🌱 Agrologica
News About us Our varieties Projects Publications Employees Gallery Contact Danish

Agrologica

Seeds for the future of organic farming

Our varieties

Every year, we test thousands of cereals for their cultivation and baking qualities under organic conditions. We have gathered exotic varieties from all over the world, but we make most of our varieties ourselves by cross-breeding them with each other. Among our varieties, there are a selected few that we have a particular fondness for. We are currently in the middle of propagating these, so others can enjoy their unique qualities.

Read more »

Plant breeding and genetic resources

Organic plant breeding and so-called in situ-preservation of plant genetic ressources is the focal point for Agrologica's work. In our research, we identify problems and methods and attempt to solve them with the aid of plant breeding. We discover and develop new varieties with improved qualities with regards to baking, health and cultivation.

Read more »

Research and development

Gluten allergi, baking quality, fungi and root-damaging nematodes are a few examples of the challenges facing the development of tasty and healthy varieties for organic farming. Here at Agrologica, we actively participate in various research and development projects where we tackle the fine details of these problems often by collaborating with other research institutions.

Read more »

Education and counseling

As one of Denmark's most venerable organic farms backed by decades of organic research, Agrologica has a wealth of knowledge and experience to offer. We're happy to contribute with lectures, baking courses, open field days or consultancies regarding subjects like gluten allergi, plant diseases, plant genetic ressources or our other fields of expertise.

Read more »

The organic farm

We began the conversion to organic farming on Møn in 1984. In 2002 we moved to our current location at the outskirts of Mariager. The farm consists of 9 ha of farmland, 2-3 ha of which are used for experiments, while the rest is used for propagating of cereals or green manure. We have chickens and ducks as permanent livestock, though we also use sheep or cows occasionally to graze our fields as a part of the organic crop rotation.

Read more »

News


 • Årets gang i kornet 2020

  I vårhvede er bygfluer blevet det helt store problem. I de sidste 3-4 år er udbytterne i vårhvede faldet markant på grund af den lille forbandede flue. Om det er klimaforandringerne, der er årsagen, er der vist ikke nogen, der ved med sikkerhed, men det er ganske alvorligt. Udbytterne i vårhvede er hos os mere end halveret på grund bygfluerne, og det gør det ganske vanskeligt at vurdere både kvalitet og udbytter. Tidlig såning anbefales, men mange landmænd, der bruger egen udsæd, vil nok på sigt få problemer med stinkbrand, hvis de konsekvent sår vårhveden tidligt. Forædlingsmæssigt skal vi nok til at udvikle tidligere sorter, også selvom tidlige sorter naturligvis vil give et lavere udbytte. Endvidere er der hypoteser om nogle resistensgener, som måske på sigt kan afhjælpe problemet, så det er vi sammen med Nordic Seed også begyndt at se på i projektet Økosort-II, som støttes af GUDP. I dette projekt arbejder vi også på at indarbejde resistens imod havre-cyste-nematoder i vårhveden, da mange økologer med tiden får problemer med nematoder, når de i sædskiftet skifter de nematode-resistente vårbygsorter ud med modtagelige vårhvedesorter. Desværre vil der gå nogle år endnu, inden vi har løst disse problemer.Mange økologer er begyndt at så vårhvedesorter sent om efteråret for at undgå bygfluer. Det tror jeg ikke, er den rigtige løsning på længere sigt. Dels risikerer man at ødelægge jorden og få dårligt såbed, hvis man kører på den våde jord i det sene efterår, og dels kender vi ikke vårhvedesorternes vinterfasthed. Vi har dog i Agrologica vårhvedesorter, som har både stinkbrandresistens og god vinterfasthed, men hvis man er bange for bygfluer, så vil jeg i stedet anbefale at dyrke vore rigtige vinterhvedesorter, som har samme kraftige vækst og ukrudtskonkurrence i det tidlige forår, og som samtidig har et højt protein-indhold og bagekvalitet. I 2019 har vi fokuseret meget på disse egenskaber i vinterhvede, og har fået nogle rigtig gode resultater. Problemet i økologisk vinterhvede er ellers, at protein-indholdet i de tilgængelige sorter er for lavt til at give en god bagekvalitet ved økologisk gødningsniveau. Protein-kvaliteten skal være exceptionel god for at give god bagekvalitet ved så lavt protein-indhold, som man ser i det meste økologiske vinterhvede. Jeg tror, vi er ved at være i mål med vinterhveden, men jeg tror også stadig, at der er behov for økologisk vårhvede i Danmark til at blande i vinterhveden for at sikre en balanceret kvalitet.I vinterhvede var 2019 plaget af angreb af gulrust, og Danmarks mest dyrkede hvedesort Benchmark har lidt massive udbyttetab i år som følge af gulrust. For os som planteforædlere har gulrusten omvendt været en gave fra himlen, for netop i år har vi kunnet identificeret hvilke sorter, som var modtagelige for denne sygdom, og har kunne kassere en masse forædlerlinier, så vi fremover kan koncentrere os om de gode resistente sorter. I år dyrkes det meste af kornet på Mariagergårdsvej, hvor Anders Laustsen velvilligt har stillet en mark til rådighed for os. En lidt bedre jord og et markant bedre sædskifte skulle på denne måde i år gerne sikre bedre dyrkningsbetingelser for kornet.


  Mandag d. 25. December, 2019
  by Anders Borgen

 • Baking course

  Agrologica afholder bagekursus den 18. januar 2020 kl 10:00 til 16:00. Det bliver ikke en introduktion til den Store Bagedyst. I stedet fokuserer vi på, hvorfor og hvordan man bager et sundt brød, og fortæller ikke bare om de forskellige kornarter og kornsorter, men også på, hvad et er, der adskiller dem.


  Monday 25th December, 2019
  by Anders Borgen

Our varieties


Spring wheat

Winter wheat

Others

Projects


projekt-billede
Common bunt

Project management: Agrologica
Financing: Promilleafgiftsfonden
Project period: 2019-­2022

projekt-billede
Forgotten Healthy Grains

Project management: Agrologica
Financing: Genetiske ressourcer/Landbrugsstyrelsen
Project period: 2019-2021

Who are we?


Anders Borgen

Manages economy, common bunt research and plant genetic ressources

borgen@agrologica.dk

+45 4081 3518

Bjørn Nielsen

Manages field work and foodstuff development

kontaktemilsminde@gmail.com

+45 2685 9375

Johan Siboni Lund

Field work and vegetables

johan.siboni@hotmail.com

+4542716276

Pia Pedersen

Service and support

pia@kulturplanter.dk

+4541222742

Annette Slejborg

Assistant

Lasse Borgen

Webmaster

00alasse@gmail.com

+45 6128 3518