🌱 Agrologica
Nyheder Om os Kornsorter Projekter Publikationer Medarbejdere Galleri English

Agrologica

Korn til fremtidens økologi

Vores sorter

Hvert år tester vi tusindvis af kornsorter for deres dyrknings- og bageegenskaber under økologiske betingelser. Vi har hentet sorter og eksotiske kornarter hjem fra hele verden, men de fleste af vore sorter laver vi selv ved al lave krydse forskellige sorter med hinanden. Blandt alle sorterne har vi udvalgt nogle få, som vi synes er de allerbedste. Dem er vi nu i gang med at opformere, så også andre kan få glæde af dem.

Læs mere »

Planteforædling og genetiske ressourcer

Økologisk planteforædling og såkaldt in situ-bevarelse af pantegenetiske ressourcer er krumtappen i Agrologicas arbejde. I vor forskning identificerer vi problemer og metoder, og i planteforædlingen forsøger vi at løse dem. Vi finder og udvikler sorter, som er bedre med hensyn til bagekvalitet, sundhed og dyrkningsegenskaber.

Læs mere »

Forskning og udvikling

Glutenallergi, bagekvalitet, svampesygdomme og rodfordærvende nematoder er nogle af de udfordringer, som står i vejen for at udvikle de sundeste og mest velsmagende kornsorter til økologisk landbrug. Alene eller sammen med andre forskningsinstitutioner deltager vi derfor i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter, hvor vi går helt i dybden med de faglige problemer.

Læs mere »

Undervisning og rådgivning

Som en af landets ældste økologiske landbrug, og med flere årtiers økologisk kornforskning bag sig, har Agrologica meget viden og erfaring at tilbyde. Vi bidrager gerne med foredrag, bagekurser, markvandringer eller konsulentbistand om emner som glutenallergi, plantesygdomme, plantegenetiske ressourcer og andre emner, som indgår i vort arbejde.

Læs mere »

Det økologiske landbrug

Vi startede omlægningen til økologisk drift landbrug på Møn i 1984. I 2002 flyttede vi til vort nuværende sted udenfor Mariager. Bedriften består pt af 9 ha landbrugsjord, hvoraf 2-3ha dyrkes med kornforsøg, mens resten bruges til opformering af korn eller til grøngødning. Vi har høns og ænder som fast husdyrbestand, men har også lejlighedsvis får eller kalve til at afgræsse naturarealerne og grøngødningsmarkerne, som indgår i det økologiske sædskifte.

Læs mere »

Nyheder


  • Markvandring 2023

    Agrologica og Landsorten afholder den årlige markvandring den 20. juni kl 11-16. Alle er velkomne til at komme og få den nyeste viden om korn i alle afskygninger.  • Økologiske planteforædlingsstation

    Agrologica har levet planteforædling i mange år, men nu er det tid til at udvikle det yderligere. Vi vil derfor undersøge mulighederne for at etablere en mere professionel økologisk planteforædlingsstation, som er bredt funderet i den økologiske sektor. Det kræver flere medarbejdere og bedre faciliteter, og det betyder også større investeringer. I 2023 vil vi derfor lave et projekt på at undersøge mulighederne for at etablere en sådan forædlingsstation. Vi får støtte til projektet fra Fonden for Økologisk Landbrug.Vores kornsorter


Vårhvede

Vinterhvede

Andre

Projekter


projekt-billede
Resistens mod den alvorlige svampesygdom sortrust i økologisk dansk hvede

Projektledelse: Chris Khadgi Sørensen, AU
Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug
Projektperiode: 2023-2024

projekt-billede
Etablering af en økologisk planteforædlingsstation

Projektledelse: Anders Borgen
Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug
Projektperiode: 2023

Hvem er vi?


Anders Borgen

Ansvarlig for økonomi, stinkbrandforskning og plantegenetiske ressourcer

borgen@agrologica.dk

+45 4081 3518

Johan Siboni Lund

Assistent

johan.siboni@hotmail.com

+4542716276

Pia Pedersen

Service og HR

pia@kulturplanter.dk

+4541222742

Lasse Borgen

IT-ansvarlig

00alasse@gmail.com

+45 6128 3518

Otto Kappner

Praktikant. Otto er på Kalø Økologiske Landbrugsskole i foråret 2022