🌱 Agrologica
Nyheder Om os Kornsorter Projekter Publikationer Medarbejdere Galleri Kontakt English

Agrologica

Korn til fremtidens økologi

Vores sorter

Hvert år tester vi tusindvis af kornsorter for deres dyrknings- og bageegenskaber under økologiske betingelser. Vi har hentet sorter og eksotiske kornarter hjem fra hele verden, men de fleste af vore sorter laver vi selv ved al lave krydse forskellige sorter med hinanden. Blandt alle sorterne har vi udvalgt nogle få, som vi synes er de allerbedste. Dem er vi nu i gang med at opformere, så også andre kan få glæde af dem.

Læs mere »

Planteforædling og genetiske ressourcer

Økologisk planteforædling og såkaldt in situ-bevarelse af pantegenetiske ressourcer er krumtappen i Agrologicas arbejde. I vor forskning identificerer vi problemer og metoder, og i planteforædlingen forsøger vi at løse dem. Vi finder og udvikler sorter, som er bedre med hensyn til bagekvalitet, sundhed og dyrkningsegenskaber.

Læs mere »

Forskning og udvikling

Glutenallergi, bagekvalitet, svampesygdomme og rodfordærvende nematoder er nogle af de udfordringer, som står i vejen for at udvikle de sundeste og mest velsmagende kornsorter til økologisk landbrug. Alene eller sammen med andre forskningsinstitutioner deltager vi derfor i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter, hvor vi går helt i dybden med de faglige problemer.

Læs mere »

Undervisning og rådgivning

Som en af landets ældste økologiske landbrug, og med flere årtiers økologisk kornforskning bag sig, har Agrologica meget viden og erfaring at tilbyde. Vi bidrager gerne med foredrag, bagekurser, markvandringer eller konsulentbistand om emner som glutenallergi, plantesygdomme, plantegenetiske ressourcer og andre emner, som indgår i vort arbejde.

Læs mere »

Det økologiske landbrug

Vi startede omlægningen til økologisk drift landbrug på Møn i 1984. I 2002 flyttede vi til vort nuværende sted udenfor Mariager. Bedriften består pt af 9 ha landbrugsjord, hvoraf 2-3ha dyrkes med kornforsøg, mens resten bruges til opformering af korn eller til grøngødning. Vi har høns og ænder som fast husdyrbestand, men har også lejlighedsvis får eller kalve til at afgræsse naturarealerne og grøngødningsmarkerne, som indgår i det økologiske sædskifte.

Læs mere »

Nyheder


 • Årets gang i kornet 2020

  I vårhvede er bygfluer blevet det helt store problem. I de sidste 3-4 år er udbytterne i vårhvede faldet markant på grund af den lille forbandede flue. Om det er klimaforandringerne, der er årsagen, er der vist ikke nogen, der ved med sikkerhed, men det er ganske alvorligt. Udbytterne i vårhvede er hos os mere end halveret på grund bygfluerne, og det gør det ganske vanskeligt at vurdere både kvalitet og udbytter. Tidlig såning anbefales, men mange landmænd, der bruger egen udsæd, vil nok på sigt få problemer med stinkbrand, hvis de konsekvent sår vårhveden tidligt. Forædlingsmæssigt skal vi nok til at udvikle tidligere sorter, også selvom tidlige sorter naturligvis vil give et lavere udbytte. Endvidere er der hypoteser om nogle resistensgener, som måske på sigt kan afhjælpe problemet, så det er vi sammen med Nordic Seed også begyndt at se på i projektet Økosort-II, som støttes af GUDP. I dette projekt arbejder vi også på at indarbejde resistens imod havre-cyste-nematoder i vårhveden, da mange økologer med tiden får problemer med nematoder, når de i sædskiftet skifter de nematode-resistente vårbygsorter ud med modtagelige vårhvedesorter. Desværre vil der gå nogle år endnu, inden vi har løst disse problemer.Mange økologer er begyndt at så vårhvedesorter sent om efteråret for at undgå bygfluer. Det tror jeg ikke, er den rigtige løsning på længere sigt. Dels risikerer man at ødelægge jorden og få dårligt såbed, hvis man kører på den våde jord i det sene efterår, og dels kender vi ikke vårhvedesorternes vinterfasthed. Vi har dog i Agrologica vårhvedesorter, som har både stinkbrandresistens og god vinterfasthed, men hvis man er bange for bygfluer, så vil jeg i stedet anbefale at dyrke vore rigtige vinterhvedesorter, som har samme kraftige vækst og ukrudtskonkurrence i det tidlige forår, og som samtidig har et højt protein-indhold og bagekvalitet. I 2019 har vi fokuseret meget på disse egenskaber i vinterhvede, og har fået nogle rigtig gode resultater. Problemet i økologisk vinterhvede er ellers, at protein-indholdet i de tilgængelige sorter er for lavt til at give en god bagekvalitet ved økologisk gødningsniveau. Protein-kvaliteten skal være exceptionel god for at give god bagekvalitet ved så lavt protein-indhold, som man ser i det meste økologiske vinterhvede. Jeg tror, vi er ved at være i mål med vinterhveden, men jeg tror også stadig, at der er behov for økologisk vårhvede i Danmark til at blande i vinterhveden for at sikre en balanceret kvalitet.I vinterhvede var 2019 plaget af angreb af gulrust, og Danmarks mest dyrkede hvedesort Benchmark har lidt massive udbyttetab i år som følge af gulrust. For os som planteforædlere har gulrusten omvendt været en gave fra himlen, for netop i år har vi kunnet identificeret hvilke sorter, som var modtagelige for denne sygdom, og har kunne kassere en masse forædlerlinier, så vi fremover kan koncentrere os om de gode resistente sorter. I år dyrkes det meste af kornet på Mariagergårdsvej, hvor Anders Laustsen velvilligt har stillet en mark til rådighed for os. En lidt bedre jord og et markant bedre sædskifte skulle på denne måde i år gerne sikre bedre dyrkningsbetingelser for kornet.


  Mandag d. 25. december, 2019
  af Anders Borgen

 • Bagekursus 18. januar 2020

  Agrologica afholder bagekursus den 18. januar 2020 kl 10:00 til 16:00. Det bliver ikke en introduktion til den Store Bagedyst. I stedet fokuserer vi på, hvorfor og hvordan man bager et sundt brød, og fortæller ikke bare om de forskellige kornarter og kornsorter, men også på, hvad et er, der adskiller dem.


  Mandag d. 25. december, 2019
  af Anders Borgen

Vores kornsorter


Vårhvede

Vinterhvede

Andre

Projekter


projekt-billede
Stinkbrand (Common bunt)

Projektledelse: Agrologica
Finansiering: Promilleafgiftsfonden
Projektperiode: 2019-­2022

projekt-billede
Sunde Glemte Guldkorn (Forgotten Healthy Grains)

Projektledelse: Agrologica
Finansiering: Genetiske ressourcer/Landbrugsstyrelsen
Projektperiode: 2019-2021

Hvem er vi?


Anders Borgen

Ansvarlig for økonomi, stinkbrandforskning og plantegenetiske ressourcer

borgen@agrologica.dk

+45 4081 3518

Bjørn Nielsen

Ansvarlig for markdrift og fødevareudvikling

kontaktemilsminde@gmail.com

+45 2685 9375

Johan Siboni Lund

Markdrift og grønsager

johan.siboni@hotmail.com

+4542716276

Pia Pedersen

Service og HR

pia@kulturplanter.dk

+4541222742

Annette Slejborg

Medhjælp

Lasse Borgen

IT-ansvarlig

00alasse@gmail.com

+45 6128 3518