZP6ww8uOzZv3vHww8ebmtp8nB0qZAFkNXUssDRjmW6M24HfF7L0Bl8uGPaoOYZUDIsinU0DS29NP/8s0+nM7k//nd/mc0X/82f/F++IDAZX6VcW7+UDUvls66gtqWcbPH+z5W3DU8BKAGc7MyZM/AC57DAi4WFhUZqxh3K+a3jbiIicHoStpfd06ePigKvp8B34ojY4LK4Q6P1Nr/FXgjUV9F0cHoIKspDWKaFehqCJXhz5Ma2niRY5aIoXrt+5eWXH/L5FdBpiUQcngJeABzD51FusSDBVqlodeAj6XS6hhDYwQtg6qZ75PUJhoOKBCG1hY8xcbqzadoAuwDNWLFhZ8jWLggCBwTjSohuSDCu647wAHY7DofikIOIAfJSyGaymTQwvvbm5IH9+65cudTanCwUc7Ax87kMYD2ggxf1UqrhGtCBUBhFZVgfk7w7nP/PguTe3UD2GSpS42gGWNZsMBhPJjtm4+3ZNPV//smf/+Ef/KNoRNm5c/eVS2cnp8a7urb393XX69x3vv3K2MSV/l5+anoUkG50/EIwnGzt8LPCDpo2KgXdBjbJqTBR169eDoYkjxSMRUOOo8ebgivphaWluXCwzagbMKswnyxDWLZerZVsS8/ls/NzKAdyYLCjXFzI5haLbrnt7YO7r1+7efXqVZblP/zww5mZGdEj5/MWSGO8KQJLvIycv3M+n3Tj2tX29ubDh+8jaQYsJs6D+kV6ZEn0+ETa8/3vvZ3O1Hq7u7p7tnd0DrhngzYIAphqqJBhpTo8fP3s2bMryylUUE3QqyWtuz22fWDbgb27YpEAYaJW4GZdFxkemRBri+8e+a62/3CljXBNLpsiwMQiaBC2ugoydnDf3iceHf3w5OmfvvH6b/7278I2EQVpw8b/9N7SL8IAFgyiBTYQ2KywecF0xhERn0OZHlyXEvMOABGQOdQJZl0h10YtJeK2O3NTu/X2QLyFU9K+9U3SPR5EjS0MjRdY1LurVgGtoarVto7Egw8+KEooFeyDD2788R8/A9sDFRRmBdwED+X8eCWcpeaWXmVx+gkpAUpmgeyjssh1i2eZtW9c9QX/3Kkj3eMjhqHINbcviihygRnjciOk2lmrB7j+iVa/6+MP67p+3NdrFVXcqttmNpcZnxhJLS4sLcw9cO/B6ckJnmMuXrjwa7/2UqVUhs+AsgFhisYSuVIVKaHlDEwXUquWucU8//zXXwAgdizbECgOnY/pBsMy4VBTT/f2UrEwPSVMTl4bHZttSuxfSS17PPLc7GQkUtINT3tb086dPaXSYr40J3qY1vZW1cidvfCzljZxaEdTPO6dmZwTxFnFi4AVlgZV5vVHwKjS9SpJCenMUmplMRhIAn903JpNLOcUisW5mfHFpTkwm1ZWUufPXerta+U4AQAX9C5JUIrsu+++w9PTy2fPngfNe+H8fEeX/+DBwZbmNpbjAeFM21L83qWlJYK2d+4ZijVFU5ksXCEQjMbiybplnzh5+vyl4Z++ebq9c+jQoUc6ugZYxlOtaEa9TlGi14tqDc/MTp86der06dNLi/NAaQmr7pOoXUMDD95/eNeOfo6la6UCxdJuFydiFX9J21lr/4wPFqi1IvSks3oODP+RRN7Qq+GQ/+H77/vw+ImjR9577Ikvh8Jx/IfrjMKPDNl/0GP79u1vvvnm9PT07Ozs0NBQW1sbQARsIgCET3nlTwzBzrqqoNgpjM+ONtQSJO74OK4BOndiyd6y8zfsedyAnsa4hKre1FX4WSzmqtUyw1EaWGK2F3A5EWgaGxsFpmDZZqVSjkZj5VKV50XsMQC+4EYKWwBSjOADbEokElqNnJ1Ieb1eQGr6o1IKH/mC72TeSLccK2oj6laSw/6HRhmN9WXA1quoj7sFiLWEONcJsv4rLJtB2oKFDZxOA5tfBsVz772HAOhBYr7913/V29u9vLzc09N16sxpAGKOF8i1CvGCR+QEsaaqNMutj/T4efP/0aN/QYCYJkGlmciZggYN+rMp0b7LMhcBgyz2O9/5QXd3R1MsAABaKqvf+973H330+bn59EB/+w9fefPSlYv//J/9i9TK3MDAwEpmQtUXV9LlltamcDTW3JxkiGq1ojY3t4LF0NpGTk2Ny4q4slIlSaFSKriZho4b2Y3aZKB+g8UVXqB3DG0/cuS1c+cufPnJh3wK43aVh/XlWZZLLWfBEIJ1KpdqHIc2eSIZNlAlM+fo0WPJZGJmdgooTltbMhQNFcpFmmFCil/VrOnZVDZXOn9h5PqNWZ+v5YEHn9m1+3DdsEtljaRg+WiKtGXFc/7cxaPvvwe0Pb2yXCmWHNuhHeK++3fu2dHf09kKC65VysBkZVFiaR6Ex108e7XSCj7VRT8pHFtDEcgXgSJ+EApTAscBa7DMeiIe7e3pvnnj2qs/+vE//ed/aJgfITi57mToC6CeP9VYXFwEGwj2UalUymQyoNWef/75QCDwObBgfEyEkwhwAWOc1oWj04h1maN3OOmb+lBus5+3uvJGpFoXJ1csFsCG8ngEk+Fhq6RSSwfu2Xn02DtPP70HPhAOhWwbnS7Cs1TLNTCmAkHkdxdEwSYpzbRwlxDDQPQfrFSUSudQtml8dHv4523Vzar3HJWAR/nmsJAAvrguGq6W0lBjONQEfvWxh1l95I3BsBQoA7e0pltCwWY5imGpSqGazaUdwkokm7q7uw1NvXjxImiRcqHYnIjncjnY9gIvh4EEVmuGZadz+USyRRTFak0TWe5O5nnTRdx0vX65w0ZVL1AwOGAEizpb1OuSx9/TPbB9aF+5Upwav/w33/3h9oG2d976UXdn0ucN/dmf/dk9B7/0w1f+rru3f3Z26fWf/t3/+D/87yeOn+rp3T42rk5OTIgC5VXEjo621oQwMTGFao/p5c6uPr/fu2NHdGxsaXh46fr1ywcPPkozTn01+A9uxOAFZv/+PZKHLRaImel5VdU5hhwbnTKN2tCOQVi6TCZ39NjJudkFkIsXX3wSkIvnRFnyLa9kAe3efe+IwDPRWPiRxx8BMXHhDBgDMGZhJZu+cmV8Yb5MUv5v/cbLgzv2gxVnmoYoSgwnwheBNJRKhQ+Pv3/k/bcrxQJKDDUdv1dsS0QfeejB/r52gaPVckHXaqAsQN4M3T1hXuO/9mqs+VpLUjfSxnYaKIw8EoDdFmEGfV7dcJpikctXxt9+62cvvfRSIBInbtnRtx7P/oMb2PQHKABN2dXVBSgcCoXAgAYU/pRXvpu44AZZA8zCXZNxcMZtMmtvHbfnvLe+uSlGo5+3AB/+FcqIq9fduzVg28DtybJMEU5rW9zrlSuVyunTJ3/vH/8OyJ+iSLOz8yD6DW8ABkT8jPCHGXesLJcd1EoOdY6qlWscs85pu/rido+Mml3bdbdIDWWaWtUdhoV68eE5xLwY7ZY1xw7xcfzFrJ9C0oztwY9NFOxeMJPhrk29DpbvwuyMbRld7e0eUbx8cxgsJpCYRCwKCwaoD/asR5aA0Y9MzNCcWK5qPdt8LCeAwkHO9HXPsdWCfpyVb7Jet5mKz3QwNKg6A5X3oDgDmWgOTfOy7NkxtHdhYWZyfPjSxevRkPeZZ75WLq8szS8Akchmljs7EjuGOg2jTtH67NxYKByYnZ2mabDrjTOnL2pqQZGk/p69gsi0tG8bnRg9f+6MZsA8Cb5AwudTFCVYU6s0LcC8otgbs6Jq1VqtlGxuIsDEcYiVFLG4kJK6QP8VFJmLRZvK5Zqm1VPLaViahx56rH9w8MrV64rikzy+s2dPs4xIog4AYmtrs17X6qZJUxRIS7VQ5Dj/1NTSsWNnRCGwrXfPnr1fYnlvKpWC9WV4ATcSAymdGBu9fuPy3NyMxPOG2+istbntkYfu3b1zKOQVdF21TItDB+eArhZwbUHk1ioNUm4Rvo+cwQRynCGAxiiM34O/XU7nEu2BUNAfj0Z6e1toEsj70Wef/zpJbRDaX4UBuxL1vAoGk8mkz+cDQAAcAEj59Fe+y7hgZ60iBA5UxDFqjTSNO7nIVubthg8QW4DyutdOA/vwuuP3OQ4UgyZ62GpNh/mKxhVQ36KAophBcZ04cSKbRSHrWH+g0GbSxrQUphVmGcWQVVXLIQ3CAV0HC1AsFjlGwf0NUWqpV7n1rh2c5rzF82KeS7ulGBpxx7CcuHdyo9sTXASUB4LszXzBqwbiLfOGOkZrYAsD7auDpQyP7PNKgYAP60V4wHA43L99EFNgeHB4ClVHrf+iTX7LXrVg3DTlO5nzja+3Wq9f8iBRKJ7FgCFOOKZVBx3KsYJDOXXTluXgnt0Hi7nUhQvHXnv97X/7b/+XzraHarXKwuxCWS0aVtEf9OmmPj62cPLUB4fueRQIsuIFW2RJ16lMen589KZasUDP6WapXEGxKxwvxiIJgOD5+cqNGzf6+mbDwWYlGqAZLp8tFIv5bCbV293uC0X6+ztv3Jh8//1jknjY5w0Eg1I2m8ukC2+99RYo+EceeSweTywsLLS0tADbHRkZTafzc/OTu3Ztn5sdpxj6Z2+91dnZSZBcONIyO7u8tHzj1Z8cuXRp8ff+8T966aXfNk0OvpFwBF70aVoNt7KH5zp3/uz8/BxsAcatwOfh2YGBgQP771FkD0Nbmm2yNMWCxYMYOyon1vA/uIWfSNulw41DOdtFYXd6VyUEnyGXiyVBQW2nm+KLet26OXzj6a/ANewNJxm/AgOH7cPcLi0tzc7OwguAhb6+vs8hNQP1uFzXyLZxgtRocEJ8ShbceCLyo/fXA9stV8afAxPJdos3onR4oHLA6QBDaQoQtl4s5EJhvq6XJZ4Bi3Lf/j2v/HDs8P07WlsSLEcuLy/HoknTcIqFpXK5CrQIUNittKlzomd+JlPMVUVBYem8yHmQo5YmGQb3B6PcrBDERx3kPFvrWNOo1YvG6ikzEA3dNmkWVSLTLRtAwXCQG8kb8DcKtOP62Rt6Am6YTFT8l6Qazw0/qdUXQKENsH9JwqIRKeaCgUB7S+uRn72dTq2kMylgcMVcPp1aGhsbSzQnl1NZikEmqiLJkszBemILYOt5/jnv38lvfwkDx0HCctT1Os3wHg8PXLhcKbW3A8mtPvjwE8up+fHxq6++/t5/99/+blUri7I4Pnm1b3ur4pOf++oTP/nR0WPHfupXQj3dA2PjC6nlwo5dfR2diVOnjhBcnWDIcpmuVVBoxOzEaFtrB8ta2/pa5mfTqYVphuBlUaYZolDMVit5h9TiCR8g1759g5ns5PHj55uTIbiUP9g0t5A9duyDXKE8OVl64ulnJMl7Y3h4/OrYnj27gM/ahtnW3HLy+PGXvvH822+/uXff7vGJaYaTMkXrnbdOlsoOw8oPPfzg/fd/WdVsliVF9wwDRekQVDyWKJbyMzNTF85fXFxcrGs1xrYAPFqTsYHervaWuKGmDdi7Vp1keArFzFsUzWIS0BjAAij3/A1leZLu8ZvLuNxfuudyqHSolUgk0tkCBcyGZ2enJx2K7ejpxd62DYtC3tmx0Bd5ADkDe8XtgYLsjI6ODmBsn08Te9xBGVgA3BD8BETGLldgXmAKYU9x48juVntkqxerPx2c7wX/pd16uO77WBzc0icoIJeiFVmG589n87wggckmSsJKeiGdX4zGUGiiKytMFUVqkJWyXletPTt3zS5ci8eiPV3JRMw/Nnrt4oXT3/qtl3K5RdSsUzdKxbxjcSIvXzh/dNu2Aa/iR9V8ELm3vFI4rLRmtLxj0qFoyDIQV5U9kssP3KK9qxoCgbCblsygfDykomxcPwjpT+Q45ytFQ/LKdYeq6sWbk5NlU5f8Hr1eB4paq9VwmDcuEIF9640JXFcvGOUTw+QQuLLDahSKCSymVjNFjqVIenJ0JL2UEmh2sLdfK6tgyVbK+dbm+L0H9wd8/pnpiWgwWK+pgM6nzp5LtnbNzMwEwk29wSCQYprlcRmjxhHjurNGh9j8F1ti7q2GDrrhLU4vfiHYjSKaKcYw0fER44qiqqLK+jAzwFmaW9qAx3R0DRk29ZM3Tg7u/NJXn3uonB+eXRAsq55NpwP+0N69gytLpbn54f5tvRxoRMZXLTs79w4EY9LI2Ll8prgyqyaa2s6dPtHZ27pzqOP6jfH3j3wQj/acPvnuP/0nBzka8cjOtvjlq+8oPqqzJyjQzuuvXyhVkEMilSkM7dpXrFI/fPUIxzE6QT3w+J54SwyIlUemm1siy8uzo8M3dgwNmJaxf//e0dHR1tbO5VRBN2le9s3OZ0fHFhaW6rt3Hvzd3/uDni6gySmW1HPp+YBXKhWzmm5Eo9Hlpcz3v/ejsbGpYr5oaoajGX3dzV//6rP7d2+jHZgNQ1NVRVFgFws86tzhNjRAvma30htoYn1VjSGOBRQDdSNg0MmvTcL/nVWRrlXKNqUClbYMNRT0WUadEeg8yrSuKd4gFmN8qry+HfhnN7aSH2er+sJbqoTNBRSfyYN9DDpyfn4esM65q/bwt467iQvGPYFwZS/Qn6ATsO2Mc/hwC78NvZO3iv/ddJAfuRbwUQAaFbWGypmYqN4tboo1NzNvmfau3fvhS+uGZgF5sHTD1GjYhTQPrA7Mo0I+A6Z3IT/fFAmGgh6ed2SFX15cbGlt8nk9YEu59j4iNbWKZVsOfBhEH9+kLHvqOr20mG1t6bp5/e1IOC4KAvwqHAxOl2ZYChOHj6iB+5NCCb8Oqj6Gqsijd5AQIn1Eou/S1LrNcIAR2WJRM+oc58EFgjfEk6wX2fVz5c4GhY+u3drAjhuRhra9gxpJMqZWz2XTlWLJ7/WFvH61VpudmcpkVjwCXyqVgBwCLaKQ18ITDvg72tonZ+ZCsQTYASj50iewvGjo6qZffftx6yc3qN51GXSfLU1uHMevGzaq+W6BlrIk2bd3370zc/PtHYNvvXOypTXR0UI99sTjf/n//ad4IrZvfzCXVUeGr7ADnpGRYUGQW5rbWcbQdDMai4ve7aVC9bKxWCqU24FUtzUvp+YUmXv80QeuXZ7PZVdkRchlil6/ks2ms+nl3buHeIEqZlO/+Zu/LnlevXZ9tFgypmYzE5OTsXj3v//z11742rYXv/FSOOJLZxcnZ8eA+Rq62d6eaG6JNzcn+ocGgAjHkwnR452aWVxayn/vh0dCkWaHNp565vmmpvZsrhIIhCnHVryyrpk1zQG7B4D1xo2bqVQa1ewnaeCnIb/S1dHWFI94OIow6yLP2Sw6mai7xUDc6UKRIwzK6KMQMKGoSZThh9xeJsGJio28OyaJjjoBly3C7ZeI+JC1Gu0A24fjmbppAi1bnyiAoy1/IVTxcx+ZDIraBOYHDz40NAT/1VwP+6cfd9O4CLNRMJ+BuwERxgYs/BetBIrlcsgtYoQ3xP9+ogGsAS5AuYAF3wjmAAh6tap2dfUAKQQlLAs8UD/CsgmqTtE8gwIwa0ArbEulSN3jkTiW6GhLMrQzNzfT0dEON+w4hnvDFSCSNENVwcJUq9FYxN2xjiDylXINNF4uXff5fMc/PPX4w4/BV8Psw4P7ZGGTuyRtwFsKl4B0syYct2yPa8mhPomFskYJ6JwwnUqZdVuRUBdxVER9rTeXs67g3FaHYOgzqLKOgz3fq4EoqEYMWa9r5XIJmH9rS6csyyOjqHWu3+8PBwNIzbi1r9wzRhZgF24D3ukNhaiKFggE1Gqtrpuwl27j8N1KJG798K0Fm1YbQZKf8W7EJtMt3AceH+4I/u3csef69euTU6Nnz1zwyvTv/zdfqVXLTz/94qmzp956+4NctnzovvvPnLre3DzQ3OxVFF8mNzM7VWkhJIplKZtNtra8c+MoL1pe74DPF1hJoVBxRSnCV6TTWVhkoKlXrp2amJo9cN9QwB/3i/6ZqRldZZYW7EL+uml6Tp4+USw5A/3yQw895vX6M5m0plXqRqVQTM3NzPZ0dgcCvnAkOD052d3dmy+CtavVqubVKyO2xWQKxf/69/5waHCf1+tbKGXCwWg+k4Zpxw30AFhvjozgRI/cSrpcrvo9DBCRwcHBjo4ut7aUbiLPIV03HNOmwKJzSBZAF3BY0+s2AfBqG8BeEfFF7gjNNFWTMt1zaoYieAa1YLEtFPPhEQXTgj+B31KCKEmyl7GQADSKX+Npb8jzpw/e+nwH4C9MbDAYhF2MGkhqWm9vL6DQpz+Ru5tilY7bdYpwxdptmCaA7m2YzI1mXxtwdkP8722GQxLryRJeOnhUlIHu2kVgSQGUEGjPO6mlBUnySAotKyFRFpDyRqW7TdtQK2pVrWYtqxwJK5GI1Nwcam9LAE1eTi3e/8AhBmVq1GDHGu5gGNg8c8FQwOMRSBRlp1erRiFfMuoWcAq/NwC33RRPAlQBCqN4bNvetIeKW7kNnVxsSHAE0fdIvGMDCaUMvV7I5SkSPRQ+EsR6BUNwozfXxy+7FoW2Cm0fvU8hVINvRYrQbddEgbigijyks7CwQJGoy1Q8HofPrGTRQCvEcN0923727vtfeuDRD0+duv+RJ9xmrNVYIAT2BPFxML291ryNZ2kd8/2onvJnTIK3GKC7GQoYQr1Y53nxgfsfnp9fCAVjb79zdHrs0j/5/Zfb2hNLi1VZdnq6Bo68d+KFF75WqzhuvLYNssZUwAAPcZRlcvTp02/v3Dl04+aFV994c9tgP0DPlUvTql4XPfLbb7376GPPXLp05Xuv/DCbnwlHpbaWb5pqRRCVb/zab5r2D48eO/3KD46DPAsiAagaDSfVWj0cik1PjSEqQFi9fd1DA4MDQ9smxic9ireq6k2JtvePncrlakePnlW8scOHD3V1bmvv6J2cmPP7YoYbRZPL5gFZvV4v4MLNmzcnJiZq5QrcOTxvPB7t6urq7OiWZAU2g1GvBXyybZA13XYI1iY5QeRQuWhgtSKiFMjGXavAhUDTMNGRNEkyJIM8vDSqPgJTCXzBhP8wPEmxbuYyByYYz3IsJzT6q2IxwHB8mx6St5rFd8fSPmtfM953yWTy1KlTgHi4Fyrots+niT0+r8ceYdStRBBwXiYKbREEHOjaOKBr3OKth/hbjM1ZkukO0M+WjVoB5bMZs67RpGNqNVqkg95oMCQ5lOW2FwRVTZZLZY5hw0FxcnIsEQ92dcYP7O3zeblSIQ93F4tFWJbW6ziAH02vrmtT02Odna2g8XmONQyzWCiUStVSCRA8dvTI0T179oG+AXRzG6/ZulonyE1m373YapQutfoOg4DHRGYb9pWXixWtqgms4Pf6YOegtklrELye+W442yRJXJyHaeA72RhgJfC8qasYYYN+32rJDgB7teYPeMPBEHyFq7fAnERas1wpPvnlx//+lVfvf+gJWNBSqdTUFCuWizgSg9iMg99mbEqEvzADHSjpmuFOGqXW1P7+of37Dgm85803J69cm/9nf/B/fPMbzwZRx/h8azM1MLALbP9iPgd/6ZXkBdOpleo8LUu8x9Tyjz/25ddff0NSvPfuOjg6Osbxyq6d+05UbwpCdnR09PnnfaKk1HV7fi73s5+9v3vP9j1DPbSBwiLb29tJUjp//tLwzZxhwXoFZClSLZdTqZkb1ybGRmc625qb+hO9vd2Tk6PxpmQqnUs0xeB9y2BOnbi8sqy1tzW/+LWXVR1FGcdjzSvpnOyRgBOAQaP4A2DrXLx4dXh4WKtWcGgjiFY80RyLx33BAIrRBL5KcQC7um3imlPABdwq2DXMQhpHDq5hhtwUgOwcL1I0i1rQ2KZa10FPsDRqX5tKpxlB8vokzbR1w6rWdIajaVVHvrF1VQrucNyamfVFG4B1kUgE+G8qhTrdtLW1wSaCXfM5sGAcmQEbFQAXH8eRbhJEwxGBMRf7gLBLnrjjLeqQq5yXJFY7BDc+jVOHPYJgm1Y+m0tnUmA2SaIQ8itBnwI/vV6PZdUBfkGFa6pBSkwqtWjbJb+fiUZFj4cAgqvI/NxMOt4U5vnVu3Ilj6BoEi5YKOR27Njh9v5BLAAsNsskgWfMTc8AjFLogIeHhyu5Cb5bPQJ6PiR+NhbD9TBaV3WeE8u1+uLiUq2mMTQrSQoYs6Lb9ma9C6Jhym2YLorAsPgxS8KNTrF5jtGRkwQVcgv7vWAZWHUdFqhaAlTlYKOCDQkb060ULvoB9wXxtTfe2rlz55kzp37j5d+B5wWrCuvOjz/OR5R2i+fdxGuxgfwS60jxbVb/sxxgWBBg0MiSv143gbY99uhTS4srHe3blpemJ6czf//9d2SFHRzsrpbPPvzwozTBLSwue5VgSyLJc1K1WjF1ivAIHAtSDQg+OHzz0ofHT7d3ND/x5HMEyY2NT6ZSK6FgFyjegf6he+89fGPk8txs5Qff/0ky9s2aWhqZuNnRve3kqYvLqZxuICGXpUC+oAHJPn3mnCgq23qHDuzbEwx6FlPLnMiVq9WmRHMuW1lJl99668Ni0Wzv6Hv44ecETwAWcGZ2uatje7GklkoVuSmGwxmBlB07duzSpUvFIpCHAuykYMDnep+02bmFcjFfyGUFkWdhd+hqPlcAK9DN4aYL+aJe14qFEg/bl+XBXADJ5HgWyIwFuGsTHM65RvX+TODCHkEUPOL8/Lzi9Te3dgD/rWp1w3Z4XgDaBXsWKwBszzVCp7ZamM+aBf+iRM5A0fTc5ORkNBq9ceMGIO/27dthnj8HCManbbiaInYsopoJliW4A5WwWTOoMQrjepqfSsW5ZJOi0TaCb6hVqsVSvlYuRULRtpZkwOfxK3xAkbyyRJCWIAkAnQvVBZ518rl5oLM7tnfEYnzAC6AJml/I59MdHW2mZZAm7TpPcdlfZ2VlWVZQkoRbxxIdM8LeI4m6Igcy6al77jlU180YXIjnSXMr4UBsy0Idm3Hu8GozTTdf0KYptlypyP5IqZQBUxFFFvMeNzFEwcSzkcu36SFyg5O6Wc7rxdQBTeEQhqahHtKaWiNtU1aArHtWigWUqYHCYxH2AcKi0xJNp0nKNOuYfacWl4CgLS0tRRMtNMMFg6FCqUhsAaw/Z5U+rmXX9xhcnR3sH/ylxiY1wgSRLQKLi2xqGjS0GQ7Fu7sGALtOnjiWTPYcP37SIdXxsQtfOtxPkCe/+dI3QFFlszmzoyMWTSwuarPTWW7BUAJyoqk9tZLT63YUhIHzsrRcKWkUyY6MTh482F0qVkia6R/Y0ZTsmJqeevOnN559dhTUv+WUtvV3NCUjV2+MRaNEuexcOH9jdGSqozVSqzpaTa9Waic+uKDXC5E40GghGmlZXCp0tA3+5V99/8zJhd7erhdf+m2AXZb2lqta/7btw8MjHZ3d0+UJIGKc6AExvnT58okTJ2ApYeZhrZviUb8igyTfvHlzfnoS7KGV5UWQNH8wDPIA2M1xDPwEW7BYLLvZ1aQEjEbwuGdyqxYXwGe+VGQ4FgxKCh3wuX3vBUS2AOhZnku2zIuyHI0305wnEosJooS1eCN7q3Es9Mtc9c9igMpJJpMzMzOwcXbt2gU7dHZ2tr+//9Nf+W7ad8JC4urFgCOAsNjLUy6XMY2CX+FTfnKt0TLxCQ1Vt/nkxpNzzK8ZigZhqhQLeh3VlGprTVJ1jaUIkaV8ksSKNCBauVycNdRysSAJjtcvtrdFaKbS19cWCinFYlav1xLJJkA5dHdui3tcqLdSKYXDQZAWYI6ZTEYUJZ6TAbhKxWpra3u1onZ394IgwTO2JVqmpqa88mblORwKFShwfY80flK3iQbII82yqlpU/HS5VF1aTKmqRdHuaTLHY8f6bUR2A+dt/Bd90kHdkQkHjETQFoLrBiFRSSyerakVWCAwTjwewSMJZr0Gsye5A8QIlqm1tfXy1ZuD/f2SiLwrxXJF1eqSIt/5St061t/beua7jk3fxVV/AQOmAkx1t+K+JctiPl+65557FcXf1TFw/MSxhx/2vHfk3bpBvPHm8JlTw709g/d96YEb166XKqrH4y0W9ePHX5+bn+jsaunoamtuiXOssrRcmJ1LJ1sGs2l1di7F8pI/EPIFgiuZHHDD++59UFWrC4sr3/7rv3npG0/BxGp1/YUXX7pwcfTmcFrXkTsY4LKuFtAesfWurq652UlN16o1cmRivKVZ4zj/qVOX0umqz+dpSnQ/9NDTqXSBcPhoDLR4KRSKABfb1t+7NLcQDAbh6aanZ4FG4NPdaqWE+mLYhq6ppUKOpRzbMDI5VWBBA04CdLqtNMRcURU5QkXhzgTYdbCjRVEDAcOtyBCFcuxovMmoO0CckeA5QHlJhqogeks4oDbShZpH9g4xIiyzrPg8Hpll+PX1aRs1Zv+hxwU3NTWBMoMp2r17N5gaMMmAeLCJbmMQ3+H4xBCMU2lVVcWHSLD28BrVJHMDhDVNw3Us4b8NdMZjAxZvGadCudEwbrAVgU1uDGW2Cd8V9CpjY6OValngEF3MZzMhD98UCSZjMW/Aq+o1u66jJhU8ozHmvQd3d/cmFS8QoIog0pZRJRy9vR15e2E3ptNpwGu3R3Itm81euXr5+a++EIslNA1lUXhEx6gT5ZLG0IKqljLl7OOPfxkeEx4wl8sqiuzYlqvtkVlAokQjFiisYZkBrx9UZUdb+8z0JFzfr6CGzf5QuFSqAgHhPeLCwgIgeMCvkDQXCcdaWlpwLjWqxu1CMG7hcZslcKttoaJusATw4bnF2ZvDV9tbkx6OBhPQ55VYNIUo/p50kNPm2Wee4mgGDCjUs4Owo5GI3+urqppX8uSymVJNN51TSiDc1ddXKKKaQTjLEdfhxfGh60XtDg2aTUNBb+Mk/KSIv9XnN4sDRfoMFA9q8yOI+B5gxUSB3bvnnunZBVW3KuXe2bm5bHZJU8tgqv+bf/2n/+p/+18FQZaVwLH3j1y6cK1SVVkmMDGeOnr0Ii8RQzt6RYmzLDLoT1w4dwLAMbWcOXDgICyK20dGePyJp67duJovrpw+Yz31FNXW1m9aPIWCrjngFqEwMphW0ktLC/nDD+yZGLvc0bWNYVWGSzS1xNoyPbmMaprclauXOjoHensCX3vhtwD0k01B2GTplRwiDRyNY1RxJGi1poFphauqgmzjggGA1ADBHEOBAlBrGnyvbhHwhzW3ywfgL0yhbsJKIcsEXuiFipmrwFwxFAosgjcZllzJFtxDVCQDllGPx+NT84uBgFKuVuGTM0v5jq725nyJpvhaTdu9az92K+PIKJiNhjxjXoyb/OL277gMgF5X1xt/jXY8sAk3X/jP6ZgO88vu7m6QolOnTgFivPzyy7eel6z3vN3hlT8xBONTOFyiDe4GZgrmCxYGk9/1JGhDSMCmV9v0fdc5RDi3mLHASJdJEoQMoCfo97kRYIYkyiLPsAxlA80rlXkPr/ikoF/muXBHV3N3d4vshb+tsSyo96pDMIqEPFvYSY2ixWxkooKFDlRC1WooB94tXOkRlbmZjFpDRQZA26Pen0C80YHG6qBJt86kgySGYtDBo2GionHpfCnZ0kExHO9RbIcG2hCJJbPZPEGzlgMLWU1lspbl0BwdDIXQNFKbzMBt/AA0zTbCTmCn1QqV2dlp2H6mVmtORIERwz3As2h6DczGYrEAtoKrHc1SoQzGKdhTqKMoKpeMTnLa29snpueKxTwK1OvpQQ1QyI+6seEaePAmTh75pOv4hRoooNWNEXRlC4froCTGzs5uIDgTYzdBNS4tTeZy6atXLqSW8z945bUHDt93Y3j04KHDkqRUq+Xz588XipnuHuXS1ZHLl0efffYZ+JNcTstkq+++e+2Zp74sKT4AJlj0YMgfizZFI4krVwiBJ4D2PvbIoVMnh9947cjI8ALIWKVi79nbLIhU747BmpZ98ukHSKret+2eVDojyiFvoM0rF/7Tf/5b2RMHFvwv/6f/ORhq03S4Ydu03NNminFbg5NAOcUQCrYDNQ9rhG1QFAZDUaZha2i3ovgWnKwp8qCHlFSuzPNM3bBDIX8uW/B65WKxgnpxOFTdRAYcOlUjQaAdhmJpljFsi0b9X4AVOxTLl1XdociKWrdsUpA8BPzeIUvlKvbw4JSi9SYv5tQ47x9+NmJpcQoozq0l1kxAtIkMA1eyxu3QvjgDdgHALlgeYLvA3Q4MDHz69vV43E12HOxG3DoJqzKYtcXFRdDJmP+St/Qu2soLsen7q8jrrDYAJqjVlsEIdoNByzAz2ZVyQRMFoqu9vbu7i7dqPAeAaOkq8NOcZEqBoFf2gKW5wNLw16iEK8cRel2vVvMgvSAKQARAGoBLAqTClqQpJpPJABgRLtDbFqAqp+vW/BwYc9lioZLPF4P+AOMOwlx1BTAsbYKYOx/LQ3FQUpZQt6kjb72bSaeAS4ByOnjPASRxLO/QLNDMqelpYKCMQ3QE/JgINCbh1g4Ut84YPCYQXNRATPY5KB5aQ8SPIgFbY5EA8kvYFuyrQj4Lt1OplLq7uvAeADUDOhz2ar2uobBuyev3+eCdsckZWL6rV68ODO5QAkGcLU26bQ5QzgsqPks1UvXufB0/v7EuWWZdyMqaUx6fln70wsNzlWIBttPv//5//8oPvzc5OZpaWiGsxcmp+eeejeXyGX8g2t07mM/llpbz+QLQN14SxaUF9YNjl1pbW8+dH8mkq7JEPfXks7FY3DJpA/Q0yXh9oVg8aVucbdgnj836xJlXX3vr5s0Jf9BrO3q5pAsetq09ns5NHz68K5Obuf/B/bMz4z6/bBOyz+f/l//iTwAzj71/9T/+xz/nBT9Fgv6mTbcxKCAdSeFOrw4KajDqJVWF5cPBqiDecKsBP2rewbptjkAeEH6atqoTVR3wF8gB8HSaEwWfHywxWlFQLwy4z3qt7AFCI4tW3WJ4xit5AZSrao3l0QEM8GLg14ahx5PN8O2wZThelGQvzXLZfK6m6vCNIF1YjFl34IwtHCvl9XpxJx3Mi3G/cBhAETA0N3p3uQH7Xzj3MY6+jcVi8DjAXUKhEK7h9elZ9t34gj3ugNeYGeE2aFuV6bl1f27lHV7/vkNhLwSxevREAsfV4fozkxOwZ3zI5mZ4lpuemtg/0CHw8JqpmxZgiyCglj+orJQBtAE0sOqQYBah3nHwtt/v1erotBCV5hGVmq45Dmp5W8gXe/t63Hy/Ok2J8J2zMwvpdH5xIZ3LGZVKrb9vwOcNcCjsEUXwIAimaBwnB/dJMw52fBMk41DCsWOn/vTf/YdsVgUcaG1WbJK658AhuD24rXyxsJxesSw075F4LBQJN2CXWtcM+FYsa7yz3iEAso2LhqSWlryyxDJ0SdcZvxfdEolMb9iQsFV4hm6KxVF1QQPlL4H0x2MxvW5KkphIxIEDXh0eGx0dvX7j2uDOnYhlMzTeJLgYNGyPRnOgO1/Hz3tQH880td1wEpRDvtraFUUOogzy2bmpSCSSz+teJfDQg48qsu/mjZFEomVk+NrNkclYLDK3sByPJx2Se+TxZylKSK0s7t0bXlxcmJ6bnl8ojoyl8vmS4o129fQLogTipOmG5WZhhyIxSQ6VcoW5mdp3/vqNVDp76NDDqlYZHbsMawhwBjpu3749K+nFw/fuhEUMB8KpdM0bjP77P//bUtFaXE5/89e/MtC/MxhILC8XZClAoRx4lKZvovolFjwOgADPA9vIgxl05swZoGlu3X3SLYLq9u1meQGWWRRR5lG5WiyVAEAr5Rp8O5BlWHoAzUgshhEQAFf2esEyAzCFP/H5/TVNBekF6AGyQTNcNNZUUyvJRAv8DASjkuKBjY9iUmt6VVLx9scVoHAPctzeFwe/wzUbPc8wNOOsOVxyDFEUV+QwTGO/3OclOpsO3CwDbg+kBeuVa9euoVZn6/qd3934xBAMU4nT4XC4NbzA6wdqocHaNqVvG17c5n37I+T96JPFYhGednp6Gt5Hjd8du6kpRlm6KPKwdqJHYNxORSh6jKRxkCNyLgErJBGkofMxhgV5tRwNu5xg0Y26atQtILkgschv6/cDFvu8MqDgzPQCTQpgwZuGA7yjo6MLjDhQA+6hhEOtdcYj1urGwdXA6DIN49Wfvnb67MVytc7xhFEnFpfKJ06eDUUT0WicZzjYh+VKFWi4IIpNiQTsgfUQvP5149ht/awSaxYc/i/MP0wLri9B0QR2Tfh8imXWvT7FseqRcNAryfC8N2/eJCmnJdl8YN/e4Rs3h4eHe/v6OYoI+Pzbt28fmZjJZTKnTp3iJam3hxM8YuNsELfJ+rk4+4XB34YjeD03QVC7ltJiuf13XPlyj0OTiQiq7uiTQNtwDH/focMBX+Dv/v5vS2X9Z2+/9/Wvf40g+VA4UTfIgD+YL1Te/MlrSwupcKjVIaT33z/NMD7L4Do6uz0eBVUE5lCCAxIEG8UIAWLWddDW3Pxy9oWvvPDwww/92f/9JyqyygmWEfv7h0iivGvHoXQq19zSuzw/K0vJS+cnf/azE47JPv74A1/72m+wnFSt6YriQ8oDH5CgTBx3RVzBgBUfdcfc3Jwie8Aqwm0JfTLqmlEqobIysDfDsajAS4DY6AiarBmWiUJ3aDczmWVIg+JYBtbdrdzPM7qG/GMUuZYrxHAiyqQPhCOiJgUjUa4iJJpaNQ1BOYD+zMwMyAnPMXADhCui2ETGBwmoD6nbDhG3v8R1vgg3sSscDqdWlrARibkwhuNfQk2JTzrAygfwwTml8CzRaBQ1gvJ4PgcWDLPmuL1b4D7gDkAPBIOo/1ijgiV5y2j87fqNurm7k9rwG/dczv0AWlTCqVbLYN1XysUAWHrBoFegDFCZhgbiCWtnG6h/mu0St9VW8JTjhnw5bo6lXSpWwMJyk0cAWRgLeU6d5aUVHDnnKhXTxT6mXK5KUsAj+upSXVG0ttZ2uDmgwyxLutYSA4wS9aZbJa1I1EDzT88v/+V/+Zt0XvNKdLVKCDRh2ATQqInJmWgsAR+cmZ0HcTRd9wdB0bZ73IjRllyXUthIadkU6RoF8lEOn46MA1iUSNgPtyXLHthvKBaQBQWDFGQ6nd6zZ080EoKnzqZXVHdg1Y3ju9takqFQsDA9f+XKFY+stLV2yV4UnYc5PnwArt/QN3e4jp83EBPEx5IrGxU8EIKBjYuLIeAnqqmovBRYPIV8ua9voFQqgd7+5q99C2Zpenr8+vWb/YODumEzvKeiah2d255+VnjztdeDkeDk1NHt2wdBt8Est7b3+AMhkBkLFdgzQMbgz4E3ofNP1AS26FeCv/Ebv17TqisrKZQNUTfQGUPZ1NRauTBlaOXJsUw2tSIp1Xc+uD49WWltiT1w+PE9uw+dO3ups6MP0Inl8EEisruwaiTdolAVVYV7AGMI3oSduLi4SOBUUrXm6k7CtIhipSp5dZTLynE5lJrEgBAmEglAE7Cs4VYx5OEDdix4OFsHl3zBEaggEvClcBGXvcJ8iPlSUdQNEDR4TOzVddx24/hqIJmAEiB+QPABuWBLgv0Ob6LyQG5WLTDo9vb2oR2DcLeNauP4ULoBJl+cAc8Ij5B2u9HAg+CWj4VC4XNoXAR3ABoApg+mCV6D+gU7CJRhgxo3DovuggivzTqFjMW1beR+wEH1xVGXb8PDE6Ggf9eOnfAlqCouHzQMVEPSdkhNq5NcHUWEUSyO3EC2GCoOoLMMR4qSRViGqoP9rsgh9yZpimTy+UJTIkZTDDZ/gMuYcA2b0jVEFEQw5KQaPDLhyqXHI9OuCwKQk0YuNBtHoWMy8t6xE0M7dl+8fN3jEWq1lcHtfQG/98knn7jnnntU0PF1c2xyoqpqgLzANQgXBBuP34hII7YwI/A70trJGHzjynJqfHRsZmqCop37Dx8iLSMaCnPIb2s3uAawe8JFbRxBASpzJZWGbYCzmWVfRBTVtra2bKG0kimMjIzAfh5kt8Nsk+tCynAw+J2v4ycVqs98oFi4Vb/EqtMeq05Uys6Ynh5lGU9rSzNMUbFQbm/r8ir+K9euLi4tvfve+/FkIhZNKj4vEOhQyOsYzNCOA4uL87pKdPcNTk7MA/EdHNjJoQQGE4hfTUdhAMh7Q5CcyOm1EmnZhx/anWwLfOc7bxhmFVZDktgPjp3UarVMen5sNBsPkeWyQxgEyRLeWNzv9Q4O7Nm966BDMJFoE8PxYPizbmg8chcYJm5m6OKxoWqaqiF/PUAqXi/LADFHn4nH46yA3BSqm9DPcgKHKrimAqEgxTCBkD+bzbI8U9NsXDVbgK1FOYZVB7Wha4CgwGNYWHpUlZFAERHLSyn4lmKpjGoSVJCHl/D5HbdGtaJINEkB4R0bG4NdOTU1NTk5CS+woYwv4gaMopLcoCqwUQIKIBoLd3d3gynW0dEBuwyn3eLj8c9TYG4ZOFIIbhImtqWlBZ6oubn5F+ItuRsWTLjyi5MasNMdZg20wQYiTGy2G7fanx9/360CSeLa/a7x5daUzuTyssKrZT27UpBFUfYIPa2DamEZHXWJAmVaNmUCXPAeHm5mcWUyvZILRxV0JEFrJFXneArUhK4atarllTnCYWmKZ1kemG8kHBMEua4boqBUykCsGcJhsplStapxrAxGvleWwIYF/eIBFmCgmDyRFwiKWDvVRXA2PTl+8sOzfYM76lolEpDvu2fHb37r14Gw9/Z0FQo52EiwVRYWFmHxwHqIRuJAvoKBMHlLcdVbZ2ndfyngWfCPRXWt0BE5YZsMTUgiFw8HZyZGgwGvrtZo0gsqzOf3h0IRx0RtlcEiBlAIB4M4fMWtigV3b/m9MsxqR1sSaJRbF6P8/pG34bc+RUbH65aN7YPVqvafeB0/x/HxWXVw50n3hYPxF5f4sGiaampqSq8UytWSLHoBhsrlUq6Q7e3tBc109IP3P/jg+NNPP4v0GEmmUqlgJHzvl+778Y9//MLXv/aXf/Wfo/GmUrkIeyGfK8KKgFiiMyUK+TRDgWBvX/fFs+c6u1uefe4p09JOnvrAsg1VtUE3Ew5YGMFicbGQI0SWBSGkCY622NHR5aZk4uknXwDBAwFWFB/O06Hp1bTJel13E93BeEfrcvbs2cWleXT4xlBatdLd2cYxLABia3NzsqXNdogLFy6cu3hpbm6BF7KIO6PalDbwuLqmszRTzKPAZLdIGmq8QripPgzFErZu1A1aYAzUoreouW7QcqHo96Iql1IyMTs9BVQg5A+AtACnliSxUCip+ng2my9XKivugPfx9MMjAJGBu4VtAlOPw1XhA0At3zuC+sDDbA8MDIC5NjQ0FIlEAJrd88bPbeAYAPcntfaaSqXSloF2RGd7x4VLFyXxF+CFIO6uRgSx5hkgXOWAw02ACONcPWy0Yv862vy3PXbb4D6GR/V4uKqm2obNMjyF3J22RdgMR+sWkcrkSzU9HPTYWo0w9e6WRE9X26kPM6Lsc9s9mIpX4AVmdGy4vb31nSNpkDPH9tTrHEmbio/jeAdsq//3L/52184DfqUdJIuwSLWiyqKseIDdEAKnVCu6xAcnFzKVslUsaXOzS9u39T/7xCPVYg4eKhGP5jJZECbUxQuYr1sTB+ueXCZNk8SuoXbdLO8dbN+xfbC/v7+7PQaaHiiVqtdNmzh79fLS/AIQednL7Rza1dnRW62qsiSuL6aB56HBjhs1j1YniqRL7oFsrVImbbNazpdKKyxRH+jpTgS9Ti2Sy6Yj27ooRH69+XwuGIrkcxlYCHxBnErT2dWh1jSWIQxdy6QXI2HvIWVXPpcuF7MXL1+1zfrkWOv2/t5YU0IvoVhI2Cf+YPijHFMSQRdaK+djy4rHz42LJKmtpNZZf4WPrkN8IregRZL02tVIVF6ZdH9+7MbwZd3GTyRDkgwqteyRUbUwo0ZzNCBULBES5R3HTx4FM/nEiRPDw8M4HqazqzuXzUYToaeee+Lb3/6rWCJ6ffgGSL4v4KUZkkP1mh1FEtVqZXlxvlYpTY5Nen2+J7787KF7Dx89epSi2WpVD0dCohiYn5utVufm54u8zJZQML0nGIm67E958cXfHBjcJXp8buct1p2BuqbV3KR5U5bB5mPgv8AeAJNhswDlpGgbjDuw9xSefvyxh+GWBrf1UyybWsncHL5huBFthknIimjoVTdKwoB/BmqqBKtJA+b6FAHUAE7KQNLiUCIPBh9pajkPR0s8OmTjKGdmcgyodCmfG5sYb29vT68sT1ercJ9TUzOmYataFWChUilh/xgAAvZimfBVOmUauhvzy5dRt1Mb6Qy1mmxKgCAdPfL+u2+/A1tm9+7dhw8ffvLJJ3mWw+dyAMfY0QHXBP5XqW4RL7zV2KyQy5afdbB0o9559upPCr8OeANNsYQkSFmC/v7ffX/X3j3p5XQ8ntgg8HdBQe6mRkQjghrHKuH/4p+b3sedH+YQa8dunCSgQJq6Bevk4QSSZTKFTLlWhckAi749Fg36FeBuflnKFvItdQMMKy9qJcMtLc01t6JClNFw1DLJUl71B4ATeDmWsIgKGGrRSPPbb72fz5ZfeuklvaZPTEy2NLfBvgWsp0jC74ukU5XhG2PzcxmKkr1efzQUDAZ8Lk+gzbqBsbKBjHhCYAM1JWIH7tkHZv7M3Dwwl56u7p6eHrf1hlEtFwmKEQSxkMujqkYcGQ5FYf8IHO9qjo3xD7eZJYQrNFXTVHjJMrTtGEByzXoNpsMjAgKQFAFyrtZQcLBZqyENAUQbaLoGjIYCS1QQed5wnXQwvF4ZHdzJ4UolvWOgb25makIWioXs3OzklUuX9/K8ovhRWirF4t5UG0Xhkwj3L3F8/K4amRqbEhaHgt+71UjQCR36iQ5bUbi4P+B97PFHpqYnksnkW2+9BewMnSyV8kj8CUvxgVSysabo2MRoJBICpegWPkedXld9qZo+MnwTOOZv/85/9a1vvVwswnxXgSGC0GTS2Q/SJ2A5wQDfu+8+sL5ld+Aq4Imm5s7Ozki4CR312JVyqYydafg43q3iCywHZTxhh7aqVrERZmg1RfQGQ4GOtpbB/m0A09MzczeuX52fnSaQd9hr2Yg1t7W00KC9DYRolmkjJy/PCzyfyxZwDxy8kV0zwYAt4RYVoVmac+utOpahAwkAi4pj6LqmptOo912xUCbdRDjTAmJTxUFpcJ1CoYAjGuEnPCZ+HzAam1Y4qQTmBf4QiDB8I1zqBz/4wcjICDwOkGKYeUVR4CIgzMB74GPZbJYXPvN4YUwSKHwo41r1lBvRXy2hFP9kPJleTvEMi33lLH+XLLYx7qZ9Jy4JSuIwLBeDcHQEzNT6wGzsnl/v1tyUCG/4larqmF87NqhilJEML2owAaUiRRM0T4ki39XdEYtHkom4XkM+TUBtt06QBEI8NjZiuL2HYVFLlUIul2/vjLmHS2XLMeEz99538PLFq+++e2zfvj1ggeYKBZBXUODwpUtLqUCIzBXLS0vLCwspRYq2JpuDwaDX68W8Hp/yIQXudhhq6B7CPcqAb4xFm9o7u1AbD46HbTk/P4+SHSxClCWtbs8tzGsobE6Mx+NYEFFZIsu4dU7IdQmdG94XeFbVNElgSMKqlitaTQWxgAcEPePGTeuimzKH6LmiAL1emJsHwhOQPLbBlEpFFeiWIIClV63WZMVXB/O4prI02dnVvn2gf25h6erNSWBVpkEEIuHdu/cR7inlFy1I8xc4NpSJafwXrOxdu3ahttPl8rFjx1544QUwkwFhAYaAi8GcAygDAHV1dcFsu74dGh+QYmtjYWHh+vXrIBLPPfcc/Ba3mOnr64M1SqVSIHgPPvggsMgdO3bggE4AXCxXDM1h/ynq7uoa4xjFGp0QiDVD03RLpF++fBlAClWCruo0VeLn58fHxwG84LbPXrhw+szZiakp2K+CzDoGOjETPR5dq+lm3XQImkOISLmnytiFjVqxMDTtrMICgC7lMKgjoYbC3JB6Qhucphgu4JGBDpuunxeUMY0OqWnGEQxDx2WnkFZw07UwJsADet1BulEc8IA4mgL2FK5egktbLC8vX7169Uc/+hH83L9//4EDB3AILPbGwAX5zcp0/2KHvaGktbsRgb0vr6xYhJMrFhR/YHpuHijNLyRy424gvIEOOFMZ5yOi/MW13BhyXaGsDWj7c1CYJGCRQOqQzicdUL+mqeeBexQK+UqJAqynnVAwEI2G4/GoIHBqtRSPhDOZDHzetiWwWQD4QPjUahWkMHM5BWoTbgF0eLFQJUitKR4b2OZ97itPf/u//Pi73/3uyy+/HA4DIUUOMklSwAgz6tbKSkaWvG1tHjCbYAfis1q4Pq6MAT+xBbCeBeMtgXGqra1N01D2A2wMRCpAhbLoz+cXUtPT07pOSAKJnTaoQ6haY1Ebuk2M981fo1BQ1LmLo

Læs flere gamle nyheder........

E-mail til: Anders Borgen

Snail mail til:
Agrologica, Houvej 55, DK-9550 Mariager, Denmark (før 1.1.2006 var det nr. 51)
Telefon: (+45) 5581 3518

 

Vort motto er:
"
Det hjælper ikke at sætte farten op, hvis du kører i den forkerte retning!"