Anders Borgens

Publikationsliste / List of publications

Please find below links to the major part of manuscripts published by or about Anders Borgen from Agrologica. Some of the articles have been edited after submission, and may therefore differ from the original manuscript.

Her finder du en oversigt over størstedelen af de artikler, som Anders Borgen fra Agrologica har skrevet gennem tiden, eller som er skrevet om ham. Linkene for hver publikation henviser til en tekst, som ligner den, der er publiceret. Det er ikke i alle tilfælde den nøjagtige kopi af den trykte version. Artiklen kan være redigeret efter indelsendelsen til tidskriftet, og det er ikke i alle tilfælde, at rettelserne er kommet med i den version, jeg har lagt på nettet. Men den ligner.

Publikationslistens indholdsfortegnelse: 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 og tidligere


2018

Borgen, A., G. Backes, K-J Müller and H Spieβ 2018: Strategic use of virulence pattern to develop genetic markers for resistance to common bunt (Tilletia caries) in wheat. Abstract of the XX international Workshop on Smuts and bunts. Ed.: David Hole, Utah State University. P 24-25

Borgen, A., G. Backes, K-J Müller, A. Gallehr, B. Scherrer and H Spieβ 2018: Identifying resistance genes in wheat against common bunt (Tilletia caries) by use of virulence pattern of the pathogen.. 69. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, 19-21th November 2018, HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Österreich.

Borgen, A. J Svensson and L. Wiik 2018: Evaluation of Nordic heritage varieties and NILs for resistance to common bunt (Tilletia caries syn. T.tritici). Abstract of the XX international Workshop on Smuts and bunts. Ed.: David Hole, Utah State University. P 19-23

2017

Steffan, P.; A.M. Torp; A.Borgen; G.Backes; S.K. Rasmussen (2017): Mapping of common bunt resistance gene Bt9 in wheat. Theoretical and Applied Genetics DOI: 10.1007/s00122-017-2868-6

2016

Borgen, A. 2016: De nye regler for handel med frø. Praktisk Økologi. Juni 2016

MASCHER, F., A.BORGEN, V. DUMALASOVA, K.-J MÜLLER, D. HOLE, F. DELL’AVO, Ž. LIATUKAS, A. E. MÜLLNER, T. HENRIKSON, A. PREGITZER, E. M. AL-MAROOF, A. MORGOUNOV 2016: Multilocal resistance assessment against common bunt of wheat (Triticum aestivum). 67. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, 21.-23. November 2016, HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Österreich. p37-38.

Borgen, A. 2016: Screening wheat varieties for resistance with purified virulence races of common bunt (Tilletia caries). Abstract of the XIX international Workshop on Smuts and bunts. Ed.: Alexey Morgounov Hafiz Muminjanov P 27-30

Rasmussen, S.K., P. M. Steffan, A.M.Torp, A. Borgen, G.Backes: Mapping resistance genes for common bunt in wheat. Abstract of the XIX international Workshop on Smuts and bunts. Ed.: Alexey Morgounov Hafiz Muminjanov p: 6-10

Mascher, F, A. Borgen, V. Dumalasova, K-J Müller, D Hole, F. dell’Avo, Ž.Liatukas, A.E.Müllner, T.Henrikson, A.Pregitzer, E.M. Al-maroof, and Alexey Morgounov 2016: Multilocal resistance assessment against common bunt of wheat genotypes Abstract of the XIX international Workshop on Smuts and bunts. Ed.: Alexey Morgounov Hafiz Muminjanov p: 11

Weedon O., S. Brumlop, S.Heinrich, A Boening, M Elsner, MR Finckh, E Lammerts van Bueren, E Nuijten, M M. Messmer, J P Baresel, I Goldringer, P Mikó, M Megyeri, A Borgen, S Rasmussen, B Pearce and M Wolfe 2016: Agronomic performance of two generations (F 12 and F 13 ) of thirteen winter wheat composite cross wheat populations with differing cultivation histories in 2014/15. Abstact of the 20th General Congress: Plant breeding – The art of bridging Science to life. Zürich 29th August – 1st September 2016

NN 2016: Kornforædler tog også pris. Nordjyske Stifttidende 13. marts 2016 side 8

NN 2016: Borgen kåret til økologisk frontløber. Mariager Avis 23. marts 2016 side 6.

Borgen, A. 2016: Hækkerup fordrejer de agroøkonomiske fakta. Netportalen www.gylle.dk Udgivet januar 7, 2016

2015

Borgen, A. 2015: Improving quality and health in diverse populations of wheat. Abstracts of the COBRA Final conference, 24-25th November 2015, Vingstedcenteret, Denmark. pp. 12-14

Borgen, A. 2015: Purifying virulence races of common bunt (Tilletia caries) to identify resistance genes in wheat. Abstracts of the COBRA Final conference, 24-25th November 2015, Vingstedcenteret, Denmark. pp. 32-34

Borgen, A. 2015: Politisk spin om brødkorn, kvælstof og protein. Global Økologi juni 2015 side 9. Artiklen er identisk med: Borgen, A. 2015: Spin om brødkorn, kvælstof og protein Web-avisen Orgganic Today 2. juni 2015.

Borgen, A. 2015: Udviklingstendens i kornets protein-indhold. Tidskriftet Agro nr 2 februar 2015 side 26-29.

Borgen, A. 2015: Gødes efter hvis behov? Debatindlæg i Jyllandsposten 17.01.2015

2014

Borgen, A. 2014: Debat i Altinget 2014.

Borgen, A. 2014: Det konventionelle landbrug er på tålt ophold. Global Økologi nr. 2 side 11.

Borgen, A. 2014: Østjyske kornsorter. Raport til Østjyllands Spisekammer. 9 sider

Borgen, A. 2014: Økologisk planteforædling holder hus med vores ressourcer. Global Økologi nr. 2 side 11.

Borgen, A. 2014: Virulence pattern in Danish races of common bunt (Tilletia caries) Common Bunt. Proceedings of the SOLIBAM Congress 2014, ‘Diversity strategies for organic and low input agricultures and their food system’ 7-9 July, Nantes, France

Borgen, A., P.Steffan and S. Rasmussen 2014: Manipulating protein content in diverse populations using NIRS single seed sorting. Proceedings of the SOLIBAM Congress 2014, ‘Diversity strategies for organic and low input agricultures and their food system’ 7-9 July, Nantes, France

Borgen, A. 2014: Virulence pattern in Danish races of common bunt (Tilletia caries). Abstract from the 7th ISTA Seed Health Symposium 12-14th June 2014.

Borgen, A. 2014: Does Thule III have resistance gene Bt-13? Abstract for the Proceedings of the XVIII Biennial International Workshop on the Smuts and Bunts Tune/Copenhagen 3rd-5th February 2014.

Borgen, A. 2014: The Effect of Spore Origin when Screening for Resistance against Common Bunt. Abstract for the Proceedings of the XVIII Biennial International Workshop on the Smuts and Bunts, Tune/Copenhagen 3rd-5th February 2014.

Borgen, A. and O.S. Lund 2014: Effect of treating seeds infected with an aqueous agave extract in order to control common bunt in wheat and loose smut in barley. Abstract for the Proceedings of the XVIII Biennial International Workshop on the Smuts and Bunts, Tune/Copenhagen 3rd-5th February 2014.


Steffan, P, G.Backes, S.Rasmussen and Borgen, A. 2014: Genome Wide Association Study for Common Bunt Resistance in Wheat and Creation of Common Bunt Resistant Composite Cross Populations Abstract for the Proceedings of the XVIII Biennial International Workshop on the Smuts and Bunts Tune/Copenhagen 3rd-5th February 2014.

Steffan, P, S.Bode Andersen, A.M.Torp, Borgen, A. 2014, S.Rasmussen, E.Tybirk and G.Backes: Mapping of Common Bunt Resistance Gene Bt9 in Hexaploid Wheat Abstract for the Proceedings of the XVIII Biennial International Workshop on the Smuts and Bunts Tune/Copenhagen 3rd-5th February 2014.

Borgen, A. 2014: The Effect of Spore Origin when Screening for Resistance against Common Bunt Abstract for the Proceedings of the XVIII Biennial International Workshop on the Smuts and Bunts Tune/Copenhagen 3rd-5th February 2014.

Borgen, A. 2014: Biodiversiteten kan nedsætte pesticidforbruget. Tidskriftet Agrologisk Agro februar 2014 side 8-10.


2013

Kjøller, E: Fødevareforskeren høster med saks. Nordjyske Erhvervsliv side 10-11. Tirsdag 13. august 2013

Borgen, A. 2013: Økologisk planteforædling. Klumme i Økologi og Erhverv, den 22. februar 2013

Borgen, A. 2013: Slutraport for projektet “Økologisk Fuldkorn”. Faglig del. Intern rapport. 12 sider.

Borgen, A. 2013: Improved quality and disease management in diverse populations. International Symposium on Evolutionary Breeding in Cereals. Aston University, Birmingham - Monday the 21st of January 2013

Steffan, Philipp Matthias; Borgen, A.; Backes, G.M. S.K.Rasmussen (2013). Common bunt resistant wheat composite cross populations. Abstract from International Symposium on Evolutionary Breeding in Cereals, Birmingham, United Kingdom. Monday the 21st of January 2013

Steffan P, Borgen A, Backes G, Rasmussen S (2013 in press): BIOBREED – Resistance to common bunt in organic plant breeding. Tagungsband der 63. Jahrestagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs.

Borgen, A. 2013: Nyt nordisk korn. Kapitel i Almanak 2013 udgivet af Erantis. 20 sider

Steffan P, Borgen A, Backes G, Rasmussen S (2013 in press): Association Mapping for Common Bunt Resistance in Wheat. Plant Biotech Denmark Annual Meeting 31st January - 1st February 2013

2012

Todd Oppenheimer 2012: Our Daily Bread. Artikel med interview af bl.a. Anders Borgen. Whole Living august 2010.

Borgen, A. og P.Grupe 2012: Gamle kornsorter - en rapport om deres historie og om anvendelsen i økologisk landbrug. Slutrapport om kornprojekterne på Mørdrupgård 2006-12. 43 sider.

2011

Beta, T, Qiu, Y, Liu, Q, Borgen, A. (2011). Extracts from Purple Wheat (Triticum spp.) and their antioxidant effects. In V. R. Preedy, R. R. Watson, V. B. Patel (Editors), Nuts & Seeds in Health and Disease Prevention (1st ed.) (pp 959-966). London, Burlington, San Diego: Academic Press is an imprint of Elsevier.

Steffan, P., A. Borgen, M. Lazzaro, G. Backes, A.M.Torp and S.K. Rasmussen 2011: Marker assisted breeding and mass selection of wheat composite cross populations. Organic Plant Breeding: What makes the difference? ECO-PBs 10 year's Anniversary Conference, Frankfurt, 3rd and 4th November 2011. p 50-51.

Borgen, A 2011: EU’s frølovgivning er ødelæggende for økologisk dyrkning Maskinbladet 8. april siden 11

Borgen, A 2011: Vi har brug for gamle sorter. Debatartikel i Frøavleren nr. 4 side 14.

2010

Borgen, A 2010: Anders Borgen forædler flerårige kornsorter – til fremtidens permakulturlandbrug. Tidsskrift for permakultur 1:24-27

Borgen, A., P.Grupe and N.Y.Karlov 2010: Yield performance in heritage spring wheat and barley varieties in organic farming. Abstract for EUCARPIA 2nd Conference Breeding for resilience: A strategy for organic and low-input farming systems?" 1-3 December 2010, Paris, page 27-30.

Borgen, A. 2010 and R.Andersen: Participatory plant breeding in Denmark. Abstract for EUCARPIA 2nd Conference Breeding for resilience: A strategy for organic and low-input farming systems?" 1-3 December 2010, Paris, page 144

Borgen, A. 2010: Breeding for bunt resistance in organic wheat and spelt. Abstract for EUCARPIA 2nd Conference Breeding for resilience: A strategy for organic and low-input farming systems?" 1-3 December 2010, Paris, page 34.

Nina Bjerglund Andersen og T. Hagen Hansen: Lige på Kornet. Interview med bl.a. Anders Borgen i Tidsskriftet Gastro, Oktober 2010.

Kaj Lund Sørensen 2010: Pas på den ensrettede planteforædling. Referat af kronik i Politikken. Effektivt Landbrug 23. september 2010 side 5.

Borgen, A. 2010: Pas på den ensrettede kommercielle planteavl. Kronik i Politikken 22. september 2010. 2. Sektion side 9-10.

Kaj Lund Sørensen 2010: Grovvareselskaberne kritiseres for at bejdse alt såsæd. Effektivt Landbrug 1. juli 2010 side 7.

Kaj Lund Sørensen 2010: Børster erstatter bejdsning. Effektivt Landbrug 17. juni 2010 side 5.

Anette Echholdt 2010: Monokulturer bør afløses af større diversitet i afgrøderne. Interview med Anders Borgen i Grovvarenyt 33:6-8

Borgen, A. 2010: Oplæg om økologisk sortsudvikling. Økologisk Landsforening. Internt notat marts 2010. 25 sider

Borgen, A. and L.Kristensen 2010: Spore contamination of Tilletia tritici in seed lots as affected by field disease incidence. Abstract for the XVIth Biennial Workshop on the Smuts and Bunts in Lethbridge, 14-19th June 2010, Alberta Canada

Borgen, A. 2010: Resistance to common bunt (Tilletia tritici) and rust (Puccinia sp.) in hulled wheat. Abstract for the XVIth Biennial Workshop on the Smuts and Bunts in Lethbridge, 14-19th June 2010, Alberta Canada. Poster presentation.

Borgen, A., S.Rasmussen and G.Backes 2010: BIOBREED – a new project on marker assisted population breeding in wheat with resistance to common bunt. Abstract for the XVIth Biennial Workshop on the Smuts and Bunts in Lethbridge, 14-19th June 2010, Alberta Canada

2009

Anette Echholdt 2009: Selvstændig forsker. (Portrætartikel om Anders Borgen i serien Job & Karriere). Jord og Viden 12:16-17

Per Henrik Hansen 2009: Nu kommer den økologiske hvede. Økologi og Erhverv nr 444 27. november 2009 side 10. Også trykt under titlen ”Klar til start for økologisk planteforædling ” i Økologi og Erhverv på kongressen side 4.

Borgen, A. 2009: Kornets historie. I: Årbog nr.5 fra Dansk Landbrugsmuseum. Side 79-93.

Borgen, A. 2009: Alternativ sortsforsyning Konferencebilag til Mellem Niche og Norm”, Økologikongres 18.-19. november 2009.

Borgen, A. 2009: Present and future system organisation of organic plant breeding. Proceedings of the 1st International IFOAM Conference on Organic Animal and Plant Breeding, Sante Fe, New Mexico.

Liu Q, Qiu Y, Borgen A, and Beta T: Comparative evaluation of phytochemical profiles and identification of flavonoids in cereal grains. AACC International Annual meeting, Baltimore September 13-16, 2009. p. 54

Borgen, A. 2009: Økologisk planteforædling til forbedring af biodiversiteten i agerlandet. English summery: Organic plant breeding to increase agricultural biodiversity. Proceedings of the 1st Nordic Organic Confrence, Göteborg 18-20 May 2009 side 136-140.

Borgen, A. and P.Grupe 2009: Field trials shows minor effect of modern plant breeding on grain yield of spring wheat at organic agriculture conditions. Proceedings of the 30th Nordic Cereal Conference, Copenhagen 15-17th June 2009

2008

Borgen, A. 2008: Brug af eget såsæd i økologisk jordbrug. Økologisk Planteavlsberetning Ed. Jesper Hansen side 17-22.

Borgen, A. 2008: Bliv din egen planteforædler. Økologisk Planteavlsberetning Ed. Jesper Hansen side 23-24.

Borgen, A. 2008: En ny start for dansk brødhvedeproduktion Prisopgave indsendt til Stiftelsen Hoffmannsgave 16 sider.

Birgitte Søndersgård 2008: Jagten på nye korntyper med gamle dyder. LandboØst uge 32-2008 side 4

Borgen, A. 2008: Øl skal serveres med en god historie. ØlentusiasteN Februar 2008 42:26-27

Borgen, A. 2008: Glemte værdier i gamle dansk maltsorter. ØlentusiasteN Februar 2008 42:28-29

Nielsen, Karen Munk 2008: (Tre artikler om Agrologica og Anders Borgen): Functional food på økologisk. Økologisk Jordbrug nr 404 side 16. Diversitet i baghaven. Økologisk Jordbrug nr 404 side 17. Lav din egen såsæd. Økologisk Jordbrug nr 404 side 172007

Nielsen, Eva 2007: Mød en forsker i Hou. Hobro Avis årgang 55 nr. 32 side 1.

Nielsen, Eva 2007: Økologisk forsker med speciale i korn. Hobro Avis årgang 55 nr. 32 side 6.

Borgen, A. 2007: Økologisk korn til malt. ØlentusiasteN December 2007 41:24-27

Borgen, A., P.Grupe and H.Larsson 2007: Maintenance breeding of conservation cereal varieties. Proceedings of the EUCARPIA Symposium Plant breeding for organic and sustainable, low-input agriculture: Dealing with genotype-environment interactions, Wageningen, 7 – 9 November 2007. Page 51.

Borgen, A. 2007: Diversifying cereal production. Proceedings of the SUSVAR Workshop on Varietal characteristics of cereals in different growing systems with special emphasis on below ground traits, Velence, Hungary, 29 May to 31 May 2007. Page 128-131

Borgen, A. 2007: Havre i fortid og nutid. Intern Rapport.

Borgen, A. 2007: Danmark er et U-land. Økologisk Jordbrug nr. 386 side 13 Juni 2007.2006

Borgen, A. 2006: Introductory considerations on crop diversity. Proceedings of the COST SUSVAR workshop on Cereal crop diversity: iImprications for production and products 13-14 June 2006, La Besse, France Ed: H.Østergård and L.Fontaine p 8-11

Borgen, A. 2006: Kommentar til Hoppyhøns skal holdes inde , Debatforum på foreningen Praktisk Økologi's hjemmeside den 27.2.2006

Borgen, A. 2006: Muligheder for bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme i økologisk udsæd. Sammendrag af indlæg Plantekongres 2006 Ed: Sonja Graugaard & Henny Rasmussen. ISBN: 87-984996-8-8. side 372-4

Nielsen, B.J., H.Pinnschmidt, H.Wolffhechel, A.F.Justesen og A. Borgen 2006: Udsædsbårne sygdomme i økologisk såsæd - betydning og skadetærskler.Sammendrag af indlæg Plantekongres 2006 Ed: Sonja Graugaard & Henny Rasmussen. ISBN: 87-984996-8-8. side 368-9

2005

Borgen, A. 2005: Kornrensning mod meldrøjer. Klumme i Økologisk Jordbrug. 342:8 26. august 2005.

Borgen, A. 2005: Størrelsessortering kan forbedre sundheden i økologisk såsæd. FØJO-e-nyt nr 4.

Borgen, A. 2005: Børsterensning kan reducere stinkbrand i hvede. FØJO-e-nyt nr 4.

Borgen, A. 2005: Removal of bunt spores from wheat seed lots by brush cleaning. ICARDA Seed Info. no. 29, July 2005

Borgen, A. 2005: Brush cleaning to remove fungal spores from seed lots. Abstract Booklets. ISTA, 5th SHC Seed Health Symposium, Angers France 10th -13th May 2005 p.21

Borgen, A., N.Krebs and C.Langkjær 2005: Novel development of heat treatment techniques for seed surface sterilisation. Abstract Booklets. ISTA, 5th SHC Seed Health Symposium, Angers France 10th -13th May 2005 p.28 View poster2004

Borgen, A. 2004: Control of seed borne diseases in organic seed propagation. Proceedings of the First World Conference on Organic Seed. Challenges and Opportunities for Organic Agriculture and the Seed Industry. July 5-7th, FAO Headquarters, Rome Italy. ISBN 3-934055-38-9. 1:170-171

Borgen, A. 2004: Strategies for regulation of seed borne diseases in organic farming. Seed Testing International - ISTA News Bulletin 127:19-21.

Borgen, A. 2004: Organic seed treatment to control common bunt (Tilletia tritici) in wheat. Seed Testing International. - ISTA News Bulletin 128:8-9.

Borgen, A. 2004: Organic seed treatment to control common bunt (Tilletia tritici) in wheat.ISTA Seed Symposium, Abstracts. Budapest, Hungary, 17-19th May, 2004. ISBN 3-906549-44-6. page 102003

Borgen, A. og L. Kristensen 2003: Macroscopic leaf symptoms in wheat infected by Tilletia tritici. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. 110(5):432-436

Borgen, A. 2003: Seed separation to control barley loose smut (Ustilago nuda). Abstact. Healthy seed for healthy crop. 2nd International Seed Health Conference, Poznan, Poland 16-18 September 2003. Page 27-28.

Borgen, A. unpublished: Seed separation to control barley loose smut (Ustilago nuda). Full paper. unpublished. Writen for: 2nd International Seed Health Conference, Poznan, Poland 16-18 September 2003.

Borgen A. 2003: Projekt ensilering. Dansk Fåreavl 68(6):10-11. Also published in: Texas klubblad 2003(1):3-4

2002

Borgen A., A.-M. D. Gustavsson, J. Kieksi, T. Johnsen, R. Andersson and R. Eriksen 2003: Organic seed in the Nordic countries. TemaNord:588. 64 pages

Borgen A., A.-M. D. Gustavsson, J. Kieksi, T. Johnsen, R. Andersson and R. Eriksen 2002: Factors affecting the development of the organic seed sector. In: K.P.Wilbois (ed.): proceedings of the European Symposium: 'Organic Seed Production and Plant Breeding - strategies, problems and perspectives', Berlin, 21-22/11-2002

Borgen, A. 2002: Control of seed borne diseases in organic cereals and legumes. Abstracts of the 4th ISTA - PDC seed health symposium: Healthy seeds, the basis for sustainable farming. Wageningen, Netherlands, 29th April-1th May 2002. Page 18.

Borgen, A. 2002: Organic seed production and seed regulation. Full paper from the proceedings of the International Scientific and Practical Conference: Scientific aspects of organic farming. 21-22th March 2002, Jelgeva, Latvia.

Borgen, A. 2002: Organic seed production and seed regulation. Book of abstracts. International Scientific and Practical Conference: Scientific aspects of organic farming. 21-22th March 2002, Jelgeva, Latvia.. Page 17.

2001

Borgen, A. 2001: Regulering og bekæmpelse af af udsædsbårne sygdomme. Kapitel 6 i Vidensyntesen ”Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug” Ed: B.Nielsen og L.Kristensen. FØJO-rapport.  

Borgen, A. 2001: Holdninger til landbrug og miljø. Kapitel 1 i: J.Lund-Larsen og J.Bergman (Ed): Rapport om økologisk og bæredygtig udvikling. SiD ISBN 89895-51-7. Side 7-12

Borgen, A. 2001: Potentialet for økologisk omlægning. Kapitel 2 i: J.Lund-Larsen og J.Bergman (Ed): Rapport om økologisk og bæredygtig udvikling. SiD ISBN 89895-51-7 Side 13-22

Borgen, A. 2001: Landets brug. Kapitel 3 i: J.Lund-Larsen og J.Bergman (Ed): Rapport om økologisk og bæredygtig udvikling. SiD ISBN 89895-51-7 Side 23-29

Borgen, A og L.Kristensen 2001: Spiringsvitalitet af økologisk såsæd. Kapitel 7 i Vidensyntesen ”Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug” Ed: B.Nielsen og L.Kristensen. FØJO-rapport.

Dromph, K og A.Borgen 2001: Reduction of viability of soil borne inoculum of common bunt (Tilletia tritici) by collembolans. Soil Biology and Biochemistry, 33(12-13):1791-1795

Borgen, A 2001: Strategier til bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme. Ekologiskt Lantbruk - Sammenfattninger av föredrag og postrar. Centrum för Uthålligt Lantbruk. Ultuna. 134-139.

Borgen, A. og L. Kristensen 2001: Effect of seed treatment with milk powder and mustard flour in control of common bunt (Tilletia tritici) in wheat and stem smut (Urocystis occulta) in rye In: Proceedings from BCPC Symposium No. 76: “Seed Treatment: Challenges & Opportunities”, eds. A. J. Biddle. BCPC, Farnham, 141-150

Borgen, A. og B.J.Nielsen 2001: Effect of seed treatment with acetic acid in control of seed borne diseases. In: Proceedings from BCPC Symposium No. 76: “Seed Treatment: Challenges & Opportunities”, eds. A. J. Biddle. BCPC, Farnham, 135-140.

Borgen, A. og L. Kristensen 2000: Macroscopic leaf symptoms in wheat infected by Tilletia tritici. Appendiks 1 i: Borgen, A.: Hvedens stinkbrand - en udfordring for principperne for økologisk jordbrug. Ph.D.-afhandling. ISBN: 87-988060-0-9.

Kristensen, L. og A. Borgen 2001: Reduction of spore spread of common bunt (Tilletia tritici) via combining equipment Biological Agriculture and Horticulture 19:9-18. Også trykt i: Borgen, A.: Hvedens stinkbrand - en udfordring for principperne for økologisk jordbrug. Ph.D.-afhandling. ISBN: 87-988060-0-9. Appendiks 2.

Priesholm, M. 2001: Hængekøjeøkologi. Økologisk Jordbrug nr.? side?

2000

Kristensen, L og A. Borgen: Water based thermo terapy in control of common bunt in wheat. Appendiks 4 i: Borgen, A.: Hvedens stinkbrand - en udfordring for principperne for økologisk jordbrug. Ph.D.-afhandling. ISBN: 87-988060-0-9. Side: 87-104. Også trykt i: L.Kristensen: Seed quality in cereals in organic agriculture. Ph.D.-thesis, KVL 2001.

Borgen, A. og L. Kristensen: Milk powder seed treatment to control common bunt (Tilletia tritici) in wheat. Appendiks 5. I: Borgen, A.: Hvedens stinkbrand - en udfordring for principperne for økologisk jordbrug. Ph.D.-afhandling. ISBN: 87-988060-0-9. Side: 105-120

Borgen, A. 2000: Stinkbrand kan styres. Økologisk jordbrug. 226:11

Borgen, A. 2000: Stinkbrand resulterer i store tab. Økologisk jordbrug. 226:11

Nielsen, B., A.Borgen and L.Kristensen 2000: Control of seed borne diseases in production of organic cereals. The Brighton Conference - Pest and Diseases 2000 (1), 171-176

Borgen, A.: Hvedens stinkbrand - en udfordring for principperne for økologisk jordbrug. Ph.D.-afhandling. ISBN: 87-988060-0-9

Borgen, A. og L. Kristensen 2000: Seed borne diseases - a challenge for organic cereal production. Proceedings from IFOAMs 13th International Scientific conference, Basel 2000.

Borgen, A. 2000: Winter cereals under-sown in spring crops - an ecological way to reduce soil tillage. Proceedings from IFOAMs 13th International Scientific conference, Basel 2000.

Borgen, A. 2000: Perennial survival of common bunt (Tilletia tritici) in soil under modern farming practice. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. 107(2):182-188. Også trykt i:  Borgen, A.: Hvedens stinkbrand - en udfordring for principperne for økologisk jordbrug. Ph.D.-afhandling. ISBN: 87-988060-0-9. Appendiks 3.

Borgen, A. and M.Davanlou 2000: Biological control of common bunt (Tilletia tritici) in organic farming. Journal of Plant Production.Journal of Crop Production 3(5):159-174. Også udgivet som i bogform i: "Nature Farming and Microbial Applications", Ed: H.L. Xu , J. F. Parr og H. Umemura. Haworth Press Inc., New York. ISBN: 1-56022-082-1 / ISBN:1-56022-083-X , side 159-174. Også trykt i:  Borgen, A.: Hvedens stinkbrand - en udfordring for principperne for økologisk jordbrug. Ph.D.-afhandling. ISBN: 87-988060-0-9. Appendiks 6 p. 121-136.


1999

Borgen, A. (1999): Vintersæd etableret som udlæg i dæksæd. Forskningsnytt om Økologisk Landbruk i Norden. 6:6-8

Borgen, A. 1999: Husdyrenes rolle på øko-bedriften. Økologisk jordbrug. 186:15

Borgen, A. 1999: The influence of the world view on the research process. Unpublished

Borgen, A. 1999: Dansk øko-kontrol bør godkendes af IFOAM Økologisk jordbrug. Januar 1999

1998:

Borgen, A. 1998: Tidsler - en gave fra himlen. Økologisk jordbrug 180:12

Borgen, A. 1998: En forskers erfaringer. Forskningsmetodik i økologisk jordbrug. Bilag til workshop om forskningsmetodik i økologisk jordbrug. Danmarks Jordbrugsforskning 27/10-1998 side 32-33.

Borgen, A. 1998: Har holdningen til økologisk jordbrug konsekvenser for valget af forskningsmetoder? Landbruksøkonomisk Forum 15(3):51-56

Borgen, A. 1998: Research in organic agriculture - contribution to the illumination of the anatomy of scientific reductionism. Poster presentation at the 12th International Scientific Conference on Organic Farming. IFOAM, Argentina 1998.

Borgen, A. 1998: Seed treatments in control of common bunt in ecological agriculture. Poster presentation and Abstract for the proceedings of the 12th International Scientific Conference on Organic Farming. IFOAM, Argentina 1998. p. 96

Borgen, A. 1998: Designing standards based on the fundamental principles of ecological plant protection. Oral presentation and abstract for the proceedings of the 12th International Scientific Conference on Organic Farming. IFOAM, Argentina 1998. p. 204-5

Borgen, A. 1998: Holismen og kunsten at knække en valnød. Herba - Norsk tidskrift for jordbruk og ernæring, natur og kultur. årg 35(4):3-9

Borgen, A: Hvad med bivirkninger?. Jord og Viden 20:6-7

Nielsen, B.J., A.Borgen, G.C.Nielsen og C.Scheel. 1998 : Strategies for controlling seed-borne diseases in cereals and possibilities for reducing fungiside seed treatments. The Brighton conference - Pest and Diseases 1998, p.893- 900

Nielsen, B.J., A.Borgen, C.Scheel og G.C.Nielsen. 1998: Vurdering af konsekvenser ved afvikling af bejdsemidler. Rapport til Miljøstyrelsen 2. juni 1998. 33 sider.

Borgen, A. 1998: Hvedens stinkbrand i økologisk jordbrug. Bilag til Temadag den 22/10-1998 om økologisk kornproduktion. Landbrugets Rådgivningscenter side 19-26

Borgen, A. 1998: Et økologisk videnskabssyn. Afløsningsopgave i 4 point Ph.D.-kursus. KVL 1998


Vend tilbage til:

Publikationslistens indholdsfortegnelse:

1998

1997

Den blandede landhandel over artikler 1996 og tidligere:

Manuskripter og noter til udvalgte Foredrag

tilbage til forsiden


1997:

A. Borgen 1997: Markforsøg med flerårrig overlevelse af stinkbrand (Tilletia tritici) i jord.Den 14. Danske Planteværnskonference. SP-rapport 8:113-120

A. Borgen 1997: Effects of seed treatments with EM in control of common bunt (Tilletia tritici). Proceedings of The 5th International Conference on Kyusei Nature Farming and EM technology. Bangkok 23-25/october 1997.

A.Borgen 1997: Hvad skal vi egentlig med gensplejdsning? Kronik, Berlingske Tidende 27/1-1997

Borgen, A.: Forbrugernes politiske indflydelse. Orientering På P1. Interviewet af Karin Hjulmann. 27/1- 1997


Vend tilbage til:

Publikationslistens indholdsfortegnelse:

1998

1997

1996

Manuskripter og noter til udvalgte Foredrag

tilbage til forsiden

1996

Borgen, A and Kristensen, L 1996: Stinkbrand må reguleres. Forskningsnytt om øekologisk landbruk i Norden 2:9-11.

Kristensen, L, A. Borgen og P.Kølster 1996: Stinkbrandspores spredning via mejetærskere.13. Danske Planteværnskonference. SP-rapport 4:185-192

Borgen, A., L.Kristensen og P. Kølster 1996: Common bunt (Tilletia caries): Regulation in organic farming. Organic Agriculture in Copenhagen August 1996 - Down to Earth and Futher Afield. Book of abstracts, 11th IFOAM International Scientific Conference Copenhagen 11-15/8. 1996. p 139-140

Borgen, A. 1996: Grundvandssikre dyrkningsmetoder - det økologisk alternativ. Proceedings fra Danske Vandværkers Forenings temadag: Vandforsyning og landbrug. Side 48-56.

Borgen,A. 1996: En økologisk jordbrugsreform kan anbefales. Samfundsøkonomen 3:16-18.

Borgen. A 2006: Hvordan kan det private forbrug vokse med 40% de næste ti år samtidig med, at miljøbelastningen mindskes? Slutdokument og ekspretindlæg fra konsensuskonferencen Fremtidens forbrug og miljø 1.-4. november 1996. Teknologirådets Rapporter 1996/7: 60-62; ISBN:87-90221-13-3; ISSN: 1395-7392


Borgen, A. 1996: Ingen brug for økologisk enhedsorganisation. Økologisk Jordbrug 137:14

Borgen, A. 1996: Svar til DuPont. Effektivt Landbrug 28/9-1996..

Borgen, A. 1996: Grundvandssikre dyrkningsmetoder - det økologisk alternativ. Proceedings fra Danske Vandværkers Forenings temadag: Vandforsyning og landbrug. Side 48-56.

1995

A.Borgen 1995: Illustration af omkostningerne ved landbrugets forurening. Økologisk jordbrugsreform, SID

A.Borgen og C. Ege 1995: Vurdering af miljøeffekterne ved jordbrugsproduktion. Økologisk jordbrugsreform, SID

Anders Borgen 1995: Pesticidfrit såsæd. Erhvervsjordbruget: 4:12-14

Anders Borgen 1995: Hovedparten af bejdsemidlerne er overflødige. Landbrugsmagasi-net 14:18

Anders Borgen 1995: Overflødig bejdsning. Landbrugsmagasinet 22:5

Anders Borgen 1995: Kun smittet korn skal bejdses. Landbrugsmagasinet 26:9

Kristensen,L og A.Borgen 1995: Forskning i økologisk jordbrug Miljøsk 1:14-19

Borgen, A., L. Kristensen & P. Kølster (1995): Bekæmpelse af hvedens stinkbrand uden brug af pesticider. 12 Danske Planteværnskonference, Sygdomme og skadedyr. SP Rappor. 4:149-158.

Borgen. A 1995: "Vi har gjort en masse". Jord og viden 7:12-13

1994 og tidligere

A. Borgen 1993: Økologerne er blevet lovløse. Økologisk Jordbrug februar 1993 102:4

A. Borgen 1993:(svar til SJI Titel usikker). Økologisk Jordbrug august 1993 107: (Svar på: Kritik af rapport bygger på misforståelser af Jens Overgaard. Økologisk Jordbrug juni 1993 106:12)

A. Borgen 199: Titel??? Bioenergi

Anders Borgen og Maren Korsgaard 1993: Økologisk og biodynamisk dyrkning. Oversigt Over Landsforsøgene 1993. side 208-213.

Anders Borgen, Jane Nielsen og Sofie Winther: EFs landbrugsreform og de danske miljømuligheder og begrænsninger. CASA 1993. 56 sider

Kristensen, L., C. Markussen og A. Borgen 1992: Frøbårne svampesygdomme på byg og hvede i økologisk jordbrug - Betydning, biologi og regulering. KVL, 211 sider

Borgen, A., C. Markussen og L.Kristensen 1992: Frøbårne svampesygdomme på byg og hvede i økologisk landbrug - udbredelse og betydning i 1990. Hovedopgave Inst. for Plantebiologi-/Jordbrugsvidenskab 137 sider.

Carsten Markussen, Lars Kristensen, Anders Borgen, Lisa Munk og Per Kølster 1992: Udsædsbårne kornsygdomme i økologisk jordbrug. NJF-Seminar 207:18-19

A. Borgen 1992: Fup eller fakta om kvælstof i økologisk drift. Økologisk Jordbrug august 1992 96:9

A. Borgen 1992: Sygdomme kan spredes over store afstande. Økologisk Jordbrug oktober 1992 98-:14

A. Borgen 1992: Spildkorn uegnet som jorddække i brakmarker. Økologisk Jordbrug oktober 1992 98-:14

A. Borgen 1992: Økologiske brug bør præmieres for miljøvenlig produktion Økologisk Jordbrug november 1992 99-:12

Christian Tønnesen, Anders Borgen, Mette Mehlgård, Michael Borgen, Jens Christensen m.fl. 1991: Økologisk jordbrug - den bæredygtige løsning (LØJs handlingsplan)

A. Borgen 1991: Lad os starte med os selv. Økologisk Jordbrug, april 1991 81/82:18

A. Borgen 1991: Landbrug, kvælstof og miljø. Kommentar i Information 13/5-1991 side 3

A. Borgen 1990: Rodzonemetoden - lavteknologisk spildevandsrensning. Afløsningsopgave i miljøteknologi. KVL 1990

Anders Borgen og Karsten Rasmussen: Dyrkning af økologiske sætteløg. Afløsningsopgave i grønsagsdyrkning. KVL 1990. 26 sider.

Betina Jensen, Anders Borgen, Kirsten Gram-Hansen, Lars Kristensen og Anders Christiansen: Forskning i alternativt jordbrug . Afløsningsopgave alterantivt jordbrug. KVL 11 sider.

A. Borgen 1990: Oplæg til generalforsamlingen fra Teknisk Komité Økologisk Jordbrug januar 1991, 64:8-11

A. Borgen 1983: Taoismen - om fredsforskning, kvindebevægelse, økologi og hvad der ellers optog filosofferne i oldtidens Kina Filosofisk. Institut Odense Universitetscenter 1983. 33 siderArtikler af andre forfattere:

Morten Priesholm: Økologisk dyrkning med små omkostninger. (om stauderug og vintersæd etableret som udlæg) 'Økologisk Jordbrug' (nr.199, 27. august 1999, side 15).

Lykke Tholstrup: En umulig cocktail. (Om økologiens forhold til genteknologi) Bioinfo. September 1999.

Borgen, A. 1996: Miljøet vinder, hvis landbrugstøtten fjernes. Interveiw af Ulla Poulsen. Kristeligt Dagblad 12/4-1996 side 1.

Borgen, A. 1996: Miljøministeriet skulle stramme. Interveiw af Tove Malzer. Effektivt landbrug. 14/9-1996

Borgen, A. 1996: Forbrugernes magt er stærkt overdrevet. Interveiw af Jon Jørgensen. Information. 5.12.1996 side 3.

Svaholm på vej med økologiske stikløg. af Michael Borgen. Økologisk Jordbrug sep.1990 72:6-7

Frygtet kornsygdom koster biodynamiske avlere dyrt. af Gustav Bech Jensen. Økologisk Jordbrug sep.1990 72:1

Brug ikke eget udsæd. af Gustav Bech Jensen. Ø J sep.1990 72:3

Sætteløgene volder problemer. af Michael Borgen. Økologisk Jordbrug februar.1990 65:3

Moratorium om genteknologi af Ole Tyrsted. Økologisk Jordbrug, januar 1990 64:11

Et lille skridt væk fra den flade struktur. af Gustav Bech Jensen. Økologisk Jordbrug sep.1990 79:13

Økologisk jordbrug er den bæredygtige løsning. Sammendrag af LØJs handlingsplan april 1991 81/82-:10-11

LØJ lancerer plan for bæredygtigt jordbrug. Økologisk Jordbrug april 1991 81/82:1

Orientering om landbrugsplanen af Michael Borgen Økologisk Jordbrug juni 1991 83-:13

Her er økologien Økologisk Jordbrug sep.1991 83:2

Økologer kan også bejdse mod stinkbrand af Carsten Markussen. Økologisk Jordbrug august 1992 96:7

Øko-fremavl afhænger af bejdsemidler af Morten Priesholm. Økologisk Jordbrug februar 1993 102:11

Varmt vand i kampen mod svampesygdomme af Morten Priesholm. Økologisk Jordbrug februar 1993 102:11

Byggens stribesyge er et fremavlsproblem af Morten Priesholm. Økologisk Jordbrug februar 1993 102:11

Er sennepsekstrakt giftigt?, Landbrugsmagasinet

Vend tilbage til:

Publikationslistens indholdsfortegnelse:

1998

1997

Den blandede landhandel over artikler 1996 og tidligere:

forsiden


Foredrag holdt udenfor KVL

Titel

dato

Sammenhæng

sted

Arrangør

 

 

 

 

 

National situation and requirements for organic seed initiatives and requirements for international network.

2-3/12 1999

International Conference on Biodiversity and Organic Plant Breeding

Research Institute of Organic Farming (FiBL), CH-5070 Frick, Switzerland

 

Gensplejsning og det økologiske perspektiv

19/11-1999

Efteruddannelseskursus for biologilærere.

Tune Landbrugsskole

 

Effektive Mikroorganismer.

7/1-1999

temadag om plantebeskyttelse

DEG i Odense

Foreningen af danske Havebrugskonsulenter

Designing standards based on the fundamental principles of ecological plant protection

18/11-1998

the 12th International Scientific Conference on Organic Farming.

Argentina

IFOAM,

Hvedens stinkbrand i økologisk jordbrug.

22/10-1998

Temadag den om økologisk kornproduktion.

 

Landbrugets Rådgivningscenter

Har holdningen til økologisk jordbrug konsekvenser for valget af forskningsmetoder?

maj 1998

Seminarrække om økologisk jordbrug

KVL

Forum for Bioteknologi

 

 

 

 

 

Effects of seed treatments with EM in control of common bunt (Tilletia tritici).

23-25/ october 1997.

The 5th International Conference on Kyusei Nature Farming and EM technology.

Bangkok

EMRO

Næringsstoffer i økologisk jordbrug

24/8-1997

Næringsstoffer på afveje

Grønne Markedsdage i Stenløse

 

Forebyggelse af sygdomme i økologisk planteavl

15/2-1997

Plantesygdommenes opståen og forebyggelse

Familiebruget, Maglehøjen 1, Roskilde

 

Principper for økologisk landbrug

9/4-1997

Højskolekursus

Rødkilde Højskole

Rødkilde Højskole

Markforsøg med flerårrig overlevelse af stinkbrand (Tilletia tritici) i jord

4/3-1997

Den 14. Danske Planteværnskonference.

Nyborg Stand

Statens Planteavlsforsøg

 

 

 

 

 

Grundvandssikre dyrkningsmetoder - det økologisk alternativ

21-5-1996

temadag: Vandforsyning og Landbrug

Radison Scandinavia

Danske Vandværkers Forenings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økologisk jordbrug og den globale fødevareforsyning

27-10-1996

På forkant med World Food Summit.

RAGU-KU, Oksbøl.

Mellemfolkeligt Samvirke.

Forbrugernes indflydelse på landbrugsproduktionen

1-4/11-1996

Forbrug og Miljø.

Christiansborg

Teknologinævnet og Forbrugerrådet

Begræsninger i forbrugernes frie valg ved køledisken.

28/2-1996

Den økologiske fødevareproduktion, - barrierer og muligheder.

KVL

Det økologiske Råd

Kritiske spørgsmål fra økologisk side

maj 1996

Fremtidens landbrug. Arr:

Christiansborg

Partierne Venstre og Konservative

Can biotechnology or organic agriculture solve the problems of agriculture to day.

27/11-1996

Den Europæiske videnskabsuge. Future food - biotechnology, agriculture and food.

Experimentariet

 

Miljømæssige konsekvencer ved omlægning til Økologisk Jordbrug

18.12.1996

Temadag om landbrugsmiljø

Ingenørhuset

Pro-miljø

 

 

 

 

 

Landbrugets bæredygtighed

25-11-1996

Temakursus om landbrugsproduktion

KVL

KVL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremavl af økologisk såsæd

1/10-1997

NJF-seminar nr 278 om rådgivning i økologisk jordbrug o

Tune Landbrugsskole

Landbrugets Rådgivningscenter

Økologiens historie

9/2-1995

Kurset Økologisk Jordbrug

KVL

KVL

Vend tilbage til:

Publikationslistens indholdsfortegnelse:

1998

1997

Den blandede landhandel over artikler 1996og tidligere:

Manuskripter og noter til udvalgte Foredrag

forsiden


Sidst opdateret primo 2002 af Anders Borgen