🌱 Agrologica
Nyheder Om os Kornsorter Projekter Publikationer Medarbejdere Galleri English

Agrologica

Korn til fremtidens økologi

ProjekterResistens mod den alvorlige svampesygdom sortrust i økologisk dansk hvede

Projektledelse: Chris Khadgi Sørensen, AU

Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug

Projekt Periode: 2023-2024

Projektet vil undersøge, om Agrologicas hvedesorter har resistens imod sortrust, og om der findes resistenskilder i genbanker eller andre steder, som med planteforædling kan indarbejdes i danske hvedesorter.

Etablering af en økologisk planteforædlingsstation

Projektledelse: Anders Borgen

Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug

Projekt Periode: 2023

Projektet vil undersøge mulighederne for at etablere en bredt funderet økologisk planteforædlingstation i Danmark med henblik på at forbedre grundlaget for fremtidig udvikling af plantebaserede fødevarer.

Boosting local production of high quality organic grain (BOOST)

Projektledelse: Landsorten

Finansiering: Organic RDD (GUDP,80%)

Projekt Periode: 2022-2025

Projektet er et samarbejde mellem Landsorten, Gl.Buurholt Hovedgård og Københavns Universitet. Ambitionen er at booste hele den økologiske kornbranche. Agrologica vil i projektet forædle nye økologiske kornsorter, som Landsorten vil formidle, og Gl.Buurholt forarbejde, mens KU vil udvikle og teste kvaliteten.

Diversifying organic crop production to increase resilience (DIVERSILIENCE)

Projektledelse: Landsorten

Finansiering: CoreOrganic III (GUDP, 80%)

Projekt Periode: 2022-2024

Projektet er et internationalt samarbejde med partnere fra Norge, Finland, Romænien og Italien. Det overordnede tema er at øge diversiteten i økologiske afgrøder. Agrologica vil lave forsøg med polykulturer af etårige afgrøder, og forædle korn og hvid lupin. Et særligt studie vil udvikle genetiske markører for stinkbrandresistens, og undersøge, hvordan resitensen udvikler sig i populationer med samspil mellem flere forskellige resistensgener.

FØL-projektet (BOOST)

Projektledelse: Agrologica

Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug

Projekt Periode: 2022-2025

Projektet er et supplerende projekt, der understøtter aktiviteterne i BOOST-projektet. FØL-projektet vil udvikle genetiske markører for stinkbrand, og finansiere genotypningen.

Hvedens Stinkbrand (Common bunt)

Projektledelse: Agrologica

Finansiering: Promilleafgiftsfonden

Projekt Periode: 2019-­2022

Projektet vil undersøge alle hvedesorter på den danske sortsliste for deres modstandsdygtighed overfor stinkbrand. Endvidere vil projektet støtte vedligeholdelsen af en samling af smitteracer af stinkbrandsvampen, som bruges til at identificere resistensgener. I 2022 vil projektet understøtte DIVERSILIENCE-projektet med udvikling af genetiske markører for stinkbrandresistens

Sunde Glemte Guldkorn (Forgotten Healthy Grains)

Projektledelse: Agrologica

Finansiering: Genetiske ressourcer/Landbrugsstyrelsen

Projekt Periode: 2019-2021

Projektet vil undersøge kornet fra projekt Glemte Guldkorn for deres anvendelses- og
sundheds-egenskaber.

HealthWheat

Projektledelse: Agrologica

Finansiering: Ekhagastiftelsen

Projekt Periode: 2019-­2022

Projektet vil undersøge indholdsstofferne i forskellige hvedesorter, og ud fra dette begynde at udvikle nye forbedrede hvedesorter, som kombinerer gode sundhedsegenskaber, herunder antioxidanter og kostfibre kombineret med lavt indhold af specifikke allergifremkaldende glutenproteiner m.v.

Økosort ll - Økologisk Sortsudvikling (Organic plant breeding)

Projektledelse: Økologisk Landsforening (Nordic Seed)

Finansiering: GUDP (60%) og Agrologica (40%)

Projekt Periode: 2018-2022

I projektet vil Nordic Seed vurdere en masse sorter af byg og vårhvede for bl.a. udbytte, og ud fra dette se på, om man kan identificere hvilke gener, som påvirker udbytte og kvalitet, så det med tiden kan anvendes til genomisk selektion. Agrologica vil undersøge især vårhvedesorter for resistens imod havrecystenematoder og stinkbrand med henblik på at finde genetiske markører for disse egenskaber, samt udvikle nye linsersorter.

Glemte Guldkorn (Forgotten Grains)

Projektledelse: Agrologica

Finansiering: Genetiske ressourcer/Landbrugsstyrelsen

Projekt Periode: 2018-2020

Projektet vil opformere gamle og sjældne kornarter fra forskellige genbanker, herunder NordGen, således at de kan blive tilgængelige for danske møllerier og andre med interesse i specielle meltyper.

ProBioWheatgrass

Projektledelse: Susanne Genet, Foodjoy. Andre deltagere: Københavns Universitet, IsiFood, ØkoOne.

Finansiering: GUDP (60%) og Agrologica (40%)

Projekt Periode: 2018-2021

Projektet vil undersøge mulighederne for at etablere en kommerciel produktion af nyspiret hvede, som indeholder mange sundhedsfremmende stoffer. Agrologicas andel i projektet er primært at finde de rette sorter til projektet.

Høst, tørring og kvalitet af økologisk korn

Projektledelse: Jesper Fog-Petersen, Økologisk Landsforening. Andre deltagere: Bageriet Aurion.

Finansiering: Promilleafgiftsfonden

Projekt Periode: 2019-2021

Projektets formål er at sikre højere kvalitet af brødkorn, så en mindre mængde korn kasseres og højere afregning opnås, samt at afdække nye muligheder for møllernes anvendelse af korn med lavt faldtal til kvalitetsbrød til gavn for landmænd, møllerne og forbrugere. Agrologica fokuserer i projektet på faldtallets betydning for bagekvalitet, og mulighederne for at sikre optimalt faldtal.

Improve performance of organic agriculture (LIVESEED)

Projektledelse: IFOAM

Finansiering: HORIZON2020

Projekt Periode: 2017-2021

LIVESEED er et meget stort projekt, som vil fremme anvendelsen af økologisk frø og såsæd i Europa. I projektet arbejder Agrologica især med at beskrive en masse hvedesorter for deres resistensegenskaber overfor stinkbrand. Disse resultater vil så blive anvendt til at udvikle genetiske markører for resistensmekanismerne.

Behandling og Fremavl af Såsæd Godkendt til Økologisk Jordbrug; 'SåGodt' (Improved methods of organic seed treatments and propagation)

Projektledelse: Anders Borgen, Agrologica

Finansiering: Organic RDD 3.0 (80%) og Agrologica (20%)

Projekt Periode: 2017-2019

Projektets mål er at forbedre kvaliteten af økologisk såsæd. Dels arbejder vi på at undersøge, om udbyttet af det korn er påvirket af dyrkningsforholdene af det fremavlskorn, som bruges som såsæd. Endvidere arbejder projektet med forskellige såsædsbehandlinger til bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme.

Brugsgenbank for Landbrugsplanter; 'GenBrug'. (Applied genebank for field crops)

Projektledelse: Anders Borgen, Agrologica

Finansiering: NaturErhvervsstyrelsen

Projekt Periode: 2016-2018

Projektet er afsluttet. Projektet kvalitetsvurderede og videreudviklede af en en samling af NILs (Nær Isogene Linier) af hvede med forskellige resistensgener for stinkbrand. Endvidere arbejdede projektet med udvikling af hvede med resistens imod havrecystenematoder.

Samarbejde om kornforædling; 'SAMKORN'. (Cooperation on cereal breeding)

Projektledelse: Anders Borgen, Agrologica, Per Grupe Mørdrupgård Korn, Søren K. Rasmussen.

Finansiering: GUDP (60%) og Agrologica (40%)

Projekt Periode: 2014-2018

Projektet er afsluttet. Det havde til formål at udvikle nye kornsorter til økologisk landbrug af en lang række kornarter, dog med fokus på byg og hvede.

Udvikling af populationer af korn; 'POPkorn'. (Development of cereal populations)

Projektledelse: Anders Borgen, Agrologica, Per Grupe Mørdrupgård Korn.

Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug

Projekt Periode: 2015-2018

Projektet er afsluttet. Projektet havde til formål at udvikle genetiske heterogene populationer af en lang række kornarter til brug i økologisk landbrug.