🌱 Agrologica
Nyheder Om os Kornsorter Projekter Publikationer Medarbejdere Galleri English

Agrologica

Korn til fremtidens økologi

Vores sorter

Hvert år tester vi tusindvis af kornsorter for deres dyrknings- og bageegenskaber under økologiske betingelser. Vi har hentet sorter og eksotiske kornarter hjem fra hele verden, men de fleste af vore sorter laver vi selv ved al lave krydse forskellige sorter med hinanden. Blandt alle sorterne har vi udvalgt nogle få, som vi synes er de allerbedste. Dem er vi nu i gang med at opformere, så også andre kan få glæde af dem.

Læs mere »

Planteforædling og genetiske ressourcer

Økologisk planteforædling og såkaldt in situ-bevarelse af pantegenetiske ressourcer er krumtappen i Agrologicas arbejde. I vor forskning identificerer vi problemer og metoder, og i planteforædlingen forsøger vi at løse dem. Vi finder og udvikler sorter, som er bedre med hensyn til bagekvalitet, sundhed og dyrkningsegenskaber.

Læs mere »

Forskning og udvikling

Glutenallergi, bagekvalitet, svampesygdomme og rodfordærvende nematoder er nogle af de udfordringer, som står i vejen for at udvikle de sundeste og mest velsmagende kornsorter til økologisk landbrug. Alene eller sammen med andre forskningsinstitutioner deltager vi derfor i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter, hvor vi går helt i dybden med de faglige problemer.

Læs mere »

Undervisning og rådgivning

Som en af landets ældste økologiske landbrug, og med flere årtiers økologisk kornforskning bag sig, har Agrologica meget viden og erfaring at tilbyde. Vi bidrager gerne med foredrag, bagekurser, markvandringer eller konsulentbistand om emner som glutenallergi, plantesygdomme, plantegenetiske ressourcer og andre emner, som indgår i vort arbejde.

Læs mere »

Det økologiske landbrug

Vi startede omlægningen til økologisk drift landbrug på Møn i 1984. I 2002 flyttede vi til vort nuværende sted udenfor Mariager. Bedriften består pt af 9 ha landbrugsjord, hvoraf 2-3ha dyrkes med kornforsøg, mens resten bruges til opformering af korn eller til grøngødning. Vi har høns og ænder som fast husdyrbestand, men har også lejlighedsvis får eller kalve til at afgræsse naturarealerne og grøngødningsmarkerne, som indgår i det økologiske sædskifte.

Læs mere »

Nyheder


  • Nyhedsbrevet Sigtekornet

    Det nyeste nummer af Sigtekornet - Nyhedsbrevet fra Agrolgoica er udkommet og send til abonnenterne. Den ligger under publicationer.  • Såsæd forår 2021

    Det mest af såsæden til 2021 er allerede reserveret, men Agrologica sælger ikke hele produtionen efter først-til-mølle-princippet. Hvis du er interesseret i nogle sorter fra det økologiske forædlingsprogram, så kan der stadig bestilles små mængder, som du enter kan opformere selv, eller lave aftale med Agrologica om at gøre det med henblik på levering i større mængde efter høst 2021. Jeg anbefaler især den nye Mariagertoba-hvede, som giver mel med egenskaber, der minder om Manitoba-mel.Vores kornsorter


Vårhvede

Vinterhvede

Andre

Projekter


projekt-billede
Boosting local production of high quality organic grain (BOOST)

Projektledelse: Landsorten
Finansiering: Organic RDD (GUDP,80%)
Projektperiode: 2022-2025

projekt-billede
Diversifying organic crop production to increase resilience (DIVERSILIENCE)

Projektledelse: Landsorten
Finansiering: CoreOrganic III (GUDP, 80%)
Projektperiode: 2022-2024

Hvem er vi?


Anders Borgen

Ansvarlig for økonomi, stinkbrandforskning og plantegenetiske ressourcer

borgen@agrologica.dk

+45 4081 3518

Bjørn Nielsen

Ansvarlig for markdrift og fødevareudvikling

kontaktemilsminde@gmail.com

+45 2685 9375

Johan Siboni Lund

Markdrift og grønsager

johan.siboni@hotmail.com

+4542716276

Pia Pedersen

Service og HR

pia@kulturplanter.dk

+4541222742

Annette Slejborg

Medhjælp

Lasse Borgen

IT-ansvarlig

00alasse@gmail.com

+45 6128 3518

Otto Kappner

Praktikant