🌱 Agrologica
Nyheder Om os Kornsorter Projekter Publikationer Medarbejdere Galleri English

Agrologica

Korn til fremtidens økologi

Nyheder


Markvandring 2023

Agrologica og Landsorten afholder den årlige markvandring den 20. juni kl 11-16. Alle er velkomne til at komme og få den nyeste viden om korn i alle afskygninger.


Seneste


Økologiske planteforædlingsstation

Agrologica har levet planteforædling i mange år, men nu er det tid til at udvikle det yderligere. Vi vil derfor undersøge mulighederne for at etablere en mere professionel økologisk planteforædlingsstation, som er bredt funderet i den økologiske sektor. Det kræver flere medarbejdere og bedre faciliteter, og det betyder også større investeringer. I 2023 vil vi derfor lave et projekt på at undersøge mulighederne for at etablere en sådan forædlingsstation. Vi får støtte til projektet fra Fonden for Økologisk Landbrug.


Nyhedsbrev

Agrologica og Landsorten udgiver sammen et nyhedsbrev, so du kan tilmelde dig nederst på denne side. Du kan finde gamle nyhedsbreve under publikationer i top-menuen


Markvandringer

Markvandringerne hos Agrologica har gennem flere år været en populær attraktion for korninteresserede. Fremover bliver det Landsorten, der arrangerer markvandringerne. Hold øje med nyhedsbrevet for næste arrangement.


Markedsføring af såsæd

Agrologica laver plantefordædling, og sorterne markedsføres gennem Landsorten. Det vil fremover kun være rent undtagelsesvis, at man kan købe såsæd direkte fra Agrologica.


Nyhedsbrevet Sigtekornet

Det nyeste nummer af Sigtekornet - Nyhedsbrevet fra Agrolgoica er udkommet og send til abonnenterne. Den ligger under publicationer.


Såsæd forår 2021

Det mest af såsæden til 2021 er allerede reserveret, men Agrologica sælger ikke hele produtionen efter først-til-mølle-princippet. Hvis du er interesseret i nogle sorter fra det økologiske forædlingsprogram, så kan der stadig bestilles små mængder, som du enter kan opformere selv, eller lave aftale med Agrologica om at gøre det med henblik på levering i større mængde efter høst 2021. Jeg anbefaler især den nye Mariagertoba-hvede, som giver mel med egenskaber, der minder om Manitoba-mel.


Såsæd efterår 2020

Høsten er gået i gang, og det tegner godt. Vil du prøve nogle af Agrologicas kornsorter kan vi anbefale at bestille i god tid. Der er allerede udsolgt af flere kornsorter. Vi anbefaler: Vinter-PopKorn er Agrologicas standard vinterhvede. Det er en blanding af mange forskellige vinterhvede-linier, som tilsammen giver en god bagekvalitet og resistens imod diverse sygdomme. Vår-PopKorn er en vårhvede, der ligesom Vinter-PopKorn en en blanding af mange linier med vårhvede-egenskaber, men den har gode vekselhvede-egenskaber, så den kan godt sås om efteråret. Hvid hvede er en sortsblanding af 4 vinterhvede linier, som giver meget lyst mel. Velegnet bl.a. til fuldkornsmel og til stenformalet mel, som ønskes en særligt lys udgave og med en mild smag, eksempelvis til kagemel. TomTat-10 og SkaLa-5 er to vinterhvedesorter, som har virkelig god bagekvalitet, med højt gluten-indhold og højt gluten-indeks. Purpur-hvede med store kerner og god bagekvalitet.


Markvandring 2020

Agrologica afholder markvandring Fredag d. 26. juni, 2020. Vi mødes på Mariagergårdsvej kl 13.00. Det ligger lige uden for Mariager. Vi har lavet en samling af nogle af de informationsskilte, som er sat i marken: Link


Nyhedsbrev maj 2020

Agrologica Vi har skrevet et infobrev med forårets nyheder. Det kan findes under publikationer


Årets gang i kornet 2019

I vårhvede er bygfluer blevet det helt store problem. I de sidste 3-4 år er udbytterne i vårhvede faldet markant på grund af den lille forbandede flue. Om det er klimaforandringerne, der er årsagen, er der vist ikke nogen, der ved med sikkerhed, men det er ganske alvorligt. Udbytterne i vårhvede er hos os mere end halveret på grund bygfluerne, og det gør det ganske vanskeligt at vurdere både kvalitet og udbytter. Tidlig såning anbefales, men mange landmænd, der bruger egen udsæd, vil nok på sigt få problemer med stinkbrand, hvis de konsekvent sår vårhveden tidligt. Forædlingsmæssigt skal vi nok til at udvikle tidligere sorter, også selvom tidlige sorter naturligvis vil give et lavere udbytte. Endvidere er der hypoteser om nogle resistensgener, som måske på sigt kan afhjælpe problemet, så det er vi sammen med Nordic Seed også begyndt at se på i projektet Økosort-II, som støttes af GUDP. I dette projekt arbejder vi også på at indarbejde resistens imod havre-cyste-nematoder i vårhveden, da mange økologer med tiden får problemer med nematoder, når de i sædskiftet skifter de nematode-resistente vårbygsorter ud med modtagelige vårhvedesorter. Desværre vil der gå nogle år endnu, inden vi har løst disse problemer.Mange økologer er begyndt at så vårhvedesorter sent om efteråret for at undgå bygfluer. Det tror jeg ikke, er den rigtige løsning på længere sigt. Dels risikerer man at ødelægge jorden og få dårligt såbed, hvis man kører på den våde jord i det sene efterår, og dels kender vi ikke vårhvedesorternes vinterfasthed. Vi har dog i Agrologica vårhvedesorter, som har både stinkbrandresistens og god vinterfasthed, men hvis man er bange for bygfluer, så vil jeg i stedet anbefale at dyrke vore rigtige vinterhvedesorter, som har samme kraftige vækst og ukrudtskonkurrence i det tidlige forår, og som samtidig har et højt protein-indhold og bagekvalitet. I 2019 har vi fokuseret meget på disse egenskaber i vinterhvede, og har fået nogle rigtig gode resultater. Problemet i økologisk vinterhvede er ellers, at protein-indholdet i de tilgængelige sorter er for lavt til at give en god bagekvalitet ved økologisk gødningsniveau. Protein-kvaliteten skal være exceptionel god for at give god bagekvalitet ved så lavt protein-indhold, som man ser i det meste økologiske vinterhvede. Jeg tror, vi er ved at være i mål med vinterhveden, men jeg tror også stadig, at der er behov for økologisk vårhvede i Danmark til at blande i vinterhveden for at sikre en balanceret kvalitet.I vinterhvede var 2019 plaget af angreb af gulrust, og Danmarks mest dyrkede hvedesort Benchmark har lidt massive udbyttetab i år som følge af gulrust. For os som planteforædlere har gulrusten omvendt været en gave fra himlen, for netop i år har vi kunnet identificeret hvilke sorter, som var modtagelige for denne sygdom, og har kunne kassere en masse forædlerlinier, så vi fremover kan koncentrere os om de gode resistente sorter. I år dyrkes det meste af kornet på Mariagergårdsvej, hvor Anders Laustsen velvilligt har stillet en mark til rådighed for os. En lidt bedre jord og et markant bedre sædskifte skulle på denne måde i år gerne sikre bedre dyrkningsbetingelser for kornet.


Bagekursus 18. januar 2020

Agrologica afholder bagekursus den 18. januar 2020 kl 10:00 til 16:00. Det bliver ikke en introduktion til den Store Bagedyst. I stedet fokuserer vi på, hvorfor og hvordan man bager et sundt brød, og fortæller ikke bare om de forskellige kornarter og kornsorter, men også på, hvad et er, der adskiller dem.


Markvandringer 2019

Agrologica afholder markvandringer den 21. og 29 juni 2019. Vi starter begge dage kl 13 på Hyrdehøjvej 17, 9550 Mariager. Fredag den 21. ser vi på stinkbrandresistens og vil fokusere på sorter til økologisk landbrug. Lørdag den 29. juni forsøger vi at være mere forbruger-rettede og snakker mere om gluten-allergi og gamle kornsorter. Den 29. juni bliver der mulighed for at blive hængende efter markvandringen og spise med om aftenen. Vi tager 150,-kr pr kuvert inkl drikkelse


Vi starter grønsagsproduktion

Vi har lavet aftale med Randers Regionshospital om at producere grønsager. Randers Regionshospital er 100% økologisk og leverer bl.a. syltede grønsager til resten af hospitalerne i Region Midtjylland. Og dem skal vi så producere.

Langtidshævning er vigtig

Moderne produktion af brød, hvor hævetiderne er kraftigt forkortet, kan være skyld i, at mange folk oplever at hvede giver problemer med maven. Folk, der lider af irriteret tyktarm, har ofte symptomer efter indtag af hvedeprodukter. Dette skyldes hvedes indhold af fruktan. Studie viser, at hvis brød hæves i mere end 4,5 timer, reduceres fruktan-indholdet kraftigt. Studiet viser endvidere, at der er forskel i fruktan indhold i hvede, spelt, durum, emmer og enkorn, men at disse forskelle er ubetydelige, i forhold til den reduktionen der sker under en langtidshævning.

  Wheat and the irritable bowel syndrome – FODMAP levels of modern and ancient species and their retention during bread making J.Ziegler et al 2019. Journal of Functional Foods 25 (2016) 257–266


Bagekursus

Vi holder bagekursus tirsdag den 26. februar. Kontakt os, hvis du er interesseret i at deltage.

 


Gamle kornsorter giver mindre fødevare-intolerance

Nogle forbrugere kan ikke tåle at spise enten hvede eller gluten. Dette kan skyldes cøliaki, hvede-allergi, FODMAPs/IBS (Irritable Bowel Syndrome) eller det man kalder NCGI (Non-Celiac-Gluten-Intolerance). Et nyt studie viser, at gluten-intolerance patienter reagerer mere på moderne hvedesorter end på gamle sorter. I et nyt projekt, HEALTHWHEAT, arbejder Agrologica med at udvikle kornsorter, som bedre kan tåles af gluten-intolerante patienter. Se mere: https://www.researchgate.net/publication/316252150_Responses_of_blood_mononucleated_cells_and_clinical_outcome_of_non-celiac_gluten_sensitive_pediatric_patients_to_various_cereal_sources_a_pilot_study

 


Velkommen til den nye hjemmeside

Vi har haft æren af at deltage i et projekt udført af studerende på datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus. Vi har i den forbindelse arbejdet i fællesskab på udviklingen af en ny og moderne hjemmeside, som vi håber, at I alle vil nyde lige så meget, som vi selv gør. Fra og med december 2018 er hjemmesiden fortsat under konstruktion, så vi håber, at læserne af denne side vil have tålmodighed med os, indtil alle funktionaliteterne er oppe at køre.


Demonstrationsmarker

Agrologica har stået for tilsåningen af en demonstrationsmark, hvor gamle og økologiske kornsorter fra hele Europa står ved siden af hinanden. Marken ligger på den Økologiske Landbrugsskole ved Kalø, hvor der næste år afholdes en europæisk konference og gamle kornsorter


Opformering af sorter

Planteforædlingen i Agrologica er nu så fremskreden, at vi er begyndt at opformere nogle af de sorter, som vi tror på kan få udbredelse i dansk landbrug. Der er sorter af både almindelig hvede med god bagekvalitet, purpurhvede, Makhahvede, hvid hvede og nøgen vinterhavre.


Projekt Stinkbrand

Agrologica starter i 2019 et nyt projekt, hvor vi undersøger alle hvedesorter på sortslisten for, om de skulle have resistens imod stinkbrand. Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden.