Opdateret december 2012


Projekt: Økologisk Fuldkorn


Projektholder: Institut for Anvendt Økologi

Projektleder: Anders Borgen

Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug og Erhvervsudviklingsordningen under Landdistriktsprogrammet

Projektperiode: 2012


Projektet er afsluttet og afrapporteret til en administrativ slutrapport og en faglig beskrivelse af de gennemførte undersøgelser.