Titel: Anvendelse af gamle kornsorter i økologisk og miljøvenlig drift


Projektet er et led i arbejdet på bevarelse og udnyttelse af plantegenetiske ressourcer (PGR)


Kort beskrivelse:

Projektet vil demonstrere den mangfoldighed, som gennem tiden har været og kunne genopstå i kornets genetiske potentiale. Projektet vil screene genressourcer af korn for potentiel anvendelse i moderne økologisk og miljøvenlig jordbrugsdrift. Projektet vil selektiere i materialet på baggrund af kornarternes / -sorternes dyrkningsregnskaber samt deres brugsværdi, hvori indgår vurdering af smag og indholdsstoffer.
Projektet vil rendyrke og opformere materialet. Kornets brugs- og dyrkningsegenskaber vil blive demonstreret både ved fremvisning i marken og til informationersmøder. Såsæd af materialet vil blive stillet til rådighed for potentielle aftagere til forsøg og demonstrationsøjemed også udenfor projektets regi.

Klik her for en mere detaljeret projektbeskrivelse


Projektdeltagere:

Projektet er et samarbejde mellem Mørdrupgård Korn/Per Grupe, Agrologica/Anders Borgen og Sveriges Landbrugsvidenskab(SLU)/Hans Larsson

Projektet er endvidere i løbende kontakt med and, der arbejder med plantegenetiske ressourcer, bl.a.:Samarbejdspartnere:

Allkorn er en svensk forening, der arbejder på at bevare og udnytte gamle kornsorter.

Pometet er den del af Landbohøjskolen, og er et ”muséum” af plantegenetisk ressourcer, især æbler og andre frugttræer.

Randers Regnskov er mest kendt for sine eksotiske dyr, men indgår også i et projekt om æbler og andre vegetativt formerede planter, som dyrkes i Randers.

Gl.Estrup Landbrugsmuseum. Museet har i mange år haft en økologisk have med både korn og gamle urter. Dette vil blive udbygget i løbet af projektet

Fuglebjerggård v. Per Kølster bidrager til udvælgelse af sorter af især maltbyg, og for afprøvning af maltkvalitet. Per Kølster sikrer koordinering til projektet om gamle danske humlesorter, og skaber dermed mulighed for en samlet satsning på traditionel dansk øl produceret med oprindelige sorter.

Bageriet Aurion, v. Jørn Ussing Larsen har i mange år arbejdet med spelt, svedjerug, Ølandshvede og mange andre gamle kornsorter og kornarter.

Frøsamlerne er en forening, der arbejder med at bevare og udbrede kendskabet til anvendelsen af gamle plantesorter. Især NO Crossland fra foreningen har arbejdet med korn.

Nordisk Genbank (NGB) står for levering af sortsmateriale.

Vestfynds Hjemstavnsgård og her især Børge Jensen har i mange år arbejdet med gamle kornsorter, og har et tilsvarende projekt.

Karensminde, som er en del af Vorbasse/Grindsted Museeum har Jens Skov i mange år haft en demonstrationshave med bl.a. gamle kornsorter.Projektperiode:

Projektet er har foreløbig finansiering fra 1. juni 2006 til 31. december 2008. Da opformeringen af korn tager flere år giver dproektet ikke megen mening, hvis det ikke videreføres. Vi planlægger derfor efter, at projektet forlænges udover 2008.