Agrologicas igangværende projekter

Opdateret januar 2010
Stinkbrandresistens i spelt

Finansiering: Godfred Birkedal Hartmanns Forsknings og Familiefond,
Projektperiode: 2009-10


I projektet undersøges speltsorter for deres modtagelighed for stinkbrand. Spelt angribes ligesom hvede af stinkbrand, og der findes ingen bekæmpelsesmuligheder. Angreb af stinkbrand er så alvorlig, at det er nødvendigt at skaffe ny såsæd i tilfælde af angreb, men hvis sorten er resistent, fjernes eller mindskes problemet. Resultaterne vil derfor blive brugt til at vurdere, hvilke speltsorter, der egner til økologisk dyrkning.


Resultaterne vil endvidere indgå i en kortlægning hvedens resistensgener og udvikling af genetiske markører for stinkbrand i projektet BIOBREED.


Projetet er to-årigt. I første år 2009 blev en række sorter undersøgt, og der blev fundet enkelte sorter med lav modtagelighed. I projektets andet år bliver disse sorter undersøgt nærmere, for at konfirmere deres resistens. Resultaterne er under publicering, og vil herefter fremgå af denne side.