Agrologicas gamle projekter

On-going projects


HealthWheat – Development of a low allergenic, high nutritional organic wheat (j.nr: 2018-73)

Projektledelse: Agrologica
Finansiering:
Ekhagastiftelsen
Projektperiode:
2019-2022


Stinkbrand

Eng: Common bunt

Projektledelse: Agrologica
Finansiering: Promilleafgiftsfonden
Projektperiode:
2019-2022


Nye malttyper baseret på sortsdiversitet

Eng: Novel malt based on diversity of varieties

Projektledelse: Gyrup Malt

Finansiering af Agrologicas deltagelse: GUDP (60%) og Agrologica (40%)
Projektperiode:
2018-2022


Økosort II - Økologisk Sortsudvikling med anvendelse af genomisk selektion (j nr. 34009-18-1341)

Eng: Organic plant breeding based on genomic selection

Projektledelse: Økologisk Landsforening

Andre projektpartnere: Nordic Seed

Finansiering af Agrologicas deltagelse: GUDP (60%) og Agrologica (40%)
Projektperiode:
2018-2022


Sunde Glemte Guldkorn

Eng: Forgotten healthy grains

Projektledelse: Agrologica
Finansiering: Genetiske ressourcer/Landbrugsstyrelsen
Projektperiode:
2019-2021


Glemte Guldkorn

Eng: Forgotten grains

Projektledelse: Agrologica
Finansiering: Genetiske ressourcer/Landbrugsstyrelsen
Projektperiode:
2018-2020


ProBioWheatgrass - fødevarer med unik naturlig berigelse af vitaminer, protein og probiotika

Eng: Cooperation on cereal breeding
Projektledelse: Susanne Genet, Foodjoy. Andre deltagere: Københavns Universitet, IsiFood, ØkoOne.
Finansiering af Agrologicas deltagelse: GUDP (60%) og Agrologica (40%)
Projektperiode:
2018-2021


Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding

efforts across Europe (LIVESEED)

Projektledelse: IFOAM
Finansiering: HORIZON2020
Projektperiode:
June 2017-2021


Behandling og Fremavl af Såsæd Godkendt til Økologisk Jordbrug(SåGodt)

Eng: Improved methods of organic seed treatments and propagation

Projektledelse: Anders Borgen, Agrologica.
Finansiering af Agrologicas deltagelse: Organic RDD 3.0 (80%) og Agrologica (20%)
Projektperiode:
2017-2019


Brugsgenbank for Landbrugsplanter (GenBrug)

Eng: Applied genebank for field crops

Projektledelse: Anders Borgen, Agrologica.
Finansiering: NaturErhvervsstyrelsen
Projektperiode:
2016-2018


Samarbejde om kornforædling (SAMKORN)

Eng: Cooperation on cereal breeding
Projektledelse: Anders Borgen, Agrologica. Andre deltagere: Per Grupe Mørdrupgård Korn, Søren K. Rasmussen Landbohøjskolen.
Finansiering af Agrologicas deltagelse: GUDP (60%) og Agrologica (40%)
Projektperiode:
Oktober 2014 2015 til oktober 2018


Udvikling af populationer af korn (POPkorn)

Eng: Development of cereal populations
Projektledelse: Anders Borgen, Agrologica.

Andre deltagere: Per Grupe Mørdrupgård Korn,.
Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug
Projektperiode:
primo 2015 til ultimo 2018Afsluttede projekter:

Eng: Terminated projects


Økologisk sortsudvikling - nye samarbejder og produkter (OKOSORT)
Eng: Organic plant breeding – new models for cooperation and products
AP1: Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede)
AP2: Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion
Projektledelse: Claus Østergaard, Økologisk Landsforening
Finansiering af Agrologicas deltagelse: GUDP (60%) og Agrologica (40%)
Projektperiode:
2013-2017


Cobra – Coordinating Organic Plant BReeding Activities for Diversity.
Projektledelse: Thomas Döring (Elm Farm Research Center)
Finansiering:
Core Organic 2 og Fonden for Økologisk Landbrug
Projektperiode: 2013-16


Forædling af Specialkorn til Økologisk Landbrug (Special-Ø)
Eng: Breeding of specialty grain for Organic Farming
Projektledelse: Anders Borgen (Agrologica)
Finansiering: GUDP (45%) og Agrologica (55%)
Projektperiode:
2012-2015


BIOBREED
Projektledelse:
Søren Rasmussen Landbohøjskolen
Finansiering: Fødevareforskningsprogrammet
Projektperiode:
2010-13


Økologisk Fuldkorn II
Eng: Organic full grain part II. Pleant breeding and quality improvement
Projektledelse: Anders Borgen, Agrologica
Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug (Eksperimenterende Økologi)
Projektperiode:
juli-december 2013


Økologisk Fuldkorn
Eng:
Organic full grain. Pleant breeding and quality improvement
Projektledelse: Anders Borgen (Institut for Anvendt Økologi)
Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug og NaturErhverstyrelsens program for Erhvervsudvikling
Projektperiode:
2012


Skandinavisk Kornseminar (Oplysningskampagne om kornkvalitet i økologisk landbrug Læs: slutrapport
Projektledelse:
Anders Borgen (Institut for Anvendt Økologi)
Finansiering: Økologifremmeordningen
Projektperiode: 2012Økologisk Planteforædling Læs: slutrapport
Finansiering:Innovationslovsmidler fra DFFE
Projektperiode:2007-2012


Anvendelse af gamle kornsorter i økologisk og miljøvenlig drift. Læs: slutrapport
Projektledelse: Mørdrupgård Korn
Finansiering: Landdistriktsprogrammet for plantegenetiske ressourcer (DFFE).
Projektperiode: 2006-11


Stinkbrandresistens i gamle hvedesorter
Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug
Projektperiode: 2010


Stinkbrandresistens i spelt
Finansiering:
Godfred Birkedal Hartmanns Forsknings og Familiefond
Projektperiode: 2009-10


Sortsudvikling i økologisk planteavl
Projektledelse: Økologisk Landsforening

Finansiering: Promilleafgiftsfonden for Landbrug
Projektperiode: 2010 ( evt. til 2011)

Bekæmpelse af frøbårne sygdomme på grønsagsfrø ved hjælp af termisk ultralyd/ SonoSteam.
Klienter:Dæhnfeldt og Force Technology.
Finansiering:Innovationslovsmidler fra DFFE
Projektperiode:2003-2006


Udlæg af vintersæd i vårsæd til reduceret jordbehandling i økologiske jordbrug.
Klienter:Mørdrupgård Korn
Finansiering: Kornforædlingsafgiftsfonden og midler til græsrodsforskning (DFFE).
Projektperiode: 2004-6


Anvendelse af henna ( Lawsonia inermis ) til plantebeskyttelse
Klienter: Mørdrupgård Korn og CEDC
Finansiering: Danida privatsektorprogram
Projektperiode:2004-6


Miljøvenlig bekæmpelse af dræbersnegle (lat. Arion Lusitanicus)
Klienter: Fornix
Finansiering: Fornix
Projektperiode: 2003-2006


Sund udsæd til økologisk produktion af korn og bælgsæd (ORGSEED-FØJOII).
Klienter: Danmarks Jordbrugsforskning
Finansiering: FØJØ, (DFFE)
Projektperiode: 2001-2005


Godkendelsesprocedurer for alternative plantebeskyttelsesmetoder i økologisk frugt og grønt
Klienter: Økologisk Landsforening
Finansiering: GAU
Projektperiode: 2005


Optimering af såsædskvaliteten i spelt. Der fokuseres især på bekæmpelse af stinkbrand (Tilletia caries) og på plantefordelingen i marken.
Klienter: Mørdrupgård Korn og Bageriet Aurion
Finansiering: Fonden for økologisk jordbrug, (DFFE).
Projektperiode: 2003-4


Udvikling af tinkturer og kosttilskud af ægyptiske urter.
Klienter: Maia – Steensgård Naturapotek og CEDC
Finansiering: Danida privatsektorprogram
Projektperiode:2004


Demonstration af vårhvedesorter i økologisk jordbrug.
Klienter: Økologisk Landsforening
Finansiering: DFFE
Projektperiode:
2003-4


Bekæmpelse af ukrudt med elektrisk strøm.
Finansiering: Fonden for økologisk jordbrug, (DFFE), og Frøafgiftsfonden.
Projektperiode:
2006


Database om kulturplanter
Finansiering:
Farumgaardfonden
Projektperiode:
2007


Alternative kornarter
Finansiering: Godfred Birkedal Hartmanns Forsknings og Familiefond, Kornforædlingsfonden og Søren Christian Sørensens Mindefond
Projektperiode: 2007-8


Etablering af krydsningspopulation i hvede
Finansiering: 15. Junifonden og Axel Piznerfonden
Projektperiode: 2007-9


Bekæmpelse af lagersygdomme på kartofler med termisk ultralyd/SonoSteam
Klienter: Force Technology.
Finansiering: Kartoffelafgiftsfonden
Projektperiode: 2006


Behandling af mikrobielt belastet korn med en kombination af damp og ultralyd – SonoSteam
Klienter: Force Technology.
Finansiering: Innovationsloven
DFFE
Projektperiode: 2006