Turn to English

Agrologica

Gamle nyheder, som ikke længere står på Agrologicas forside:

8. juli 2010 kl 13.00-16.00 afholdes der rundvisning i kornmarken i Hou ved Mariager. Alle er velkomne. I år dyrker jeg lidt over 1000 forskellige linier af korn, så hvis man søger forskellighed indenfor korn, er dette stedet, hvor man kan finde det. Nøgen purpurfarvet gaffelbyg, zanduri-hvede og forsøg med stinkbrand-resistens i spelt er blot nogle af de sorter og projekter, man kan se og høre om. Efter rundvisningen bliver der en fælles diskussion om økologisk planteforædling med udgangspunkt i et oplæg, som kan downloades her. Arrangementet gennemføres i samarbejde med Økologisk Landsforening, Bageriet Aurion. Og Projekt Gamle Danske Kornsorter på Mørdrupgård.

Juni 2010: I uge 24 deltager jeg i XVIth Biennial Workshop on the Smuts and Bunts i Canada. Mine indlæg fremgår af Publikationslisten.

Januar 2010: Der har været forrygende travlt i den forgangne tid, så det er længe siden der har været tid til at opdatere hjemmesiden. Som det fremgår af listen over projekter, så er Agrologica involveret i en række nye projekter om økologisk planteforædling især indenfor kornområdet, og også 2010 bliver et travlt år. Efterhånden som den monopolkapitalistiske såsædsindustri tromler derudaf med deres gensplejsning og agrokemiske lappe-løsninger, så stiger behovet for at redde se sidste naturlige plantesorter, og for udvikling af sorter til økologisk dyrkning baseret på biodiversitet og uafhængighed. Når næsten ingen andre vil, så er der masser at tage fat på for et lille firma som Agrologica.

Agrologica er med til at arrangere et nordisk seminar den 17-18. november 2008 om plantegenetiske ressourcer (juni 2008)

Bevarelsen af Nordens plantegenetiske ressourcer har hidtil ligget i regi af NordGen (tidligere Nordisk Genbank) og visse nationale institutioner, mens kulturhistoriske informationer om have- og landbrug er varetaget af museer og nationale biblioteker. I fremtiden bliver der derfor stigende grad behov for at koble informations- og bevaringssystemerne sammen. Seminaret vil informere om de seneste tendenser i anvendelsen af plantegenetiske ressourcer, og der
lægges op til diskussion om muligheden for at forbedre samarbejdet mellem de forskellige institutioner. Seminaret skal således ses som startskuddet for etableringen af nye tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejdsformer og informationssystemer i Norden indenfor det kulturhistoriske og plantegenetiske område.
Seminaret afholdes på Nordisk Lejrskole i Hillerød nord for København fra mandag den 17. november kl 12.00 til tirsdag den 18. november kl. ca 15.00. Seminaret arrangeres af Plantedirektoratet i samarbejde med bl.a. Dansk Landbrugsmuseum og NordGen.. læs mere.....


Agrologica åbner dørene den 2. juli 2008

Der afholdes markvandring i Hou ved Mariager, hvor Agrologica dyrker de mange spændende kornsorter, og som vurderes og krydses med henblik på at skaffe nye korn sorter. læs mere..... Senere på sommeren, den 23 juli, afholdes også markvandring på Mørdrupgård på Sjælland med fokus på de gamle kornsorter.


Agrologica øger satsningen på planteforædling (november 2007)

Økologisk jordbrug er hidtil blevet henvist til at anvende de sorter, som såsædsfirmaerne og de konventionelle planteforædlere tilbyder. Derfor er udbuddet af sorter, der er specielt tilpasset vilkårene i økologisk jordbrug begrænset. Der bliver således ikke forædlet vårhvede og vinterhavre til det danske marked, fordi det alligevel kun er økologerne der ville dyrke disse sorter. Agrologica vil derfor opstarte planteforædling af bl.a. vinterhavre, spelt med resistens overfor stinkbrand, flerårige kornarter, purpurhvede m.v. læs mere....


Agrologica arbejder for genetisk diversitet (august 2007)

De fleste kornarter er selvbestøvende. Det medfører, at når man skal lave en ny sort, krydser man to planter og udvælger den bedst egnede. I en mark med sortsren hvede, byg eller havre er alle planter på denne måde fuldstændig genetisk ens. Hektar efter hektar står genetisk ens planter skulder ved skulder. Det er en helt ekstrem form for monokultur, som er helt unaturlig. Agrologica er derfor gået i gang med at udvikle et system, hvor korn kan dyrkes i populationer, hvor stort set alle planter er genetisk forskellige. Det giver mange fordele. læs mere....


Agrologica undersøger nye afgrøder (juni 2007)

Hvor er afgrøderne i dansk landbrug dog kedelige.... Der kunne dyrkes mange andre spændende afgrøder. Agrologica er derfor begyndt at undersøge dyrkningspotentialet af alternative kornarter. det drejer sig blandt andet om purpurhvede, sukkersorghum, flerårig hvede og mange andre arter. læs mere....

E-mail til: Anders Borgen

Snail mail til:
Agrologica, Houvej 55, DK-9550 Mariager, Denmark (før 1.1.2006 var det nr. 51)
Telefon: (+45) 5581 3518

 

Vort motto er:
"Det hjælper ikke at sætte farten op, hvis du kører i den forkerte retning!"