Agrologicas igangværende projekter

Opdateret januar 2010


Stinkbrandresistens i gamle hvedesorter

Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug
Projektperiode: 2010


I projektet undersøges gamle hvedesorter for deres modtagelighed for stinkbrand. Sorterne i undersøgelsen er udvalgt blandt sorter fra projektet på Mørdrupgård Korn, hvor de samme sorter undersøges for bl.a. dyrkningsegenskaber og bagekvalitet.

Angreb af stinkbrand er så alvorlig, at det er nødvendigt at skaffe ny såsæd i tilfælde af angreb. I gamle hvedesorter er det som hovedregel ikke muligt at skaffe ny såsæd, da de ikke dyrkes andre steder, men hvis sorten er resistent, fjernes eller mindskes problemet. Resultaterne vil derfor blive brugt til at vurdere, hvilke af de gamle hvedesorter, der egner til økologisk dyrkning.


Resultaterne vil endvidere indgå i en kortlægning hvedens resistensgener og udvikling af genetiske markører for stinkbrand i projektet BIOBREED.


Resultaterne fra 2010 kan findes her..


Parallelt med undersøgelsen i hvede undersøges speltsorter for stinkbrandmodtagelighed i et andet projekt.