Agrologicas igangværende projekter

Opdateret januar 2010
BIOBREED

Finansiering: Fødevareforskningsprogrammet
Projektperiode:
2010-12


Official English home page


BIOBREED er en videreførelse af projektet Etablering af krydsningspopulation i hvede, som blev afsluttet i 2009.


BIOBREED vil udnytte moderne bioteknologisk metoder til markørbaseret hvedeforædling, samtidigt

med at fokus fastholdes på de centrale begreber for henholdsvis økologisk produktion og økologiske varer,

nemlig biodiversitet, sundhed og fødevarekvalitet. Projektet fremstiller en polygen hvedepopulation

ud fra et stort sortsmateriale, hvor et detaljeret markørbaseret genkort er udviklet. Den polygene population

får lov til at udvikle sig ved hjælp af masseselektion i marken i retning af resistens mod stinkbrand og god

bagekvalitet. Desuden anvendes naturlige lavfytin varianter og en dobbelt haploid population, som spalter

for resistens mod stinkbrand.

De centrale bioteknologier er 1) molekylære markører til at kortlægge gener for stinkbrand resistens og

frøkvalitet og til at følge udviklingen af strukturen i en population, 2) biokemiske metoder til bestemmelsen

af fytinsyre og anthocyanin, samt 3) ecoTILLING til identifikation af naturlige varianter.


Projektet er et samarbejde mellem Agrologica og Københavns Univesitet (KU-Life). Agrologica står primært for markforsøg og andet agronomisk indhold i projektet, mens KU-Life står for det laboratorie-relaterede arbejde med udvikling af genetiske markører m.v.