🌱 Agrologica
Nyheder Om os Kornsorter Projekter Publikationer Medarbejdere Galleri English

Agrologica

Korn til fremtidens økologi

Om os


Agrologica er specialist indenfor udvikling af økologisk korn. Vi har i årtier arbejdet målbevist mod at udvikle kornsorter og dyrkningsmetoder, som under økologiske betingelser, kan give den optimale kvalitet for både landmænd, bagere og forbrugere. En række af de bedste kornsorter er nu ved at blive opformeret, så de i de kommende år bliver tilgængelige på de danske og udenlandske markeder.

Agrologica indgår i en række forsknings- og udviklingsprojekter, ofte sammen med andre virksomheder og forskningsinstitutioner, hvor vi går i dybden med udvalgte emner. Mange projekter handler om udvikling af hvede, som er sundere end normal hvede, eksempelvis i forhold til gluten-allergi, diabetes, overvægt og kræft. Andre projekter handler om planternes resistens overfor sygdomme som f.eks. stinkbrand og angreb af nematoder, mens atter andre handler om bage- eller maltkvalitet. På nogle af disse forskningsområder er vi absolut førende i Europa.

Netværk

Agrologica arbejder med forskning og udvikling, og har igennem tiden modtaget støtte
til konkrete projekter fra forskellige offentlig og private støtteprogrammer.
Vi vil gerne udtrykke vor taknemlighed for denne støtte til bl.a.:

Fonden for Økologisk Landbrug


(Besøg)

Ekhagastiftelsen


(Besøg)

Promilleafgiftsfonden


(Besøg)

Genetiske ressourcer


(Besøg)

HORIZON2020


(Besøg)

Core Organic 2


(Besøg)

Farumgaardfonden


(Besøg)

Godfred Birkedal Hartmanns Forsknings og Familiefond


(Besøg)

15. Juni Fonden


(Besøg)

Organic RDD 3.0


(Besøg)

Fødevareforskningsprogrammet


(Besøg)

Danida privatsektorprogram


(Besøg)

Landbrugets Kornforædlingsfond


(Besøg)

Søren Christian Sørensens Mindefond


(Besøg)

Axel Pitzner Fonden


(Besøg)

Agrologica modtager ligesom andre økologer arealtilskud fra det offentlige for at kompensere for den ulige konkurrence fra det mere forurenende konventionelle landbrug


(Besøg)

For at sikre os den bedste kvalitet og de bedste dyrkningsegenskaber,
får vi kornet afprøvet hos gode venner og samarbejdspartnere.
I år er kornet i afprøvning hos:

Nordic Seed


(Besøg)

Nielsen & Smith A/S


(Besøg)

Saatzucht Donau


(Besøg)

Getreidezüchtungsforschung Darzau


(Besøg)

Kornby Mølle


(Besøg)

Falslevgård Mølle


(Besøg)

Aurion


(Besøg)

Østagergård Mølle


(Besøg)

Vesterhedegård Mølle


(Besøg)

British Quinoa


(Besøg)

Løgismose/Meyer


(Besøg)

Livø Avlsgård


(Besøg)

Agrologica er medlem af- eller støtter økonomisk følgende foreninger og organisationer

Økologisk Landsforening


(Besøg)

Danmarks Naturfredningsforening


(Besøg)

Frøsamlerne


(Besøg)

European Consortium for Organic Plant Breeding


(Besøg)

Det Økologiske Råd


(Besøg)

Vedvarende Energi


(Besøg)

Ibis Oxfarm


(Besøg)

Nordisk Kulturlandskabsforbund


(Besøg)

Foreningen Kornets Hus


(Besøg)

Nordisk Jordbrugsforskning


(Besøg)

Eucarpia


(Besøg)

Praktisk Økologi


(Besøg)

Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr


AllKorn


(Besøg)

Historie

2018

Agrologica ansætter Johan Siboni Lund og Bjørn Nielsen

2017

Agrologica intensiverer planteforædlingen og ansætter Nanna Ytting og Annette Slejborg

2015

Agrologica ansætter sin første medhjælper Kresten Frederiksen i sommerferierne

2007

Agrologica påbegynder sin egen planteforædling i hvede med fokus på stinkbrandresistens og populationsforædling

2006

Det store kornprojekt om gamle danske kornsorter på Mørdrupgård

2002

Firmaet genoplives som konsulentfirma og projektforskning, og får navnet Agrologica

2002

Første projekt om gamle kornsorter på Mørdrupgård

1998

Anders Borgen deltager i en møderække i forskellige Europæiske lande, som udvikler sig til etableringen af netværket Let's Liberate Diversity, som samler de europæiske frøsamlerorganisationer

1993

I perioden 1993-2000 er Anders Borgen ansat på Landbohøjskolen (og Scanagri 2000-2002), og Agrologica drives som deltidslandbrug

1990

Første dyrkning af svedjerug og gamle tyske hvedesorter

1989

Anders Borgen påbegynder sit første offentligt finansierede projekt om forskning i udsædsbårne sygdomme

1985

Godkendes som økologisk landbrug. Dyrkning af blomsterfrø og vårhvede

1985

Avl af gamle dansk landhøns som led i bevaringsarbejdet med genetiske ressourcer

1984

Firmaet momsregistreres som landbrug og påbegynder omlægning til økologi